Jangan buang masa!

Dalam suasana peperiksaan semakin hampir anda perlu gunakan setiap masa yang terluang untuk mengulangkaji. Sekirannya masa yang terluang tidak sesuai untuk anda membaca dan menghafal, maka gunakan masa tersebut untuk anda melatih mengeluarkan maklumat. Ceritakan apa yang telah anda pelajari kepada diri anda sendiri. Lakarkan apa yang anda ketahui pada sehelai kertas. Aktiviti sebegini mengukuhkan lagi ingatan anda dan memudahkan pengaliran keluar maklumat ketika dalam peperiksaan kelak.Bagi mengelakkan rasa jemu belajar, pelbagaikan aktiviti dalam satu-satu sesi mengulangkaji

Ahad, 25 Mac 2012

SEJARAH MALAYSIA, ASIA TENGGARA, ASIA SELATAN, DAN ASIA TIMUR, 1800-1963: Tema 4


Campur Tangan Kuasa Asing di Thailand
 
Pengenalan
Abad ke-19 merupakan zaman peluasan wilayah kuasa Barat. Mereka berlumba-lumba mencari tanah jajahan terutama di sebelah Timur. Hal ini disebabkan mereka memerlukan bahan-bahan mentah untuk keperluan perusahaan di negara mereka akibat revolusi perusahaan. Selain itu, mereka memerlukan pasaran bagi barang-barang kilang mereka. Selanjutnya, sebagai kuasa tentera, kuasa-kuasa Barat memerlukan pangkalan angkatan laut untuk menjamin kedudukan mereka. Akibatnya, banyak negeri di Asia Tenggara yang telah jatuh ke tangan kuasa-kuasa Barat. British bertapak di Myanmar dan Tanah Melayu, Balanda di Indonesia dan Sepanyol di Filipina.
 

Wilayah yang hilang kepada British dan kepentingannya

Hubungan Chulalongkorn dengan British dalam keadaan yang tidak memuaskan. Hal ini disebabkan adanya campur tangan British di Negeri-negeri Melayu Utara. Memandangkan pengaruh Siam yang mengalami kejatuhan di Negeri-negeri Melayu tersebut dan Siam memerlukan bantuan dari pihak British menyebabkan Raja Chulalongkorn menandatangani satu perjanjian iaitu Perjanjian Bangkok pada tahun 1909. Berdasarkan perjanjian itu, pihak berkuasa Siam menyerahkan 4 negeri Melayu Utara iaitu, Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu pada pengawalan British. Sebagai balasan, pihak British berjanji tidak akan campur tangan di wilayah-wilayah Siam yang lain dan memberi pinjaman untuk pembinaan jalan keretapi.
            Bagi pihak British, British ingin menggabungkan 4 negeri Melayu tersebut dengan Negeri-negeri Melayu yang telah diletakkan di bawah pengawalan British iaitu Negeri-negeri Melayu Bersekutu. Dengan gabungan ini bermakna lengkaplah penubuhan Tanah Melayu. Dengan pengambilan 4 negeri Melayu itu bermakna British dapat menghalang campur tangan asing di negeri-negeri tersebut. Ketika ini, kuasa Barat yang menjadi ancaman kepada British ialah Jerman. Sejak penyatuan Jerman pada tahun 1871, negara tersebut telah berusaha untuk menandingi British dalam penguasaan angkatan laut. Selanjutnya, Jerman telah berusaha mendapat wilayah di Asia Tenggara untuk dijadikan pangkalan angkatan laut. Pada tahun 1899, terdengar berita mengatakan bahawa Jerman telah cuba mendapatkan Pulau Langkawi dari pemerintahan Siam. Keadaan ini juga mempengaruhi British mengadakan persahabatan dengan Perancis pada tahun 1904 (Ententi Cordiale) yang mana pihak British membenarkan Perancis bertindak di Kampuchea.
 

Wilayah yang hilang kepada Perancis dan kepentingannya

Sungguhpun ketika Raja Chulalongkorn menjadi raja (1868-1910) menjalankan dasar “buka pintu” dengan mengadakan persahabatan dengan Barat, Negeri Siam masih mendapat tekanan dari Perancis. Perancis telah bergiat di Indo-China dengan mengadakan tuntutan wilayah. Oleh sebab hubungan Siam dengan Perancis dalam keadaan yang genting maka Chulalongkorn telah menyerahkan wilayah-wilayah yang dituntut oleh Perancis. Misalnya, wilayah tebing Sungai Mekong (1886), wilayah di Tongking Utara (1888), wilayah sebelah Timur Sungai Mekong termasuk Luang Prabang (1893), wilayah sepanjang sempadan Laos-Siam (1904) dan wilayah Battambang dan Siemreap (1907). Dengan ini bermakna seluruh Indo-China jatuh ke tangan Perancis.
            Perancis menuntut wilayah di Indo-China dari negeri Siam kerana ingin menubuhkan Empayar Perancis di Indo-China. Tujuan ini perlu dilaksanakan memandangkan adanya persaingan pengaruh British yang kuat terutama di negeri Siam. Hal ini bermakna pengaruh British boleh berkembang di mana-mana bahagian Indo-China. Oleh itu, dengan penaklukan Indo-China bermakna pihak Perancis dapat menghalang kemungkinan merebaknya pengaruh British itu. Selain itu, ia juga menjamin perjalanan darat ke Yunnan yang terletak di Selatan China. Perjalanan darat ini dianggap penting kerana Perancis boleh mengadakan hubungan perdagangan dengan China. Pihak Perancis menganggap negeri China mempunyai potensi yang baik untuk menjadi pasaran bagi barang-barang buatan Perancis.
 

Kesimpulan

Dengan penyerahan wilayah-wilayah kepada Perancis dan British, negeri Siam telah kehilangan wilayah seluas kira-kira 90000 batu persegi. Namun demikian, tindakan itu merupakan satu tindakan bijak untuk menghalang ancaman dari kedua-dua kuasa Barat itu. Ternyata tindakan ini dapat menyelamatkan Siam dari ditawan oleh Perancis atau British. Negeri Siam kekal sebagai negara yang berdaulat dan merdeka di tengah-tengah dasar perluasan wilayah kuasa-kuasa Barat.
 

Penerimaan dan Pengubahsuaian di Thailand

Pengenalan
Thailand ialah negera di Asia Tenggara yang tidak dijajahi oleh mana-mana imperialis barat. Walau bagaimanapun, masih terdapat pengaruh dari barat yang berjaya meresap masuk ke dalam bidang pentadbiran, sosial dan ekonomi.

Dari segi pentadbiran
Pihak pemerintah Siam telah berusaha memodenkan pentadbiran Kerajaan Siam. Beberapa orang penasihat berbangsa barat telah dilantik oleh Siam seperti penasihat dari British, Brazil, Perancis dan Amerika Syarikat. Satu Majlis Negeri turut ditubuhkan dan ia terdiri daripada Majlis Mesyuarat Tertinggi dan Majlis Penasihat Rendah pada tahun 1874. Badan Penasihat Raja pula digantikan dengan Menteri-menteri Kabinet. Pelbagai kementerian ditubuhkan seperti Kementerian Kewangan, Kementerian Keadilan dan sebagainya. Semua kementerian ini diketuai oleh putera-putera raja dan dibantu oleh pakar asing. Mengikut sistem pentadbiran British di Myanmar, Siam membahagikan wilayahnya kepada 18 bulatan. Setiap bulatan ini diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi Residen. Bulatan ini kemudian dibahagikan kepada wilayah (maunt) dan wilayah ini dibahagikan kepada daerah (Ampur). Seterusnya, daerah-daerah ini dibahagikan kepada kampung (Tambol) dan kampung-kampung ini pula dibahagikan kepada desa (Hamlet) dan ia diketuai oleh seorang ketua desa.
    Pihak Siam telah menubuhkan Kementerian Kehakiman Khas yang dibantu oleh seorang Peguam. Pada tahun 1894, sistem pentadbiran kehakiman disusun semula. Pada tahun 1904, mahkamah jenayah dan awam ditubuhkan. Mahkamah ini mempunyai undang-undang jenayah sendiri. Kemudian, Kanun Hukuman telah diperkenalkan oleh Peguam Perancis pada tahun 1908. Sistem penjara dan angkatan polis turut disusun semula.

Dari segi ekonomi
Pihak Siam telah menghapuskan sekatan perdagangan dengan kuasa asing. Selain itu, pelbagai kemudahan asas seperti jalan raya dan jalan keretapi turut disediakan.

Dari segi sosial
1.  Pendidikan
Pelajaran barat telah dititkberatkan. Sekolah-sekolah rendah dan menengah telah didirikan. Maktab-maktab bagi kaum bangsawan turut ditubuhkan. Pihak Siam telah memaksa rakyat jelatanya untuk mendapatkan pendidikan Inggeris. Jabatan Pelajaran turut ditubuhkan oleh pihak Siam.
2.  Adat
Dari segi adat, sistem perhambaan mula dihapuskan. Di samping itu, istiadat sujut semasa manghadap raja turut dihapuskan. Sistem buruh paksa pula digantikan dengan sistem buruh dibayar. Amalan golongan Prai dan hamba yang terpaksa berkhidmat dalam ketenteraan dan polis turut di hapuskan. Sejak masa ini, raja juga sering menghadap khalayak ramai.
 
Nasionalisme Siam
 
Pengenalan
Nasionalisme Siam bergerak mengikut haluan yang berbeza daripada negeri-negeri lain di Asia Tenggara. Nasionalisme Siam tidak bercorak anti-koloniah kerana Siam tidak dijajah. Ianya lebih bercorak anti-monarki, anti-Cina dan nasionalisme ekonomi serta kebudayaan. Pembaharuan yang dilaksanakan di Siam terutamanya sejak pemerintahan Chulalongkorn menjadi faktor yang mengakibatkan kebangkitan dan perkembangan nasionalisme Siam. Perkembangan tersebut telah menyedarkan rakyat Siam untuk bangun mempertahankan kemerdekaan mereka.
 
Nasionalisme
1.         Kemerosotan sistem monarki
Kemerosotan sistem monarki mutlak sejak pemerintahan Vajiravudh menjadi faktor utama yang mengakibatkan kebangkitan dan perkembangan nasionalisme Siam. Vajiravudh dan Prajadhipok merupakan pemerintah yang lemah jika dibandingkan dengan Mongkut dan Chulalongkorn. Perkembangan semasa pemerintahan mereka telah mendedahkan kelemahan sistem monarki mutlak dan menggoncangkan keyakinan orang ramai terhadap pemerintahan golongan bangsawan.
a.         Vajiravudh
Beliau pernah berada di seberang laut selama 9 tahun. Oleh sebab itu, beliau tidak mengetahui perkembangan yang berlaku di Siam dalam tempoh tersebut. Walaupun beliau berpelajaran tinggi, Vajiravudh tidak berminat dalam pentadbiran. Dalam menjalankan pentadbiran, beliau telah menyerahkannya kepada pegawai-pegawainya. Oleh sebab beliau tidak mengawal kegiatan pegawai-pegawai menyebabkan berlaku penyelewengan dan rasuah. Untuk mengisi jawatan-jawatan kerajaan, beliau mengamalkan dasar pilih kasih di mana beliau telah mengutamakan sahabat-sahabatnya. Menjelang tahun 1915, kebanyakan pegawai termasuk menteri yang dilantik oleh Chulalongkorn telah dipecat. Selain itu, Vajiravudh juga jarang mengadakan mesyuarat kabinet dan majlis-majlis yang ditubuhkan semasa Chulalongkorn tidak berfungsi. Vajiravudh juga seorang pemerintah yang boros dan banyak menghabiskan wang untuk hal-hal kesenian, perayaan-perayaan di istana dan sebagainya. Contohnya, beliau telah menggaji 3000 pekerja istana. Di samping itu, beliau juga menubuhkan pasukan tentera peribadi, iaitu pasukan Harimau Liar. Pasukan ini mendapat pelbagai keistimewaan jika dibandingkan dengan tentera biasa. Akibat daripada dasar-dasar yang diamalkan tersebut, perasaan tidak puas hati telah timbul sehingga berlakunya 2 kali percubaan membunuh Vajiravudh. Pecubaan pertama berlaku pada tahun 1912 diketuai oleh adiknya sendiri Putera Pitsanulok. Percubaan membunuh pada tahun 1917 pula dilakukan oleh tentera. Walau bagaimanapun, kedua-dua percubaan tersebut berjaya dipatahkan.
b.         Prajadhipok
Ahli-ahli sejarah menganggap Prajadhipok tidak bersedia menjadi raja kerana beliau banyak menghabiskan masanya di seberang laut. Semasa pemerintahan Prajadhipok, pelbagai usaha telah diambil untuk mengembalikan kepentingan golongan bangsawan. Contohnya, semasa Vajiravudh, 8 daripada 12 kementerian diketuai oleh golongan bukan bangsawan tetapi semasa pemetintahan Prajadhipok, 8 daripada 12 kementerian diketuai oleh golongan bangsawan. Dalam usaha untuk mengatasi masalah ekonomi pula, beliau telah mengambil beberapa langkah tegas. Misalnya, beliau telah mengurangkan gaji serta kakitangan, menyekat kenaikan pangkat dan gaji, mengenakan cukai yang tinggi ke atas barang keperluan, menghapuskan jabatan-jabatan dan jawatan-jawatan yang tidak penting, membubarkan “Pasukan Harimau Liar” dan sebagainya. Tindakan  tersebut telah mendapat tentangan orang ramai, terutamanya golongan yang berkepentingan. Selain itu, langkah-langkah yang diambil oleh Prajadhipok juga dianggap sebagai kelemahan beliau. Justeru itu, ia membangkitkan semangat nasionalisme.
2.         Perkembangan pelajaran Barat
Perkembangan pelajaran Barat terutamanya sejak pemerintahan Chulalongkorn telah melahirkan golongan intelek di Siam. Mereka yang mendapat pelajaran Barat terutamanya di seberang laut telah terdedah kepada idea-idea Barat seperti kerajaan berperlembagaan, demokrasi, liberal, sosialisme, komunisme dan sebagainya. Usaha-usaha mereka untuk melaksanakan idea-idea tersebut di Siam mendapat tentangan golongan bangsawan yang menguasai pentadbiran Siam. Mereka yang dapat pelajaran di Jerman dan Perancis dianggap lebih radikal kerana golongan ini menentang sistem monarki mutlak dan menganggapnya sebagai sistem lapuk yang menghalang kemajuan Siam. Antara golongan intelek ini ialah Pridi Panomyong, Pribun Songkram, Khuang Aiphaiwong, Phya Bahol, Phya Manopakorn dan lain-lain lagi. Donald E. Nuechterlein dalam bukunya “Thailand and the Struggle for South East Asia” mendakwa punca utama kebangkitan nasionalisme ialah keazaman golongan intelek untuk memodenkan struktur politik dan mengadakan pembaharuan ekonomi yang radikal.
3.         Anti-Cina
Walaupun bilangan orang Cina kecil, tetapi mereka telah menguasai ekonomi Siam. Peranan orang Cina sebagai peminjam wang telah menyebabkan banyak tanah orang Siam jatuh ke tangan orang Cina. Peranan orang Cina sebagai orang tengah pula menghimpitkan lagi kehidupan orang Siam. Orang-orang Cina dianggap sebagai “Yahudi Timur” dan masih menumpukan taat setia terhadap negara asal mereka. Kemarahan orang Siam bertambah kerana semua pertubuhan yang diwujudkan oleh orang-orang Cina hanya terbuka kepada orang Cina. Kemarahan orang Siam terhadap kerajaan kerana kerajaan tidak mengambil langkah untuk menyekat kegiatan orang-orang Cina menindas orang Siam. Malah orang Cina diberi peluang ekonomi yang lebih luas seperti monopoli eksais ke atas perjudian, loteri, minuman keras dan ganja.
Selepas revoludi, usaha-usaha dijalankan untuk menyekat kepentingan orang Cina di Siam. Orang-orang Cina tidak lagi bebas masuk ke Siam. Setiap orang Cina yang masuk ke Siam dikenakan cukai 100 baht. Perusahaan-perusahaan orang Cina dikenakan cukai yang tinggi dan 26 jawatan dalam perkhidmatan kerajaan diharamkan bagi orang Cina. Sekolah-sekolah dan akhbar-akhbar Cina juga ditutup.
4.         Nasionalisme ekonomi
Dalam usaha untuk mengelakkan ekonomi Siam dikuasai oleh orang-orang asing, kerajaan telah menjalankan beberapa langkah ke arah melaksanakan nasionalisme ekonomi. Kerajaan mula melibatkan diri dalam kegiatan ekonomi seperti pengeluaran getah, kilang memproses getah, minyak dan kertas serta perkhidmatan keretapi. Kerajaan juga telah memberi subsidi kepada orang-orang Siam dan syarikat-syarikat Siam dalam kegiatan ekonomi. Orang-orang Siam digalakkan untuk melibatkan diri dalam perdagangan dan perusahaan. Arahan telah dikeluarkan supaya syarikat-syarikat asing memiliki 70% modal dan 75% kakitangan Siam. Kerajaan juga telah ambilalih perusahaan asing untuk diserahkan kepada orang-orang Siam atau syarikat-syarikat Siam. Contohnya: perusahaan kayu jati yang selama ini dikuasai oleh Syarikat British “Bombay Burma Trading Company” (BBTC) telah diambilalih dan diserahkan kepada syarikat Siam. Dalam kegiatan ekonomi, kerajaan mengutamakan orang-orang Siam dan syarikat-syarikat siam. Langkah-langkah diskriminasi juga dijalankan di mana perusahaan-perusahaan orang asing dikenakan cukai yang lebih tinggi daripada perusahaan orang-orang Siam.
5.         Perubahan selepas Perang Dunia Pertama
Perubahan yang berlaku selepas Perang Dunia Pertama (1914-1918) telah mengakibatkan kebangkitan nasionalisme Siam. Perjanjian Versailles 1919 telah mengiktiraf Siam sebagai negara merdeka dan diterima sebagai anggota Liga Bangsa-bangsa Bersatu pada tahun 1922. Mulai tahun tersebut juga, kuasa-kuasa Barat mula menghapuskan “Hak Wilayah Asingan” mereka di Siam. Perkembangan ini menyedarkan rakyat Siam untuk bangun mempertahankan kemerdekaan mereka.
6.         Nasionalisme kebudayaan
Nasionalis-nasionalis telah berjaya membangkitkan semangat kemegahan bangsa dan kebudayaan Siam. Pendidikan Siam dan penggunaan bahasa Siam digalakkan. Agama Buddha telah dijadikan lambang penyatuan orang-orang Siam. Mereka mendakwa hanya penganut agama Buddha boleh menjadi pejuang bangsa dan negara. Mengabuti agama Buddha dianggap sebagai tanda taat setia terhadap negara Siam. Perkembangan ini telah menyebabkan ramai orang Siam-Kristian kembali kepada ajaran Buddha sejak tahun 1930-an.
7.         Pribun Songkram
Semasa Pribun Songkram menjadi Perdana Menteri sejak Disember 1938, langkah-langkah yang tegas telah diambil untuk menanamkan semangat nasionalisme. Semangat nasionalisme bukan sahaja ditanam di kalangan orang-orang Siam di Siam tetapi juga di kalangan orang-orang Siam di Laos dan Kemboja. Pada tahun 1939, nama Siam ditukar menjadi Thailand yang bermaksud negeri atau tanah yang bebas. Tujuannya ialah untuk menimbulkan semangat nasionalisme bangsa di kalangan orang-orang Siam kerana negeri Siam merupakan satu-satunya negeri di Asia Tenggara yang tidak dijajah oleh kuasa-kuasa Barat. Pribun Singkram juga menubuhkan Pasukan Pemuda Militan dan merangka tatasusila kebangsaan yang dikenali sebagai wiratham. Usaha-usaha juga dijalankan bagi mendapatkan kembali wilayah-wilayah Siam yang telah dikuasai oleh British dan Perancis. Usaha ini berjaya dilaksanakan sejak tahun 1941 dengan kerjasama Jepun. Antara wilayah yang berjaya dikuasai semula oleh Siam ialah Batambang, Seam Reap, Laos, Kentung, Negeri-negeri Meleyu Utara dan sebagainya.
 
Kesimpulan
Gerakan nasionalisme di Siam merupakan percubaan orang-orang Siam untuk meminda perlembagaan negeri dan perjuangan rakyat untuk mendapatkan hak mereka. Gerakan nasionalisme di Siam adalah sesuatu yang unik kerana ia hanya melibatkan golongan elit dan tentera dan tidak melibatkan rakyat. Keadaan ini telah membezakan Siam dengan negara-negara lain di Asia Tenggara.
Kemerdekaan Siam
 
Pengenalan
Abad ke-19 terutamanya sejak pertengahan abad ke-19 merupakan zaman imperialisme kuasa-kuasa Barat yang berlumba-lumba untuk mendapatkan tanah jajahan di Asia, khususnya di Asia Tenggara. Akibat dasar imperialisme ini, British telah menjajah Burma dan Tanah Melayu, Perancis di Indo-China, Belanda di Indonesia, Sepanyol dan kemudiannya Amerika di Filipina. Siam merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidka dijajah oleh kuasa-kuasa Barat. Sejak Perang Dunia Kedua, Siam juga terselamat daripada penjajahan Jepun walaupun semua negeri di Asia Tenggara dikuasai oleh Jepun. Ahli-ahli sejarah berpendapat kejayaan Siam mengekalkan kemerdekaannya disebabkan oleh kebijaksanaan raja-rajanya sejak Mongkut, kesediaan mereka untuk bertindak sewajrnya dan perkembangan yang menguntungkan Siam.
 
Faktor-faktor
1.         Dasar buka pintu
Sejak Mongkut, Siam menamatkan dasar isolasi dan seterusnya mengamalkan dasar buka pintu kepada orang-orang asing terutamanya pedagang-pedagang. Langkah ini diambil kerana Mongkut menyedari sekiranya Siam meneruskan dasar isolasi, kuasa-kuasa Barat akan membuka Siam secara paksa seperti yang berlaku ke atas Burma, Vietnam dan China. Dalam usaha untuk melaksanakan dasar buka pintu, Siam telah menandatangani beberapa perjanjian dengan kuasa-kuasa Barat. Perjanjian pertama ditandatangani dengan British pada 18 April 1855 yang dikenali sebagai Perjanjian Bowring. Seterusnya Siam menandatangani perjanjian dengan Amerika (1856), Perancis (1856), Portugal (1859), Holand (1860), Prusia (1862), Norway, Belgium, Itali, Sweden (1868), Jerman (1872), Perancis (1893), British (1909) dan sebagainya. Mengikut perjanjian-perjanjian tersebut, kuasa-kuasa Barat telah diberi pelbagai keistimewaan di Siam. Selain kebenaran berdagang, kuasa-kuasa Barat juga dibenarkan menempatkan konsul, menyebar agama Kristian, membeli/menyewa tanah di Siam, mendapat hak wilayah asingan, berlabuh di pelabuhan Siam dan sebagainya.
Siam telah menerima perwakilan asing yang dihantar ke Siam sejak pemerintahan Mongkut. Antara perwakilan itu ialah Perwakilan British yang diketuai oleh Harry Parkes dan James Brooke serta perwakilan Amerika yang diketuai oleh Joseph Ballestier. Selain itu, Siam juga telah menghantar perwakilan ke Eropah. Misalnya, pada Ogos 1857, perwakilan Siam yang diketuai oleh Chao Phraya Montri Sri Suryawongse telah dihantar ke Eropah.
Semasa Chulalongkorn, hubungan Siam dengan kuasa-kuasa Barat bertambah erat kerana Chulalongkorn juga mneruskan dasar buka pintu yang dimulai oleh Mongkut. Semasa Chulalongkorn bukan sahaja konsul asing terdapat di Siam, tetapi kedutaan-kedutaan Siam juga didirikan di negara-negara Barat seperti di New York, London, Paris, Brussels, Tokyo dan sebagainya. Chulalongkorn juga telah mengadakan hubungan peribadi dengan pemimpin-pemimpin Barat seperti Raja William II (Jerman), Tzar Nicholas II (Rusia), Prince of Wales (England) dan Presiden Lawbet (Perancis). Chulalongkorn juga mengadakan lawatan ke Eropah dan beliau merupakan Raja Siam yang pertama melawat ke Eropah sebanyak 2 kali iaitu pada tahun 1897 dan 1907.
Dasar buka pintu yang dimulai oleh Mongkut telah diteruskan oleh raja-raja Siam selepasnya. Akibatnya, Siam bukan sahaja berjaya mewujudkan hubungan perdagangan tetapi juga hubungan diplomatik dengan kuasa-kuasa Barat. D.G.E. Hall dalam bukunya “A History of South East Asia” menegaskan Siam terhutang budi kepada Mongkut daripada raja-raja lain kerana dasar buka pintu yang dimulainya telah menyelamatkan kemerdekaan Siam.
2.         Pembaharuan
Sejak Mongkut, Siam telah melaksanakan pembaharuan-pembaharuan politik, ekonomi dan sosial berdasarkan idea Barat. Mongkut menyedari pembaharuan ini bukan sahaja dapat meninggikan taraf hidup orang Siam tetapi juga dapat mengurangkan campur tangan asing dalam hal-ehwal Siam.
a.         Pembaharuan politik
Dalam usaha untuk menyusun semula pentadbiran Siam mengikut sistem Barat, Mongkut telah mengambil orang-orang Barat dan mereka berasal dari pelbagai negara serta ditempatkan di pelbagai jabatan. Secara umumnya, British diberi tugas untuk menguruskan pendidikan, kewangan, polis dan pelabuhan; Amerika dalam perkhidmatan kastam dan Perancis serta Itali dalam ketenteraan. Tindakan Mongkut ialah supaya tidak ada sebuah kuasa yang mempunyai pengaruh yang kuat di Siam.
Semasa Chulalongkorn, lebih ramai pegawai Barat yang diambil bagi memodenkan pentadbiran Siam. Secara umumnya, British telah ditugaskan dalam pendidikan dan kewangan, Perancis dalam undnag-undang, Jerman dalam perkhidmatan keretapi, Denmark dalam angkatan laut dan polis wilayah, manakala Itali dalam kerja-kerja pembinaan. Selain itu, Chulalongkorn juga menubuhkan 2 buah majlis pada tahun 1874 untuk menasihatinya dalam pentadbiran. Majlis-majlis itu ialah Majlis Penasihat Tertinggi Negeri dan Majlis Penasihat Rendah Negeri. Chulalongkorn telah berjaya mewujudkan sistem pentadbiran pusat yang moden pada 1 April 1892. Sistem pentadbiran lama telah duhapuskan dan digantikan dengan 12 kementerian. Setiap kementerian akan diketuai oleh seorang menteri.
b.         Pembaharuan ekonomi
Dasar buka pintu oleh Mongkut telah memajukan ekonomi Siam. Kedatangan orang Barat telah membuka Siam kepada perdagangan antarabangsa. Perkembangan ekonomi telah meruntuhkan ekonomi sara diri dan mewujudkan sistem ekonomi komersil. Selain itu, sistem tukar barang juga digantikan dengan sistem ekonomi wang. Beras, gula dan kayu jati menjadi eksport utama. Perkembangan ekonomi berlaku akibat daripada penetapan cukai import sebanyak 3% dan cukai eksport 5%. Dalam masa yang singkat, Siam telah menikmati imbangan pembayaran yang memuaskan (contoh). Dalam usaha untuk menyusun semula sistem kewangan Siam mengikut sistem kewangan Barat, Mongkut telah menubuhkan Royal Mint pada tahun 1861.
Semasa Chulalongkorn pula, baginda telah mewujudkan perbendaharaan Siam yang moden dengan bantuan pegawai-pegawai British. Jabata kastam dan hasil dalam negeri telah ditubuhkan pada tahun 1875. Kementerian Kewangan telah diwujudkan pada tahun 1892 dan mulai tahun tersebut, sistem cukai secara langsung dilaksanakan. Jabatan kastam dan hasil dalam negeri tersebut telah disusun semula pada tahun 1892. Pada tahun 1896, Chulalongkorn mengeluarkan arahan untuk membaiki perkhidmatan pelabuhan Siam. Sistem audit dan akaun yang teratur telah dilaksanakan dan pada tahun 1901, belanjawan Siam yang pertama dikeluarkan. Selain itu, Chulalongkorn juga menggalakkan perkembangan ekonomi moden di Siam. Bank-bank British mula didirikan antara tahun 1888-1894 dan sebuah bank Perancis didirikan pada tahun 1897. Di samping itu, baginda juga menggalakkan perdagangan asing di Siam serta pembukaan tanah-tanah baru untuk penanaman padi bagi tujuan eksport.
c.         Pembaharuan sosial
Dari segi sosial pula, pelajaran Barat telah diperkenalkan di Siam. Semasa Mongkut, ia hanya diadakan di istana dan hanya untuk golongan bangsawan. Semasa Chulalongkorn, pelajaran Barat bukan sahaja diadakan di istana tetapi juga di luar istana dan bukan sahaja untuk anak-anak golongan bangsawan tetapi juga anak-anak rakyat jelata biasa selepas penubuhan sekolah harian sejak tahun 1884. Selain itu, semasa Chulalongkorn pelajar-pelajar Siam juga mendapat pelajaran Barat di sebarang laut.
Semasa Mongkut, sistem buruh paksa atau corvee telah mula dihapuskan dan digantikan dengan sistem buruh bergaji. Sistem ini hanya dihapuskan sepenuhnya pada tahun 1873. Pada tahun 1874, sistem penghambaan mula dihapuskan dan berjaya dihapuskan sepenuhnya pada tahun 1905.
Di samping itu, pemerintah-pemerintah Siam juga berusaha menghapuskan adat yang dapat menghalang kemajuan Siam. Rakyat biasa dilarang melarikan diri apabila bertembung dengan raja. Adat yang melarang rakyat melihat muka raja juga dihapuskan. Semasa Mongkut, orang-orang asing tidak dipaksa sujud di hadapan raja. Mereka diberi kebebasan untuk menghormati raja mengikut cara sendiri. Semasa Chulalongkorn, adat sujud di hadapan raja dihapuskan sepenuhnya pada tahun 1873.
Mubaligh-mubaligh juga diberi kebebasan untuk menyebarkan agama Kristian. Banyak sekolah Kristian dan gereja mula didirikan di Siam. Sistem perhubungan juga diperbaiki di mana lebih banyak jalan raya dan jalan keretapi dibina. Perkhidmatan yang lebih moden seperti telegraf, telefon dan pos mula diperkenalkan.
Dasar liberal raja-raja Siam telah menghapuskan sebab-sebab yang memungkinkan campur tangan kuasa-kuasa Barat ke atas Siam.
3.         Perjanjian British-Perancis
Donald E. Neuchterlein dalam bukunya “Thailand and the Struggle for South East Asia” mendakwa persaingan British-Perancis juga merupakan faktor penting yang menyelamatkan kemerdekaan Siam. British dan Perancis bukan sahaja bermusuhan di Eropah tetapi juga di Timur. Bagi mengelakkan perbalahan, kedua-dua kuasa tersebut bersetuju supaya tidak mempunyai tanah jajahan yang bersempadan. Dewasa itu, British menjajah Burma dan Tanah Melayu manakala Perancis menjajah Indo-China. Mereka mahu menjadikan Siam sebagai negara penampan (Buffer State) antara pengaruh British di Burma serta Tanah Melayu dan pengaruh Perancis di Indo-China. Pada 15 Januari 1896, mereka telah menandatangani penyisytiharaan British-Perancis yang mengiktiraf Siam sebagai negara yang merdeka. Tindakan British dan Perancis menyelamatkan kemerdekaan Siam.
4.         Tolak ansur
Raja-raja Siam sejak Mongkut mengamalkan dasar bertolak ansur dengan kuasa-kuasa Barat. Mereka sanggup menyerahkan wilayah-wilayah Siam bagi mengelakkan perbalahan serta menyelamatkan kemerdekaan Siam pada 15 Julai 1867. Mongkut menandatangani perjanjian dengan Perancis yang menyerahkan pertuanan Siam ke atas Kemboja kepada Perancis. Semasa Chulalongkorn, lebih banyak wilayah Siam diserahkan kepada kuasa-kuasa Barat dalam usaha untuk mengelakkan perbalahan dan menyelamatkan kemerdekaan Siam kepade Perancis, diserahkan Tongking Utara, Wilayah Sip Song Chu Thai (1888), daerah Timur Sungai Mekong (1893), sempadan Laos-Siam (1904) dan Battambang dan Seam Reap (1907). Kepada British pula diserahkan Kentung dan Mong Pan (1897) serta Negeri-negeri Melayu Utara (1909). Dasar tolak ansur tersebut telah menyebabkan Siam kehilangan 90 ribu batu persegi wilayah. Walau bagaimanapun, tindakan tersebut telah berjaya menyelamatkan kemerdekaan Siam.
5.         Dasar abad ke-20
Semasa Perang Dunia Pertama (1914-1918), Vajiravudh yang memerintah Siam telah memihak kepada pihak Berikat walaupun terdapat tentangan tenteranya yang pro-Jerman. Tindakan Vajiravudh menguntungkan Siam kerana peperangan tersebut dimenangi oleh pihak Berikat. Perjanjian Versailles 1919 telah mengiktiraf Siam sebagai negara merdeka dan diterima sebagai anggota Liga Bangsa-bangsa Bersatu pada tahun 1922. Mulai tahun tersebut juga, kuasa-kuasa Barat mula menghapuskan hak wilayah asingan mereka di Siam kerana mengenangkan jasa Siam memihak kepada pihak Berikat dalam Perang Dunia Pertama.
Semasa Perang Dunia Kedua (1939-1945), Pribun Songkram yang menjadi Perdana Menteri bersikap pro-Jepun. Pada 11 Disember 1940, Siam menandatangani perjanjian kerjasama dengan Jepun. Pribun Songkram telah membenarkan Jepun menggunakan Siam sebagai pangkalan untuk menyerang Indo-China, Burma dan Tanah Melayu. Akibatnya, Siam terselamat daripada penjajahan Jepun sedangkan negeri-negeri lain di Asia Tenggara telah dikuasai oleh Jepun.
Pada Julai 1944, kerajaan Pribun Songkram yang pro-Jepun telah digulingkan oleh Khuang Aiphaiwong yang pro-Berikat. Akibatnya, pihak Berikat yang kembali ke Asia Tenggara selepas Perang Dunia Kedua tidak dapat mengambil tindakan ke atas Siam kerana dewasa itu, Siam diperintah oleh kerajaan yang pro pihak Berikat. Pada September 1945, kerajaan Khuang Aiphaiwong digulingkan oleh Seni Pramoj. Akibat desakan British dan Perancis, Seni Pramoj tanpa bantahan telah menyerahkan kembali wilayah-wilayah yang dirampas oleh Siam semasa Perang Dunia Kedua kepada kuasa-kuasa tersebut. Akibatnya, British dan Perancis tidak perlu bertindak secara kekerasan ke atas Siam.
6.         Kedudukan negeri Siam
Kedudukan Siam sedikit sebanyak juga memberi kesa ke atas kemerdekaan Siam. Secara amnya, Siam terletak lebih jauh ke Utara dan kedudukannya seumpama ini telah menyebabkan ia terkeluar dari jalan perdagangan ke Timur khususnya ke China. Akibatnya, kuasa-kuasa Barat tidak begitu berminat untuk menjajah Siam.
7.         Bahan mentah
Dari segi sumber alam, Siam merupakan sebuah negara yang kekurangan bahan mentah. Ekonomi Siam hanya bergantung kepada sektor pertanian. Dewasa itu, Revolusi Perindustrian telah berlaku di negara-negara Eropah dan perkembangan ini telah meningkatkan keperluan terhadap bahan mentah. Akibatnya, kuasa-kuasa Barat berlumba-lumba untuk mendapatkan tanah jajahan di Asia terutamanya Asia Tenggara bagi mendapatkan bekalan bahan mentah. Dalam hal ini, kuasa-kuasa Barat memang tidak berminat terhadap Siam kerana Siam tidak mempunyai sumber alam tersebut.
 
Kesimpulan
Pada keseluruhannya, kejayaan Siam mengekalkan kemerdekaannya adalah disebabkan oleh kebijaksanaan raja-rajanya yang memahami perkembangan politik antarabangsa. Dengan itu, tidak dapat dinafikan berpendapat D.E.G. Hall yang menyatakan bahawa Siam terhutang budi kepada Mongkut mempunyai kebenarannya memandangkan dasar yang dimulai oleh Mongkut telah berjaya mengekalkan kemerdekaan Siam. Di samping itu, persaingan di antara Perancis dan British juga mempunyai peranannya dalam kemerdekaan Siam.MYAMMAR
Perang Inggeris-Myanmar Pertama, 1824-1826
 
Pengenalan
Perang Inggeris-Myanmar pada tahun 1824 merupakan peristiwa penting dalam sejarah moden Myanmar. Ia tidak sahaja merupakan peperangan yang pertama dengan kuasa asing (Barat) tetapi ia juga disifatkan sebagai titik peralihan bagi negeri Myanmar. Kekalahan Myanmar dalam peperangan itu memberi satu pengajaran bahawa negeri itu tidak boleh merasa bongkak dan mereka merasa dirinya lebih kuat dari negeri lain. Negeri Myanmar juga harus sedar bahawa negara-negara Barat mempunyai kelebihan dalam peperangan moden. Selain itu, negeri Myanmar terpaksa menamatkan dasar “tutup pintu” (isolasi) yang telah dijalankan begitu lama. Dengan menandatangani Perjanjian Yandabo, pada tahun 1826, negeri Myanmar telah mengadakan hubungan dengan British.
 

Sebab-sebab berlakunya peperangan

1.         Dasar meluaskan wilayah
Pada pertengahan kurun ke-18, Alaungpaya telah menakluki Pegu, lalu mendirikan dinasti baru diberi nama Konbaung pada tahun 1752. Dengan pembentukan dinasti baru ini bermakna Alaungpaya telah berjaya menyatukan semula Myanmar. Pengganti-pengganti Alaungpaya kemudiannya telah meluaskan lagi wilayah mereka hingga membawa kepada sempadan Timur India. Pada tahun 1784, Raja Bodawpaya (1782-1819) iaitu anak Alaungpaya yang terakhir memerintah, berjaya menakluki Arakan sebuah kerajaan yang bebas. Raja Arakan bernama Thamada terpaksa melarikan diri tetapi telah ditangkap pada Februari 1785 lalu dibawa ke Myanmar. Selepas menakluki Arakan, tentera Myanmar melancarkan serangan ke atas Siam tetapi gagal. Tentera Myanmar hanya berjaya menawan Chiengmai dan itu pun dapat diusir oleh Siam. Dengan penaklukan Arakan telah membimbangkan Inggeris kerana sempadan Myanmar telah mara ke Benggala. Selain itu, Raja Bodawpaya juga bercita-cita hendak menakluki China dan India terutama di kawasan Manipur dan Assam.
2.         Masalah orang pelarian Arakan
Apabila Arakan terletak di bawah kekuasaan Myanmar maka tindasan-tindasan terhadap orang Arakan telah dilakukan. Orang-orang Arakan telah dikerah secara paksa untuk bekerja sebagai buruh dan bertugas dalam perkhidmatan kerajaan. Dengan adanya tindasan dari pemerintah Myanmar, pada tahun 1794 telah terjadi stu pemberontakan dengan dibantu oleh orang-orang Arakan yang telah melarikan diri dan menetap di Chittagong. Pemberontakan itu dapat dikalahkan menyebabkan ramai orang-orang Arakan melarikan diri ke tanah jajahan Inggeris. Peristiwa itu dipandang berat oleh British dan masuk menghalang kemaraan tentera Myanmar maka British menghantar tenteranya ke sempadan di bawah Kolonel Erskine. Dengan ini, pelarian orang-orang wilayah Arakan ke wilayah British telah menimbulkan persengketaan antara British dan Myanmar.
Untuk menyelesaikan masalah sempadan, maka pada tahun 1795, British telah menghantar Kapten Michael Seymes ke Myanmar. Kapten Seymes juga telah mengesyorkan supaya satu perjanjian perdagangan antara Myanmar dengan Inggeris diadakan. Hasil dari perundingan itu, pemerintah Myanmar bersetuju menerima seorang wakil British bertempat di Rangoon untuk menjaga hal-ehwal perniagaan British di Myanmar.
Sungguhpun British dibenarkan melantik residennya di Rangoon keamanan hubungan antara British dan Myanmar sentiasa diancam oleh orang pelarian Arakan. Pada tahun 1798, timbul sekali lagi pemberontakan di Arakan tetapi gagal menyebabkan mencurah-curah orang pelarian Arakan memasuki Chittagong. Disebabkan ramai orang Arakan memasuki Chittagong dan mengancam pemerintah Myanmar di Arakan maka pada Januari 1802, pemerintah Arakan atas nama Kerajaan Myanmar mendesak British menyerahkan orang-orang pelarian Arakan kepada Kerajaan Myanmar. Myanmar juga menggugat akan menyerang India sekiranya tuntutan itu tidak ditunaikan. Dengan adanya ancaman tersebut, maka British menyerahkan pasukan tenteranya untuk mengawal sempadan antara India dan Myanmar. Untuk menyelesaikan masalah pertikaian mereka maka British menghantar Kapten Syemes ke Myanmar pada Mei 1802 bagi mengadakan perdamaian.
Masalah orang-orang Arakan menjadi kemuncak apabila pada tahun 1811, satu pemberontakan di bawah pimpinan Chin Byan telah meletus. Chin Byan secara diam-diam telah mengumpulkan kekuatannya di wilayah British lalu menyerang Myanmar dengan menawan Miohaung. Chin Byan telah meminta bantuan British dengan membuat satu perjanjian untuk meletakkan wilayah di bawah tadbirnya di bawah kedaulatan British. Hal ini telah meruncingkan hubungan antara British dengan Myanmar. Untuk menyakinkan Kerajaan Myanmar bahawa British tidak terlibat dalam tindakan Chin Byan itu maka dalam September 1811, Kapten Canning diutus ke negeri Myanmar. Pemerintah Arakan telah mengancam untuk menyerang Chittagong jika orang-orang pelarian tidak diserahkan. Peperangan dapat dielakkan apabila tentera Myanmar yang berada di sempadan terpaksa ditarik balik pada musim tengkujuh. Untuk mendapatkan kepercayaan Myanmar maka pada akhir tahun 1812, Inggeris berjaya melumpuhkan sebahagian besar pasukan Chin Byan. Pergerakan Chin Byan lumpuh sama sekali apabila Chin Byan meninggal dunia pada tahun 1815. Sungguhpun pergerakan Chin Byan dapat diatasi oleh British, tetapi hubungan baik di antara British dengan Myanmar masih tidak terjamin.
3.         Keengganan Myanmar mengadakan hubungan diplomatik
Orang-orang Inggeris ingin mengadakan hubungan yang baik dengan Myanmar. Keinginan British mengadakan hubungan selain disebabkan faktor politik iaitu cuba bersaing dengan pengaruh Perancis, ada juga faktor-faktor ekonomi. Pihak kompeni ingin:
a.         Mendapatkan kayu balak dari Myanmar untuk membuat kapal.
b.         Menjadi Myanmar sebagai pasaran bagi barang British.
c.         Menggunakan Myanmar sebagai jalan darat ke negeri China dengan melalui Sungai Irrawaddy.
Malangnya, orang Myanmar mempunyai pandangan hidup yang berlainan. Seperti orang China, orang Myanmar mempunyai sikap bongkak dengan anggapan bahawa mereka mempunyai darjat tinggi. Oleh itu, mereka merasa bahawa taraf mereka akan jatuh jika mereka mengadakan hubungan yang sama taraf dengan British, lebih-lebih lagi pihak kompeni bukan mewakili Kerajaan British. Oleh sebab sikap pemerintah dan pegawia Myanmar sedemikian rupa, wakil-wakil British gagal untuk mengadakan perhubungan sama taraf dengan Myanmar. Kebanyakan dari mereka terpaksa meninggalkan Myanmar kerana merasakan kecewa atas tindakan pemerintah Myanmar. Misalnya seperti yang terjadi pada Residen Hiram Cox yang dilantik pada tahun 1796 terpaksa meninggalkan Myanmar pada April 1798. Dengan pemergian Cox maka Myanmar tidak membenarkan perlantikan residen di negeri itu. Setelah mengadakan perundingan dengan Kapten Seymes, Raja Bodawpaya memperkenankan perlantikan residen di negeri itu. Dalam bulan Mei 1803, Lieutenant John Canning telah dilantik sebagai residen tetapi beliau terpaksa pulang ke India dalam November 1803. Peristiwa ini mengecewakan British untuk melantik residennya di Myanmar.
4.         Campur tangan Myanmar di Assam
Seperti yang diterangkan bahawa Raja Bodawpaya mempunyai cita-cita untuk menakluki India terutamanya wilayah di Timur Laut seperti Manipur dan Assam dan seterusnya Benggala. Untuk mencapai maksudnya maka Bagydaw telah melantik Bandula menjadi gabenor pertama bagi Assam dan Arakan. Rancangan untuk meletakkan Assam di bawah kekuasaan Myanmar terbuka apabila berlaku huru-hara di kawasan itu. Pada akhir kurun ke-18, pengaruh Kerajaan Ahom merosot. Raja Ahom yang bernama Gaurinath Singh merupakan raja yang lemah. Orang-orang Moamarias yang selama ini ditindas oleh mereka telah memberontak. Untuk menghadapi pemberontakan ini, baginda meminta bantuan British tetapi memandang sepi.
Keadaan huru-hara timbul kembali apabila berlaku pertentangan di antara Bar Phukan dengan Burha Gohain. Bar Phukan telah berangkat ke Calcutta untuk mendapatkan pertolongan British tetapi gagal. Dengan itu, Bar Phukan pun berpaling pula kepada Raja Bodawpaya. Menggunakan peluang ini, pada Mac 1817, tentera Myanmar mara ke Jorhat dan melantik seorang raja boneka tetapi sebaik sahaja tentera Myanmar pulang, raja boneka itu digulingkan. Tentera Myanmar kembali ke Assam pada tahun 1819 lalu melantik Chandrakanta Singh menjadi Raja Assam. Nasib yang sama diterima olehnya sebaik-baik sahaja tentera Myanmar kembali ke Myanmar. Oleh sebab dipengaruhi oleh perasaan takut, Chandrakanta Singh melarikan diri ke India. Keadaan yang tidak aman di Assam menyebabkan Bagydaw (cucu Bodawpaya) yang menjadi raja pada tahun 1819 melantik Bandula menjadi Gabenor Assam selepas menaklukinya.
Selepas menakluki Assam, Myanmar meneruskan perluasan wilayahnya ke Manipur. Raja Myanmar telah menggunakan peristiwa kegagalan Raja Manipur menghadiri pertabalan Bagydaw menjadi raja sebagai alasan untuk menguasai kawasan itu. Oleh sebab ketakutan, maka raja dan pengikutnya melarikan diri ke Cacar. Raja Cacar yang negerinya dirempuh oleh orang-orang pelarian Manipur dan takutkan ancaman Myanmar telah melarikan diri ke India. Dengan kemaraan tentera Myanmar yang begitu jauh telah membimbangkan British. British sedar jika kemaraan Myanmar tidak dihalang bermakna wilayah Benggala yang terletak di bawah kekuasaan British akan terancam. Oleh itu, British terpaksa mengambil satu tindakan yang tegas dengan mengisytiharkan wilayah Cacar dan wilayah kecil lainnya seperti Jaintia terletak di bawah pengaruh British.
Ketegangan menjalar pula ke sempadan Arakan apabila Jeneral Bandulu mengalihkan pandangannya ke wilayah itu. Jeneral Bandula sememangnya ingin menguasai wilayah Benggala. Tentera Myanmar telah memasuki kawasan Ramu lalu menangkap pemburu gajah dari pihak kompeni. Peristiwa itu menyebabkan British menguatkan pertahanannya di Tek Naaf dan di Pulau Shahpuri yang terletak di muara sungai berhampiran dengan Chittagong. Tentera Myanmar telah menawan pulau tersebut dalam bulan September 1823 tetapi dapat kembali kemudiannnya oleh British. Selepas peristiwa itu, Jeneral Bandula telah menyiapkan angkatan secara besar-besaran untuk menyerang Chittagong. Menggunakan peristiwa itu pada 5 Mac 1824, Gabenor Jeneral Lord Amherst mengisytiharkan perang ke atas Myanmar.
 

Peristiwa dan kesan peperangan

Setelah peperangan diisytiharkan maka tenterra British telah dihantar ke wilayah yang disempadankan dengan Myanmar. Tentera British telah ditempatkan di Manipur dan Assam serta penumpuan yang besar di Arakan. Dari Arakan, tentera British akan menyerang Tennaserim. Jeneral Bandula menunjukkan kebolehannya dengan mengalahkan tentera British dan Tek Naaf dan ini menyebabkan Calcutta terancam. Tetapi malangnya ketika Bandula mendapat kejayaan di Tek Naaf, tentera British di bawah Sir Archibald Campbell yang berpusat di Pulau Andaman telah berjaya menawan Rangoon dalam bulan Mei 1824 tanpa perlawanan. Kejatuhan Bandar Rangoon menyebabkan Bandula terpaksa bergerak menuju ke Selatan. Tentera British tidak dapat bergerak mudik mengikut Sungai Irrawaddy kerana berlakunya hujan monsun yang lebat. Tentera kekurangan bantuan dan makanan. Untuk menggunakan jalan darat agar sukar kerana penuh dengan hutan belantara. Kelewatan tentera British bergerak telah memberi peluang kepada Bandula menguatkan pasukan tenteranya. Pada 1 Disember 1824, Bandula melakukan serangan tetapi gagal.
            Sementara itu, di medan pertempuran di pantar Barat, tentera British telah menawan pelabuhan penting di Tennasserim dan pada Januari 1825 mereka menawan Mrohaung. Kejayaan ini membolehkan British menguasai Arakan.
            Kekuatan tentera Myanmar telah tergugat pada 1 April 1825 apabila Jeneral Bandula mati semasa mempertahankan bandar Danubyu. Kematiannya membolehkan British menduduki Prome. Tentera Myanmar melancarkan serangan ke atas tentera British di Prome tetapi gagal. Setelah berjaya mengalahkan tentera Myanmar di Prome, tentera British diarahkan bergerak menuju ke Ava. Tetapi sebelum tentera British tiba di Yandobo, pemerintah Myanmar telah bersetuju untuk berdamai dan dengan ini pada 24 Februari 1926, Perjanjian Yandabi ditandatangani di antara British dan Myanmar. Syarat-syarat Perjanjian Yandabo ialah:
a.         Myanmar menyerahkan Assam, Arakan dan Tennasserim kepada British.
b.         Myanmar tidak akan campur tangan di Cacar, Manipur dan Jaintia yang menjadi wilayah perlindungan British.
c.         Myanmar bersetuju menerima wakil British yang bertempat di Rangoon dan juga lain-lain kawasan di Myanmar.
d.         Myanmar bersetuju mambayar ganti rugi sebanyak 10 juta rupee (kira-kira $5 juta) kepada Inggeris.
e.         Myanmar bersetuju mengadakan hubungan diplomatik dengan British dengan menghantar seorang dutanya ke Calcutta.
f.           Myanmar bersetuju hendak berundingkan berkenaan dengan perjanjian perdagangan dengan British pada masa akan datang.
            Perjanjian Yandabo telah dapat menghentikan peperangan antara kedua-duanya namun pada hakikatnya ia tidak dapat menyelesaikan sikap permusuhan Myanmar kepada British. Bagi orang-orang Myanmar, kekalahan mereka dalam pertempuran bukanlah disebabkan mereka pengecut tetapi disebabkan lain-lain perkara. Anggapan ini menunjukkan dengan jelas bahawa orang-orang Myanmar masih mempunyai keyakinan mereka akan dapat mengalahkan British. Orang yang benar-benar merasa kurang puas hati ialah Raja Bagydaw dan ia menggunakan Perjanjian Yandabo untuk mempersiapkan diri. Dengan sikap permusuhan yang masih ada di diri orang Myanmar menyebabkan Perjanjian Yandabo tidak dijalankan dengans sempurna. Hal ini menimbulkan rasa tidak puas hati kepada British. Unsur-unsur ini telah mencetuskan peperangan yang kedua yang dikenali sebagai Perang Inggeris-Myanmar Kedua pada tahun 1852.
 


Perang Inggeris-Myanmar Kedua, 1852
 
Pengenalan
Walaupun dalam peperangan yang pertama, Myanmar menerima kekalahan, namun sikap mereka masih lagi sombong dan bongkak. Akibatnya, British gagal untuk mendapatkan satu dasar keadilan dan hubungan diplomatik yang sama taraf. Perlantikan Residen British di Myanmar seperti yang tercatat dalam Perjanjian Yandabo tidak dapat menjalankan tugasnya dengan sempurna. Dengan lain perkataan, pemerintah Myanmar tidak mahu menerima Residen British dan memberi kerjasama. Peristiwa ini telah membawa pertentangan kembali hubungan British dengan Myanmar. Hubungan yang genting ini akhirnya membawa kepada meletusnya peperangan kali kedua.
 

Sebab-sebab berlakunya peperangan

1.         Kegagalan mengadakan hubungan diplomatik
Untuk menunaikan syarat-syarat Perjanjian Yandabo maka dalam bulan September 1826, John Crowford dilantik sebagai Residen British. Dalam bulan November, Crowford telah cuba membuat satu perjanjian baru mengenai perdagangan tetapi tidad ada keputusan kerana terdapat pertentangan di antara dua pihak. Pihak British cuba mendapatkan beras dari Rangoon tetapi ditolak oleh Kerajaan Myanmar sebagai reaksi dari keengganan British membincangkan masalah politik. Crowford merasa kecewa atas sikap Kerajaan Myanmar menyebabkan ia pulang ke India.
Setelah Crowford menarik dirinya dari tempatnya, ia diganti oleh Sir Henry Burney iaitu dalam bulan April 1830. Burney telah mendapat kepercayaan dari Raja Bagydaw dan ini membawa perhubungan yang baik antara Burney dengan raja dan tanda-tanda menunjukkan bahawa perselisihan dapat diselesaikan. Tetapi malangnya raja kemudiannya menjadi kurang siuman dan ini menjejaskan perhubungan yang baik dan perundingan-perundingan terhenti. Ketika Raja Bagydaw tidak siuman, Minthagyi, iaitu abang kepada Permaisuri Raja yang pertama telah cuba mengambil alih kuasa. Untuk mengelakkan dari berlaku perkara pertama maka pada tahun 1837, Tharawwaddy telah membunuh isteri dan anak-anak Minthagyi serta menteri-menteri yang menyokongnya. Burney telah cuba menghalang tindakan kejam Raja Tharawwaddy. Tharawwaddy menjadi marah dan ini membawa kepada hubungan yang buruk antara Burney dan Tharawwaddy.
2.         Sikap anti-Inggeris
Harapan British untuk mendapatkan hubungan yang lebih erat dari Raja Tharawwaddy yang baru menjadi raja ternyata gagal. Raja ini ternyata dengan sifatnya yang anti-British. Tindakan baginda yang selanjutnya ialah menolak Perjanjian Yandabo. Bagi baginda, penyerahan Arakan dan Tennasserim sebagai satu penghinaan. Sikap dan tindakan baginda yang anti-British telah menimbulkan kebimbangan kepada Burney dan oleh sebab soal keselamatan, pada Jun 1837, Burney meninggalkan Amarapura menuju ke Rangoon. Burney mencadangkan kepada Calcutta agar British jangan menubuhkan residensinya di Myanmar lagi selagi Tharawwaddy tidak mahu mengakui Perjanjian Yandabo dan tindakan-tindakan tentera telah ditolak oleh Calcutta malahan Burney sendiri dimarahi. Pihak Calcutta masih percaya bahawa perhubungan dapat diadakan antara British dengan Myanmar.
Atas arahan dari Gabenor Jeneral Lord Auckland maka Richard Benson mengambil alih tugas Burney. Benson ditugaskan supaya menubuhkan kembali residensi British di Rangoon. Ternyata Benson juga gagal menjalankan tugasnya sebagai Residen kerana tidak mendapat kerjasama dari Myanmar. Tempat yang sudah ditetapkan untuk tapak residensi British telah ditolak oleh Kerajaan Myanmar dan sebagai ganti disediakan satu kawasan yang mudah banjir di Sungai Irrawaddy. Tindakan Kerajaan Myanmar dianggap sebagai satu penghinaan terhadap British. Oleh sebab Benson merasa ia tidak dapat meneruskan tugasnya maka pada bulan Mac 1839, ia bersara dengan alasan kesihatannya terganggu. Tempatnya diganti oleh Kapten William Maclood iaitu pembantu Benson di Amarapura. Seperti Benson, ia juga mengalami kegagalan. Memandangkan kegagalan residen-residen British di Myanmar, Gabenor Jeneral sedar bahawa Kerajaan Myanmar benar-benar enggan mengadakan hubungan diplomatik dengan British. Akhirnya, pada permulaan tahun 1840, Calcutta telah menarik balik residensinya dari Myanmar. Keadaan menjadi semakin genting apabila Raja Tharawwaddy telah mengadakan satu perbarisan tentera untuk menunjukkan kekuatan tenteranya. Peristiwa ini telah menyedarkan pihak British bahawa Myanmar telah bersiap sedia untuk mengadakan satu peperangan baru. Tetapi British tidak dapat bertindak kerana terlibat dalam Perang Afghan dan Sikh di India. Perang Afghan telah berlaku pada 1836-1839 iaitu dalam pemerintahan Lord Auckland (1836-1842), Perang Sikh Pertama pada 1845-4846 iaitu semasa Lord Hardings (1844-1848) dan Perang Sikh Kedua pada 1848-1849 semasa Lord Delhousie (1848-1856).
Cita-cita Raja Tharawwaddy untuk menentang British tidak dapat dilakukan kerana baginda mangkat pada tahun 1846 dan tempatnya digantikan oleh Pagan Min. Pagan Min seorang raja yang bersifat anti-British dan sangat kejam. Pagan Min telah membunuh ramai orang Myanmar sendiri antara tahun 1846-1848. Pagan Min juga merupakan seorang raja yang kurang bijak dalam menjalankan urusan-urusan pentadbiran sebaliknya menyerahkan tugas-tugasnya kepada para pegawai. Hanya yang dikehendaki ialah pegawai yang dapat menyediakan pendapatan negara.
3.         Layanan buruk ke atas rakyat British
Selain Pagan Min, pegawai Myanmar juga bersifat anti-British. Misalnya Gabenor Pegu iaitu Maung Ok. Beliau seringkali menindas orang asing di Rangoon untuk mendapatkan wang. Tindakan  ini juga dikenakan ke atas orang Inggeris lebih-lebih lagi tidak adanya Residen Inggeris yang dapat mengambil berat terhadap hal-ehwal orang Inggeris di sana. Tindakan menindas menyebabkan pada tahun 1851, saudagar British membuat pengaduan ke Calcutta. Berikutnya secara rasminya Calcutta telah membuat bantahan kepada Kerajaan Myanmar. Sikap permusuhan yang ditunjukkan oleh Pagan Min dan pegawai Myanmar telah mendalamkan lagi jurang perselisihan antara British dan Myanmar.
Oleh sebab sifatnya yang anti-British, Maung Ok telah melakukan penganiayaan terhadap orang Inggeris. Dalam bulan Julai dan Ogos 1851, beliau telah menghukum 2 kapten kapal berbangsa Inggeris iaitu Kapten Sheppard dari Kapal Monarch dan Kapten Lewis dari Kapal Champion. Mereka dituduh cuba membunuh sedangkan perkara sebenarnya seorang kelasinya telah terjatuh ke dalam laut. Seorang lagi dituduh cuba menggelapkan wang pekerja-pekerjanya. Kedua-duanya telah dihukum denda sebanyak 1000 rupee. Mereka berdua telah menyampaikan peristiwa tersebut kepada Gabenor Jeneral Lord Delhousie di India. Oleh sebab tindakan Kerajaan Myanmar sebagai satu tindakan permusuhan dan penghinaan dengan tujuan memalukan maka Lord Delhousie telah bertindak. Sungguhpun peristiwa itu hanya peristiwa yang kecil namun, Lord Delhousie merasa telah sampai masanya untuk menggunakan kekerasan terhadap Myanmar. Lagipun ketika itu, Perang Afghan dan Perang Sikh telah tamat dengan pihak British mendapat kejayaan yang besar. Lord Delhousie telah mengirim Komander Lambert dengan 3 buah kapal perang ke Rangoon. Lord Delhousie telah menuntut bayaran ganti rugi untuk Kapten Sheppard dan Lewis dan mendesak supaya Maung Ok dipecat dari jawatannya. Amaran yang diterima dari Lord Delhousie telah mencemaskan Pagan Min. Seorang pegawai baru dilantik untuk menggantikan Maung Ok, tetapi ia juga bersifat anti-British. Oleh sebab Lambert tidak sebar dengan sikap Myanmar yang melewat-lewatkan perundingan dan sentimen anti-British maka ia mengarahkan penutupan pelabuhan Rangoon dan menembak kapal-kapal Myanmar. Satu lagi kata dua telah sampai pada Februari 1852 dimana pihak British menuntut bayaran ganti rugi sebanyak 1 juta rupee. Apabila tarikh tuntutan tamat pada 1 April 1852, tanpa sebarang jawapan rasmi dari Kerajaan Myanmar, Lord Delhousie telah mengisytiharkan perang ke atas Myanmar. Pagan Min tidak menduga pihak British akan berbuat demikian sedangkan Myanmar belum bersedia untuk menghadapi peperangan terhadap British.
 

Peristiwa dan kesan peperangan

Setelah peperangan diisytiharkan, tentera British telah bertindak dan dengan senangnya mereka menawan Rangoon, Martaban dan Bassein dalam bulan Mei 1852. Kemudiannya dalam bulan Ogos 1852, Lord Delhousie telah melawat Rangoon dan mencadangkan pengambilan wilayah Pegu. Sebenarnya Delhousie tidak berniat untuk menawan wilayah Pegu dan merasa cukup menawan ketiga-tiga bandar itu. Tetapi akhirnya kepentingan wilayah Pegu telah dirasakan. Oleh itu, pada November 1852, Jeneral Godwin telah menawan Prome dan Pegu. Kemudian dalam Disember 1852, Major Arthur Purve sebagai Pesuruhjaya Pegu Pertama telah mengisytiharkan Pegu sebagai sebahagian dari wilayah British seperti Arakan dan Tennasserim.
            Penaklukan Pegu adalah penting bagi British kerana kawasan itu dapat digunakan sebagai jalan darat ke China, merupakan kawasan pertanian dan kawasan yang penting dari segi kayu balak. Dengan penaklukan wilayah Pegu bermakna hanya tinggal Myanmar Hulu yang masih dikuasai oleh orang Myanmar. Hal ini adalah kesalahan pihak Myanmar sendiri yang masih menggunakan taktik berlambat-lambat untuk menantikan musim hujan tiba yang pada fikiran mereka musim tengkujuh akan menyudahkan pergerakan tentera British. Tetapi tafsiran pihak Myanmar telah silap kerana pihak British telah pun mempunyai persiapan yang cukup untuk menghadapi musim tengkujuh. Pengalaman dalam Perang Inggeris-Myanmar Pertama cukup untuk British memikirkannya jangan sampai peristiwa di mana British terpaksa berundur jangan berulang lagi. Kesan-kesan buruk akibat kemaraan tentera British telah dirasai oleh Mindon dan oleh sebab itu sebaik sahaja Mindon menjadi raja ia telah menghentikan peperangan dan meminta supaya British memulangkan kembali wilayah-wilayah yang telah ditawannya. Mindon telah merampas kuasa dari Pagan Min dalam Februari 1853 ketika peperangan masih berjalan. Mindon dari mula lagi tidak setuju dengan Pagan Min yang mengambil tindakan berperang dengan British.
            Peperangan Inggeris-Myanmar Kedua telah memberi kesan yang buruk kepada Myanmar bukan sahaja kehilangan wilayah yang lebih luas malah dalam aspek-aspek yang lain. Pertama, keagungan dan kekuatan tentera Myanmar yang pada satu ketika sangat ditakuti sekarang dibukti kelemahannya. Sebagai bukti, Myanmar tidak berdaya untuk mempertahankan Pegu yang merupakan kawasan yang amat penting. Kedua, dengan penaklukan wilayah-wilayah pantai oleh British bermakna Myanmar Hulu terpencil dengan dunia luar. Ketiadaan pelabuhan akan mempengaruhi kejatuhan ekonomi Myanmar Hulu. Sedangkan bagi British pengambilan Myanmar Selatan terutama wilayah Pegu merupakan tambahan wilayah yang sangat menguntungkan. Wilayah Pegu ternyata dapat membekalkan kayu jati untuk kegunaan angkatan laut seperti pembinaan kapal.
 


Perang Inggeris-Myanmar Ketiga, 1885
 
Pengenalan
Seperti yang diketahui, negeri Myanmar telah pun menghadapi 2 kali peperangan dengan British yang berkesudahan Myanmar kehilangan wilayah-wilayah Arakan, Tennasserim dan Myanmar Selatan. Sungguhpun demikian, pemimpin dan raja Myanmar belum lagi sedar akan pengalaman pahit yang mereka rasai. Mereka terus ingin mempertahankan maruah dan berusaha mendapatkan semula wilayah yang ditawan oleh British. Bagi British, mereka memanglah mempunyai rancangan yang seterusnya iaitu menguasai Myanmar Utara. Bagi British, Myanmar Utara mempunyai kepentingan politik dan ekonomi. Akhirnya, kedua-dua pihak telah berperang bagi kali ketiga pada tahun 1885.
 
Sebab-sebab berlaku peperangan
1.         Kegagalan mengadakan hubungan diplomatik
Pihak British merasa perlu diadakan hubungan diplomatik dengan Myanmar demi menjamin kepentingan politik dan ekonomi. Tetapi pihak British gagal dalam tujuan tersebut memandangkan terjadinya hubungan yang runcing antara kedua-duanya. Hubungan yang runcing telah pun berlaku sejak pemerintahan Raja Mindon yang berpunca dari segi masalah kasut, masalah wilayah Kareni Barat dan hubungan baik dengan Perancis. Hubungan antara kedua-duanya menjadi semakin serius apabila Raja Thibaw (1878-1886) menaiki takhta. Beliau bersifat anti-British dan meneruskan hubungan dengan Perancis. Akibatnya pada akhir tahun 1879, Kerajaan India menarik balik residensinya dari Myanmar Utara. Dengan ini tidak ada lagi saluran rasmi untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedua-dua kerajaan itu. Memandangkan hal ini, Kerajaan Myanmar cuba mengadakan hubungan secara langsung.
2.         Kekacauan politik di Myanmar Utara
Raja Thibaw seorang raja yang lemah tetapi zalim. Baginda tunduk di bawah pengaruh permaisuri yang jahat iaitu Permaisuri Supayalat. Sebaik sahaja baginda berkuasa, baginda telah melakukan pembunuhan ke atas kerabat diraja yang dianggap menjadi ancaman kepadanya. Tindakan baginda telah menimbulkan rasa dendam terhadap kerabat diraja yang terlibat. Pada tahun 1880, seorang saudara Thibaw sendiri yang berlindung di Calcutta kembali ke Myanmar dan melancarkan satu pemberontakan. Percubaan itu gagal dan beliau melarikan diri ke wilayah British. Kerajaan Myanmar telah menuduh British campur tangan dalam pemberontakan tersebut dan hal ini memburukkan lagi hubungan antara mereka.
Kekacauan yang berlaku juga disebabkan oleh pemberontakan oleh suku kaum Syan dan Kachin. Pada tahun 1884, orang Kachin telah melakukan pemberontakan di Utara dan perompak Cina telah menyerang Bhamo. Dengan danya kekacauan dan peristiwa pembunuhan, saudagar dan golongan ugama telah mendesak India supaya campur tangan. Bagi saudagar, kekacauan yang terus-menerus mengganggu perjalanan perdagangan mereka.
3.         Desakan saudagar British
Selain Raja Thibaw, terdapat beberapa orang pegawai Myanmar yang anti-British. Akibatnya berlaku penindasan ke atas rakyat British terutama golongan saudagar. Pihak Myanmar telah mengenakan syarat-syarat yang ketat terhadap urusan perdagangan. Mereka tidak lagi melaksanakan perjanjian-perjanjian 1862 dan 1867 yang dibuat oleh Raja Mindon dengan British. Tekanan-tekanan yang dikenakan oleh Kerajaan Myanmar menyebabkan saudagar British membuat bantahan kepada India dan mendesak supaya diambil tindakan terhadap Myanmar. Selain itu, Myanmar Utara juga mempunyai kepentingan dari segi perdagangan. Sebuah syarikat iaitu Manchester Chamber of Commerce ingin menjadikan Myanmar sebagai pasaran baru bagi perusahaan kapasnya. Sejak tahun 1860, syarikat tersebut mendesak Kerajaan India membuka jalan perdagangan Moulmein-Yunnan yang dapat menghubungkan Myanmar dengan China. Untuk menjayakan rancangan ini, British terpaksa menguasai Myanmar Utara. Seterusnya, golongan saudagar British juga menyokong pengambilan seluruh Myanmar kerana ini akan membawa kepada keuntungan yang besar. Golongan saudagar telah banyak menanam modal di Lembah Irrawaddy, Arakan dan Tennasserim. Perniagaan ini perlu diberi perlindungan dan ini hanya terjadi jika Myanmar Utara diletakkan di bawah pentadbiran British. Atau setidak-tidaknya memaksa Myanmar Utara memberi beberapa hak istimewa kepada saudagar British.
4.         Tekanan pengaruh Perancis
Raja Thibaw menyedari bahawa British tidak senang hati dengan kegiatan Perancis di Annam dan Tongking. Baginda menggunakan peluang ini untuk menentang tekanan-tekanan dari Inggeris. Oleh sebab itu, baginda mengambil keputusan untuk meneruskan semula rundingan dengan Perancis yang telah dihentikan sejak pemerintahan Mindon. Pada Mei 1883, baginda menghantar satu perwakilan ke Eropah atas alasan untuk mendapatkan pengetahuan mengenai perkilangan dan sains. Tetapi ternyata tujuan perwakilan itu ialah untuk mendapat bantuan senjata dari Perancis. Pada tahun 1884, Myanmar dan Perancis telah bersetuju secara sulit di mana Perancis akan menghantar alat-alat senjata ke Myanmar setelah tamatnya peperangan di Indo-China dan sebagai balasan Perancis akan dibenarkan mengusahakan lombong permata dan diberi beberapa hak istimewa yang lain. Persetujuan sulit tersebut diketahui oleh British. Hal ini benar-benar membimbangkan British kerana ini membuktikan dengan jelas juga usaha Thibaw untuk menghapuskan kepentingan British di Myanmar.
Kemuncak hubungan Myanmar-Perancis ialah bila pada tahun 1886 ditandatangani perjanjian yang memberi kemudahan yang luas kepada Perancis. Seorang Konsol Perancis dilantik di Mandalay. M. Ilaas telah dilantik sebagai Konsol Perancis yang pertama ke Myanmar. Sungguhpun Ilaas dipanggil pulang pada bulan Oktober 1885 dan pihak Perancis memberi jaminan tidak akan merosakkan hubungan dengan British, pihak British tetap curiga. Untuk mengelakkan penglibatan Perancis di Myanmar, British terpaksa menawan Myanmar Utara.
5.         Perubahan dasar kerajaan British dan India
Sebab lain yang membantu keputusan Kerajaan India untuk berperang dengan Myanmar ialah berlakunya perubahan pucuk pimpinan dan dasar Kerajaan British di England dan juga Kerajaan India. Pada Jun 1885, di England, Parti Konservatif pimpinan Salisbury telah berjaya mengalahkan Parti Liberal pimpinan Gladstone. Kerajaan baru dari Parti Konservatif telah mengamalkan dasar yang tegas terhadap Myanmar. Begitu juga di India, Gabenor Jeneral Lord Ripon yang bersifat sederhana telah diganti oleh Lord Dufforin yang bersifat lebih radikal.
6.         Denda ke atas Syarikat Perdagangan Bombay-Myanmar
Peristiwa tindakan Kerajaan Myanmar mengenakan denda kepada Syarikat Perdagangan Bombay-Myanmar merupakan sebab terakhir yang membawa kepada keputusan Inggeris untuk berperang dengan Myanmar. Syarikat  tersebut diberi hak mengambil kayu balak di Ningyan selama 25 tahun dan permit itu telah diperbaharui pada tahun 1884. SPBB telah dituduh mengambil kayu balak yang berlebihan dari had yang ditetapkan. Ia juga dikatakan tidak membayar cukai eksportnya, memberi rasuah kepada pegawai Myanmar dan memberi gaji rendah kepada pekerja bangsa Myanmar. Akibatnya, SPBB didenda sebanyak 2.3 juta rupee. Pihak British meminta supaya masalah itu diselesaikan tetapi cadangan itu ditolak. Oleh sebab itu, Kerajaan India telah menghantar kata dua kepada Raja Thibaw bertarikh 22 Oktober 1885. British meminta supaya SPBB diselesaikan melalui orang tengah. Kata dua ini berakhir pada 10 November 1885.
Kata dua dari British tidak mendapat sambutan. Sebahagian besar pegawai Myanmar mendesak Thibaw untuk berperang. Ada juga yang mencadangkan perdamaian. Oleh sebab rasa bongkak, Thibaw telah memberi jawapan kepada British:
a.         Baginda bersetuju melucutkan denda ke atas SPBB kalau rayuan diterima.
b.         Wakil British dibenarkan menetap di ibu negeri Myanmar tetapi kebebasan bergerak sama seperti dulu.
c.         Myanmar akan meneruskan perhubungan dengan Perancis, Itali dan negara lain.
Jawapan itu sampai ke Rangoon pada 9 November tetapi British tidak bersetuju dengan syarat itu. Tanpa memberi sebarang alasan, pada 11 November 1885, Kerajaan India mengisytiharkan perang ke atas Myanmar.
 
Peristiwa dan kesan peperangan
Apabila setelah peperangan diisytiharkan, Jeneral Prendergast diarahkan menawan Mandalay. Serangan tentera British ternyata tidak mendapat tentangan hebat dari tentera Myanmar. Raja Thibaw yang berada di Mandalay begitu yakin akan kerajaannya kerana beliau menerima berita yang sengaja dipalsukan mengenai kedudukan medan pertempuran. Tetapi setelah tentera British menawan Ava, Raja Thibaw bersetuju menyerah diri. Raja Thibaw bersama isterinya dan pengikutnya dibuang negeri ke India pada 11 Januari 1886. Raja Thibaw mangkat di India pada tahun 1916 dan permaisurinya Supayalat dibenarkan balik ke tanah airnya.
            Dengan penaklukan Myanmar Utara bermakna seluruh negeri Myanmar ditakluk oleh British. Kejatuhan Myanmar Utara juga berakhirnya pemerintahan raja-raja dari Dinasti Kombaung yang telah diasaskan oleh Alaungpaya pada tahun 1752. Setelah Raja Thibaw ditangkap dan dibuang negeri ke India, tidak ada tokoh yang layak ditabalkan untuk menjadi raja. Ini terjadi disebabkan tindakan Thibaw yang membunuh kerabat diraja kerana bimbang berlaku rampasan kuasa. Kekosongan ini menyebabkan pemerintahan beraja ditamatkan pada Januari 1886. Dari segi pentadbiran, Myanmar diletakkan di bawah pentadbiran Kerajaan India sehingga tahun 1937.
            Penghapusan pemerintahan beraja telah menimbulkan kekacauan buat seketika waktu kerana orang Myanmar menentangnya. Bagi orang Myanmar, “Raja” adalah satu-satunya simbol pengiktirafan kuasa politik Myanmar. Antara tahun 1886-1889, pejuang-pejuang dan gerila-gerila Myanmar menyerang pusat tentera British. Tentera British menghadapi kesukaran untuk menentang mereka kerana ia melibatkan rakyat biasa, ketua-ketua tempatan dan juga pemimpin agama. Sementara itu, Putera Myingun telah menuntut takhta kerajaan bagi Myanmar Utara yang dikosongkan oleh Thibaw dan Putera Limbin pula menuntut kekuasaan ke atas wilayah Syan. Tuntutan itu tidak dihiraukan oleh British. Pihak British telah mengambil masa 4 tahun untuk menenteramkan keadaan dalam negeri. Sungguhpun demikian, perasaan benci dan semangat untuk berjuang terus wujud di kalangan orang Myanmar. Keadaan ini disedari oleh pihak British dan oleh sebab itu, dikenakan beberapa kawalan politik terutama ke atas orang-orang Syan.
            Ketika British berkuasa, mereka telah mengadakan beberapa perubahan dalam pentadbiran, ekonomi dan sosial. Sebagai contoh, dalam bidang pentadbiran sistem pemerintahan tradisional ketua-ketua puak (Myothugyi/Thaiktugyi) dimansuhkan dan diganti dengan ketua-ketua kampung. Hal ini bertujuan untuk menghindarkan munculnya semangat anti-British kerana ketua-ketua puak telah memainkan peranan penting dalam berlakunya penentangan terhadap British.
 

Penerimaan dan Pengubahsuaian di Myanmar


Pengenalan

Penguasaan British ke atas Myanmar adalah melalui 3 peringkat iaitu malalui Perang Inggeris-Myanmar Pertama (1826), Perang Inggeris-Myanmar  Kedua (1852) dan Perang Inggeris-Myanmar Ketiga (1885). Penguasaan British ke atas Myanmar telah membawa kepada pelbagai perubahan sama ada dari segi pentadbiran, ekonomi ataupun sosial. Semua perubahan ini adalah bertujuan untuk mengukuhkan kedudukan mereka. Pada permulaannya, segala perubahan yang diperkenalkan telah menimbulkan penentangan penduduk setempat.
 
Dari segi pentadbiran
1.   Perlaksanaan sistem pentadbiran India
Corak pentadbiran yang dijalankan di Pegu ialah menurut dasar liberal yang disesuaikan dengan corak-corak tempatan. Wilayah ini dibahagikan kepada 5 buah daerah dengan setiap daerah dilantik seorang Pesuruhjaya Daerah yang terdiri daripada bangsa Inggeris. Daerah-daerah ini pula dipecahkan kepada bandar-bandar kecil di bawah seorang Pegawai Bandaran (Myo-oks). Setiap bandar dipecahkan menjadi sistem bulatan dengan seorang ketua sebagai penasihat. Corak pentadbiran di Pegu ini adalah mirip dengan corak pentadbiran di India. Hal ini berlaku kerana pegawai-pegawai Inggeris yang bertugas pernah berkhidmat di Benggala dan Madras.
Di Myanmar Utara, ia dibahagikan kepada 14 daerah. Sir Charles Bernard, pesuruhjaya yang pertama mengusulkan supaya pentadbiran awam dan pungutan cukai dijalankan melalui wakil-wakil tempatan dan mengikut peraturan tempatan tetapi Sir Charles Crosthwaite yang menggantikan Sir Charles Bernard lebih suka menjalankan pentadbiran ini mengikut sistem di India.
2.   Penghapusan pentadbiran tradisional
Apabila British berjaya menawan Myanmar Utara, British telah melakukan beberapa perubahan besar dalam sistem pentadbiran tempatan. Perubahan yang paling ketara ialah hapusnya sistem pemerintahan beraja (monarki). British memberi alasan bahawa tidak ada putera-putera raja yang layak ditabalkan menjadi raja. Selain pemerintahan beraja, sistem tradisional yang lain seperti Myothugyi dan Thaithugyi, Badan Hlutdaw (Majlis Tertinggi Orang-orang Bangsawan) dan Thatnabaing yang terdiri daripada sami-sami Buddha turut dimansuhkan. Kedua-dua badan tersebut merupakan badan penasihat kepada raja.
Sebahagian daripada Hlutdaw telah dilantik oleh British sebagai pegawai kerajaan yang bergaji tetap. Oleh sebab kebanyakan pegawai-pegawai dilantik oleh British, maka ini menyebabkan mereka tidak mendapat penghormatan dan kerjasama dari rakyat tempatan.
Pemansuhan Thainabaing yang mempunyai pengaruh kuat terhadap raja telah dilakukan. Orang-orang Myanmar mendesak agar sistem Thainabaing dikekalkan tetapi ditolak oleh British.
Sir Charles Crosthwaite telah mebuat rancangan untuk menjadikan kampung-kampung sebagai unit pentadbiran dan dengan demikian kesalahan jenayah dapat dipertanggungjawabkan kepada lingkungan kawasan itu. Perlaksanaan Majlis Kampung dikuatkuasakan berdasarkan kepada Undang-undang Kampung Myanmar 1889. Berdasarkan undang-undang ini seorang ketua kampung dilantik dan secara tidak langsung juga bertugas sebagai pegawai kerajaan. Keamanan dan kutipan cukai adalah di bawah tanggungjawab ketua dan Majlis Kampung sendiri.
3.   Penubuhan Dewan Perundangan
Penglibatan mereka dalam pentadbiran benar-banar aktif pada tahun 1897 apabila jawatan Ketua Pesuruhjaya telah dinaikkan menjadi Leftenan Gabenor. Arthur Phayte, Gabenor Myanmar yang pertama, dibantu oleh Dewan Perundangan yang mengandungi 9 orang anggota yang dilantik. Pada tahun 1909, jumlah anggota dewan telah ditambah menjadi 15 orang. Pada tahun 1920, anggota dewan ditambah menjadi 30 orang. Golongan pedagang mempunyai wakil paling ramai. Beberapa orang Myanmar juga dipilih untuk menjadi anggota dewan ini.
 
Dari segi ekonomi
1.   Tanaman bercorak perdagangan
Perubahan dalam bidang pentadbiran juga membawa kepada perubahan dalam bidang ekonomi. Ekonomi saradiri telah berubah menjadi ekonomi perdagangan yang berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi barat. Sistem pentadbiran untuk keperluan sendiri bertukar kepada pertanian secara besar-besaran untuk dieksport ke luar negeri. Hasilnya negeri Myanmar menjadi menjadi pengeluar beras utama. Pelabuhan Rangoon merupakan pelabuhan utama mengendalikan eksport beras. Pada tahun 1886 di negeri Myanmar terdapat kira-kira 4 juta ekar tanah yang ditanam dengan padi dan pada tahun 1920 menjadi 10.3 juta. Di Myanmar Selatan sahaja terdapat 8.6 juta ekar. Sementara itu, eksport beras di Myanmar pada tahun 1881 ialah 0.5 juta tan telah meningkat kepada 1.4 juta tan pada 1901 dan 2.5 juta tan pada 1921.
2.   Memajukan perusahaan dan perlombongan
Di samping pertanian, pemerintah British juga menumpukan bidang perusahaan dan perlombongan. Antara perusahaan dan perlombongan utama yang dijalankan ialah :
a.   Perusahaan minyak
Telaga-telaga minyak kebanyakan berpusat di Yenangyaung dan Chauk di Irrawaddy Tengah. Pada tahun 1886, Syarikat Minyak Burma (Burma Oil Company) telah ditubuhkan. Pengeluaran secara besar-besaran dijalankan selepas tahun 1908. Pada tahun itu Syarikat Minyak Burma telah mengeluarkan tiga perempat dari pengeluaran minyak di Myanmar. Sementara bakinya dikeluarkan oleh Syarikat Petrol Indo-Burma (Indo-Burma Petroleum Company), Syarikat Petrol British Burma (British Burma Petroleum Company) dan Syarikat Minyak Nath Singh (Nath Singh Oil Company). Pada tahun 1923 pengeluaran minyak Myanmar berjumlah 273 juta tong.
b.   Perusahaan balak
Ia merupakan eksport kedua penting negeri Myanmar selepas minyak. Perusahaan balak terutama kayu jati mempunyai sejarah yang lama. Kawasan kayu balak yang utama ialah Pegu. Pada tahun 1856 ditubuhkan Jabatan Perhutanan yang bertugas memastikan kegiatan mendapatkan sumber-sumber dari hutan dijalankan dengan sempurna. Langkah ini diambil memandangkan kemusnahan kawasan kayu balak seperti di daerah Amherst menjelang tahun 1850 dan pengalaman British di Tennasserim akibat tidak adanya pengawasan. Terdapat 6 syarikat yang mengusahakan pengusahaan balak dan yang terbesar ialah Syarikat Perdagangan Bombay-Burma (Bombay-Burma Trading Corporation).
c.   Bijih timah
Ia didapati di Mawchi, Tavoy dan Tennasserim. Negeri Myanmar menduduki tempat keempat di antara pengeluar-pengeluar timah di Asia Tenggara sebelum Perang Dunia Kedua tetapi pengeluarannya jauh di belakang kalau dibanding dengan negara-negara lain. Pada tahun 1910 pengeluaran negeri Myanmar hanya berjumlah 100 ton.
d.   Lain-lain
Bahan-bahan galian yang lain yang terdapat di Myanmar ialah timah hitam di Badwin dan Namtu. Selain itu, terdapat zink, perak, tungsten, batu delima dan nilam di Mogok ke utara Mandalay.
3.   Pembina alat perhubungan dan pengangkutan
Untuk membantu meningkatkan hasil pertanian dan juga pengeluaran hasil perusahaan dan perlombongan, pemerintah British telah membina alat-alat perhubungan dan pengangkutan. Jalan keretapi antara Rangoon dan Prome telah disiapkan pada tahun 1877. Ia dikendalikan oleh Irrawaddy State Railway. Pada tahun 1884 jalan keretapi dari Rangoon ke Toungoo pula disiapkan. Kemudian dari Toungoo jalan keretapi dibina menyambungkan Mandalay dan disiapkan pada tahun 1889. Selanjutnya pada tahun 1898 ia diteruskan ke Myitkina di utara.
Di samping jalan keretapi, dibina juga jalan raya dan mengadakan kemudahan pengangkutan malalui sungai. Menjelang tahun 1920 telah dibina jalan raya dari Rangoon ke Prome dan ke Pegu. Selepas tahun 1920 semakin banyak jalan raya dibina yang menyambungkan Prome dan Pegu dengan bandar-bandar lain di Myanmar.
4.   Lain-lain
Selain perubahan di atas, British juga berusaha meningkatkan ekonomi di Myanmar melalui perlaksanaan sistem perdagangan bebas di Tennasserim. Dengan hal yang demikian akan dapat menggalakkan kemasukan saudagar-saudagar dan pemodal-pemodal luar dan dengan ini dapat membantu membangunkan wilayah itu.
Pemerintah British menggalakkan orang Myanmar membuka tanah-tanah baru dengan cara membersih dan meneroka hutan di delta-delta untuk pertanian terutama tanaman padi. Rancangan ini tidak sahaja dapat meningkatkan ekonomi Myanmar malahan dapat meringankan beban rakyat. Malangnya rancangan ini kurang berjaya kerana untuk membuka tanah baru memerlukan perbelanjaan dan pengetahuan.
 
Dari segi sosial
1.   Kemerosotan kebudayaan Myanmar
Ketika pemerintahan British, Myanmar mengalami kemerosotan kebudayaan dan pegangan agama yang hebat. Kebudayaan dan kesenian orang Myanmar mulai mengalami perubahan disebabkan kemasukan orang India dan kebudayaan barat. Mereka telah memperkenalkan cara hidup moden yang mengikut prinsip-prinsip barat. Akibatnya sifat asli Myanmar telah hilang.
Tatatertib dan kesetiaan mereka terhadap ajaran Buddha dan kuil-kuil mulai longgar. Dalam hal ini pihak British turut bertanggungjawab kerana dasar mereka tidak mahu campur tangan dalam hal ehwal agama dan adat resam. Kegiatan agama Buddha tidak dipedulikan oleh British, aktiviti mereka disekat dan diletakkan di bawah kekuasaan mahkamah, undang-undang dan polis.
Di sebaliknya, pihak British menggalakkan kegiatan kebudayaan barat dan agama Kristian. Usaha-usaha mengembangkan agama Kristian telah dijalankan hinggalah mubaligh-mubaligh Kristian telah berjaya mengkristiankan suku kaum Karen. Sekolah-sekolah yang dikendalikan oleh pergerakan-pergerakan Kristian digalakkan kerana dengan cara ini dapat mengembangkan kebudayaan British kepada orang-orang Myanmar terutama dari golongan bangsawan.
2.   Perubahan pelajaran
Sebelum penguasaan British ke atas Myanmar, negeri itu tidak mempunyai sistem pelajaran moden. Sistem pelajaran yang ada hanya tertumpu kepada bidang keagamaan yang dijalankan oleh sami-sami Buddha. Phayre telah mengambil langkah-langkah untuk mengubah sistem pelajaran yang sedia ada. Sebagai langkah permulaan ialah mengenalkan pelajaran yang berasaskan sekolah-sekolah bercorak gereja dan mengadakan pelajaran rendah untuk kanak-kanak lelaki bagi seluruh negara tetapi rancangan itu kurang berjaya.
Sungguhpun terdapat masalah-masalah terutama sikap negatif orang Myanmar, ini tidak menghalang pemerintah British untuk meneruskan langkah-langkah meningkatkan taraf pelajaran negara itu. Hasilnya beberapa sekolah kerajaan telah didirikan dalam tahun-tahun 1870-an. Pada tahun 1873 Anglo Vernacular School telah didirikan dan ia menjadi pusat menyediakan pelajar-pelajar ke Universiti Calcutta, India.
Pada tahun 1880 pemerintah British telah menjalankan penyusunan semula sistem pelajaran agar diadakan sistem pelajaran yang lebih berkesan. Kemudian pada tahun 1884 Maktab Rangoon didirikan yang juga menjadi pusat menyediakan pelajar-pelajar yang akan melanjutkan pelajarannya ke Universiti Calcutta. Di samping itu, kerajaan juga menggalakkan penubuhan sekolah yang dikendalikan oleh pengembang-pengembang agama Kristian.
Menjelang abad ke-20, semakin dirasakan kepentingan sistem pelajaran barat. Semakin ramai orang Myanmar merasakan kepentingan pelajaran peringkat tinggi dan penubuhan sebuah universiti sendiri. Oleh sebab itu pada tahun 1920 ditubuhkan Universiti Rangoon. Universiti ini diberi bantuan wang yang cukup untuk meluaskan bidang pengajiannya termasuk perubatan, perhutanan, kejuruteraan dan jabatan latihan guru.
 

Perkembangan Nasionalisme di Myanmar oleh Golongan Pongyi (Sami-sami Buddha)
 

Sebab perjuangan

Sebab utama golongan Pongyi atau sami-sami Buddha menyertai proses politik Myanmar ialah disebabkan kemerosotan pengaruh sangha (komuniti sami-sami Buddha) dan sekolah-sekolah agama Buddha di bawah pemerintahan British. Dengan itu, mereka menyertai proses ini untuk menegakkan kembali pengaruh mereka dan agama Buddha dalam masyarakat Myanmar.
 

Peranan dan sumbangan Pongyi antara tahun 1916-1920

Antara tahun 1916-1917, golongan Pongyi telah memberi sokongan kepada Persatuan Pemuda-pemuda Buddha (Young Men Buddhist Association atau YMBA) yang telah melancarkan protes terhadap permakaian kasut oleh orang Eropah dalam rumah berhala dan pagoda-pagoda.
            Pada tahun 1918, British memutuskan ketua pagoda tempatan berhak untuk melaksanakan larangan permakaian kasut. Hal ini merupakan kejayaan pertama yang dicapai oleh nasionalisme politik Myanmar.
            Pada tahun 1920, golongan Pongyi menyokong satu permogokan pelajar yang dianjurkan oleh Persatuan YMBA untuk membantah langkah British meninggikan taraf kelayakan untuk memasuki Universiti Rangoon dan markah kelulusan peperiksaan. Permogokkan itu gagal dalam aspek pendidikan. Namun berjaya membangkitkan semangat kebangsaan di kalangan orang Myanmar terutamanya para pelajar.
            Antara tahun 1916-1920, sebenarnya Persatuan Belia Buddha yang lebih memainkan peranan utama dalam mengembangkan nasionalisme Myanmar dan golongan Pongyi hanya bertindak sebagai “supportive”.
 

Peranan dan sumbangan Pongyi antara tahun 1921-1929

Antara tahun 1921-1922, peranan Pongyi mengambilalih penguasaan kebanyakan unit politik perinkat desa yang telah ditubuhkan oleh Majlis Persatuan Am bagi Kesatuan-kesatuan Burma (General Council of Burma Association atau GCBA).
            Pada tahun 1921, U Ottama, seorang Pongyi terkemuka mengembara ke seluruh Myanmar dan mengutuk sistem pemerintahan dua lapis serta menuntut kemerdekaan sendiri. Beliau memujuk rakyat agar menentang kerajaan. Beliau menggunakan taktik-taktik agama bagi mendapat sokongan ramai. Sehingga tahun 1927, beliau telah banyak kali dipenjarakan, namun keadaan ini menyebabkan beliau bertambah popular di kalangan rakyat terutamanya di desa. Beliau meninggal dunia pada tahun 1939.
            Pada tahun 1922, golongan Pongyi menubuhkan Majlis Am Sangha Semetggi (General Council of Sangha Semetggi) untuk mengendalikan program politik mereka. Pongyi bernama GBCA telah memulaukan pilihanraya untuk melantik ahli-ahli Majlis Undangan. Kejayaan dapat dilihat apabila hanya 7% pengundi pada tahun 1922 dan 16% pada tahun 1925 keluar mengundi.
            Pada tahun 1923, Pongyi dan GBCA menentang pemerintahan dua lapis yang diperkenalkan di Myanmar dan menuntut pemerintahan sendiri. Kepentingan dan pengaruh Pongyi dapat dilihat apabila ahli-ahli baru Majlis Undangan yang dilantik selepas tahun 1923 sering mendapatkan pandangan pemimpin-pemimpni Pongyi sebelum mengundi atas isu-isu penting.
            Pada tahun 1924, golongan Pongyi melancarkan beberapa kempen anti-cukai.
            Seterusnya, pada tahun 1926, U Wisara, seorang Pongyi yang terkemuka telah melancarkan kempen anti cukai di Daerah Tharrawaddy. Beliau ditangkap dan dipenjarakan.
            Antara tahun 1926-1927, Pongyi-pongyi lain melancarkan beberapa lagi kempen anti cukai.
            Pada tahun 1928, GBCA terpecah menjadi tiga kumpulan kecil di bawah pimpinan U Chit Hliang, U Su dan U Soe Thin akibat perselisihan yang berlaku antara tahun 1924-1928. Namun, kumpulan ini tidak banyak berbeza dari segi prinsip dan objektif dan terpengaruh dengan pergerakkan Parti Kongres Nasional India dan menentang reformasi Montague-Chelmsford dan menentang cadangan Suruhanjaya Simon 1928 agar Myanmar dipisahkan daripada India.
            Pada tahun 1929, U Wisara meninggal akibat berpuasa dalam penjara. Kematian beliau menambahkan lagi perasaan anti-British di kalangan rakyat Myanmar.
 

Peranan dan sumbangan Pongyi antara tahun 1930-1935

Pada tahun 1930, golongan Pongyi memberi sokongan kepada Liga Anti-Pemisahan (Anti-Seperationist League) di bawah pimpinan Dr. Ba Maw dan U Khaw Myint dengan alas an pemisahan membantutkan perkembangan kerajaan sendiri di Myanmar. Golongan Pongyi juga telah menentang pengajaran agama Kristian kepada murid-murid beragama Buddha di sekolah-sekolah mubaligh di Rangoon.
            Pada 22 Disember 1930, Pemberontakan Saya San meletus di daerah Tharawaddy, Burma Hilir. Pemberontakan ini dipimpin oleh Saya San (bekas Pongyi dari Shwebo) dan diatur oleh Pongyi-pongyi di peringkat desa. Pemberontakan ini meletus disebabkan oleh:
a.         Ketidakpuasan petani-petani terhadap cukai capitation.
b.         Beban hutang petani-petani dengan peminjam-peminjam wang.
c.         Arahan-arahan kerajaan mengkhaskan kawasan-kawasan hutan.
Pemberontakan ini bertujuan untuk menggulingkan Kerajaan British dan memulihkan agama Buddha. Pemberontakan ini dengan cepat berkembang ke sebahagian Hilir Myanmar.
            Pada tahun 1931, pemberontakan berjaya dipatahkan. Saya San ditangkap dan dijatuhkan hukuman bunuh. Walau bagaimanapun, pemberontakan ini menaikkan lagi semangat kebangsaan rakyat Myanmar.
            Pada tahun 1932, pengaruh ke atas petani memastikan kejayaan Liga Anti-Pemisahan dalam pilihanraya umum. Mereka berjuang agar Myanmar terus dalam persekutuan India kerana sedar bahawa hanya Kongres Nasional India yang mampu berjuang menuntut kemerdekaan dengan berkesan. Namun, British enggan memberi Myanmar hak memilih keluar daripada persekutuan India.
            Seterusnya, pada tahun 1935, Myanmar dipisahkan dari India dan diletakkan di bawah kawalan langsung Pejabat Myanmar di London. Akta Kerajaan Myanmar diluluskan oleh Parlimen British. Hal ini menyebabkan parti-parti politik Myanmar berusaha mendapatkan sokongan bagi menduduki dewan perundangan atau kabinet. Pelajar sering membuat tunjuk perasaan dan ahli politik mengambil kesempatan memperalatkan pelajar. Dr. Ba Maw menyertai Parti Rakyat dan mengemukakan undi tidak percaya kepada para menteri. Hal ini menyebabkan para menteri meletak jawatan dan tempat mereka diambil alih oleh Dr. Ba Maw dan U Ba Pe.
            Boleh dikatakan selepas tahun 1932 atau awal 1930-an, pengaruh golongan Pongyi semakin merosot dan secara beransur-ansur diambil alih oleh golongan Thakin.


Perkembangan Nasionalisme di Myanmar oleh Golongan Thakin
 

Latar belakang

Golongan Thakin juga dikenali sebagai Dobama Asiayone (Persatuan Kita Orang Myanmar). Ia dikenali sebagai Parti Thakin kerana para pemimpinnya menggelarkan diri mereka Thakin yang bererti tuan. Ia memberi simbol penolakan kuasa British dan orang Myanmar seharusnya menjadi tuan di negara sendiri. Ia merupakan percantuman dua buah pertubuhan iaitu percantuman di antara Liga Pemuda Pelajar yang dibentuk pada tahun 1931 dengan Persatuan Dobama yang ditubuhkan pada tahun 1930. Parti ini ditubuhkan dengan rasminya pada tahun 1936 di Universiti Rangoon.
 

Corak perjuangan

Corak perjuangan golongan Thakin dipengaruhi oleh idea-idea sosialisme seperti Marxism, pergerakan Sein-Fein di Ireland dan pergerakkan Farsis Itali dan Jerman. Ia juga merupakan sebuah pergerakkan bercorak politik yang memperjuangkan kemerdekaan dengan kaedah yang radikal dan tidak bekerjasama dengan Inggeris. Mereka mengadakan perhubungan dengan gerakan kebangsaan di negara lain yang pelbagai ideologi seperti Kongres India, Kuomintang dan Parti Komunis China.
 

Peranan dan sumbangan golongan Thakin antara tahun 1935-1941

Pada tahun 1935, pemimpin-pemimpin golongan Thakin iaitu Aung San, Tuein Pe, Kyaw Nyien, Rashid, Tui Han dan Ko Ohn Hu menyertai Jawatankuasa Kerja Pelajar Universiti Rangoon. Pada tahun seterusnya iaitu tahun 1936, permogokan pelajar yang melibatkan Universiti Rangoon dan merebak kepada 35 buah sekolah menengah di sekitar Rangoon. Permogokkan itu adalah untuk membantah tindakan disiplin yang dikenakan ke atas Thakin U Nu (Presiden P.P.U. Rangoon) dan Thakin Aung San. Tindakan dikenakan ke atas mereka kerana Thakin U Nu membuat satu ucapan yang mengkritik pentadbiran universiti dan Thakin Aung San kerana beliau membuat tuduhan yang memburukkan nama seorang pensyarah. Pemimpin-pemimpin Thakin dan pelajar-pelajar telah mengambil peluang ini untuk membuat pindaan ke atas Akta Universiti 1920. Permogokkan ini menyebabkan pemimpin Thakin dianggap sebagai pembela nasionalisme Myanmar. Pindaan ke atas Akta Universiti pada tahun 1939 menyebabkan golongan Thakin semakin popular.
            Pada Disember 1936, golongan Thakin menyertai Pilihanraya Umum yang pertama dengan menubuhkan parti sendiri iaitu Komin-Kochin untuk membentuk Kerajaan Myanmar yang tidak lagi bergabung dengan India. Namun Parti Thakin hanya berjaya memenangi 3 kerusi berbanding 46 kerusi oleh GBCA bersatu yang dipimpin oleh U Ba Pe dan 16 kerusi oleh Parti Sinyetha (Parti Orang Miskin) pimpinan Dr. Ba Maw. Penubuhan kerajaan campuran gagal akibat perbalahan badan-badan gabungan dan timbulnya soal pembahagian jawatan menteri kabinet. Keadaan ini berjaya diatasi oleh Dr. Ba Maw yang membentuk kerajaan campuran yang terdiri daripada parti-parti kecil serta wakil puak minoriti.
            Pada tahun 1938, golongan Thakin menubuhkan Pertubuhan Petani-petani Burma dan All Burma Cultirators League. Golongan Thakin telah mencadangkan pembaharuan cukai bagi membantu petani-petani. Golongan Thakin telah mencetuskan tunjuk perasaan di kalangan buruh lombong minyak dan pengangkutan sungai bagi menuntut kenaikan gaji dan syarat-syarat pekerjaan yang lebih baik. Hal ini menyebabkan golongan Thakin semakin popular di kalangan pekerja dan petani.
            Pada Julai 1938, tercetus pertelingkahan serius di antara orang beragama Buddha dengan orang Islam di Yangon dan kawasan sekitar. Golongan Thakin mengambil kesempatan ini dengan menggalakkan tunjuk perasaan di kalangan buruh dan pelajar di merata tempat.
            Pada tahun 1939, kerajaan pimpinan Dr. Ba Maw telah runtuh berikutan kejayaan U Saw membangkitkan perasaan curiga terhadap pentadbiran Dr. Ba Maw. Kerajaan campuran baru dibentuk oleh U Pu dengan sokongan U Ba Pe dan U Saw. Kerajaan baru bersifat konservatif tidak dapat menenteramkan kekacauan politik dan awam. Parti Thakin, biarpun menyertai kerajaan, mengambil kesempatan kekacauan politik bagi memperjuangkan sosialisme golongan Thakin. Akibat terletusnya Perang Dunia Pertama yang meletus di Eropah, golongan Thakin telah menubuhkan Blok Pembebasan bersama-sama dengan Dr. Ba Maw. Blok ini menggunakan Perang Dunia Pertama untuk mendapatkan konsesi-konsesi daripada British bagi penyertaan Myanmar dalam perang itu dan perkara ini mendapat sokongan ramai melalui golongan Pongyi. Namun, jaminan U Pu bahawa Myanmar akan membantu British tanpa syarat telah mengakibatkan kempen anti perang oleh golongan Thakin. Konflik peribadi antara U Pu dengan Dr. Ba Maw dan tindakan U Saw menarik sokongan menjatuhkan U Pu. U Saw naik sebagai Perdana Menteri.
            Pada tahun 1940, Kerajaan U Saw telah menangkap beberapa pemimpin Thakin bersama-sama dengan Dr. Ba Maw yang akhirnya menjatuhkan hukuman penjara. Thakin Aung San dan 30 orang Thakin yang lain pula melarikan diri ke negeri China pada akhir tahun 1940.
            Pada tahun 1941, Thakin Aung San membuat pakatan dengan Jepun di mana golongan Thakin akan membantu Jepun menawan Myanmar daripada British dan pihak Jepun akan memberi kemerdekaan kepada Myanmar. Sebilangan golongan Thakin telah menjalani latihan ketenteraan di negara Jepun. Golongan Thakin menubuhkan Tentera Kemerdekaan Myanmar (Myanmar Independent Army) yang mempunyai 30000 orang ahli pada kemuncaknya.
            Pada September 1941, U Saw pergi ke British untuk memohon kemerdekaan namun tidak dilayan.
            Pada Januari 1942, U Saw ditangkap oleh British di Mesir sewaktu dalam perjalanan pulang ke Myanmar atas tuduhan mengadakan hubungan sulit dengan Jepun yang sedang mengatur rancangan menakluk Myanmar.
 

Peranan dan sumbangan golongan Thakin antara tahun 1942-1948

            Pada Disember 1941, golongan Thakin membantu Jepun menyerang Myanmar melalui Tentera Kemerdekaan Myanmar.
            Pada Mei 1941, Jepun menawan seluruh Myanmar. Pengaruh Thakin meningkat dan mereka dianggap sebagai pembela nasionalisme Myanmar.
            Pada 1 Ogos 1941, akibat usaha-usaha daripada golongan Thakin, Jepun telah memberi kemerdekaan kepada Myanmar. Sebuah kerajaan republik dibentuk dengan Dr. Ba Maw sebagai Perdana Menteri. Kerajaan baru ini banyak dipengaruhi oleh golongan Thakin yang banyak memegang jawatan di dalam kabinet. Antaranya ialah Thakin Mya sebagai Timbalan Perdana Menteri. Thakin Aung San sebagai Menteri Pertanian dan Thakin U Nu sebagai Menteri Hal-ehwal Luar Negeri.
            Pada tahun 1944, kemerdekaan yang diberikan oleh Jepun tidak sepenuhnya dan kuasa masih dipegang oleh Jepun. Kekejaman Jepun dan kemerosotan taraf hidup mewujudkan semangat anti-Jepun di kalangan rakyat Myanmar. Oleh sebab itu, golongan Thakin dengan bantuan pertubuhan nasionalis yang lain menubuhkan Liga Pembebasan Rakyat Anti-Fasis (Anti Facist People’s Freedom League atau AFPFL) bagi menentang Jepun. Pemimpin utama ialah Aung San sebagai Presiden dan Than Tun.
            Pada bulan Mac 1945, AFPFL melancarkan pemberontakan dan menyebelahi British. Tindakan ini melemahkan Jepun untuk menentang kemaraan Angkatan Tentera Nasional Myanmar dan Tentera British dari arah Utara ke Myanmar.
            Pada bulan Ogos 1945, Jepun menyerah kalah secara rasminya dan British menubuhkan pentadbiran Tentera. AFPFL yang dikuasai oleh golongan Thakin muncul sebagai pertubuhan Nasionalis Myanmar yang utama.
            Pada bulan Oktober 1946, setelah pemulihan dilaksanakan, British meminta Aung San membentuk sebuah Majlis Menteri.
            Pada bulan Januari 1947, Thakin Aung San memimpin satu delegrasi ke London untuk membincangkan kemerdekaan Myanmar. British bersetuju untuk mengadakan pilihanraya bagi memilih anggota Dewan Perlembagaan Myanmar pada April 1947 dan bersetuju memberi kemerdekaan dalam jangka masa setahun.
            Pada bulan April 1947, AFPFL memenangi 171 buah kerusi daripada 182 buah kerusi yang dipertandingkan. Seterusnya, Aung San dan 6 orang rakannya dalam kabinet dibunuh oleh orang-orang yang diupah oleh U Saw, bekas anggota AFPFL pada 19 Julai 1947. Kepimpinan AFPFL diambil alih oleh U Nu yang seterusnya menggubal satu perlembagaan bagi Myanmar.
            Pada 4 Januari 1948, Myanmar mencapai kemerdekaan. Myanmar dibentuk sebagai sebuah kerajaan republik. U Nu menjadi Perdana Menteri dan Sao Shwe Thaik, seorang ketua orang Shan menjadi Presiden pertama.
 INDO-CHINA

Pengilhakan Perancis di Vietnam, Kampuchea dan Laos
 
Pengenalan
Maharaja Gia Long mengadakan hubungan baik dengan Perancis. Perlantikan Bishop Pigneau sebagai Menteri Besar mengeratkan lagi hubungan Vietnam dan Perancis. Namun, selepas tahun 1820, keadaan telah berubah. Penggantinya Minh Mang, menjalankan dasar tutup pintu. Baginda mengeluarkan perintah untuk melarang kemasukan mubaligh Kristian. Thien Tri (penggantinya) meneruskan dasar ayahandanya. Keadaan menjadi tegang semasa pemerintahan Tu Duc (1848-1883). Oleh sebab penekanan yang teruk maka Perancis telah mengambil tindakan untuk menakluki Vietnam.
 

Pengilhakan Tourane dan Saigon di Vietnam

Semasa Tu Duc, keadaan anti Kristian memuncak. Pada tahun 1852, Paderi Augustin Schoeffler dibunuh dan seterusnya Paderi Jean-Louis Bonnard (1852). Akibatnya, Napoleon III mengambil tindakan menakluki Vietnam. Alasannya ialah pembunuhan Bishop Diaz di Tongking. Pada 1 September 1858, de Genouilly menyerang Tourance dan menaklukinya pada hari esok. Kemudian, tenteranya menuju ke Saigon dan menakluki Saigon pada 17 Februari 1859. Pada tahun 1862, Maharaja Tu Duc menyerah kalah. Satu perjanjian damai ditandatangani, menurutnya:
a.         3 wilayah Timur Cochin-China diserah kepada Perancis.
b.         Pelabuhan Tourance, Balat dan Kuang Anh dibuka kepada Perancis.
c.         Kapal Perancis dibenarkan belayar di Sungai Mekong.
d.         Mubaligh dibenarkan menyebarkan agama Kristian.
 

Pengilhakan Kampuchea

Kampuchea membayar ufti kepada Vietnam dan Siam bagi menjaga kemerdekaannya. Pada tahun 1862, Raja Norodom diminta membayar ufti kepada Perancis oleh Laksamana Bonnard. Pada tahun seterusnya, baginda dipaksa menandatangani satu perjanjian dengan Perancis bagi menghentikan pembayaran ufti kepada Vietnam dan Siam. Siam menentang hebat campur tangan Perancis. Pada tahun 1867,  satu perjanjian ditandatangani bagi menyelesaikan masalah ini. Menurut perjanjian ini, Perancis mengakui kedaulatan Siam terhadap Battambang dan Siemreap, manakala Siam menarik balik segala tuntutannya. Dengan itu, Kampuchea menjadi negeri naungan Perancis dan Raja Norodom menjadi raja boneka.
 

Pengilhakan di Tongking

Tujuan pengilhakan di Tongking ialah meluaskan pengaruhnya dari segi perdagangan dan kebimbangan akan persaingan kuasa Barat lain. Penindasan Maharaja Tu Duc terhadap orang Kristian juga memaksa Perancis menakluki Tongking. Pada Disember 1873, Perancis merampas Hanoi dan lain-lain kubu pertahanan seperti Haiphong dan Nihn Ninh. Seterusnya, pada tahun 1882, Kapten Henry Riviere telah menyerang dan merampas Hanoi dan Tongking pada tahun 1883. Pada Ogos 1883, Maharaja Hiep Hoa (pengganti Tu Duc) bersetuju menandatangani perjanjian damai, menurutnya:
a.         Vietnam menjadi negeri lindungan Perancis.
b.         Binh Thuan diserahkan kepada Perancis.
c.         Vietnam menarik balik semua angkatannya di Tongking.
 

Pengilhakan di Laos

Perancis membantah Laos menghantar ufti kepada Siam dan mendakwa Laos harus menghantar ufti kepadanya. Pada tahun 1886, Perancis menuntut kawasan di sebelah Timur Sungai Mekong termasuk Luang Prabang. Laos membantah kuat tuntutan Perancis. Hal ini menyebabkan Perancis melantik Auguste Pavie sebagai Naib Konsular di Luang Prabang. Siam pula membantu pemberontak Cina yang melarikan diri ke wilayah Sip Song Chu Thai, sementara itu, Auguste Pavie membantu Raja Luang Prabang menentang pemberontak itu. Pada tahun 1888, Auguste mengambil alih Sip Song Chu Thai. Raja Luang Prabang ditabalkan semula. Pada tahun 1892, Auguste menjadi Residen Menteri di Bangkok. Beliau mendakwa wilayah sebelah Barat Sungai Mekong sebagai hak Perancis. Siam tidak mengakui tuntutan itu. Pada tahun 1893, 2 kapal Perancis tiba di Paknam tetapi dibedil oleh Siam. Walau bagaimanapun, tentera Siam juga dikalahkan dan kapal Perancis terus belayar ke Bangkok. Siam akhirnya bersetuju berdamai dan menyerahkan wilayah Barat Sungai Mekong. Siam juga berjanji mengundurkan tenteranya dari Battambang dan Siemreap. Wilayah itu disatukan menjadi Laos, manakala Luang Prabang dikekalkan sebagai sebuah negeri naungan di bawah rajanya.
 


Penerimaan dan Pengubahsuaian di Indo-China

Pengenalan
Kuasa Perancis telah menguasai kawasan Indo-China dengan cara pengilhakan dan juga peperangan. Seperti kuasa-kuasa Barat yang lain, demi memperkukuhkan kedudukan, pelbagai perubahan telah diperkenalkan oleh Perancis sama ada dari segi pentadbiran, ekonomi ataupun sosial.

Dari segi pentadbiran
Kerajaan Perancis di Indo-China diketuai oleh Residen Jeneral yang berpusat di Saigon. Wilayah Annam, Tongking, Laos dan Kampuchea diletakkan di bawah seorang Residen Superior Perancis. Beliau bertanggungjawab terhadap Residen Jeneral. Cochin-China pula diletakkan di bawah Leftenan Gabenor yang tarafnya lebih tinggi daripada Residen Superior Perancis. Leftenan Gabenor ini dibantu oleh Majlis Privy dan Majlis Penjajahan. Kawasan ini telah dibahagikan kepada beberapa wilayah yang ditadbir oleh Residen Perancis. Residen Jeneral dibantu oleh Dewan Agung yang mengawal ekonomi dan kewangan. Majlis ini dianggotai oleh pegawai tinggi Perancis. Residen Jeneral juga dibantu oleh jabatan-jabatan seperti Angkatan Tentera dan Laut, Jabatan Urusetia (perkhidmatan awam), Jabatan Pengadilan, Jabatan Kastam dan Eksais dan sebagainya. Perancis turut menyusun semula sistem keadilan dengan menggubal satu kanun undang-undang yang berasaskan kepada undang-undang Perancis.

Dari segi ekonomi
Sistem ekonomi yang dijalankan oleh Perancis di Indo-China hanya memberi faedah kepada segolongan pemodal asing terutamanya orang Perancis. Segolongan orang Vietnam yang kaya turut melibatkan diri dalam aktiviti ekonomi di Vietnam.

Dari segi sosial
Pihak Perancis telah menubuhkan sebuah majlis khas untuk mengatur semula sistem pelajaran di Indo-China. Setiap kampung ditubuhkan sekolah permulaan dan Bahasa Guocrigu digunakan. Pihak Perancis turut berusaha menghapuskan institusi perhambaan yang merupakan kebudayaan orang Vietnam. Selain itu, Sistem Mandarin juga dihapuskan dan ia digantikan dengan pegawai-pegawai Perancis. Keadaan ini telah menjadi satu pukulan yang hebat terhadap sistem tradisional Indo-China.
 

Nasionalisme Indo-China
 
Sebab-sebab perkembangan nasionalisme
1.         Pentadbiran Perancis dibenci dan dikutuk oleh rakyat Annam, Tongkin, Kemboja dan Laos. Residen Jeneral di tiap-tiap negeri memegang semua kuasa.
2.         Di Cochin-China, pentadbiran Perancis dijalankan secara langsung oleh Gabenor Jeneral. Sistem Mandarin iaitu sistem tradisional diketepikan.
3.         Jabatan-jabatan dan tugas-tugas penting dibuat oleh pegawai-pegawai Perancis. Anak-anak negeri diketepikan sama sekali dari pentadbiran Indo-China.
4.         Maharaja Vietnam tidak berkuasa dan menjadi raja boneka. Gabenor Jeneral Perancis berkuasa penuh.
5.         Pemerintahan Perancis memusnahkan kehidupan sosial dan ekonomi rakyat Indo-China. Perubahan-perubahan ekonomi memberikan faedah kepada segolongan pemodal asing dan sebilangan kecil orang Vietnam yang kaya. Rakyat jelata terutamanya kaum tani amat menderita.
6.         Masalah sosial juga timbul. Kebudayaan Vietnam merosot. Sistem Mandarin yang tradisional dihapuskan oleh Perancis.
7.         Orang-orang Mandarin yang sangat dihormati digantikan oleh pegawai-pegawai Perancis. Hal ini adalah suatu pukulan yang hebat terhadap sistem tradisional Indo-China yang turun-temurun.
8.         Kemiskinan berleluasa di kawasan penanaman padi disebabkan oleh penambahan penduduk yang pesat.
9.         Perkembangan pelajaran Perancis di Indo-China membawa kesan sosial dan politik yang penting.
10.     Perkembangan pelajaran ini menimbulkan segolongan kelas pertengahan yang berpelajaran Barat.
11.     Sistem pelajaran Perancis menyedarkan golongan ini tentang kezaliman dan kelemahan pemerintahan Perancis itu.
12.     Tulisan-tulisan falsafah seperti Monstesqueau, Voltaire dan Rousseau menyedarkan idea-idea liberialisme, demokrasi dan kebebasan rakyat Vietnam.
13.     Golongan kelas pertengahan yang berpendidikan Barat itu berasa tidak puas hati kerana diketepikan daripada jawatan-jawatan kerajaan walaupun berkelayakan seperti pegawai-pegawai Perancis.
14.     Sekalipun orang-orang Vietnam diberi jawatan yang sama, gajinya amat rendah dibandingkan dengan gaji pegawai Perancis.
15.     Malahan, golongan ini berpendapat bahawa Vietnam mesti dimodenkan sebagai langkah ke arah memperoleh kemerdekaan Vietnam semula.
16.     Di samping itu, peristiwa-peristiwa yang berlaku di Asia memainkan peranan penting dalam perkembangan penentangan terhadap pemerintahan Perancis di Vietnam.
17.     Kemenangan Jepun ke atas Rusia pada tahun 1905 menyedarkan orang-orang Vietnam bahawa Eropah tidak begitu kuat seperti yang disangkakan dan memberi ilham kepada rakyat Vietnam bagi menentang Perancis.
18.     Revolusi China pada tahun 1911 dan Pergerakan Kuomintang mempunyai pengaruh yang kuat ke atas rakyat Vietnam. Canton menjadi pusat latihan bagi ornag-orang Vietnam yang anti-Perancis.
 

Perkembangan nasionalisme

1.         Gerakan nasionalisme bermula di Vietnam pada permulaan abad ke-20. Orang-orang Vietnam yang berpendidikan Barat telah menyediakan pucuk pimpinan bagi gerakan nasionalisme.
2.         Di samping itu, Mandarin-mandarin Vietnam dan keluarga diraja juga bangkit menentang pemerintahan Perancis. Golongan ini berazam memulihkan Dinasti Nguyen dan sistem kerajaan tradisional Vietnam.
3.         Golongan terpelajar, para Mandarin dan keluarga diraja mendapat semangat kebangsaan daripada kesan Perang Rusia-Jepun tahun 1905.
4.         Mereka melancarkan banyak pemberontakan menentang Perancis tetapi gagal.
5.         Phan Boi Chou mengasaskan “Viet Nam Quang Phu Hoi” atau kesatuan bagi pemulihan Vietnam pada tahun 1913. Hal ini merupakan gerakan nasionalis dan penubuhan politik yang pertama di Vietnam.
6.         Pertubuhan ini bertanggungjawab atas beberapa pemberontakan di Tongkin. Di samping itu, ia memulakan propaganda di kalangan rakyat.
7.         Namun demikian, pemimpin-pemimpin ini ditangkap dan dipenjarakan. Pertubuhan ini diharamkan.
8.         Maharaja Duy Tan sendiri menyokong pemberontakan-pemberontakan ini tetapi gagal juga.
9.         Maharaja Duy Tan dibuang negeri dan banyak pemimpin ditangkap. Dengan ini, berakhirlah peringkat pertama dalam gerakan nasionalisme di Vietnam.
10.     Selepas tahun 1917, pergerakan nasionalisme bertujuan untuk mengusir keluar Perancis dan menubuhkan sebuah kerajaan bercorak Barat yang moden.
11.     Pergerakan nasionalisme dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang berpendidikan Barat. Keluarga diraja dan golongan Mandarin tidak mengambil bahagian.
12.     Mulanya, mereka bekerjasama dengan pemerintahan Perancis bagi memperolehi perubahan-perubahan politik.
13.     Dalam peringkat ini, gerakan nasionalisme bersifat sederhana. Golongan sederhana ini dipengaruhi oleh perkembangan politik di India dan China.
14.     Jadi, parti-parti politik ditubuhkan untuk mencapai tujuan mereka melalui kerjasama dengan Perancis. Pada tahun 1923, Parti Perlembagaan ditubuhkan oleh sekumpulan cerdik-pandai.
15.     Dua orang pemimpin parti ini yang amat berpengaruh ialah Bui Quang Chieu dan Nguyen Phan Long.
16.     Parti Perlembagaan ini menghantar satu rombongan ke Paris untuk mendesak Perancis menyediakan sebuah perlembagaan baru bagi Vietnam dan melantik lebih banyak rakyat Vietnam untuk berkhidmat dalam pentadbiran Vietnam.
17.     Ia juga mendesak Perancis memberi kebebasan suratkhabar dan kebebasan untuk menubuhkan kesatuan-kesatuan.
18.     Tetapi parti ini dibubarkan tanpa mencapai sebarang kejayaan kerana Kerajaan Perancis menolak tuntutannya.
19.     Pada tahun 1926, Parti Kemajuan Rakyat Vietnam ditubuhkan oleh Pham Quyuh di Tongkin. Pemimpin dan ahli-ahlinya terdiri daripada golongan sederhana.
20.     Walaupun parti ini bertujuan bekerjasama dengan Perancis, tetapi ia tidak mendapat pengiktirafan daripada Perancis.
21.     Sikap Perancis itu menyebabkan nasionalis-nasionalis Vietnam memasuki kumpulan-kumpulan nasionalisme yang bergerak di bawah tanah.
22.     Dengan ini, muncullah parti-parti politik yang lebih bersifat agresif dan pelampau. Pertubuhan Cao Daiyang yang bersifat agresif ditubuhkan pada tahun 1926. Ia bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Perancis.
23.     Mulai tahun 1927, semangat kebangsaan menjadi lebih radikal. Pejuang-pejuang nasionalisme condong kepada kekerasan dan tidak mahu bekerjasama dengan Perancis lagi.
24.     Jadi, pada tahun 1927, Parti Kebangsaan Vietnam, iaitu Viet Nam Quoc Dan Dang (VNQDD) ditubuhkan oleh Nguyen Thai Hoc di Hanoi. Prinsipnya berdasarkan Kuomintang.
25.     Pada tahun 1930, ketua-ketua parti ini melancarkan satu pemberontakan tetapi ia ditindas oleh Perancis. Nguyen Thai Hoc ditangkap dan dibunuh. Parti ini dengan sendirinya bubar.
 

Ho Chi Minh dan Parti Komunis

1.         Penindasan Parti Kebangsaan Vietnam itu menyebabkan terbentuknya Parti Komunis Indo-China di bawah pimpinan Ho Chi atau nama sebenarnya Nguyen Ai Quoc. Ia dianggap sebagai pahlawan nasionalisme Vietnam.
2.         Dalam tulisan Ho Chi Minh, ia menyarankan Indo-China harus diberikan kerajaan sendiri dan kebebasan awam.
3.         Tetapi segala tuntutannya ditolak oleh Perancis dan Ho Chi Minh mulai berhaluan kiri.
4.         Pada tahun 1925, Ho Chi Minh menubuhkan Persatuan Pemuda Revolusi Vietnam di Canton.
5.         Kemudian ia menukar nama persatuan itu menjadi Parti Komunis Vietnam (Parti Komunis Indo-China) pada tahun 1930. Tujuannya ialah mendapatkan kemerdekaan bagi Vietnam melalui revolusi secara berperingkat.
6.         Golongan komunis juga menggunakan penderitaan kaum tani semasa kemelesetan besar (1930) untuk mengaturkan permogokan, tunjuk perasaan dan rapat umum.
7.         Kaum tani tidak puas hati dengan pemerintahan Perancis memberikan sokongan yang hebat kepada Parti Komunis Vietnam.
8.         Pemberontakan secara besar-besaran berlaku di seluruh Vietnam di Tongkin, Annam dan Cochin-China.
 

Bao Dai dan pergerakan nasionalisme

1.         Pergerakan nasionalisme di bawah kaum komunis berakhir dengan penindasan Parti Komunis Vietnam.
2.         Dengan ini, kegiatan-kegiatan politik puak pelampau dijalankan di bawah tanah dan pergerakan nasionalisme sekali lagi terserah kepada golongan yang bersikap sederhana. Golongan sederhana ini dipimpin oleh Maharaja Bao Dai.
3.         Ia memimpin sebuah parti nasionalisme yang bersikap sederhana. Parti ini bertujuan untuk memulihkan dan memodenkan pemerintahan di Indo-China semula yang dikuasai oleh Perancis dan memperkenalkan perubahan-perubahan.
4.         Berikutan dengan kegagalan tuntutan Maharaja Bao Dai bagi mendapat taraf “Dominion” bagi Vietnam, Kerajaan Perancis mula menghalang Maharaja Bao Dai daripda meneruskan kegiatan nasionalisme.
5.         Akibatnya, ia pun meninggalkan arena politik dan memegang jawatan sebagai maharaja boneka.
6.         Dengan ini, golongan sederhana pun gagal mencapai sebarang perubahan politik. Sekali lagi pergerakan nasionalisme terserah kepada golongan pelampau, iaitu komunis.
 

Pendudukan Jepun

1.         Pendudukan Jepun mendatangkan kesan-kesan yang besar kepada Vietnam. Jepun kekurangan pegawai dan pentadbir untuk menjalankan pentadbiran di Vietnam.
2.         Rakyat Vietnam memperjuangkan kebangsaan yang berkebolehan untuk menjalankan pentadbiran negerinya diberi peluang. Dasar ini telah mendatangkan keuntungan yang besar kepada rakyat Vietnam.
3.         Di samping mendapatkan pengalaman-pengalaman mentadbir mereka juga mempunyai keyakinan yang kuat terhadap kebolehan mereka.
4.         Peranan yang penting dalam menentang Jepun dimainkan oleh pihak komunis serta ahli nasionalis Vietnam yang pro-Kuomintang. Pemimpin utama ialah Ho Chi Minh.
5.         Ia menubuhkan liga bagi kemerdekaan Vietnam atau Viet Minh. Ia menjadi kumpulan nasionalis yang terkemuka menentang Jepun.
6.         Dengan bantuan China, Ho Chi Minh mengaturkan kegiatan sabotaj terhadap Jepun dan Perancis.
7.         Maharaja Bao Dai dibenarkan mengisytiharkan kemerdekaan Vietnam. Raja-raja Kemboja dan Laos dipujuk mengisytiharkan kemerdekaan mereka.
8.         Tetapi Ho Chi Minh serta Viet Minh enggan mengakui pengisytiharaan kemerdekaan oleh Maharaja Bao Dai. Ho Chi Minh mengambil alih kuasa di Tongkin dan mengasaskan dirinya di Vietnam Utara.
9.         Sesudah Jepun menyerah kalah, Kongres Viet Minh telah membentuk Jawatankuasa Pembebasan Kebangsaan Rakyat. Ho Chi Minh dilantik menjadi presidennya.
10.     Sokongan hebat daripada nasionalis Vietnam menyebabkan Bao menurun takhta pada 25 Ogos 1945. Ia menyerahkan kuasa kerajaan kepada Viet Minh.
11.     Ho Chi Minh, mengisytiharkan “Republik Demokratik Vietnam”. Ho Chi Minh menjadi presiden bagi Vietnam yang merdeka pada 2 September 1945.
 

Viet Minh dan Ho Chi Minh

1.         Viet Minh ialah singkatan daripada Vietnam Doc Lap Dong Minh Hoi (Liga Kemerdekaan Vietnam). Ia ditubuhkan oleh pelarian-pelarian Vietnam di bawah pimpinan Ho Chi Minh pada Mei 1941 untuk menentang pemerintahan Jepun dan Perancis serta menubuhkan sebuah republik di Vietnam.
2.         Ho Chi Minh enggan mengakui pengisytiharaan kemerdekaan oleh Maharaja Bao Dai.
3.         Dalam keadaan kacau bilau ini, Viet Minh mengambil peluang untuk mengambil alih Tongkin dan kawasan sekitarnya.
4.         Jepun memberikan tentangan yang sedikit sahaja. Menjelang bulan Ogos 1945, Jepun menyerah kalah. Pada 25 Ogos 1945, Bao Dai turun takhta dan menyerahkan kuasa kerajaan kepada Viet Minh.
5.         Viet Minh menawan Hanoi dan mengambil alih Vietnam Utara. Pada 2 September 1945, Vietnam diisytiharkan sebagai sebuah negara yang merdeka. Ho Chi Minh menjadi presidennya yang pertama.
6.         Apabila Perancis kembali ke Indo-China, Viet Minh enggan menerima kedatangannya. Satu perjanjian ditandatangani di antara Perancis dengan Viet Minh pada Mac 1946 yang mengakui Republik Demokratik Vietnam sebagai sebuah negeri yang bebas dan menjadi sebahagian daripada kesatuan Indo-China.
7.         Tetapi masalah Cochin-China menyebabkan meletusnya perang saudara di antara Viet Minh dengan Perancis pada tahun 1946. Viet Minh ingin memasukkan Cochin-China di dalam republik tetapi Perancis menuntut Cochin-China sebagai tanah jajahan Perancis.
8.         Ho Chi Minh dan pasukan Viet Minh menjalankan peperangan gerila. Orang Vietnam memberi sokongan kuat kepada Viet Minh kerana ia berjuang untuk kemerdekaan negara.
9.         Dengan bantuan China Komunis, Viet Minh bertambah kuat dan berkuasa. Akhirnya, Viet Minh berjaya mengalahkan Perancis di Pertempuran Dien Bien Phu pada tahun 1954.
10.     Pada Julai 1954, wakil-wakil Perancis menemui wakil-wakil Viet Minh dalam Persidangan Geneva. Mereka telah menandatangani satu perjanjian. Menurutnya, Perancis bersetuju mengakui kemerdekaan Vietnam (serta Kemboja dan Laos). Vietnam ditambah kepada 2 bahagian.
11.     Republik Demokratik Vietnam (Vietnam Utara) menjadi sebuah negara Komunis di bawah pemerintahan Ho Chi Minh.
12.     Vietnam Selatan diletakkan di bawah Maharaja Bao Dai. Pada tahun 1955, Ngo Dinh Diem menggulingkan Bao Dai dan menjadikan Vietnam Selatan sebagai republik. Ngo Dinh menjadi presiden pertamanya.ASIA TIMUR

CHINA
Perang Candu 1839-1842
 

Pengenalan

Peperangan British-China 1839-1842 juga dikenali sebagai Perang Candu I. Peperangan ini merupakan titik peralihan dalam sejarah moden negeri China kerana selepas peperangan ini, khususnya selepas termeterai Perjanjian Nanking pada 29 Ogos 1842, China terpaksa menamatkan dasar isolasi dan seterusnya mengadakan hubungan dengan kuasa-kuasa barat. Orang Cina menganggap peperangan ini berlaku kerana masalah candu. Orang-orang barat pula menganggap peperangan ini berlaku kerana masalah politik, ekonomi dan sosial yang berkaitan dengan hubungan diplomatic, perdagangan bebas dan sistem keadilan. Masalah candu hanya merupakan faktor sampingan yang mempercepatkan peperangan. Ramai ahli sejarah mendakwa peperangan ini berlaku akibat pertembungan dua kebudayaan.
 

Sebab-sebab

1.    Hubungan Diplomatik
Ahli-ahli sejarah seperti Fairbank, Edgar Holt dan Soothills menganggap keengganan China untuk mewujudkan hubungan diplomatik atas dasar sama taraf dengan kuasa-kuasa barat menjadi sebab utama berlakunya Perang Candu Pertama. Orang-orang Cina menganggap China sebagai “Middle Kingdom” atau “Chung Koa” yang lebih bertamadun. Maharaja China dianggap sebagai anak syurga dan pemerintah universal. Orang-orang asing dianggap sebagai orang gasar atau barbarian atau fan kwae, iaitu hantu-hantu asing yang tidak bertamadun. Kedatangan orang asing dianggap sebagai kehadiran wakil-wakil negara pembayar ufti yang mahu tunduk di bawah kekuasaaan China. Dasar ini tidak dipersetujui oleh orang-orang barat, terutamanya British kerana mereka mengamalkan konsep persamaan taraf, lebih-lebih lagi selepas termeterainya Perjanjian Westphalia 1648 antara negara-negara Eropah yang menegaskan hubungan antara negara mesti dijalankan atas dasar sama taraf, tidak kira negara itu kecil atau besar.
        Sebelum Perang Candu, China tidak pernah menandatangani sebarang perjanjian dengan kuasa-kuasa barat kecuali dua perjanjian mengenai sempadan dengan Rusia, iaitu Perjanjian Nerchinsk 1689 dan Perjanjian Kiachta 1727. Usaha-usaha British untuk mewujudkan hubungan diplomatik dengan China gagal kerana China tidak dapat menerima konsep persamaan taraf yang diamalkan oleh British. Antara utusan British yang dihantar ke negeri China ialah utusan Lord Macartney 1793, utusan Lord Amherst 1816 dan utusan Napier 1834. Faktor utama yang menggagalkan utusan tersebut ialah masalah “kow tow” (adat menyembah raja) yang dikenakan ke atas utusan-utusan tersebut.
     Orang-orang barat tidak boleh mengadakan hubungan secara langsung dengan Kerajaan China. Hubungan mesti dijalankan melalui sebuah badan iaitu “cohong” yang ditubuhkan pada 1720. Keengganan China untuk mewujudkan hubungan diplomatik atas dasar sama taraf telah menyebabkan kuasa-kuasa barat terutamanya British terpaksa mengambil tindakan secara kekerasan. Edgar Holt dalam bukunya “The Opium Wars in China” menegaskan “the opium war was fought to end forever China’s assumption of superiority to all other nations”.
Pembubaran monopoli perdagangan China Syarikat Hindia Timur British pada tahun 1833 telah menyebabkan ramai pedagang British datang ke negeri China. Untuk melindungi mereka, seorang penguasa perdagangan atau Taipan telah dilantik di Canton. Penguasa perdagangan yang pertama dilantik pada Mac 1834 ialah Lord Napier. Kegagalan untuk mewujudkan hubungan diplomatik dengan China telah mengecewakan beliau sehingga meninggal dunia di Macau pada Oktober 1834. beliau digantikan oleh L.V. Davies pada tahun 1835. L.V. Davies juga gagal mewujudkan hubungan diplomatic dengan China dan terpaksa bersara pada 1837. Beliau digantikan oleh GeorgeBest Robinson. Robinson juga menerima nasib yang sama sehingga terpaksa bersara pada 1839 dan digantikan oleh Charles Elliot. Semasa Charles Elliotlah berlaku Perang Candu 1839-1842.
2.         Perdagangan bebas
Christopher Hibbert dalam bukunya “The Dragon Wakes” dan Kenneth Scott Latourette dalam bukunya “A History of Modern China” menegaskan masalah perdagangan bebas khususnya sekatan China ke atas perdagangan asing merupakan faktor utama berlakunya Perang Candu I 1839-1842. Dewasa itu, British mengamalkan dasar perdagangan bebes yang menganggap mereka berhak berdagang di mana sahaja dan dengan siapa sahaja. Akibat perkembangan Revolusi Perusahaan, British memerlukan negeri China sebagai pasaran kepada barang-barang keluaran industri mereka serta untuk mendapatkan bahan mentah terutamanya teh dan sutera. Bagi British, perdagangan dianggap sebagai hak manakala China menganggapnya sebagai keistimewaan yang diberi dan boleh ditarik balik jika difikirkan perlu.
        China bersikap anti perdagangan asing. Mereka menganggap perdagangan asing tidak penting kerana keperluan dalam negeri khususnya makanan mencukupi disebabkan pertanian merupakan punca utama ekonomi China. Dalam susunlapis masyarakat China, peniaga/pedagang merupakan golongan yang terendah dan kegiatan perdagangan atau perniagaan sebagai pekerjaan yang hina. Malah orang-orang Cina yang berdagang dengan orang-orang asing dianggap sebagai pengkhianat. Akibat daripada itu, China telah mengenakan pelbagai sekatan ke atas perdagangan asing. Sekatan-sekatan ini telah menimbulkan perasaan tidak puas hati pedagang-pedagang asing.
        Mengikut perintah diraja 1757 yang dikeluarkan oleh Maharaja Chien Lung, pedagang-pedagang asing hanya dibenarkan berdagang di Canton. Pedagang-pedagang asing di Canton telah dikenakan pelbagai sekatan. Mereka hanya dibenarkan berada di Canton dalam musim perdagangan dari bulan Oktober hingga Januari. Di luar musim perdagangan, pedagang-pedagang asing dikehendaki meninggalkan Canton. Untuk menjamin mereka tidak menetap di Canton, pedagang-pedagang asing tidak dibenarkan membawa keluarga mereka. Keluarha mereka mesti ditinggalkan di Macau (wilayah Portugis). Mereka juga tidak boleh bergerak bebas kecuali pada 8, 18 dan 28 hari bulan tiap-tiap bulan dalam musim perdagangan. Selain itu, pedagang-pedagang asing tidak boleh berdagang secara langsung dengan orang Cina. Perdagangan mesti dijalankan melalui cohong yang dianggotai oleh 13 pegawai dan ketuanya bergelar Hoppo. Cohong mempunyai kuasa penuh dalam perdagangan asing seperti memberi kebenaran berdagang, kebenaran menggunakan sungai, menetapkan harga dan cukai, menentukan jenis perdagangan dan sebagainya. Malah hubungan antara orang asing dengan Kerajaan China mesti dijalankan melalui cohong.
        Pedagang-pedagang asing mahu berdagang di bahagian-bahagian lain di China selain di Canton. Mereka mahu berdagang secara bebas dan mendapatkan harga yang berpatutan bagi barang-barang China. Tindakan cohong mengenakan cukai dan harga yang tinggi serta tidak tetap menimbulkan perasaan tidak puas hati pedagang-pedagang asing. Sekatan China ke atas pedagang asing telah menyebabkan peperangan tidak dapat dielakkan antara British yang merupakan negara progresif, perindustrian dan kapitalis dengan China yang merupakan negara pertanian, tidak progresif dan bersikap anti perdagangan asing.
3.         Sistem keadilan
Dari segi sosial, timbul masalah keadilan kerana konsep keadilan China berbeza dengan konsep keadilan British. Kerajaan China telah mengeluarkan arahan supaya semua orang asing yang berada di China mematuhi undang-undang dan peraturan-peraturan di China. Arahan ini tidak dipersetujui oleh pedagang asing kerana mereka menganggap undang-undang China sebagai kejam dan tidak berperikemanusiaan. Contohnya, pada 1784, seorang anak kapal “Lady Hughes” telah dijatuhkan hukuman dicekik sampai mati kerana kesalahannya membunuh secara tidak sengaja seorang rakyat China semasa upacara kehormatan di Whampoa. Hukuman yang sama juga dikenakan kepada Terranova iaitu anak kapal “Emily” pada 1821. Pada 12 Julai 1839, 3 orang British yang mabuk telah membunuh seorang rakyat China iaitu Lin Wei Hsi. Pesuruhjaya Tinggi China di Canton, Lin Tse Hsu telah mengarahkan penguasa perdagangan British Charles Elliot menyerahkan ketiga-tiga orang British yang terlibat dalam pembunuhan tersebut kepada pihak China untuk diadili. Charles Elliot yang menyedari hukuman yang akan dijatuhkan enggan menyerahkan mereka. Sebaliknya beliau membicarakan mereka dan menjatuhkan hukuman penjara. Tindakan Charles Elliot sudah tentu menjejaskan hubungan antara British dan China
        Mengikut undang-undang China, seseorang yang dituduh melakukan kesalahn tetap bersalah sehingga beliau dapat membuktikan dirinya tidak bersalah. Mengikut undang-undang British pula, seseorang yang dituduh melakukan kesalahan tidak bersalah sehingga pihak pendakwa dapat membuktikan beliau bersalah. China mengamalkan undang-undang kumpulan dan tanggungjawab ketua. Mengikut undang-undang kumpulan, jika seseorang melakukan kesalahan, semua anggota dalam kumpulannya bertanggungjawab dan boleh dijatuhkan hukuman. Mengikut undang-undang tanggungjawab ketua, sekiranya anak buah melakukan kesalahan ketuanya juga bertanggungjawab dan juga boleh dijatuhkan hukuman. Undang-undang ini tidak dipersetujui oleh British kerana mereka mengamalkan undang-undang tanggungjawab individu. Hanya mereka yang melakukan kesalahan bertanggungwab di atas kesalahannya dan boleh dijatuhkan hukuman. Di negeri China, tidak ada perbezaan antara undang-undang dan perintah. Perintah pegawai lebih-lebih lagi perintah maharaja sudah dianggap sebagai undang-undang yang mesti dilaksanakan.
4.         Masalah candu
Perdagangan antara British dan China tidak seimbang. British memerlukan barang-barang China terutamanya teh dan sutera tetapi China tidak memerlukan barang-barang British. Akibatnya banyak wang British mengalir ke negeri China.
1780-1790             14 juta taels
1790-1800             26 juta taels
Keadaan ini sudah tentu memberi bebanan ekonomi kepada British. Untuk mengimbangi perdagangan, British membawa masuk candu dari India dan Turki sejak 1773.
                             Sebelum 1720                 200 peti candu setahun
                             Sebelum 1750                 400 peti candu setahun
                             Sejak 1773                         1000 peti candu setahun
                                       1800                         4500 peti candu setahun
                                       1810                       10000 peti candu setahun
                                       1820                       20000 peti candu setahun
                                       1830                       30000 peti candu setahun
                             1837-1840             40000-60000 peti candu setahun
Kemasukan candu telah menjejaskan negeri China dari segi politik, ekonomi dan sosial. Dari segi politik berlaku ketidakcekapan dalam pentadbiran, rasuah serta penyelewengan kerana ramai pegawai kerajaan telah menjadi penagih candu. Dari segi ekonomi banyak wang China mengalir keluar kerana mengimport candu. Nilai import candu telah melebihi nilai eksport barang-barang lain. Keadaan ini sudah tentu memberi bebanan ekonomi kepada Kerajaan China. Dari segi sosial, timbul masalah kesihatan dan keruntuhan akhlak kerana ramai rakyat China menjadi penagih candu. Untuk mengatasi masalah ini, beberapa arahan telah dikeluarkan oleh Maharaja Chien Lung (1736-1796), Maharaja Chia Ching (1796-1820) dan Maharaja Tao Kuang (1820-1850) mendesak pedagang-pedagang asing menghentikan perdagangan serta penyeludupan candu. Arahan ini tidak mendapat layanan pedagang-pedagang asing dan mereka enggan menghentikan perdagangan candu yang amat menguntungkan mereka.
        Pada 1 Mac 1839 Maharaja Tao Kuang telah melantik Lin Tse Hsu sebagai Pesuruhjaya Tinggi China di Canton dengan tugas khas untuk menghapuskan perdagangan, penyeludupan dan penggunaan candu. Beliau tiba di Canton pada 10 Mac 1839. Pada 18 Mac 1839, beliau mengeluarkan arahan mendesak pedagang-pedagang asing menghentikan perdagangan serta penyeludupan candu, menyerahkan candu kepada pihak China untuk dimusnahkan dan menandatangani surat sumpah tidak akan menjalankan perdagangan dan penyeludupan candu. Bila arahannya tidak mendapat layanan, Lin Tse Hsu telah mengepung 350 orang pedagang asing yang kebanyakannya terdiri daripada pedagang British termasuk penguasa perdagangan Charles Elliot di Canton. Apabila terdesak, Charles Elliot telah mengarahkan pedagang-pedagang asing menyerahkan candu kepada pihak China. Sebanyak 20283 peti candu diserahkan dan dimusnahkan oleh pihak China. Peristiwa inilah yang memulakan peperangan antara British dengan China. Setiausaha Luar British, Lord Palmestone telah menjadikan peristiwa candu sebagai alasan menyerang China. Ahli-ahli sejarah menganggap masalah candu hanya merupakan faktor segera yang mempercepatkan Perang Candu I. W.E. Soothills dalam bukunya “China and the west” menegaskan “opium was the accidental cause”.
 

Peristiwa peperangan

British mengisytiharkan perang ke atas China pada 31 Januari 1840. Angkatan British diketuai oleh Charles Elliot dan Laksamana George Elliot. Mereka telah menyerang Canton, Amoy, Foochow dan Pulau Chu Shan. Kemaraan tentera British membimbangkan China menyebabkan mereka bersetuju mengadakan rundingan. China diwakili oleh Chi Shan dan British diwakili oleh Charles Elliot. Hasil daripada rundingan tersebut, Konvensi Chuenpi ditandatangani pada 20 Januari 1841. Syarat-syaratnya :
1.           Hong Kong Diserahkan kepada British.
2.           China dikehendaki membayar ganti rugi sebanyak 6 juta taels ke atas candu yang dimusnahkan oleh pihak China.
3.           Hubungan antara British dengan China mesti dijalankan atas dasar sama taraf.
4.           Canton dibuka semula kepada pedagang asing.
Konvensi Chuenpi tidak diterima oleh Setiausaha Luar iaitu Lord Palmestone dan Maharaja Tao Kuang. Akibatnya peperangan antara British dan China berterusan. Pada Ogos 1841, Henry Pottingger menggantikan Charles Elliot. Di bawah Henry Pottingger angkatan British menyerang Canton, Amoy, Foochow, Ningpo, Shanghai dan Chinkiang. Pada 9 Ogos 1842 mereka menyerang Nanking dan berjaya memusnahkannya pada 14 Ogos 1842. Kejatuhan Nanking membimbangkan China menyebabkan mereka bersetuju mengadakan rundingan. Rundingan diadakan di atas kapal perang British Cornwallis sejak 20 Ogos 1842. China diwakili oleh Ki Ying, Nieu Chien dan Illippi. British diwakili oleh Henry Pottingger. Hasil daripada rundingan tersebut, Perjanjian Nanking telah ditandatangani pada 29 Pgos 1842. Syarat-syarat perjanjian ialah :
1.           Hong Kong diserahkan kepada British.
2.           China bersetuju membayar ganti rugi sebanyak 21 juta taels, iaitu 12 juta taels ganti rugi peperangan, 6 juta taels ganti rugi ke atas candu yang dimusnahkan oleh China dan 3 juta taels hutang cohong kepada pedagang-pedagang British.
3.           Sistem monopoli cohong dalam perdagangan asing dihapuskan.
4.           China membuka 5 pelabuhannya kepada pedagang asing iaitu Canton, Amoy, Foochow, Ningpo dan Shanghai.
5.           Konsul British akan ditempatkan di setiap pelabuhan perjanjian.
6.           Pedagang-pedagang asing bebas berdagang sepanjang tahun di pelabuhan-pelabuhan perjanjian.
7.           Hubungan antara British dengan China akan dijalankan atas dasar sama taraf.
8.           Sistem cukai yang tetap dan adil akan dilaksanakan.
9.           Sebarang pindaan ke atas syarat perjanjian perlu dipersetujui oleh kedua-dua pihak.
10.       Selepas perjanjian ini, sekiranya China memberi sebarang keistimewaan kepada kuasa-kuasa lain, maka British berhak menikmatinya.
 

Kesan-kesan

1.           Merugikan China
Perjanjian Nanking yang ditandatangani pada 29 Ogos 1842 amat merugikan pihak China. China bukan sahaja terpaksa menyerahkan Hong Kong kepada British, malah dikehendaki membayar ganti rugi sebanyak 21 juta taels kepada British, iaitu 12 juta taels untuk ganti rugi peperangan, 6 juta taels untuk ganti rugi ke atas candu yang dimusnahkan oleh pihak China dan 3 juta taels hutang cohong kepada pedagang-pedagang British. Selain itu, China juga terpaksa membuka 5 pelabuhannya kepada pedagang asing, iaitu Canton, Amoy, Foochow, Ningpo dan Shanghai.
2.           Menguntungkan British
Di pihak lain, Perjanjian Nanking amat menguntungkan British. Pihak British bukan sahaja mandapat Hong Kong, malah dibayar ganti rugi sebanyak 21 juta taels yang terdiri daripada 12 juta taels untuk ganti rugi peperangan, 6 juta taels untuk ganti rugi ke atas candu yang dimusnahkan oleh pihak China dan 3 juta taels hutang cohong kepada pedagang-pedagang British. Pada masa yang sama, pedagang-pedagang British juga dibenarkan berdagang sepanjang tahun di pelabuhan-pelabuhan yang dibuka untuk pedagang asing iaitu Amoy, Foochow, Canton, Ningpo dan Shanghai. Di samping itu, China juga menjadi pasaran kepada barangan keluaran industri barat serta tempat untuk mendapatkan bahan mentah terutamanya the dan sutera.
3.           Perjanjian
Perjanjian Nanking menandakan permulaan kepada termeterainya perjanjian-perjanjian lain antara China dengan kuasa-kuasa barat. Perjanjian Bogus ditandatangani pada 8 Oktober 1843 dengan British yang diwakili oleh Henry Pottingger. Perjanjian Bogus menetapkan cukai import dan eksport sebanyak 5%. Perjanian tersebut juga memberi keistimewaan-keistimewaan tambahan kepada British seperti “Hak Wilayah Asingan” dan “layanan negara yang diutamakan”. Perjanjian Wanghsia ditandatangani pada 3 Julai 1844 dengan Amerika yang diwakili oleh Caleb Kushing. Perjanjian Wanghsia memberi keistimewaan kepada Amerika seperti yang dinikmati oleh British. Perjanjian Whampoa ditandatangani pada 24 Oktober 1844 dengan Perancis yang diwakili oleh Theodore da Lagrini. Perjanjian tersebut memberi keistimewaan kepada Perancis seperti yang dinikmati oleh British dan Amerika. Selain itu, Perancis juga dibenarkan menyebarkan agama Kristian serta mendirikan gereja di pelabuhan-pelabuhan perjanjian. Pada 20 Mac 1847, China menandatangani perjanjian dengan Norway dan Sweden.
4.           Cohong
Perjanjian Nanking telah menamatkan sistem monopoli cohong dalam perdagangan asing. Pedagang-pedagang asing bebas menjalankan perdagangan secara langsung dengan pihak China. Sebelum Perang Candu, pedagang-pedagang asing terpaksa berdagang melalui cohong yang mempunyai kuasa penuh dalam perdagangan asing seperti memberi kebenaran berdagang, menetapkan cukai dan sebagainya.
5.           Persamaan taraf
Buat pertama kalinya China terpaksa menerima konsep persamaan taraf dalam hubungannya dengan kuasa-kuasa barat. Sebelum Perang Candu, orang-orang Cina menganggap negeri China sebagai “Middle Kingdom” atau “Chung Koa” yang lebih bertamadun. Orang-orang asing merupakan Barbarian yang tidak bertamadun.
6.           Tidak menyelesaikan masalah
Perjanjian Nanking hanya menamatkan peperangan antara British dengan China tetapi tidak menyelesaikan masalan dalam hubungan antara mereka. Hubungan natara mereka tetap runcing sehingga mengakibatkan perang yang kedua pada 1856-1860 yang dikenali sebagai Perang Candu Kedua atau Perang Arrow.
7.           Candu
Orang-orang Cina mendakwa perjanjian tersebut berlaku kerana masalah candu. Walau bagaimanapun dalam Perjanjian Nanking, tidak terdapat syarat yang berkaitan dengan perdagangan Candu. Candu terus dibawa masuk dengan kadar yang lebih banyak.
                            1843 – 33000 peti
                            1848 – 46000 peti
                            1850 – 52929 peti
Kemasukan candu menjejaskan China dari segi politik, ekonomi dan sosial. Dari segi politik, berlaku ketidakcekapan dalam pentadbiran, rasuah serta penyelewengan kerana ramai pegawai kerajaan telah menjadi penagih candu. Dari segi ekonomi, banyak wang China mengalir keluar kerana mengimport candu. Nilai import candu telah melebihi nilai eksport barang-barang lain. Keadaan ini sudah tentu memberi bebanan ekonomi kepada Kerajaan China. Dari segi sosial, timbul masalah kesihatan dan keruntuhan akhlak kerana rakyat China telah menjadi penagih candu. Desakan China supaya British menghentikan perdagangan candu dan keengganan British untuk mematuhi arahan China telah meruncingkan hubungan antara mereka.
8.           Perkembangan perdagangan
Pembukaan 5 pelabuhan China kepada pedagang asing serta keistimewaan-keistimewaan yang diberi telah mengakibatkan perkembangan perdagangan asing di China. Negeri China telah menjadi pasaran barang-barang keluaran industri barat serta tempat untuk mendapatkan bahan mentah terutamanya teh dan sutera. Perkembangan perdagangan terbukti daripada pertambahan nilai eksport. Contohnya, eksport teh pada 1850 telah meningkat ₤100 juta.
9.           Krisis ekonomi
Perang Candu telah menyebabkan negeri China mengalami krisis ekonomi. China terpaksa mengeluarkan perbelanjaan yang banyak untuk menghadapi peperangan serta bayaran ganti rugi. Kemasukan barang-barang barat telah menjejaskan pasaran barang-barang tempatan. Akibatnya, banyak industri tempatan terpaksa ditutup. Kemasukan candu meruncingkan lagi masalah ekonomi negeri China. Bagi mengatasi masalah ekonomi, China telah marayu supaya British mengurangkan bayaran ganti rugi. Keengganan British untuk berbuat demikian telah menjejaskan hubungan antara mereka.
10.       Pengaruh barat
Pembukaan pelabuhan China kepada orang asing telah mengakibatkan kemasukan pengaruh barat. Ramai rakyat China terutamanya golongan muda di pelabuhan-pelabuhan perjanjian telah terpengaruh dengan budaya barat. Selain itu, berlaku perkembangan agama Kristian di pelabuhan-pelabuhan perjanjian.
11.       Menjatuhkan maruah Manchu
Buat pertama kalinya China telah dikalahkan oleh kuasa-kuasa barat. Kekalahan ini telah menjatuhkan maruah negeri China serta menghilangkan keyakinan orang ramai terhadap pemerintahan Dinasti Manchu. Kekalahan ini mendedahkan kelemahan Manchu sehingga mengakibatkan bertambahnya gerakan anti-Manchu, terutamanya di wilayah selatan. Antara gerakan anti-Manchu ialah Pemberontakan Taiping, Pemberontakan Nien dan Pemberontakan Muslim.
12.       Permulaan kepada bertapaknya kuasa asing
Perjanjian Nanking menandakan permulaan kepada bertapaknya kuasa asing di China. Mengikut perjanjian ini, 5 pelabuhan China dibuka kepada pedagang asing, iaitu Amoy, Ningpo, Shanghai, Foochow dan Canton. Seterusnya dalam perjanjian Tientshin pada 26 Jun 1858, 11 lagi pelabuhan China dibuka kepada perdagangan asing iaitu Newchwang, Tungchow, Chefoo, Chinkiang, Hankow, Kiukiang, Swatow, Tainan, Tanshui, Kiungchow dan Nanking.
13.       Dasar isolasi
Selepas Perjanjian Nanking ditandatangani, China terpaksa menamatkan dasar isolasinya yang diamalkan selama ini. Sejak itu, China mula melaksanakan dasar buka pintu kepada orang-orang asing yang kebanyakannya terdiri daripada pedagang.
14.       Penghijrahan
Selepas Perang Candu, ramai rakyat China mula berhijrah ke seberang laut, terutamanya ke Asia Tenggara. Penghijrahan rakyat China semakin hebat bila British menjalankan perdagangan kuli bagi memenuhi keperluan tenaga buruh di Asia Tenggara. Orang-orang sanggup berhijrah kerana mereka telah hilang keyakinan terhadap Kerajaan Manchu serta untuk melarikan diri daripada penderitaan di negeri China.
15.       Pengajaran
Buat pertama kalinya China terpaksa menerima hakikat bahawa kuasa-kuasa barat lebih superio daripada China. Sarjana-sarjana China telah mencadangkan supaya China meniru teknik-teknik barat dalam usaha untuk menguatkan negeri China. Contohnya Wei Yuan dalam bukunya “Hai Koa Tu Chih” mencadangkan supaya China meniru teknik-teknik barbarian dalam usaha untuk mengalahkan barbarian. Pendapat ini disokong oleh sarjana-sarjana lain seperti Liang Ting Nan dalam bukunya “Ro Chung Kao Shuo” dan “I Fen Chi Wan” dan Hsu Chi Yu dalam bukunya “Ying Huan Chih Luah”.
 Perang Candu 1856-1860
 
Pengenalan
Pada tahun 1839-1842 berlaku peperangan antara British dengan China yang dikenali sebagai Perang Candu Pertama. Peperangan ini ditamatkan dengan termeterainya Perjanjian Nanking pada 29 Ogos 1842. Perjanjian Nanking hanya menamatkan peperangan tetapi tidak menyelesaikan masalah dalam hubungan antara China dan British. Hubungan antara mereka tetap runcing sehingga mengekibatkan peperangan yang kedua pada 1856-1860 yang dikenali sebagai Perang Candu Kedua atau Perang Arrow.
 
Sebab-sebab
1.         Kelemahan Perjanjian Nanking
Ahli-ahli sejarah seperti Fairbank, Paul H. Clyde dan Burton F. Beers mendakwa kelemahan Perjanjian Nanking merupakan faktor utama meletuskan peperangan yang kedua antara China dengan British pada 1856-1860. Keengganan China untuk mematuhi syarat-syarat Perjanjian Nanking dan tindakan British untuk memaksa China mematuhinya serta menuntut keistimewaan-keistimewaan tambahan telah meruncingkan hubungan antara China dan British.
a.       Masalah Amoy dan Ningpo
Mengikut Perjanjian Nanking 1842, China membuka 5 pelabuhannya kepada pedagang asing iaitu Canton, Amoy, Foochow, Ningpo dan Shanghai. Walau bagaimanapun, selepas perjanjian tersebut ditandatangani, British mendapati Amoy dan Ningpo tidak sesuai dari segi perdagangan. Oleh itu, mereka telah mendesak China menukar pelabuhan-pelabuhan tersebut dengan pelabuhan-pelabuhan lain yang lebih sesuai. Selain itu, British berhasrat untuk mengembangkan kegiatan perdagangan ke seluruh China. Mereka tidak mahu kegiatan perdagangan hanya tertumpu di 5 pelabuhan perjanjian. Oleh itu, mereka telah mendesak China membuka lebih banyak pelabuhan kepada pedagang asing. Kehendak British tidak dipersetujui oleh China kerana mereka menganggap negeri China telah memberi terlalu banyak keistimewaan kepada kuasa-kuasa barat. Keengganan China untuk memenuhi kehendak British dan tindakan British untuk memaksa China memenuhi tuntutan mereka sudah tentu meruncingkan hubungan antara China dan British.
b.      Masalah Canton dan Foochow
Mengikut Perjanjian Nanking, pedagang-pedagang asing diberi kebebasan berdagang di kesemua 5 pelabuhan perjanjian. Walau bagaimanapun, pedagang-pedagang asing masih lagi dikenakan sekatan-sekatan dan tekanan-tekanan terutamanya di Canton dan Foochow. Keadaan ini berlaku kerana sikap anti asing penduduk tempatan lebih-lebih lagi kerana mereka dipengaruhi oleh pegawai-pegawai sarjana yang merasai kepentingan mereka terjejas akibat kehadiran barat. Selain itu, Maharaja China yang baru menaiki takhta pada 1850 iaitu Hsien Feng dan Pesuruhjaya Tinggi China yang baru dilantik pada 1852 iaitu Yeh Ming Chen juga bersikap anti asing. Penduduk-penduduk tempatan telah memulaukan barang-barang barat. Selain itu, berlaku di Canton pada 1843 dan 1846 iaitu John Davies telah mengarahkan kapal perang British membedil Canton. Sebagai tindak balas, pihak China telah membunuh 6 orang rakyat British. Peristiwa ini sudah tentu meruncingkan hubungan antara China dengan British.
c.       Masalah candu
Orang-orang cina mendakwa peperangan British dengan China 1839-1842 berlaku kerana masalah candu. Walau bagaimanapun, Perjanjian Nanking, tidak terdapat sebarang syarat yang berkaitan dengan perdagangan candu. Candu terus dibawa masuk ke negeri China dengan kadar yang lebih banyak.
          1843 – 33000 peti
          1848 – 46000 peti
          1850 – 52929 peti
Kemasukan candu menjejaskan China dari segi politik, ekonomi dan sosial. Dari segi politik, berlaku ketidakcekapan dalam pentadbiran, rasuah serta penyelewengan kerana ramai pegawai kerajaan telah menjadi penagih candu. Dari segi ekonomi, banyak wang China mengalir keluar kerana mengimport candu. Nilai import candu telah melebihi nilai eksport barang-barang lain. Keadaan ini sudah tentu memberi bebanan ekonomi kepada Kerajaan China. Dari segi sosial pula, timbul masalah kesihatan dan keruntuhan akhlak kerana ramai rakyat China yang menjadi penagih candu. Desakan China supaya British menghentikan perdagangan candu dan keengganan British mematuhi arahan China telah meruncingkan hubungan antara mereka.
d.      Cohong
Mengikut Perjanjian Nanking, sistem monopoli cohong dalam perdagangan asing dihapuskan. Walau bagaimanapun, pada tahun 1840-an dan 1850-an terdapat usaha pihak penguasa China untuk menghidupkan kembali sistem cohong di mana bekas anggota cohong diberi monopoli dalam perdagangan teh. Tindakan ini mendapat bantahan pedagang-pedagang asing terutamanya pedagang British kerana mereka menganggap kewujudan semula sistem cohong akan menjejaskan perdagangan asing, lebih-lebih lagi ramai di antara mereka terlibat dalam perdagangan teh.
e.       Hubungan diplomatik
Mengikut Perjanjian Nanking, China bersetuju untuk mewujudkan hubungan diplomatik dengan kuasa-kuasa barat atas dasar sama taraf. Syarat ini kemudiannya tidak dipersetujui oleh China kerana mereka menganggap tindakan tersebut akan menjatuhkan maruah China. Orang-orang China masih menganggap negara China sebagai “Middle Kingdom” atau “Chung Kao" yang lebih bertamadun. Orang-orang asing masih dianggap sebagai barbarian, gasar atau “fan kwae” iaitu hantu-hantu asing yang tidak bertamadun. Kedatangan orang asing masih lagi dianggap sebagai kehadiran wakil negara pembayar ufti yang mahu tunduk di bawah kekuasaan China. Pada 1849, Setiausaha Luar British Lord Palmerston telah mengutus surat kepada Maharaja Toa Kuang mendesak China mewujudkan hubungan diplomatik dengan British. Walau bagaimanapun, surat ini tidak mendapat layanan pihak China. Sehingga tahun 1856, tidak terdapat sebarang kuasa barat yang berjaya mewujudkan diplomatik dengan China.
f.        Krisis ekonomi
Perang Candu pertama telah menyebabkan negeri China mengalami krisis ekonomi. China terpaksa mengeluarkan perbelanjaan yang banyak untuk menghadapi peperangan serta bayaran ganti rugi. Kemasukan barang-barang barat telah menjejaskan pasaran barang-barang tempatan. Akibatnya banyak industri tempatan terpaksa ditutup. Kemasukan candu meruncingkan lagi masalah ekonomi negeri China. Bagi mengatasi masalah ekonomi, China telah merayu supaya British mengurangkan ganti rugi. Keengganan British telah menjejaskan hubungan antara mereka.
g.       Mambaharui perjanjian
Bila Brtitish menyedari China tidak mematuhi sepenuhnya syarat-syarat Perjanjian Nanking, mereka telah mendesak China supaya diadakan rundingan bagi mengkaji semua syarat-syarat Perjanjian Nanking. Tindakan ini diambil kerana British dipengaruhi oleh syarat Perjanjian Wanghsia 3 Julai 1844 antara China dengan Amerika dan Perjanjian Whampoa 24 Oktober 1844 antara China dengan Perancis yang menegaskan perjanjian-perjanjian tersebut akan dikaji semula dalam tempoh 12 tahun. British menuntut keistimewaan ini berdasarkan prinsip “layanan negara yang diutamakan”. Sekiranya keistimewaan ini dinikmati oleh British, bermakna Perjanjian Nanking perlu dikaji semula pada 1854. British mahu mengkaji semula syarat-syarat Perjanjian Nanking dengan tujuan untuk mendapatkan keistimewaan-keistimewaan tambahan seperti kebebasan berdagang di kawasan pedalaman, Bandar-bandar serta pelabuhan-pelabuhan di pinggir pantai dan juga untuk menempatkan perwakilan diplomatik di Peking. Desakan British supaya China mengkaji semula syarat Perjanjian Nanking dan keengganan China untuk memenuhi kehendak tersebut telah meruncingkan hubungan antara mereka. Pihak China telah mendakwa negeri China telah memberi terlalu banyak keistimewaan kepada kuasa-kuasa barat.
2.         Pembunuhan Augustus Chapdelaine
Pada Februari 1856, seorang mubaligh Perancis iaitu Augustus Chapdelaine telah dibunuh di Sin Lin di wilayah Kwangsi atas tuduhan mempengaruhi penduduk tempatan menentang pemerintahan Manchu. Pembunuhan ini telah melanggar prinsip “Hak Wilayah Asingan” yang diberikan kepada Perancis dalam Perjanjian Whampoa 1844. Akibatnya Perancis menyertai British untuk memerangi China dengan tujuan untuk menuntut bela di atas kematian Augustus Chapdelaine. Selain itu, Perancis mahu mengalahkan China dengan tujuan untuk mendapatkan keistimewaan-keistimewaan lain di China.
3.         Kuasa lain
Selain British dan Perancis, peperangan 1856-1860 juga disertai oleh Amerika dan Rusia. Angkatan Amerika dipimpin oleh William Reed dan angkatan Rusia dipimpin oleh Count Putyatin. Mereka menyertai peperangan dengan tujuan untuk mendapatkan keistimewaan-keistimewaan di China sekiranya berjaya mengalahkan negeri China. Selain itu, mereka mahu menjamin kejayaan British kerana kekalahan British bukan sahaja akan menjejaskan kepentingan British, tetapi juga kepentingan kuasa-kuasa barat lain di China.
4.         Peristiwa “Arrow”
Pada 8 Oktober 1856, polis peronda China atas arahan Pesuruhjaya Tinggi Yeh Min Chen telah menaiki kapal “Arrow” dan menangkap 12 daripada 14 anak kapalnya atas tuduhan terlibat dalam penyeludupan dan pelanunan. Kapal “Arrow” kepunyaan seorang saudagar China yang didaftarkan di Hong Kong. Nahkodanya seorang British dan kapal ini mengibarkan bendera “Union Jack”. Tindakan polis peronda China dianggap menjatuhkan British lebih-lebih lagi bendera “Union Jack” diturunkan. Gabenor Hong Kong, iaitu Sir John Bowring telah mengarahkan konsul British di Canton Harry Parkes mendesak Yeh Min Chen membebaskan anak kapal “Arrow” dan memohon maaf secara rasmi daripada British. Walaupun anak kapal “Arrow” kemudiannya dibebaskan tetapi Yeh Min Chen enggan memohon maaf. Ahli-ahli sejarah seperti Fairbank, Paul H. Clyde dan Burton F. Beers menganggap peristiwa “Arrow” sebagai faktor segera yang mengakibatkan peperangan antara British dengan China 1856-1860.
 
Peristiwa peperangan
Berikutan daripada peristiwa Arrow, angkatan British di bawah Laksamana Seymour menyerang Canton pada 23 Oktober 1856. Walau bagaimanapun, serangan ke atas China kemudiannya dihentikan kerana tidak mendapat kebenaran Kerajaan British dan juga kerana berlakunya Dahagi India pada Mei 1857 di mana tentera British terpaksa dikerahkan ke India. Bila keadaan di India telah reda, serangan ke atas China diteruskan. Angkatan British dipimpin oleh Lord Elgin, Perancis oleh Baron Gros, Amerika oleh William Reed dan Rusia oleh Count Putyatin. Pada 29 Disember 1857, mereka menyerang Canton. Pada April 1858, angkatan barat menyerang Shanghai. Pada 20 Mei 1858, angkatan barat memusnahkan kubu China di Taku dan seterusnya menawan Tientsin. Kejatuhan Tientsin menyebabkan China bersetuju mengadakan rundingan. Pihak China diwakili oleh Kuei Ling dan Hu Shana manakala pihak barat diwakili oleh Lord Elgin (British), Baron Gros (Perancis), William Reed (Amerika) dan Count Putyatin (Rusia). Hasil daripada rundingan tersebut, Perjanjian Tientsin ditandatangani pada 26 Jun 1858. Syarat-syaratnya ialah :
1.           China bersetuju mengadakan hubungan diplomatik atas dasar sama taraf dengan kuasa-kuasa barat. Perwakilan diplomatik akan ditempatkan di Peking.
2.           11 pelabuhan China dibuka kepada pedagang asing iaitu Newchwang, Nanking, Kiukiang, Chinkiang, Swatow, Tainan, Tanshui, Hankow, Kiungchow, Tungchow dan Chefoo.
3.           Mubaligh diberi kebebasan untuk menyebarkan agama Kristian dan mereka mendapat perlindungan dari China.
4.           Orang asing yang mempunyai passport yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa China diberi kebenaran untuk meneroka kawasan pedalaman China.
5.           Kapal perdagangan asing dibenarkan belayar di sepanjang Sungai Yangtze hingga ke Hankow.
6.           Perdagangan candu dibenarkan dan cukai ke atas candu ditetapkan sebanyak $21.60 satu peti.
7.           Cukai import dan eksport ditetapkan sebanyak 5%.
8.           Kuasa asing diberi kebenaran untuk menempatkan konsul mereka di tiap-tiap pelabuhan perjanjian.
9.           Kapal perang asing dibenarkan berlabuh di semua pelabuhan China dengan tujuan untuk dibaiki ataupun mendapat bekalan.
10.       China bersetuju membayar ganti rugi sebanyak 4 juta taels kepada tiap-tiap kuasa barat yang terlibat dalam Perang Arrow.
11.       Kuasa asing mendapat “Hak Wilayah Asingan”
12.       China tidak akan menyekat penghijrahan rakyatnya ke seberang laut.
13.       Kowloon diserahkan kepada British.
Selepas Perjanjian Tientsin ditandatangani angkatan barat kembali ke Hong Kong. Maharaja Hsien Feng mengarahkan panglimanya Sengko Lin Chin membina semula kubu China di Taku yang telah dimusnahkan oleh pihak barat. British menganggap tindakan China sebagai percubaan tidak mahu mematuhi syarat-syarat Perjanjian Tientsin. Akibatnya angkatan British di bawah Lord Elgin dan angkatan Perancis di bawah Baron Gros telah mara ke utara. Mereka mendapat bantuan daripada Jeneral Hope Grant (British) dan Jeneral De Moutouban (Perancis). Pada Ogos 1860 mereka berjaya menawan Tientsin. Pada Oktober 1860, mereka menyerang Peking dan memusnahkan “Istana Musim Panas”. Maharaja Hsien Feng melarikan diri ke Jehol. Pihak China kemudiannya bersetuju mengadakan rundingan. Mengikut rundingan tersebut, China diwakili oleh Putera Kung, British diwakili oleh Lord Elgin dan Perancis oleh Baron Gros. Hasil daripada rundingan tersebut, Perjanjian Peking ditandatangani pada 24 Oktober 1860. Syarat-syaratnya ialah :
1.           China bersetuju membayar ganti rugi sebanyak 2 juta taels kepada British dan 2 juta taels kepada Perancis. British akan menduduki Tientsin sehingga bayaran ganti rugi diselesaikan.
2.           Tientsin dibuka kepada pedagang asing.
3.           Pulau Stone Cutter diserahkan kepada British.
4.           Mubaligh diberi kebenaran untuk membeli atau menyewa tanah serta membina bangunan di China.
5.           China tidak akan menyekat penghijrahan rakyatnya ke seberang laut.
6.           Perjanjian ini mengesahkan semua perjanjian yang telah ditandatangani antara China dengan kuasa-kuasa barat.
 
Kesan-kesan
1.           Menyedarkan China barat lebih superior
Kekalahan China dalam Perang Candu kedua merupakan kekalahan kedua mereka kepada kuasa-kuasa barat dalam tempoh 2 dekad. Kekalahan inimenyedarkan mereka bahawa barat lebih superior daripada China. Buktinya mereka mula meniru teknik-teknik barat untuk dilaksanakan di negeri China. Pemimpin-pemimpin China seperti Tseng Kao Fan, Tso Tsung Tang dan Li Hung Chang telah meniru idea-idea barat dalam politik, ekonomi dan sosial untuk dilaksanakan dalam Rancangan Pembaharuan “Gerakan Memperkuatkan Diri 1864-1894”.
2.           Merugikan China
Perjanjian Tientsin dan Perjanjian Peking yang ditandatangani amat merugikan pihak China. China terpaksa membayar ganti rugi sebanyak 2 juta taels kepada kuasa-kuasa barat yang terlibat dalam Perang Arrow. Dalam Perjanjian Tientsin misalnya ganti rugi sebanyak 4 juta taels telah dibayar kepada setiap kuasa barat, iaitu Perancis, Rusia, Amerika dan British. Dalam Perjanjian Peking pula, British dan Perancis masing-masing dibayar ganti rugi sebanyak 2 juta taels lagi. Selain bayaran ganti rugi, China juga terpaksa menanggung perbelanjaan perang yang banyak. Kemasukan barangan barat pula menjejaskan industri tempatan sehingga banyak yang terpaksa ditutup. Kemasukan candu telah merugikan lagi pihak China.
3.           Menguntungkan British
Di pihak British pula, Perjanjian Tientsin dan Perjanjian Peking amat menguntungkan mereka. Mereka telah mendapat ganti rugi sebanyak 6 juta taels iaitu 4 juta taels di bawah Perjanjian Tientsin dan 2 juta taels lagi di bawah Perjanjian Peking. Selain itu mereka juga mendapat Kowloon dan Pulau Stone Cutter. Tambahan pula, mereka juga diberi kebenaran yang lebih luas untuk berdagang di pelabuhan-pelabuhan perjanjian. Di samping itu, China juga menjadi pasaran kepada barangan keluaran industri barat serta tempat untuk mendapatkan bahan mentah terutamanya teh dan sutera.
4.           Menguntungkan kuasa-kuasa lain
Selain British, Perjanjian Tientsin dan Perjanjian Peking juga menguntungkan kuasa-kuasa barat yang lain termasuklah Perancis, Rusia dan Amerika. Di bawah Perjanjian Tientsin misalnya setiap kuasa tersebut telah dibayar ganti rugi sebanyak 4 juta taels manakala dalam Perjanjian Peking, Perancis telah dibayar ganti rugi tambahan sebanyak 2 juta taels. Selain itu, kuasa-kuasa barat ini juga dibenarkan berdagang sepanjang tahun di pelabuhan-pelabuhan perjanjian. China kemudiannya turut menjadi pasaran kepada barangan keluaran industri barat serta tempat untuk mendapatkan bahan mentah terutamanya teh dan sutera.
5.           Lahir dua golongan
Peperangan Arrow telah mengakibatkan lahirnya 2 golongan dalam masyarakat China iaitu golongan pro barat dan golongan anti barat. Golongan pro barat meniru idea-idea barat untuk dilaksanakan di negeri China manakala golongan anti barat menjalankan kegiatan menentang kegiatan orang barat serta pengaruh mereka di China. Contohnya pada 21 Jun 1870, mereka telah menyerang rumah kanak-kanak yatim Kristian di Tientsin menyebabkan 20 orang terbunuh termasuk 10 rahib wanita. Pada tahun 1875, Raymond Margary serta 5 orang Cina yang menjadi pengikutnya telah dibunuh semasa menjalankan penyelidikan untuk mencari jalan darat dari Myanmar ke China.
6.           Hubungan diplomatik
Selepas Perang Arrow, China mula mewujudkan hubungan diplomatik atas dasar sama taraf dengan kuasa-kuasa barat. Bagi menguruskan hubungan dengan kuasa-kuasa barat, Pejabat Hal Ehwal Luar yang dikenali sebagai Tsungli Yamen telah diwujudkan pada 11 Mac 1861. Sejak tahun 1861, duta-duta asing mula ditempatkan di Peking. Antara mereka ialah Anson Burlingame (duta Amerika), Frederick Bruce (British), M. Buthemy (Perancis) dan De Balluseck (Rusia). Pada tahun 1866, dengan bantuan Robert Hart, satu perwakilan China yang diketuai oleh Pin Chun telah dihantar ke Eropah. Pada tahun 1868 dengan bantuan Anson Burlingame, satu perwakilan China yang diketuai oleh Chih Kong dan Sun Chia Ku telah dihantar ke Amerika. Perwakilan ini kemudiannya melawat negara-negara Eropah. Sejak tahun 1877, duta-duta China mula ditempatkan di negara-negara asing seperti di Amerika, British, Perancis, Jerman, Rusia, Sweden, Sepanyol dan lain-lain lagi.
7.           Pengaruh barat
Pembukaan lebih banyak pelabuhan China dan keistimewaan-keistimewaan yang diberi kepada pedagang asing telah mengakibatkan kemasukan pengaruh barat di negeri China. Ramai rakyat China telah terpengaruh dengan budaya barat. Kebebasan yang diberi kepada mubaligh-mubaligh telah menyebabkan ramai rakyat China terutamanya golongan muda di pelabuhan-pelabuhan perjanjian memeluk agama Kristian.
8.           Penglibatan orang barat
Sejak tahun 1861, ramai orang barat terlibat dalam hal ehwal pentadbiran orang Cina. Mereka dilantik untuk membantu China memodenkan pentadbiran mengikut sistem pentadbiran barat. Semasa pelaksanaan “Gerakan Memperkuatkan Diri”, pihak China telah mengambil ramai pegawai barat untuk memodenkan China dari segi politik, ekonomi dan sosial. Antara mereka ialah Robert Hart, Horatio N. Lay dan W.A.P. Martin.
9.           Menjatuhkan maruah
Kekalahan dalam perang Arrow merupakan kekalahan kedua Manchu kepada kuasa-kuasa barat dalam tempoh 2 dekad. Kekalahan ini telah menjatuhkan maruah Manchu serta menghilangkan keyakinan orang ramai terhadap Kerajaan Manchu. Kekalahan ini juga mendedahkan kelemahan tentera serta kerendahan imej mereka. Akibatnya gerakan anti Manchu semakin bertambah terutamanya di kawasan selatan. Orang-orang China menganggap Kerajaan Manchu telah kehilangan mandat untuk memerintah negeri China. Antara pemberontakan itu termasuklah Pemberontakan Taiping, Pemberontakan Nien dan Pemberontakan Muslim.
10.       Krisis ekonomi
Perang Arrow telah menyebabkan negeri China mengalami krisis ekonomi. China terpaksa mengeluarkan perbelanjaan yang banyak untuk menghadapi peperangan serta bayaran ganti rugi. Kemasukan barang-barang barat telah menjejaskan pasaran barang-barang tempatan. Akibatnya banyak industri tempatan terpaksa ditutup. Kemasukan candu meruncingkan lagi masalah ekonomi di China.
11.       Penghijrahan
Selepas Perang Arrow, ramai rakyat China mula berhijrah ke seberang laut, terutamanya ke Asia Tenggara. Penghijrahan rakyat China semakin hebat bila British menjalankan perdagangan kuli bagi memenuhi keperluan tenaga buruh di Asia Tenggara. Tambahan pula, Kerajaan China juga tidak menyekat penghijrahan rakyatnya ke seberang laut selepas termeterainya Perjanjian Tientsin dan Perjanjian Peking. Orang-orang China sanggup berhijrah kerana mereka telah hilang keyakinan terhadap Kerajaan Manchu serta untuk melarikan diri daripada penderitaan di China.
 


Pemberontakan Taiping 1851-1864
 
Pengenalan
Pemberontakan Taiping meletus pada tahun 1851-1864 di bawah pimpinan Hung Hsiu Chuan. Beliau dilahirkan pada 1 Januari 1814 di Huah Hsien dekat Canton dalam wilayah Kwangtung. Kegagalan menjadi pegawai sarjana telah menyebabkan beliau melibatkan diri dalam hal keagamaan. Beliau mengkaji ajaran Kristian melalui buku yang dipinjamkan dari Liang Ah Fa yang baru memeluk agama Kristian. Hung Hsiu Chuan juga berdamping rapat dengan seorang mubaligh I.J. Robert dan seterusnya memeluk agama Kristian. Beliau bercita-cita untuk menyebarkan satu ajaran baru iaitu campuran ajaran Kristian dengan kepercayaan China. Pada tahun 1844 bersama-sama dengan Feng Yun Shan, beliau telah menubuhkan Pertubuhan Penyembah-pemyembah Tuhan yang dikenali sebagai Shang Ti Hui. Pemberontakan Taiping meletus berikutan peristiwa pada Disember 1850 di mana tentera Menchu telah memaksa penduduk Kweilin membayar cukai 2 kali ganda sedangkan dewasa itu mereka mengalami kebuluran. Secara kebetulan majoriti penduduk Kweilin adalah anggota Shang Ti Hui.
 
Jalan Pemberontakan
Pemberontakan Taiping meletus secara rasminya pada 11 Januari 1951 di Chientien dalam wilayah Kwangsi. Pada September 1851, mereka berjaya menawan Yung An yang dijadikan sebagai ibu kota sementara Taiping. Dari Yung An, mereka mara ke Utara dan menawan bandar-bandar seperti Kweilin, Changhwa, Changsha, Liling, Wuchang, Hankow, Kiukiang, Anking dan sebagainya. Semakin jauh tentera Taiping bergerak, semakin ramai yang menyertai pemberontakan kerana terpengaruh dengan janji-janji Hung Hsiu Chuan serta kejayaan-kejayaan awal Taiping. Antara tahun 1851-1853, mereka berjaya menawan 600 bandar dalam 16 wilayah. Pada 19 Mac 1853, mereka berjaya menawan Nanking yang dijadikan ibu kota Taiping menggantikan Yung An. Pada 21 Mac 1853, Hung Hsiu Chuan menubuhkan Kerajaan Taiping Tien Kao yang bermaksud “Kerajaan Kesyurgaan Aman Damai”. Beliau mengisytiharkan dirinya sebagai maharaja kesyurgaan bergelar Tien Wang. Selepas menubuhkan Kerajaan Taiping di Nanking, Hung Hsiu Chuan mula melaksanakan rancangan pembaharuan yang terkandung dalam dokumen Tien Chou, Tien Mou, Chih Tu.
            Dari Nanking, satu pasukan tentera seramai 60-70 ribu orang di bawah pimpinan Lin Feng Hsing dan Li Kai Feng telah dihantar ke Utara untuk menawan ibu kota Peking. Walau bagaimanapun, pasukan ini berjaya dihancurkan oleh tentera Manchu di Tientsin. Satu lagi pasukan tentera seramai 50 ribu orang di bawah Lo Ta Kang dihantar ke Barat China. Pasukan ini juga tidak banyak mencapai kejayaan. Pemimpin-pemimpin Taiping selain dari Hung Hsiu Chuan ialah Yang Hsiu Ching, Li Hsiu Cheng, Shih Ta Kai, Wei Chang Hui, Hsiao Chao Kuei, Hung Ta Chuan, Hung Jen Fa, Hung Jen Kao dan sebagainya.
            Kerajaan Taiping kekal sehingga 19 Julai 1864 di mana ia ditumpaskan oleh tentera Manchu pimpinan Tseng Kao Fan, Tseng Kao Chuan, Tso Tsung Tang dan Li Hung Chang yang mendapat bantuan daripada tentera upahan Barat yang dikenali sebagai “Ever Victorious Army” di bawah pimpinan Frederick T. Ward dan Charles George Gordon.
 
Sebab-sebab
1.         Anti Manchu
Wolfgang Franke dalam bukunya “ A Century of Chinese Revolution 1851-1949” mendakwa semangat kebangsaan khususnya perasaan anti Manchu merupakan faktor utama yang mengakibatkan meletusnya Pemberontakan Taiping pada tahun 1851. Manchu merupakan dinasti asing dari Manchuria yang memerintah negeri China sejak tahun 1644. Akibatnya pemerintahan Manchu tidak disukai oleh orang-orang Cina terutamanya penduduk wilayah Selatan seperti Kwangtung, Kwangsi dan Fukien. Dalam usaha untuk menentang Kerajaan Manchu mereka menubuhkan kongsi gelap seperti White Lotus Society, Heaven and Earth Society, Big Sword Society, Small Sword Society, Long Hair Bandits, Eight Diagrams dan sebagainya. Mereka melakukan rompakan dan serangan hendap ke atas tentera Manchu dalam usaha untuk melemahkan Kerajaan Manchu. Bila Hung Hsiu Chuan mencadangkan satu pemberontakan menentang Manchu, cadangan tersebut mendapat sokongan ramai orang Cina yang sememangnya anti Manchu. Akibatnya, didapati banyak kongsi gelap menyertai Taiping dalam usaha menumpaskan Manchu.
2.         Kesengsaraan ekonomi dan sosial
Wolfgang Franke dalam bukunya “A Century of Chinese Revolution 1851-1949” dan Frans Micheal dalam bukunya “The Taiping Rebellion: History and Documents” menegaskan kesengsaraan ekonomi dan sosial juga merupakan faktor penting mengakibatkan meletusnya Pemberontakan Taiping. Antara tahun 1826-1850, berlaku pelbagai bencana alam seperti banjir, kemarau dan gempa bumi yang telah merosakkan tanaman. Pada tahun 1840-an, banjir besar berlaku di sekitar Sungai Tangtze dan kemarau panjang di wilayah Hunan. Selain itu, penduduk Kwangsi mengalami kebuluran. Pertambahan penduduk yang tidak seimbang dengan pertambahan tanah pertanian telah menambahkan penderitaan rakyat China. Penduduk China yang berjumlah 181 juta pada tahun 1751 telah meningkat menjadi 432 juta pada tahun 1851. Keadaan ini sudah tentu mengakibatkan kemiskinan dan kemerosotan taraf hidup. Ramai petani kehilangan tanah kerana gagal membayar cukai yang tinggi. Pada pertengahan abad ke-19, kira-kira 60-90% petani tidak memiliki tanah. Kemarahan orang China terhadap Kerajaan Manchu disebabkan Menchu tidak berusaha untuk membantu orang-orang China terutamanya mangsa-mangsa bencana alam. Selain itu, orang-orang China menganggap bencana alam yang berlaku menandakan Tuhan telah menarik balik mandat yang diberikan kepada Dinasti Manchu untuk memerintah negeri China.
3.         Kelemahan pentadbiran
Ssu Yu Teng dalam bukunya “New Light on the History of the Taiping Rebellion” menganggap korupsi politik menjadi punca Pemberontakan Taiping. Sejak akhir abad ke-18, terdapat kemerosotan sistem pentadbiran Manchu akibat perbuatan rasuah, penyelewengan serta ketidakcekapan dalam pentadbiran. Ramai pegawai mengamalkan rasuah untuk kepentingan diri. Contohnya, Ho Shen seorang pegawai tinggi kerajaan semasa pemerintahan Maharaja Chien Lung (1736-1796) telah berjaya mengumpul harta sebanyak 800 juta taels. Jumlah tersebut merupakan separuh daripada pendapatan negeri China dalam tempoh 20 tahun. Selain itu, berlaku penyelewengan dalam jabatan-jabatan kerajaan di mana peruntukan telah disalahgunakan untuk kepentingan pegawai. Antara jabatan yang terlibat ialah “Yellow River Conservancy” dan “ Grand Canal Administration”.
4.         Kelemahan tentera
Ssu Yu Teng dalam bukunya “New Light on the History of the Taiping Rebellion” mendakwa sejak akhir abad ke-18, terdapat kelemahan dalam sistem ketenteraan Manchu. Tentera Manchu tidak berdisiplin, tidak teratur dan tidak bersemangat. Selain itu, terdapat penyelewengan dalam pentadbiran tentera di mana peruntukan disalahgunakan untuk kepentingan pegawai-pegawai. Kelemahan tentera Manchu terbukti bila mereka begitu mudah dikalahkan di Kweilin. Pada Disember 1850, kekalahan ini memberi keyakinan kepada pengikut-pengikut Taiping bahawa perjuangan mereka untuk menumpaskan Manchu akan berjaya. Sebelum itu, kelemahan tentera Manchu telah terdedah apabila mereka begitu mudah dikalahkan oleh British dalam Perang Candu 1839-1842.
5.         Kemasukan Barat
Kemasukan Barat telah mendedahkan Manchu. Buktinya Manchu begitu mudah dikalahkan oleh British dalam Perang Candu 1839-1842. Selepas Perang Candu, kuasa Barat mula campur tangan dalam hal ehwal China. Mereka telah menuntut pelbagai keistimewaan dari Kerajaan Manchu. Kegagalan Manchu untuk menyekat kegiatan Barat menyebabkan kemarahan orang ramai terhadap Manchu.
Kemasukan Barat juga telah menyebabkan banyak wang China mengalir keluar. Kemasukan Candu semakin bertambah selepas Perang Candu 1839-1842. Kemasukan Candu menjejaskan China dari segi politik, ekonomi dan sosial. Dari segi politik, berlaku ketidakcekapan dalam pentadbiran, rasuah serta penyelewengan kerana ramai pegawai kerajaan telah menjadi penagih candu. Dari segi ekonomi, banyak wang China mengalir keluar kerana mengimport candu. Nilai import candu melebihi nilai eksport barang-barang lain. Keadaan ini sudah tentu memberi bebanan ekonomi kepada Kerajaan China. Dari segi sosial, timbul masalah kesihatan dan keruntuhan akhlak kerana ramai rakyat China yang menjadi penagih candu. Kegagalan Manchu untuk menyekat perdagangan candu telah menyebabkan kemarahan orang ramai terhadap Manchu.
Pembukaan 5 pelabuhan China kepada pedagang asing iaitu Canton, Foochow, Amoy, Ningpo dan Shanghai telah mengakibatkan kemasukan barang-barang Barat yang menjadi saingan barang-barang China. Kemasukan barang-barang Barat telah menjejaskan pasaran barang-barang tempatan sehingga menyebabkan banyak industri tempatan terpaksa ditutup.
Kedatangan Barat juga telah membawa kepada pengenalan sistem pengangkutan moden terutamanya kapal yang telah menjejaskan mata pencarian mereka yang bergantung kepada sistem pengangkutan kuno seperti tongkang dan kereta lembu. Pembukaan Shanghai kepada orang-orang asing pada tahun 1842 juga menjejaskan mata pencarian mereka yang selama ini menjalankan pengangkutan barang-brang eksport terutamanya teh dan sutera dari Lembah Yangtze ke Canton.
Kedatangan Barat telah menyebabkan kemasukan agama Kristian yang telah memecahbelahkan rakyat China. Hung Hsiu Chuan telah menjadikan agama Kristian sebagai ilham dalam rancangan untuk membentuk satu susunan sosio-ekonomi baru di negeri China. Beliau juga menjadikan agama Kristian sebagai alat untuk menyatupadukan orang China menentang Kerajaan Manchu. Beliau telah menyakinkan pengikut-pengikutnya bahawa peperangan menentang Manchu sebagai peperangan agama. Beliau juga menggunakan agama Kristian dalam usaha untuk mendapatkan sokongan orang-orang Barat terutamanya mubaligh-mubaligh.
6.         Diskriminasi Manchu
Dalam menjalankan pentadbiran, Manchu mengamalkan diskriminasi terhadap orang-orang Cina. Orang-orang Cina tidak diberi peluang untuk memegang jawatan-jawatan penting. Peluang dalam pentadbiran terbuka luas kepada orang-orang Manchu di mana mereka dapat hidup dengan mewah dan menikmati pelbagai keistimewaan. Orang-orang Cina juga terpaksa mematuhi beberapa arahan sebagai tanda taat setia terhadap Kerajaan Manchu. Di antara arahan itu ialah memakai rencana, membotakkan bahagian hadapan kepala bagi lelaki dan membungkus kaki bagi wanita. Perkahwinan campuran di antara Manchu dan Cina diharamkan.
7.         Kezaliman Manchu
Kerajaan Manchu juga melakukan kezaliman terhadap orang-orang Cina terutama semasa pemerintahan Maharaja Yung Cheng (1723-1736) dan Maharaja Chien Lung (1736-1796). Contoh, semasa pemerintahan Maharaja Yung Cheng ramai cerdik pandai telah dibunuh kerana bimbang mereka akan mempengaruhi orang Cina menentang Kerajaan Manchu. Tindakan tersebut bukan sahaja menyebabkan Manchu tidak dapat kerjasama orang Cina tetapi juga menimbulkan kebencian orang Cina terhadap Kerajaan Manchu.
8.         Cukai
Sejak 1840-an, Kerajaan Manchu telah mengenakan cukai 2 kali ganda daripada biasa dengan tujuan untuk menghadapi masalah ekonomi akibat bencana alam, perbelanjaan peperangan, bayaran ganti rugi dan sebagainya. Tindakan tersebut telah mendapat bantahan orang-orang Cina wilayah Selatan terutama Kwangtung, Kwangsi, lebih-lebih lagi ramai di antara mereka mengalami kebuluran.
9.         Ketokohan pemimpin
Vincent Y.C. Shih dalam bukunya “The Taiping Ideology” menegaskan ketokohan pemimpin khususnya pemimpin utama Hung Hsiu Chuan dan Yang Hsiu Ching merupakan faktor penting mengakibatkan meletusnya Pemberontakan Taiping pada tahun 1851. Hung Hsiu Chuan merupakan seorang yang berkebolehan dalam mempengaruhi orang ramai menyertai Pemberontakan Taiping. Beliau berjaya merangka satu program dan ideologi Taiping yang berjaya menarik sokongan ramai. Malah beliau dianggap sebagai keramat yang diutuskan untuk membebaskan orang ramai daripada penderitaan. Yang Hsiu Ching merupakan seorang panglima tentera yang berkebolehan dalam menyusun strategi peperangan. Beliau berkebolehan dalam mengawal dan mengarahkan pengikut-pengikutnya. Selain daripada mereka, Taiping juga mempunyai pemimpin-pemimpin lain yang berkebolehan seperti Lin Fang Sing, Yang Hsiu Ching, Hsio Chuo Kuei, Hung Jen Fa. Pemberontakan Taiping juga meletus kerana bilangan tentera Taiping lebih ramai, teratur, berdisiplin, bersemangat dan mereka amat patuh kepada arahan ketuanya. Tentera Taiping dikawal oleh 62 artikel undang-undang tentera. Selain daripada peraturan-peraturan yang berkaitan dengan khemah dan ekspedisi tentera.
10.     Kawasan Selatan
Kawalan Kerajaan Manchu di kawasan Selatan amat lemah kerana tumpulan mereka ialah di Utara khususnya di ibu kota Peking. Keadaan ini menyedarkan pengikut-pengikut Taiping bahawa mereka akan berjaya. Akibatnya kita dapat Pemberontakan Taiping bermula di kawasan Selatan.
11.     Masalah lain
Pada tahun 1840-an dan 1850-an, Kerajaan Manchu menghadapi pelbagai masalah seperti bencana alam, Pemberontakan Nien, Pemberontakan Muslim, masalah ekonomi dan sebagainya. Walaupun Perjanjian Nanking telah ditandatangani, hubungan di antara British dan China masih lagi runcing sehingga mengakibatkan peperangan pada tahun 1856-1860. Perkembangan ini menyedarkan pengikut-pengikut Taiping bahawa perjuangan mereka akan berjaya kerana Kerajaan Manchu tidak akan dapat menumpukan sepenuh perhatian bagi menghadapi Taiping.
12.     Rancangan pembaharuan
Rancangan pembaharuan Taiping yang terkandung dalam dokumen Tien Chau Tien Mou Chih Tu mengandungi idea-idea progresif yang menarik sokongan ramai. Dasar pembahagian tanah dan hak milik bersama ke atas harta telah menarik sokongan petani-petani miskin di Selatan China. Selain itu, rancangan pembaharuan Taiping idea-idea progresif lain seperti persamaan seks, serta penghapusan perbuatan-perbuatan buruk seperti pelacuran, perjudian, menghisap candu, menghisap tembakau dan sebagainya. Idea-idea tersebut telah menyatupadukan pengikut-pengikut Taiping dalam rancangan mereka untuk membentuk satu susunan ekonomi baru di negeri China.
 
Rancangan Pembaharuan
Rancangan pembaharuan Taiping terkandung dalam dokumen Tien Chou Tien Mou chih Tu.
1.         Politik
Sistem pentadbiran Taiping berdasarkan teks klasik China Chou Li. Pemerintahan tertinggi ialah Maharaja Kesyurgaan bergelar Tien Wang. Baginda menjadi ketua bagi hal keduniaan dan akhirat. Di bawahnya terdapat 5 orang raja yang menjadi ketua awam dan tentera. Di bawah mereka terdapat menteri digelar Cheng Hsiang, penyelia Chien Tien, komander – Chih Hui dan jenaral – Chiang Chun. Semua pengikut Taiping adalah tentera tidak kira lelaki atau wanita. Semasa peperangan, mereka menjadi tentera dan semasa aman menjadi petani. Walau bagaimanapun, terdapat juga tentera Taiping sepenuh masa. Tentera Taiping dikawal oleh 62 artikel undang-undang tentera selain daripada peraturan-peraturan yang berkaitan dengan khemah atau ekspedisi tentera. Unit yang paling kecil dalam pentadbiran Taiping ialah keluarga. 25 keluarga digabungkan di bawah satu pentadbiran yang dikenali sebagai keluarga 25. Tiap-tiap keluarga 25 akan mempunyai sebuah gereja dan sebuah gudang. Keluarga 25 akan diketuai seorang pegawai berpangkat Sarjan bergelar Liang Ssi Maa. Beliau menjadi ketua awam dan tentera serta menjadi guru, hakim dan sebagainya. Peperiksaan awam akan diadakan setahun sekali untuk mengisi jawatan-jawatan dalam pentadbiran.
2.         Ekonomi
Kegiatan ekonomi asas Taiping ialah pertanian. Tanah dibahagikan kepada 9 gred mengikut mutu dan diserahkan kepada setiap keluarga berdasarkan bilangan ahli. Tanah dibahagikan sama rata dan tidak kira lelaki atau wanita. Mereka yang berumur 16 tahun ke atas mendapat satu bahagian dan yang berumur di bawah 16 tahun mendapat separuh bahagian. Harta menjadi hak milik bersama dan hak milik persendirian diharamkan. Taiping juga mempunyai sebuah kenderaan yang akan menguruskan perkahwinan, kelahiran dan kematian. Pengikut-pengikut Taiping juga digalakkan terlibat dalam kegiatan ekonomi lain seperti pertukangan tangan dan penternakan bagi menambahkan pengeluaran. Wolfgang Franke, Paul H. Cylde dan Burtan F. Beers menegaskan dasar tanah Taiping hanya dijalankan di wilayah-wilayah tertentu untuk tempoh yang terhad.
3.         Sosial
Taiping mengamalkan persamaan taraf di antara lelaki dan wanita. Undang-undang telah dikeluarkan untuk menjatuhkan hukuman berat ke atas mereka yang memperkosa wanita. Wanita dibenarkan mengambil peperiksaan dan dilantik sebagai pegawai seperti lelaki. Taiping menghapuskan amalan-amalan tradisional seperti pelacuran dan membungkus kaki. Poligami diharamkan dan Taiping mengamalkan monogami. Perkahwinan di gereja mengikut adat Barat dijalankan di Taiping juga akan menghapuskan amalan buruk seperti perjudian, menghisap candu, menghisap tembakau dan sebagainya. Agama Kristian dijadikan agama rasmi Kerajaan Taiping. Mereka akan memusnahkan tokong-tokong dan patung-patung agama Buddha dan ajaran Tao. Taiping menggunakan kalendar baru berdasarkan peredaran bulan dan matahari.
 
Sebab berjaya
1.         Rancangan pembaharuan
Rancangan Pemberontakan Taiping yang terkandung dalam dokumen Tien Chou Tien Mou Chih Tu mengandungi idea-idea progresif yang menarik sokongan ramai. Dasar pembahagian tanah dan hak milik bersama ke atas harta telah menarik sokongan petani-petani miskin di Selatan China. Selain itu, rancangan pembaharuan Taiping juga mengandungi idea-idea progresif lain seperti persamaan seks serta menghapuskan perbuatan buruk seperti perjudian, pelacuran, menghisap candu, menghisap tembakau dan sebagainya. Idea-idea tersebut telah menyatupadukan pengikut-pengikut Taiping dalam rancangan mereka untuk membentuk satu susunan sosioekonomi baru di negeri China.
2.         Kekuatan tentera/ketokohan pemimpin
Ssu Yu Teng dalam bukunya “New Light on the History of The Taiping Rebellion” mendakwa bahawa tentera Taiping merupakan faktor yang menjayakan Pemberontakan Taiping. Bilangan tentera Taiping adalah lebih ramai, teratur, berdisiplin, bersemangat dan mereka patuh kepada arahan ketuanya. Tentera Taiping dikawal oleh 62 artikel undang-undang tentera selain daripada peraturan-peraturan yang berkaitan dengan khemah dan ekspedisi tentera. Vincent Y.C. Shih pula dalam bukunya “The Taiping Ideology” menegaskan ketokohan pemimpin utama Hung Hsiu Chuan dan Yang Hsiu Ching telah mempercepatkan kejayaan Pemberontakan Taiping. Hung Hsiu Chuan merupakan seorang yang berkebolehan dalam mempengaruhi orang ramai menyertai Pemberontakan Taiping. Beliau berjaya merangka satu program dan ideology Taiping yang dapat menarik sokongan ramai. Malah beliau dianggap sebagai keramat yang diutuskan untuk membebaskan orang Cina daripada penderitaan. Yang Hsiu Chuan pula merupakan seorang panglima tentera yang berkebolehan dalam menyusun strategi peperangan. Beliau berkebolehan dalam mengawal dan mengarahkan pengikut-pengikutnya. Selain itu, Taiping juga mempunyai pemimpin-pemimpin yang berkebolehan yang lain seperti Li Hsiu Cheng, Wei Chang Hui, Shih Ta Kai, Hsio Chao Kuei, Hung Jen Fa, Hjng Jen Kao dan sebagainya. Terdapat kerjasama yang erat antara pemimpin-pemimpin Taiping pada tahap awal pemberontakan. Dewasa itu, tentera Manchu tidak berdisiplin, tidak bersemangat, tidak teratur dan tidak terdapat kerjasama antara pemimpin-pemimpin Manchu. Semasa berlakunya Pemberontakan Taiping, tentera Manchu belum lagi pulih daripada kekalahan di tangan British dalam Perang Candu 1839-1842.
3.         Anti-Manchu
Wolfgang Franke dalam bukunya “A Century of Chinese Revolution 1851-1949” menegaskan dasar anti Manchu yang diperjuangkan telah membolehkan populariti Taiping. Dasar tersebut telah mendapat sokongan orang-orang Cina di Selatan terutamanya penduduk wilayah Kwangtung, Kwangsi dan Fukien yang sememangnya anti Manchu. Dasar anti Manchu ini juga telah menarik sokongan kongsi gelap yang selama ini menjalankan gerakan anti Manchu. Akibatnya, banyak kongsi gelap menyertai Taiping. Antaranya ialah White Lotus Society, Heaven and Earth Society, Big Sword Society, Small Sword Society, Eight Diagrams dan sebagainya.
4.         Agama
Tanping memperjuangkan agama Kristian. Perjuangan ini dapat sokongan orang-orang Cina kerana mereka menganggap agama baru ini akan membawa harapan yang lebih baik kepada kehidupan mereka. Akibatnya, Taiping dapat sokongan ramai orang Cina yang baru memeluk agama Kristian. Selain itu, pengikut-pengikut Taiping telah diyakinkan bahawa perjuangan menentang Manchu sebagai peperangan agama.
5.         Dasar berkecuali kuasa Barat
Dasar berkecuali kuasa Barat pada tahap awal pemberontakan telah membolehkan Taiping berkembang tanpa menghadapi banyak halangan kerana Manchu terlalu lemah untuk menghancurkan mereka. Terdapat pedagang-pedagang terutamanya pedagang British dan Perancis yang memberi bantuan senjata kepada Taiping kerana mereka tidak berpuas hati dengan tindakan Kerajaan Manchu yang masih menekan perdagangan asing. Selain itu, Taiping juga dapat sokongan mubaligh-mubaligh kerana Taiping memperjuangkan agama Kristian.
6.         Kawasan Selatan
Kawalan Kerajaan Manchu di kawasan Selatan amat lemah kerana tumpuan mereka ialah di Utara, khususnya di ibu kota Peking. Menyedari hakikat ini, Hung Hsiu Chuan telah memulakan pemberontakan di kawasan Selatan dan dengan mudah mereka telah berjaya menawan tempat-tempat tersebut. Antara 1851-1853, mereka berjaya menawan 600 bandar dalam 16 wilayah.
7.         Masalah lain
Pada tahun 1840-an dan 1850-an, Kerajaan Manchu telah menghadapi pelbagai masalah seperti bencana alam, Pemberontakan Nien, Pemberontakan Muslim, masalah ekonomi dan sebagainya. Walaupun Perjanjian Nanking telah ditandatangani, hubungan British dan China masih runcing sehingga mengakibatkan peperangan pada tahun 1856-1860. Perkembangan ini telah memberi peluang kepada pengikut-pengikut Taiping untuk meneruskan perjuangan mereka tanpa menghadapi tekanan daripada Kerajaan Manchu.
8.         Strategi yang betul
Strategi perjuangan Taiping menjadi faktor penting yang menjayakan perjuangan mereka. Taiping memulakan serangan di kawasan di mana kawalan Kerajaan Manchu amat lemah. Keadaan ini membolehkan mereka mudah menguasai kawasan-kawasan yang diserang. Kejayaan mudah ini juga telah menaikkan semangat mereka dan menambahkan keyakinan pemimpin dan pengikut terhadap perjuangan Taiping.
9.         Gudang senjata
Pada tahun 1853, Taiping berjaya menawan gudang senjata tentera Manchu di Wuchow. Kejayaan ini membolehkan mereka menggunakan senjata-senjata tersebut untuk menentang Manchu.
 
Sebab gagal
1.         Tidak mendapat sokongan sarjana ningrat
Paul H. Clyde dan Burtan F. Beers dalam buku mereka “The Far East” mendakwa kegagalan Taiping berpunca daripada ketiadaan sokongan golongan sarjana ningrat. Malah wolfgang Franke dalam bukunya “A Century of Chinese Revolution 1851-1949” dan Fairbank dalam bukunya “East Asia: Modern Transformation” menegaskan Kerajaan Manchu telah diselamatkan daripada Pemberontakan Taiping oleh golongan sarjana ningrat. Golongan ini amat berpengaruh dalam masyarakat China tradisional. Mereka menentang Taiping kerana ideologi Taiping mengandungi konsep Kristian dan juga kerana Taiping menentang birokrasi Confucius yang dianggap sebagai korup. Selain itu, sistem pentadbiran Taiping mengancam susunan sosial tradisional di mana golongan sarjana ningrat mempunyai kedudukan yang tinggi dan menikmati pelbagai keistimewaan. Akibatnya, ramai sarjana ningrat menyokong Kerajaan Manchu untuk menumpaskan Taiping. Antara mereka ialah Tseng Kao Fan, Tseng Kao Chuan, Tso Tsung Tang dan Li Hung Chang. Tseng Kao Fan telah menubuhkan pasukan tentera moden dan handal di Hunan. Beliau berjaya menawan kawasan Yangtze tengah termasuk Hupei dan Hanyang daripada Pemberontakan Taiping. Li Hung Chang pula telah menubuhkan pasukan tentera yang moden dan dilengkapkan dengan senjata Barat di Anhwei. Dengan bantuan orang-orang Barat, beliau berjaya menawan kawasan Yangtze hilir daripada Taiping. Malah keruntuhan sebenar Kerajaan Taiping berpunca daripada tindakan golongan sarjana ningrat. Pada 19 Julai 1864, Tseng Kao Chuan telah berjaya menawan Nanking yang merupakan ibu kota dan kubu terakhir Taiping. Pengganti Hung Hsiu Chuan, iaitu Hung Fu ditawan dan dibunuh.
2.         Korupsi politik
Ssu Yu Teng dalam bukunya “New Light on the History of The Taiping Rebellion” mendakwa korupsi politik juga merupakan faktor penting yang menggagalkan perjuangan Taiping. Selepas tertubuhnya Kerajaan Taiping di Nanking pada tahun 1853, pemimpin-pemimpin Taiping mula melakukan amalan-amalan yang bertentangan dengan ideologi. Mereka menjadi malas, boros, mengamalkan kehidupan mewah dan melakukan perbuatan maksiat seperti perjudian, menghisap candu, menghisap tembakau, mengambil minuman keras dan sebagainya. Walaupun poligami diharamkan, tetapi terdapat pemimpin Taiping yang mengamalkannya. Sebagai contoh, Hung Hsiu Chuan mempunyai 300 orang isteri selain daripada gundik-gundik. Ramai di antara mereka menyimpan gundik dan menyimpan harta untuk kepentingan diri sedangkan ia bertentangan dengan ideologi. Cara hidup yang sedemikian telah mengakibatkan kemerosotan pengaruh serta disiplin pemimpin dan menghilangkan keyakinan pengikut terhadap perjuangan Taiping.
3.         Kelemahan pemimpin
Vincent Y.C. Shih dalam bukunya “The Taiping Ideology” menegaskan kelemahan pemimpin juga mengakibatkan kegagalan Taiping. Mereka berkebolehan dalam menyusun strategi peperangan, tetapi mereka tidak berkebolehan dalam pentadbiran. Sebagai contoh, Hung Hsiu Chuan sendiri gagal dalam peperiksaan untuk menjadi pegawai sarjana. Akibatnya, selepas tertubuh Kerajaan Taiping di Nanking pada tahun 1853, pentadbiran yang berkesan tidak dapat dijalankan. Mereka bukan sahaja tidak melaksanakan rancangan pembaharuan, tetapi juga melakukan kesilapan ketenteraan. Selepas tahun 1856, Taiping telah kehilangan pemimpin-pemimpin yang berkebolehan seperti Feng Yun Shan, Yang Hsiu Ching, Li Hsiu Cheng, Wei Chang Hui, Hsia Chao Kuei, Lin Feng Hsing, Li Kai Feng, Lo Ta Kang dan sebagainya kerana terbunuh dalam pertempuran dengan Manchu, terbunuh dalam pertempuran sesama Taiping atau membunuh diri. Tanpa pemimpin-pemimpin yang berkebolehan telah mempercepatkan kehancuran Kerajaan Taiping. Hung Hsiu Chuan merupakan seorang yang degil dan tidak akan menerima nasihat orang lain. Beliau mengamalkan nepotisme di mana jawatan-jawatan penting diserahkan kepada kaum keluarganya. Beliau telah melantik saudara-saudaranya menjadi pemerintah wilayah-wilayah yang ditawan oleh Taiping. Malah beliau telah memecat seorang pemimpin yang berjasa, iaitu Shih Ta Kai dan digantikan dengan adik-adiknya iaitu Hung Jen Fa dan Hung Jen Kao. Tindakan Hung Hsiu Chuan menyebabkan ramai pemimpin dan pengikut meninggalkan perjuangan Taiping. Terdapat sebahagian mereka menyebelahi Manchu untuk menentang Taiping.
4.         Sokongan tidak menyeluruh
Wolfgang Franke dalam bukunya “A Century of Chinese Revolution 1851-1949” menegaskan Taiping tidak mendapat sokongan yang menyeluruh dan tidak dianggap sebagai kebangkitan nasional. Taiping hanya dapat sokongan petani-petani miskin di selatan China. Golongan menengah seperti tuan tanah dan pegawai sarjana tidak menyokong kerana pentadbiran Taiping akan menjejaskan kepentingan mereka. Walaupun pemberontakan Taiping merupakan kebangkitan orang Cina menentang Manchu, tetapi masih ramai orang Cina terutamanya penduduk wilayah Utara menyokong Manchu. Malah pegawai-pegawai sarjana yang bertanggungjawab menumpaskan Taiping seperti Tseng Kao Fan, Tseng Kao Chuan, Tso Tsung Tang dan Li Hung Chang adalah terdiri daripada orang Cina. Franz Micheal dalam bukunya “The Taiping Rebellion: History and Documents” menegaskan Taiping gagal mendapat sokongan yang menyeluruh dan berterusan daripada petani-petani. Petani-petani hanya menyokong Taiping pada tahap awal pemberontakan. Mereka kemudiannya menarik balik sokongan apabila mendapati pemimpin-pemimpin Taiping tidak melaksanakan rancangan pembaharuan, terutamanya pembaharuan ekonomi seperti yang dijanjikan. Petani-petani tidak berpuas hati kerana kebajikan mereka diabaikan. Perasaan tidak puas hati petani bertambah bila mereka mendapati pemimpin-pemimpin Taiping mengamalkan kehidupan mewah dan mengumpul harta untuk kepentingan diri sedangkan ia bertentangan dengan ideologi. Akibatnya ramai petani meninggalkan perjuangan Taiping.
5.         Pergelutan sesama Taiping
Pergelutan yang berlaku semasa Taiping juga mengakibatkan kehancuran Kerajaan Taiping. Pendapat ini disokong oleh Vincent Y.C. Shih dalam bukunya “The Taiping Ideology”. Pergelutan pertama berlaku antara kongsi gelap Small Sword Society dengan Shang Ti Hui kerana Hung Hsiu Chuan lebih mengutamakan Shang Ti Hui. Akibatnya Small Sword Society meninggalkan Taiping dan menguasai Shanghai. Pergelutan kedua berlaku antara puak Kwongtung pimpinan Hung Hsiu Chuan dengan puak Kwangsi pimpinan Yang Hsiu Ching kerana Hung Hsiu Chuan mengutamakan puak Kwangtung. Hung Hsiu Chuan juga bimbang terhadap perkembangan pengaruh pemimpin lain di Nanking yang dianggap boleh mencabar kekuasaannya. Pada 2 September 1856, beliau mengarahkan Wei Chang Hui membunuh Yang Hsiu Ching serta pengikut-pengikutnya. Selepas peristiwa tersebut, Wei Chang Hui pula dibunuh oleh Hung Hsiu Chuan. Pergelutan sesama Taiping telah mengorbankan kira-kira 30 ribu pengikut. Dalam usaha untuk menghapuskan pengaruh pimpinan lain di Nanking, Hung Hsiu Chuan mengarahkan Lin Feng Hsing dan Li Kai Feng menyerang Peking dan Lo Ta Kang menyerang Barat China. Akibatnya, ketiga-tiga pemimpin tersebut terbunuh dalam pertempuran dengan tentera Manchu. Tanpa perpaduan yang erat antara pemimpin-pemimpin Taiping seperti pada tahap awal pemberontakan telah mempercepatkan kehancuran Taiping.
6.         Sokongan Barat
Pada tahap awal pemberontakan, pihak Barat menyokong Taiping. Mereka kemudiannya menarik balik sokongan selepas tertubuh Kerajaan Taiping di Nanking pada tahun 1853. pedagang-pedagang menarik balik sokongan kerana pentadbiran Taiping menjejaskan kegiatan perdagangan mereka di China. Mubaligh-mubaligh menarik balik sokongan kerana Kristian yang diperjuangkan oleh Taiping bertentangan dengan ajaran Kristian yang sebenarnya. Terdapat pedagang-pedagang Barat terutamanya pedagang British dan Perancis memberi bantuan kepada Manchu untuk menumpaskan Taiping. Malah kuasa-kuasa Barat tetapi menubuhkan tentera upahan yang terdiri daripada orang Cina dikenali sebagai “Ever Victoriuos Army” untuk menentang Taiping. Tentera ini dipimpin oleh Frederick T. Ward dan sejak 21 November 1862, pimpinan oleh Charles George Gordon. “Ever Victorious Army” bertanggungjawab menumpaskan Taiping di Shanghai, Soochow, Ningpo dan Chekiang.
7.         Kelemahan tentera
Ssu Yu Teng dalam bukunya “New Light on the History of the Taiping Rebellion” mendakwa kelemahan tentera juga mengakibatkan kegagalan Taiping. Tentera Taiping yang terdiri daripada petani-petani bukan sahaja tidak terlatih, tetapi juga menggunakan senjata-senjata kuno seperti pedang, lembing dan panah. Menjelang tahun 1860-an, tentera Manchu lebih terlatih serta menggunakan senjata-senjata moden bantuan Barat. Selepas tahun 1856, terdapat kemerosotan disiplin serta semangat tentera Taiping akibat perkembangan yang berlaku dalam pergerakan tersebut.
8.         Ideologi kabur
Ideologi Taiping terlalu kabur bukan sahaja kepada pengikut tetapi juga kepada pemimpin. Ideologi Taiping yang merupakan campuran ajaran Kristian dengan kepercayaan orang Cina sukar difahami. Malah tindakan mencampuradukkan ajaran Kristian dengan kepercayaan Cia dianggap sebagai percubaan untuk menghancurkan Tamadun China.
9.         Masalah lain
Menjelang tahun 1860-an, beberapa masalah yang dihadapi oleh Manchu telah berjaya diselesaikan. Masalah hubungan yang runcing dengan kuasa-kuasa Barat telah ditamatkan dengan termeterainya Perjanjian Tientsin (26 Jun 1858) dan Perjanjian Peking pada 24 Oktober 1860. Keadaan ini membolehkan Manchu menumpukan sepenuh perhatian untuk menumpaskan Taiping.
10.     Kesilapan strategi
Kesilapan strategi juga mengakibatkan kegagalan Taiping. Pada tahap awal Pemberontakan Taiping, Taiping begitu mudah menumpaskan tentara Manchu. Akibatnya mereka beranggapan tentera Manchu terlalu lemah. Anggapan ini semakin mereka yakini kerana antara 1851-1853, mereka berjaya menawan 600 bandar dalam 16 wilayah. Akibat anggapan ini, mereka tidak berusaha untuk mengukuhkan pertahanan wilayah-wilayah yang ditawan. Keadaan ini membolehkan Manchu kemudiannya menawan semula wilayah-wilayah ersebut satu per satu. Tindakan Hung Hsiu Chuan membiarkan Small Sword Society yang keluar dari Taiping menguasai Shanghai dianggap sebagai satu kesilapan. Shanghai kemudiannya digunakan oleh Manchu dan pihak Barat sebagai pangkalan untuk menyerang Taiping di Nanking. Tindakan Hung Hsiu Chuan tidak meneruskan serangan ke Utara dan menawan ibu kota Peking dianggap sebagai kesilapan strategi. Kejayaan Taiping menawan kawasan Selatan dan menubuhkan kerajaan di Nanking tidak banyak menjejaskan pentadbiran Manchu yang berpusat di Peking. Pihak Manchu kemudiannya menyusun strategi dan menawan kembali wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Taiping.
11.     Kemusnahan
Kemusnahan yang dilakukan oleh Taiping bukan sahaja tidak dapat sokongan Barat tetapi juga orang Cina. Taiping dianggap lebih banyak membawa penderitaan daripada kebajikan. Akibatnya ramai orang Cina menyokong Manchu untuk menumpaskan Taiping.
12.     Rancangan pembaharuan
Sejak tahun 1861, Kerajaan Manchu di bawah Maharaja Tung Chih melaksanakan pembaharuan yang dikenali sebagai Gerakan Memperkuatkan Diri dengan bantuan orang-orang Barat. Di antara tokoh yang menjayakan rancangan pembaharuan ini ialah Li Hung Chang, Tseng Kao Fan, Tseng Kao Chuan, Tso Tsung Tang dan Putera Kung. Rancangan pembaharuan ini merangkumi bidang politik, ekonomi, sosial dan ketenteraan. Dari segi politik, China menamatkan dasar isolasi dan seterusnya mengadakan hubungan diplomatik dengan kuasa-kuasa Barat. Dalam bidang ekonomi, banyak kilang telah didirikan. Dalam bidang sosial, pelajaran Barat diperkenalkan dan terdapat rakyat China yang dihantar melanjutkan pelajaran di seberang laut. Dalam bidang ketenteraan, tentera China dilatih mengikut teknik Barat dan menggunakan senjata-senjata moden. Rancangan pembaharuan ini dianggap akan memberi banyak kebaikan kepada orang-orang Cina. Akibatnya mereka menyokong Manchu untuk menumpaskan Taiping supaya rancangan pembaharuan akan dijalankan tanpa gangguan.
13.     Kematian Hung Hsiu Chuan
Kematian Hung Hsiu Chuan kerana membunuh diri pada 1 Jun 1864 telah menyebabkan Taiping kehilangan pemimpin agung. Puteranya Hung Fa yang dilantik sebagai Maharaja baru merupakan pemerintah yang lemah dan tidak dapat menjalankan pentadbiran dengan berkesan. Pada 19 Julai 1864, beliau ditangkap dan dibunuh.
 
Kesan-kesan
1.         Kemusnahan harta benda dan nyawa
Pemberontakan Taiping telah mengakibatkan kemusnahan banyak harta benda dan nyawa. Ahli-ahli sejarah telah menganggarkan sebanyak 20 juta hingga 40 juta orang yang terkorban dalam tempoh pemberontakan selama 11 tahun.
2.         Jenayah
Pemberontakan Taiping juga menimbulkan kesulitan ekonomi disebabkan berlakunya kemusnahan tanaman. Akibatnya, kehidupan rakyat China semakin terhimpit menyebabkan mereka terlibat dalam kongsi gelap serta melakukan pelbagai jenayah seperti merompak, mencuri, memeras ugut dan sebagainya.
3.         Tempat bersejarah
Banyak tempat bersejarah juga musnah dalam Pemberontakan Taiping. Antaranya ialah Pagoda Tembikar yang mempunyai ketinggian sebanyak 260 kaki yang berada di Nanking, perpustakaan-perpustakaan, rumah-rumah ibadat dan sebagainya. Pemusnahan tersebut telah menyebabkan pihak China kehilangan banyak benda yang berharga terutamanya buku-buku dan karya yang bernilai.
4.         Penghijrahan
Selepas Pemberontakan Taiping, ramai rakyat China mula berhijrah ke seberang laut, terutamanya ke Asia Tenggara. Penghijrahan rakyat China semakin hebat apabila British menjalankan perdagangan kuli bagi memenuhi keperluan tenaga buruh di Asia Tenggara. Orang-orang China sanggup berhijrah kerana mereka telah hilang keyakinan terhadap Kerajaan Manchu serta untuk melarikan diri daripada penderitaan di negeri China. Bekas-bekas pengikut Taiping pula berhijrah ke seberang laut untuk melarikan hukuman Kerajaan Manchu.
5.         Perasaan anti asing
Pemberontakan Taiping telah menambahkan perasaan anti asing di kalangan rakyat China. Mereka telah menjalankan kegiatan menentang kegiatan orang Barat serta pengaruh mereka di China. Misalnya pada 21 Jun 1870, mereka telah menyerang rumah kanak-kanak yatim Kristian di Tientsin menyebabkan 20 orang terbunuh termasuk 10 orang rahib. Pada tahun 1875, Raymond Margary serta 5 orang China yang menjadi pengikutnya telah dibunuh semasa menjalankan penyelidikan untuk mencari jalan darat dari Burma ke China.
6.         Penglibatan orang Barat
Sejak tahun 1861, ramai orang Barat terlibat dalam hal-ehwal pentadbiran orang China. Mereka dilantik untuk membantu China memodenkan pentadbiran mengikut sistem pentadbiran Barat. Semasa perlaksanaan “Gerakan Memperkuatkan Diri” pihak China telah mengambil ramai pegawai Barat untuk memodenkan China dari segi politik, ekonomi dan sosial. Antara mereka ialah Robert Hart, Horatio N. Lay dan W.A.P. Martin.
7.         Pemberontakan lain
Pemberontakan Taiping turut mempengaruhi kepada berlakunya pemberontakan-pemberontakan lain di China. Misalnya Pemberontakan Nien 1853-1868, Pemberontakan Muslim 1855-1872 dan Revolusi 1911 yang dipimpin oleh Dr. Sun Yat Sen untuk menggulingkan Kerajaan Manchu. Karl Marx telah menganggap pemberontakan ini sebagai kebangkitan rakyat yang tertindas menentang Kerajaan Manchu yang kejam. Mao Tze Tung pula menggunakan strategi Pemberontakan Taiping untuk menjayakan perjuangan Parti Komunis China (PKC).
8.         Komunis primitif
Ahli-ahli sejarah menganggap Pemberontakan Taiping sebagai permulaan komunis yang berbentuk primitif. Pendapat ini disebabkan terdapat persamaan antara perjuangan Taiping dengan komunisme. Misalnya dari segi strategi peperangan, mereka memulakan usaha penawanan wilayah dengan menguasai kawasan di mana kawalan kerajaan pusat adalah lemah. Dari segi struktur sosial pula mereka mengamalkan dasar hak milik bersama dalam soal harta serta mengharamkan hak milik persendirian.
9.         Orang Cina
Kesan daripada Pemberontakan Taiping, Kerajaan Manchu mula memberi perhatian kepada orang Cina di mana mereka diberi peluang yang lebih luas untuk memegang jawatan-jawatan dalam pentadbiran. Tindakan Manchu bukan sahaja ingin mengenang jasa orang China kerana membentu menumpaskan Pemberontakan Taiping, malah juga bertujuan untuk mengelakkan kebangkitan Cina bagi menggulingkan Manchu. Akibatnya, bilangan orang Cina yang memegang jawatan pentadbiran bertambah. Misalnya, antara 1861-1894, seramai 34 orang Cina dilantik sebagai Gabenor Jeneral dan 104 orang sebagai Gabenor.
10.     Kemerosotan ekonomi
Pemberontakan Taiping juga menjejaskan ekonomi China. Dalam menghadapi pemberontakan, China terpaksa mengeluarkan perbelanjaan yang banyak. Selain itu, pihak China juga kehilangan hasil cukai kerana tidak dapat memungut cukai di wilayah-wilayah Selatan yang dikuasai oleh Taiping selama 11 tahun. Kemusnahan tanaman akibat daripada pemberontakan telah menjejaskan lagi ekonomi China.
11.     Pemimpin wilayah
Selepas Pemberontakan Taiping, pengaruh pemimpin wilayah mulai menonjol. Golongan ini memainkan peranan yang amat penting dalam usaha menumpaskan Taiping. Antara mereka ialah Tso Tsung Tang, Tseng Kao Fan, Li Hung Chang dan Tseng Kao Chuan. Bagi mengenang jasa mereka, pihak Manchu telah mengiktiraf kuasa mereka. Berikutan dengan itu, pengaruh mereka bertambah kukuh. Keturunan golongan ini kemudiannya menjadi hulubalang dalam Zaman hulubalang 1916-1927.
12.     Kelemahan Manchu
Berlakunya Pemberontakan Taiping juga mendedahkan kelemahan Manchu. Buktinya Manchu gagal mematahkan Pemberontakan Taiping menyebabkan pengikut-pengikut Taiping berjaya menawan banyak tempat di wilayah Selatan dan seterusnya menubuhkan Kerajaan Taiping di Nanking pada tahun 1853. Kerajaan Taiping kekal selama 11 tahun dan hanya ditumpaskan pada tahun 1864. Kerajaan Manchu hanya berjaya menumpaskan Kerajaan Taiping selepas mendapat bantuan daripada pegawai wilayah seperti Tseng Kao Fan dan Li Hung Chang serta bantuan dari pihak Barat. Hal ini jelas menunjukkan Kerajaan Manchu tidak akan mampu menghadapi Taiping secara penderitaan.


Gerakan Memperkuatkan Diri (GMD), 1861-1894
 
Pengenalan
Pada penghujung abad ke-19, terdapat kelemahan dalam pentadbiran Kerajaan Manchu. Buktinya, China begitu mudah dikalahkan oleh British dalam Perang Candu 1839-1842. Kerajaan Manchu juga tidak dapat memadamkan Pemberontakan Taiping kecuali selepas mendapat bantuan Barat. Kelemahan ini menyedarkan pemimpin-pemimpin China untuk melaksanakan satu rancangan bagi memoden dan menguatkan China. Akibatnya terlaksana rancangan pembaharuan yang dikenali sebagai Gerakan Memperkuatkan Diri (GMD) atau Restorasi Tong Chih. Sejak tahun 1861, pengasas GMD ialah Feng Kuei Fen, seorang sarjana dari Soo Chow. Beliau menegaskan kelemahan China berpunca daripada kejahilan terhadap dunia luar dan teknologi Barat. Beliau mencadangkan China memperolehi dan menggunakan ilmu-ilmu Barat bagi memodenkan dan menguatkan China. Pemimpin GMD terdiri daripada Feng Kuei Fen, Tseng Kao Fan, Tseng Kao Chuan, Li Hung Chang, Cheng Chih Tong, Putera Kung dan sebagainya.
 

Rancangan pembaharuan

Rancangan pembaharuan GMD merangkumi politik, ekonomi, sosial dan ketenteraan.
1.         Politik
Sejak tahun 1861, China menamatkan dasar isolasi dan mengamalkan dasar buka pintu. Seterusnya China mengadakan hubungan dengan kuasa-kuasa Barat. Dalam usaha untuk menguruskan hubungan dengan kuasa-kuasa Barat, sebuah institusi yang dikenali sebagai Tsungli Yamen telah ditubuhkan pada 11 Mac 1861. Tsungli Yamen dikatakan diletakkan di bawah Grand Council/Majlis Tertinggi yang diketuai oleh Putera Kung dan bertindak sebagai pejabat hal-ehwal luar. Sejak tahun 1861, duta-duta asing mula ditempatkan di Peking. Antara mereka ialah Anson Burlingame (Amerika), Frederick Bruce (British), M. Buthemy (Perancis) dan De Balluseck (Rusia). Pada tahun 1866 dengan bantuan Robert Hart, satu perwakilan China yang diketuai oleh Pin Chun telah dihantar ke Eropah. Pada tahun 1868, dengan bantuan Anson Bulingame, satu perwakilan China yang diketuai oleh Chih Kong dan Sun Ku telah dihantar ke Amerika. Perwakilan ini kemudiannya melawat negara-negara Eropah seperti England, Perancis, Jerman, Holand, Sweden, Denmark, Rusia dan Sepanyol. Sejak tahun 1877, duta China mula ditempatkan di negara-negara asing. Menjelang tahun 1879, sudah terdapat duta China di England (1877), Jerman (1877), Perancis (1878), Amerika (1878), Rusia (1879) dan Sepanyol (1879). Bagi menjayakan GMD, China telah menggunakan khidmat pegawai Barat. Antara mereka ialah Robert Hart, W.A.P. Martin dan Horatio N. Lay. Kerajaan Manchu juga mula memberi peluang kepada orang-orang Cina untuk memegang jawatan-jawatan penting yang selama ini dikuasai oleh orang Manchu. Buktinya antara tahun 1861-1894, 34 orang Cina dilantik sebagai Gabenor Jeneral dan 104 orang sebagai Gabenor. Wanita juga diberi peluang menduduki peperiksaan dan dilantik sebagai pegawai sekiranya berkebolehan. Dalam menjayakan GMD, Kerajaan Manchu menggunakan khidmat golongan intelek Cina sedangkan sebelum ini golongan ini sentiasa dicurigai oleh Manchu.
2.         Ekonomi
Li Hung Chang menegaskan kelemahan China disebabkan oleh ekonomi. Begitu juga kekuatan Barat bukan kerana kekuatan tentera tetapi ialah ekonomi. Bagi memulihkan kekuatan China, kekuatan ekonomi perlu dipulihkan. Berdasarkan ini, beberapa program ekonomi telah dilaksanakan di bawah formula “Penyeliaan Kerajaan dan Pengelolaan Saudagar”. Di bawah formula ini, kegiatan ekonomi dijalankan oleh saudagar-saudagar dan diawasi oleh kerajaan.
a.         Pertanian
Program ekonomi GMD menitikberatkan sektor pertanian yang merupakan tulang belakang ekonomi tradisional China. Beberapa langkah untuk memajukan pertanian telah dijalankan. Kerajaan China melaksanakan pembahagian tanah kepada petani-petani miskin yang tidak mempunyai tanah. Orang-orang Cina digalakkan mengusahakan tanah terbiar akibat Pemberontakan Taiping. Cukai pertanian dikurangkan dan bantuan seperti benih dan baja diberikan. Lebih banyak tali air dibina untuk kepentingan pertanian. Rakyat Cina juga digalakkan membuka tanah baru untuk pertanian. Langkah-langkah yang dijalankan telah menambahkan kawasan tanaman dan meningkatkan pengeluaran hasil pertanian.
b.         Perlombongan
Pada tahun 1876, Li Hung Chang telah membuka lombong arang batu di Kaiping dan Syarikat Perlombongan Kaiping telah ditubuhkan pada tahun 1883. Pada tahun 1890, Chang Chih Tung telah membuka lombong arang batu dan besi “Tayeh” di Han He Ping dalam wilayah Hupei.
c.         Perkilangan
Di bawah program ekonomi GMD, beberapa kilang telah didirikan. Pada tahun 1878, Tso Tsung Tang telah mendirikan kilang kain bulu di Luchow. Pada tahun 1878 juga, Li Hung Chang telah mendirikan kilang kain di Canton dan Shanghai. Chang Chih Tung telah mendirikan kilang kain di Wucang pada tahun 1891 dan sebuah lagi pada tahun 1894. Pada tahun 1891, Li Hung Chang mendirikan kilang kapas dan kertas di Shanghai dan kilang simen di Kaiping. Pada tahun 1890-an, kilang duit telah didirikan di Canton, Shanghai, Nanking dan Tientsin.
d.         Sistem perhubungan
Untuk kepentingan ekonomi, sistem perhubungan dan pengangkutan dimajukan. Pada tahun 1871, Imperial Telegraph Administration telah ditubuhkan untuk membina kabel telegraf menghubungkan bandar-bandar penting di China. Kabel telegraf yang pertama dibina pada 1881 untuk menghubungkan Shanghai dengan Tientsin. Dalam tempoh 2 dekad syarikat ini berjaya membina 22400 km kebel telegraf menghubungkan bandar-bandar penting China. Pada tahun 1872, Syarikat Perkapalan China yang pertama ditubuhkan dikenali sebagai China Merchants Steam Navigation Company. Tujuannya ialah untuk melibatkan diri dalam bidang pengangkuta dan memecahkan monopoli British dalam pengangkutan di China. Menjelang tahun 1877, syarikat ini berjaya membeli beberapa buah kapal daripada syarikat perkapalan Eropah yang terkenal iaitu Russels & Company. Pada tahun 1876, jalan keretapi yang pertama dibina untuk menghubungkan Shanghai dengan Wusung. Pada tahun 1888, dibina jalan keretapi yang menghubungkan Tientsin dengan Kaiping seterusnya jalan keretapi ini disambungkan ke Shanhaikuan dan ke pinggir Peking pada tahun 1896. Fairbank dalam bukunya “East Asia: Modern Transformation” menegaskan Kerajaan Manchu tidak menitikberatkan pembinaan jalan keretapi.
e.         Cukai
Dalam usaha untuk mengatasi masalah ekonomi, beberapa cukai diperkenalkan. Salah satu cukai yang penting ialah Cukai Larkin iaitu cukai yang dikenakan ke atas keluarga dan ke atas barang-barang yang belum dipasarkan. Cukai yang tinggi juga dikenakan ke atas perdagangan.
f.           Jabatan Kastam Laut
Disebabkan China mempunyai kawasan persisiran pantai yang luas dan pelabuhan yang banyak, maka Jabatan Kastam Laut telah ditubuhkan pada tahun 1862 bagi menguruskan kutipan cukai eksport dan import. Bagi menjayakan jabatan ini, China telah menggunakan khidmat pegawai Barat seperti Robert Hart dan Horatio N. Lay.
3.         Sosial
Dari segi sosial, China mula bertolak ansur mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan adat. Orang asing tidak dipaksa mematuhi adat Kowtou. Mereka diberi kebebasan untuk menghormati raja mengikut cara mereka sendiri. Langkah ini diambil kerana Maharaja Tung Chih menyedari masalah Kowtou yang menimbulkan keruncingan antara hubungan China dengan British.
Sistem pelajaran China disusun semula dengan kemasukan mata pelajaran Barat seperti sains, matematik, geografi dan sebagainya. Buku-buku dan guru-guru dibawa dari Barat. Sejak tahun 1872, pelajar China mula dihantar melanjutkan pelajaran ke seberang laut. Antara tahun 1872-1881, 30 orang dihantar ke seberang laut tiap-tiap tahun. Dalam tempoh tersebut, 120 orang dihantar ke Amerika dan pada tahun 1876, 30 orang dihantar ke British dan Perancis.
Kerajaan China juga mnenggunakan rakyatnya mempelajari bahasa asing untuk mengetahui hal ehwal luar. Untuk mencapai matlamat ini, beberapa maktab bahasa didirikan. Antaranya ialah Maktab Bahasa di Peking yang dikenali sebagai “Tung Wen Kuan” (1862), Shanghai (1863), Canton (1864) dan Foochow (1866). Sejak tahun 1866, kurikulum Maktab Bahasa telah disusun semula dengan memasukkan mata pelajaran lain selain dari bahasa. Sejak tahun 1866 juga, ditubuhkan maktab yang kemudiannya menjadi universiti seperti Universiti Che Foo dan Universiti Wu Chang.
Perkhidmatan pos dimulai pada tahun 1881 di bandar-bandar besar seperti Canton, Shanghai, Nanking dan Tientsin.
4.         Ketenteraan
Li Hung Chang menegaskan kelemahan tentera China berpunca daripada kekurangan latihan dan senjata moden. Bagi memulihkan kekuatan tentera China, beberapa program telah dilaksanakan. Pakar-pakar dan jurulatih-jurulatih tentera dari Barat telah diambil untuk melatih tentera China dan menyusun semula sistem ketenteraan China berdasarkan sistem ketenteraan Barat. Senjata-senjata juga diimport dari Barat. Sejak tahun 1872, pegawai-pegawai tentera telah dihantar menjalani latihan di Barat. Sebagai contoh, pada tahun 1876, pelatih-pelatih limbungan kapal Foochow telah dihantar menjalani latihan di Britain dan Perancis. Oleh sebab China mempunyai kawasan persisiran pantai yang luas, maka pertahanan laut amat penting bagi China. Pada tahun 1866, angkatan laut China yang pertama ditubuhkan dikenali sebagai Armada Foochow. Menjelang tahun 1883, terdapat 3 lagi angkatan laut iaitu Armada Nanyang 17 kapal, Armada Peiyang 15 kapal, dan Armada Hokkien 11 kapal. Untuk membina dan membaiki kapal angkatan laut, limbungan kapal telah didirikan di Foochow pada tahun 1866. Antara tahun 1867-1874, limbungan kapal ini berjaya menghasilkan 15 buah kapal angkatan laut China. Bagi melengkapkan tentera China dengan senjata-senjata moden, kilang senjata mula didirikan sejak tahun 1861. Antaranya ialah kilang senjata di Anking (1861), Shanghai (1862), Canton (1864), kiangnan (1865), Foo Chow (1866), Nanking (1867) dan Tientsin (1867). Kilang senjata terbesar dibina oleh Tseng Kao Fan dan Li Hung Chang pada tahun 1865. Kilang senjata tersebut mempunyai 32 bangunan dan mampu menghasilkan 454 kg serbuk letup sehari. Kilang senjata tersebut juga menghasilkan 8 buah kapal perang. Kilang senjata kedua terbesar dibina oleh Tso Tsung Tang di Foochow pada tahun 1866. Kubu China berdasarkan teknik Barat telah dibina di Taku dekat Tientsin pada tahun 1867. Bagi melatih tentera China, Maktab Tentera telah didirikan di Tientsin (1880), Whampao (1880) dan Nanking (1890).
 

Batasan-batasan

1.         Kekurangan tenaga mahir
Oleh sebab China kekurangan tenaga mahir mereka terpaksa bergantung kepada orang Barat bagi menjayakan GMD, lebih-lebih lagi rancangan pembaharuan tersebut berdasarkan idea Barat. Sekiranya hubungan antara China dengan kuasa-kuasa Barat berada dalam keadaan yang baik, China tidak menghadapi masalah untuk dapat bantuan Barat. Sebaliknya, jika perhubungan antara mereka runcing, sudah tentu menjejaskan perlaksanaan GMD. Sebagai contoh, pada tahun 1883, hubungan antara China dengan Perancis Runcing kerana masalah Annam. Akibatnya dalam pertempuran antara China dengan Perancis pada tahun 1883-1884, Armada Hokkien yang dilatih oleh Perancis telah dihancurkan oleh Perancis, kerana kekurangan tenaga mahir juga hasil-hasil keluaran China bermutu rendah. Contohnya kapal-kapal yang dihasilkan oleh limbungan kapal Foochow tidak setanding dengan kapal-kapal Barat atau Jepun.
2.         Pemimpin wilayah
Perlaksanaan rancangan pembaharuan GMD dianggap sebagai tanggungjawab pemimpin wilayah. Kerajaan pusat tidak mengambil inisiatif untuk merancang dan menyelaraskan perlaksanaan rancangan tersebut. Perlaksanaannya diserahkan kepada kebijaksanaan serta budi bicara pemimpin wilayah. Akibatnya, pemimpin wilayah melaksanakan rancangan itu tanpa arahan dan pimpinan kerajaan pusat. Selain itu, rancangan itu hanya dijalankan di wilayah-wilayah tertentu dan bukannya di seluruh China.
3.         Tiada kerjasama
Perlaksanaan rancangan pembaharuan juga dianggap sebagai tanggungjawab wilayah berkenaan dan tidak ada kena-mengena dengan wilayah-wilayah lain. Akibatnya tidak wujud kerjasama antara wilayah dalam perlaksanaan GMD. Malah setiap masalah yang timbul dianggap sebagai masalah wilayah berkenaan dan tidak akan dapat bantuan wilayah-wilayah lain. Sebagai contoh, pertempuran antara Armada Hokkien dengan Perancis pada tahun 1883-1884 dianggap sebagai masalah Armada Hokkien. Akibatnya, Armada Hokkien tidak dapat bantuan armada lain. Begitu juga dengan semasa pertempuran antara Armada Peiyang dengan Jepun pada tahun 1894-1895. Armada Peiyang tidak dapat bantuan armada lain.
4.         Tiada mendapat sokongan Kerajaan Manchu
Rancangan pembaharuan GMD tidak dapat sokongan yang menyeluruh daripada pegawai Manchu. Majoriti pegawai tidak memahami rancangan pembaharuan yang berdasarkan idea Barat yang hendak dilaksanakan di China. Terdapat juga pegawai yang memahami tetapi tidak yakin ianya dapat dilaksanakan di negeri China. Pegawai-pegawai Manchu masih lagi dikongkong oleh adat resam tradisional dan ajaran Confucius. Mereka bukan sahaja tidak memahami rancangan pembaharuan, tetapi juga tidak menghargainya, mereka bukan sahaja tidak cekap tetapi juga korup. Usaha-usaha untuk melaksanakan rancangan itu tidak dititikberatkan kerana mereka masih mengutamakan kepentingan peribadi.
5.         Tentangan golongan konservatif
Rancangan pembaharuan telah dapat tentangan golongan konservatif daripada orang-orang Manchu terutama selepas hilangnya pengaruh Putera Kung sejak tahun 1875. Golongan Konservatif di bawah Maharani Dowager Tzu Hsi amat berpengaruh sejak tahun 1875. Mereka menentang GMD kerana menganggap rancangan itu hanya menguntungkan orang Cina dan bukannya orang Manchu. Kebimbangan mereka bertambah kerana majoriti golongan reformis terdiri daripada orang Cina kecuali Putera Kung. Mereka juga mendakwa rancangan pembaharuan bertujuan untuk menjatuhkan Kerajaan Manchu. Selain itu, mereka menganggap tindakan meniru idea Barat boleh menjatuhkan maruah serta menhancurkan Tamadun China. Mereka telah mempengaruhi orang ramai supaya menentang rancangan itu contohnya mereka telah mempengaruhi ibu bapa supaya tidak menghantar anak ke seberang laut kerana bimbangkan pengaruh Barat terutamanya agama Kristian. Akibatnya usaha menghantar pelajar China ke seberang laut terjejas selepas tahun 1881.
6.         Kelemahan Kerajaan Manchu
Kelemahan Kerajaan Manchu juga mengakibatkan kegagalan GMD. Kerajaan Manchu gagal melahirkan pemimpin yang berkebolehan, cekap dan dinamik dalam melaksanakan rancangan pembaharuan. Kerajaan Manchu tidak merancang dan menyelaraskan perlaksanaan rancangan itu. Tanggungjawab melaksanakan rancangan pembaharuan diserahkan kepada pemimpin-pemimpin wilayah. Kerajaan Manchu hanya berminat untuk meniru sains dan teknologi Barat bagi memodenkan negeri China. Mereka tidak berminat untuk mengadakan perubahan yang radikal atau menyusun semula masyarakat serta institusi China. Kegagalan menggunakan nilai-nilai dan institusi Barat juga menggagalkan GMD. Paul A. Conen dalam bukunya “Ching China: Confrontation with the West 1850-1900” menegaskan kegagalan GMD berpunca daripada “refusal of Chinese reformers to see the relevance of modernization to what their eyes were essentially traditional problems.”
7.         Penyelewengan
Sejak golongan konservatif berpengaruh dalam istana Manchu, pelbagai penyelewengan telah berlaku dalam perlaksanaan GMD. Peruntukan telah disalahgunakan untuk kepentingan lain. Sebagai contoh, peruntukan untuk memodenkan angkatan laut telah digunakan oleh Maharani Dowager untuk membina semula “Istana Musim Panas” yang musnah semasa Perang Arrow 1856-1860. Penyelewengan yang berlaku sudah tentu menjejaskan perlaksanaan GMD.
8.         Peruntukan
GMD memerlukan peruntukan yang banyak. Dewasa itu, China menghadapi masalah ekonomi akibat perbelanjaan peperangan, bayaran ganti rugi, pemberontakan, bencana alam dan sebagainya. Kekurangan peruntukan telah menjejaskan perlaksanaan GMD.
9.         Imperialisme asing
Kemasukan Barat dan Jepun telah menjejaskan perlaksanaan GMD. China terpaksa mengeluarkan perbelanjaan yang banyak untuk menghadapi perbelanjaan perang dan bayaran ganti rugi. Kemasukan asing juga menyebabkan China tidak dapat menumpukan sepenuh perhatian dalam melaksanakan GMD. Syarat-syarat perjanjian yang berat sebelah telah menyebabkan industri tempatan tidak dapat dilindungi daripada saingan asing. Akibatnya banyak industri tempatan terpaksa ditutup. Dasar imperialisme asing juga menjejaskan lagi perlaksanaan GMD. Pada tahun 1874, Jepun menyerang dan menguasai Formosa (Taiwan). Pada tahun 1881, Rusia menguasai Ili di Sinkiang. Pada tahun 1884, Perancis menduduki Annam. Pada tahun 1895, Jepun menduduki Korea. Peperangan China-Jepun 1894-1895 menandakan akhirnya rancangan pembaharuan GMD.Perang China-Jepun, 1894-1895
 
Pengenalan
Sejak awal abad ke-19, China melalui zaman kelemahan akibat dari beberapa peristiwa seperti Perang Candu 1839-1842, Perang Arrow 1856-1860, Pemberontakan Taiping 1851-1864 dan sebagainya. Kelemahan ini menyedarkan pemimpin-pemimpin untuk melaksanakan rancangan pembaharuan yang dikenali sebagai Gerakan Memperkuatkan Diri sejak tahun 1861. Manakala di Jepun sebelum tahun 1867 berlaku kekacauan politik akibat dari gerakan-gerakan anti Shogun Tokugawa. Pada tahun 1867, Shogun Tokugawa meletakkan jawatan dan pentadbiran diambil alih oleh Maharaja Meiji. Di bawah Maharaja Meiji, pembaharuan-pembaharuan dilaksanakan terutamanya dalam bidang ekonomi dan ketenteraan. Akibatnya, Jepun muncul sebagai sebuah kuasa yang terkuat di Asia menjelang abad ke-19.
 
Sebab-sebab
Perang China-Jepun 1894-1895 berlaku di Korea kerana kedua-dua kuasa tersebut mempunyai kepentingan masing-masing di Korea. Peperangan ini berpunca dari persaingan Jepun dan China untuk menegakkan pengaruh masing-masing di Korea.
1.         Kepentingan China
Sejak berkurun-kurun lamanya Korea merupakan tanah jajahan China dan kebanyakan orang Cina menganggap Korea sebagai sebahagian dari China. Pengekalan kuasa China ke atas Korea amat perlu untuk menjaga maruah China. Korea juga penting untuk keselamatan negeri China di mana Korea boleh dijadikan benteng untuk mempertahankan negeri China terutamanya dari ancaman Rusia dan Jepun. Dari segi ekonomi, Korea dapat membekalkan beras kepada rakyat China. Selain itu, terdapat juga peluang-peluang ekonomi yang lain di Korea. Pada 26 Februari 1876, Jepun dan Korea menandatangani perjanjian persahabatan dan perdagangan yang dikenali sebagai Perjanjian Kanghwa. Mengikut perjanjian tersebut, 3 buah pelabuhan Korea iaitu Pusan, Inchon dan Wonsan dibuka kepada perdagangan Jepun. Perjanjian ini juga mengasaskan hubungan diplomatik di antara Jepun dan Korea. Selain itu, Perjanjian Kanghwa juga mengiktiraf kemerdekaan Korea. Perjanjian ini mendapat bantahan China kerana ianya dianggap mencabar pertuanan China ke atas Korea.
2.         Kepentingan Jepun
Jepun memerlukan Korea untuk kepentingan Jepun dari segi politik, ekonomi dan sosial.
a.         Politik
Dari segi politik, Korea amat penting untuk keselamatan negeri Jepun. Malah, orang-orang Jepun menganggap Korea ibarat sebilah pisau yang menghala ke jantung Jepun. Jepun perlu menguasai Korea untuk mengelakkannya jatuh ke tangan kuasa-kuasa lain terutamanya musuh-musuh Jepun. Sekiranya Korea jatuh ke tangan musuh Jepun sudah tentu keselamatan Jepun akan terancam kerana Korea dapat dijadikan batu loncatan untuk menyerang Jepun. Penguasaan ke atas Korea akan membolehkan Jepun menjadikan Korea sebagai benteng untuk mempertahankan negeri Jepun. Kelemahan kawalan China ke atas Korea sejak awal abad ke-19 membimbangkan Jepun terhadap bertapaknya kuasa lain di Korea. Kuasa asing yang paling dibimbangi oleh Jepun ialah Rusia. Kebimbangan Jepun terhadap Rusia bertambah akibat dari perkembangan yang berlaku pada tahun-tahun 1880-an dan 1890-an. Pada tahun 1884, Rusia telah menawarkan bantuan untuk melatih tentera Korea. Pada tahun 1885, Rusia dibenarkan menggunakan Port Lazareff di Korea. Pada tahun 1891, Rusia berusaha untuk membina jalan keretapi Trans-Siberia hingga ke Korea. Pembinaan jalan  keretapi ini membolehkan Rusia bergerak ke Timur dengan cepat. Pada tahun 1890-an, Rusia juga sedang berusaha untuk mendapatkan sebuah pangkalan di Selatan Vladivostok yang tidak beku semasa musim sejuk. Perkembangan ini menyedarkan Jepun bahawa penguasaan ke atas Korea amat penting bagi keselamatan negeri Jepun.
b.         Ekonomi
Dari segi ekonomi, Jepun memerlukan Korea untuk kepentingan bahan mentah dan pasaran lebih-lebih lagi dewasa itu Jepun di bawah Maharaja Meiji sedang melaksanakan rancangan perindustrian. Jepun juga perlukan Korea untuk memajukan perkapalan Jepun kerana sebahagian besar dari sistem perkapalan Korea dikuasai oleh kapal-kapal Jepun. Selain itu, Jepun juga ingin menguasai perdagangan luar Korea kerana sejak tahun 1880-an, 90% dari perdagangan luar Korea adalah melalui negeri Jepun. Korea yang banyak menghasilkan beras juga ingin dikuasai oleh Jepun bagi menjamin bekalan dari Korea kerana pada tahun-tahun 1880-an dan 1890-an, 40% dari eksport Korea ialah ke negeri Jepun. Seperti China, Jepun ingin menguasai Korea kerana terdapat peluang-peluang lain dalam bidang ekonomi di Korea.
c.         Sosial
Sejak pertengahan abad ke-19, Jepun mengalami pertambahan penduduk yang tidak seimbang dengan pertambahan tanah pertanian. Bentuk muka bumi negeri Jepun yang bergunung-ganang menyulitkan lagi usaha-usaha pembukaan tanah pertanian. Pada tahun 1872, penduduk Jepun telah meningkat 35 juta orang. Sekiranya Korea dikuasai oleh Jepun, maka penduduk Jepun yang berlebihan dapat dipindahkan ke Korea.
3.         Keadaan di Jepun
Pada akhir abad ke-19, ramai pemimpin Jepun telah dipengaruhi oleh fahaman imperialisme di mana mereka bercita-cita untuk meluaskan tanah jajahan Jepun supaya mendapat pengiktirafan dunia dan dianggap setanding dengan kuasa-kuasa Barat. Mereka menganggap penguasaan ke atas Korea merupakan langkah permulaan ke arah perlaksanaan dasar imperialisme Jepun. Dasar imperialisme Jepun juga berpunca dari pengaruh golongan saudagar atau Zaibatsu yang mahukan Jepun melaksanakan dasar imperialisme untuk kepentingan bahan mentah dan pasaran. Di antara pemimpin-pemimpin itu ialah Ito Hirobumi, Hanabusha Yoshitada, Takezoe Shinichiro, Mutsu Munemitsu, Yamagata Aritomo dan lain-lain.
Pada tahun-tahun 1880-an dan 1890-an, berlaku kekacauan politik di Jepun akibat dari perbalahan di antara parti memerintah dengan puak pelampau dan parti pembangkang. Mereka telah mengecam dasar kerajaan sehingga menyebabkan Perdana Menteri Matsukata meletakkan jawatan pada tahun 1892 dan digantikan oleh Ito Hirobumi. Selain itu, terdapat percubaan untuk membunuh menteri kabinet seperti yang berlaku ke atas Menteri Luar Jepun iaitu Okuma pada tahun 1889. Keadaan ini menyedarkan pemimpin Jepun bahawa serangan ke atas Korea amat perlu bagi mengalihkan perhatian orang-orang Jepun dari masalah dalam negeri.
4.         Tindakan China
Sejak pertengahan abad ke-19, China menyedari bahawa kawalannya ke atas Korea semakin lemah sedangkan pengaruh Jepun semakin berkembang. Akibatnya, China telah mengambil beberapa langkah untuk mengembalikan kuasa agungnya ke atas Korea. Pada tahun 1881, Li Hung Chang dilantik sebagai Penguasa China bagi hal-ehwal Korea. Sejak itu, pegawai-pegawai, tentera dan pedagang-pedagang dihantar ke Korea untuk mengukuhkan pengaruh China di Korea. Apabila berlaku pemberontakan di Korea pada tahun 1882, China menghantar pasukan tentera di bawah pimpinan Maa Chien Chung yang berjaya memadamkan pemberontakan tersebut. Pada tahun 1884, apabila berlaku satu lagi pemberontakan di Korea, China telah menghantar pasukan tentera di bawah Wu Ta Cheng. Pada tahun 1885, Yuan Shih Kai dilantik sebagai Residen China di Korea. China mengambil langkah-langkah ini kerana menganggap kekuatan mereak telah pulih akibat dari perlaksanaan rancangan pembaharuan Gerakan Memperkuatkan Diri sejak tahun 1861. Dalam usaha untuk menyekat pengaruh Jepun, China telah mempengaruhi Korea supaya menandatangani perjanjian dengan kuasa-kuasa Barat. Akibatnya, Korea menandatangani perjanjian dengan Amerika pada tahun 1882, British dan Jerman pada tahun 1883, Itali dan Rusia pada tahun 1884 dan Perancis pada tahun 1886. Tindakan China mendapat bantahan Jepun kerana Jepun juga sedang berusaha untuk mengembangkan pengaruhnya di Korea. Bantahan Jepun juga kerana Jepun menganggap Korea sebagai sebuah negara yang merdeka setelah termeterainya Perjanjian Kanghwa 1876.
5.         Kekacauan di Korea
Pada tahun 1873, Raja Li meninggal dunia dan digantikan oleh Raja Kojong yang berumur 12 tahun. Oleh sebab beliau terlalu muda maka pentadbiran dipangku oleh Taiwunkun. Di Korea terdapat 2 golongan iaitu golongan konservatif pimpinan Taiwunkun yang pro China dan anti Jepun dan golongan progresif pimpinan Permaisuri Min dan Kim Ok Kiun yang pro Jepun dan anti China. Pada tahun 1881, berlaku perbalahan di antara dua golongan ini akibat dari tindakan golongan progresif mengambil pegawai-pegawai Jepun. Akibat dari hasutan golongan konservatif pada tahun 1882 berlaku rusuhan anti Jepun menyebabkan 7 orang pegawai rendah Jepun terbunuh, pejabat perwakilan Jepun dibakar dan menteri perwakilannya Hanabusha Yoshitada melarikan diri ke negeri Jepun. China menghantar pasukan tentera di bawah pimpinan Maa Chien Chung dan Ting Ju Chang dan seterusnya berjaya memadamkan pemberontakan itu. Taiwunkun ditangkap dan dipenjarakan di Shanghai. Untuk mengelakkan perbalahan dengan Jepun, Perjanjian Chemulpo telah ditandatangani pada Mac 1882. Syarat-syaratnya:
a.         Korea bersetuju untuk membayar sagu hati sebanyak $50 ribu (Amerika) kepada keluarga tiap-tiap pegawai Jepun yang terbunuh.
b.         Korea akan membayar sebanyak $500 ribu (Amerika) sebagai ganti rugi kepada Kerajaan Jepun.
c.         Mereka yang terlibat dalam rusuhan akan dihukum dan mereka yang terlibat secara langsung dalam pembunuhan akan dihukum bunuh.
d.         Korea akan menghantar satu utusan ke Jepun untuk memohon maaf secara resmi dari Kerajaan Jepun.
e.         Pegawai-pegawai Jepun yang terbunuh dalam pemberontakan akan dikebumikan dengan penuh penghormatan.
f.           Jepun dibenarkan menempatkan tenteranya di Korea untuk melindungi rakyat Jepun dan lain-lain kepentingan Jepun di Korea.
Perjanjian ini telah membuka peluang kepada Jepun untuk menempatkan tenteranya di Korea dan seterusnya mengukuhkan pengaruhnya di Korea. Pada tahun 1884, satu pemberontakan yang dipengaruhi oleh golongan progresif telah berlaku di Korea. Untuk memadamkan pemberontakan tersebut, China menghantar pasukan tentera di bawah Wu Ta Cheng. Kegagalan pemberontakan itu telah menyebabkan Kim Ok Kiun dan menteri perwakilan Jepun Takezoe Shinichiro melarikan diri ke negeri Jepun. Untuk mengelakkan perselisihan dengan Jepun, lebih-lebih lagi dewasa itu China sedang menghadapi masalah dengan Perancis kerana Annam, satu rundingan telah diadakan di antara Li Hung Chang dan Ito Hirobumi yang menghasilkan Konvensi Tientsin atau Konvensi Li Ito pada 18 April 1885. Syarat-syaratnya ialah:
a.         Jepun dan China bersetuju tidak akan melatih tentera Korea.
b.         Jepun dan China bersetuju untuk menarik balik tentera mereka dari Korea dalam tempoh 4 bulan.
c.         Pada masa akan datang sekiranya mana-mana pihak ingin menghantar tentera ke Korea, kebenaran pihak yang satu lagi perlu diperolehi terlebih dahulu.
Pada Mac 1894, Kim Ok Kiun yang mendapat perlindungan di Jepun telah diculik dan dibunuh di Shanghai. Mayatnya dikerat-kerat dan dipamerkan di China dan Korea. Tindakan itu mendapat bantahan Jepun dan dianggap menjatuhkan maruah Jepun kerana Kim Ok Kiun mendapat perlindungan di Jepun. Akibatnya Jepun mencari kesempatan untuk menyerang Korea. Kesempatan ini diperolehi apabila “Tentera Muda Jepun” berjaya mempengaruhi puak Tong Hak mengadakan pemberontakan pada Mac 1894. Kerajaan Korea telah memohon bantuan China bagi memadamkan pemberontakan tersebut. Li Hung Chang telah menghantar 3 ribu tentera di bawah pimpinan Ting Ju Chang. Tindakan China mendapat bantahan Jepun kerana ianya bertentangan dengan Konvensi Li Ito pada tahun 1885. Sebagai tindak balas, Jepun telah menghantar 8 ribu tentera ke Korea. Kehadiran tentera Jepun dan tentera China menyebabkan puak Tong Hak menghentikan pemberontakan. Sedang usaha dijalankan untuk mengelakkan pertempuran di antara Jepun dan China, tentera Jepun telah menyerang istana Korea dan menawan keluarga diraja dan dipenjarakan di Pejabat Perwakilan Jepun. Pada 25 Julai 1894, tentera Jepun telah berjaya menenggelamkan kapal pengangkut tentera China iaitu Cowshing. Jepun mengisytiharkan perang ke atas China pada 1 Ogos 1894.
 
Peristiwa peperangan
Pertempuran di antara Jepun dan China berlaku di laut dan darat sejak Ogos 1894. Di darat tentera China telah dikalahkan di Pyongyang. Pada September 1894, Jepun mengalahkan angkatan laut di muara sungai Yalu. Pada November 1894, Jepun mengalahkan China di Semenanjung Liaotung. Pada Februari 1895, tentera China dikalahkan di Wei Hai Wei. Pada Mac 1895, Jepun menawan Yingkow dan Newchang. Menjelang akhir Mac 1895, China menyerah kalah. Hasil dari rundingan yang diadakan Perjanjian Shimonoseki telah ditandatangani pada 17 April 1895. Syarat-syaratnya ialah:
a.         China mengiktiraf kemerdekaan Korea.
b.         China menyerahkan Formosa, Pulau Pescadores, Port Arthur dan Danny di Semenanjung Liaotung.
c.         China bersetuju untuk membayar 200 juta taels kepada Jepun dan Jepun akan menduduki Wei Hai Wei sehingga bayaran gantirugi diselesaikan.
d.         Jepun mendapat keistimewaan di negeri China seperti yang dinikmati oleh kuasa-kuasa Barat.
e.         Empat pelabuhan China iaitu Shansi, Chungking, Soochow dan Hangchow dibuka kepada perdagangan asing.
 
Sebab-sebab China kalah
1.         Kelengkapan perang bermutu rendah
Kelengkapan perang yang digunakan oleh China bermutu rendah jika dibandingkan dengan kelengkapan perang Jepun. Sebagai contoh, kelajuan kapal perang China hanya antara 15-16 knot sedangkan kelajuan kapal perang Jepun ialah 23 knot. Tentera Jepun lebih terlatih dan mereka lebih bersemangat dan berdisiplin jika dibandingkan dengan tentera China.
2.         Tiada kerjasama
Peperangan China Jepun 1894-1895 seolah-olah pertempuran di antara armada China dengan Jepun dan bukannya pertempuran di antara Jepun dengan seluruh China. Keadaan ini berbeza dengan Jepun kerana semua rakyat Jepun bertanggungjawab bagi menjamin kejayaan kerana ianya melibat maruah bangsa Jepun. Dalam menghadapi Jepun tidak wujud kerjasama di kalangan orang-orang Cina. Sebagai contoh, Armada Peiyang yang menghadapi Jepun tidak mendapat bantuan daripada armada lain walaupun Li Hung Chang memohon bantuan daripada Armada Foochow dan Armada Nanyang. Selain itu, terdapat pemimpin-pemimpin China yang sengaja tidak mahu membantu Li Hung Chang dengan tujuan untuk menjatuhkan pengaruh Li Hung Chang.
3.         Kelemahan Kerajaan China
Kelemahan Kerajaan China juga merupakan faktor penting menyebabkan China tewas dalam Perang China Jepun. Kerajaan China gagal melahirkan pemimpin yang cekap dan berkebolehan dalam merancang strategi peperangan. Kebanyakan pemimpin lebih mengutamakan kepentingan diri dari kepentingan negara. Kesilapan Li Hung Chang juga merupakan faktor penting menyebabkan China gagal. Beliau hanya melatih pemimpin-pemimpin yang rapat dengannya dan menumpukan taat setia kepadanya sedangkan mereka tidak berkebolehan.
Penyelewengan yang berlaku dalam Kerajaan China telah melemahkan lagi tentera China. Contohnya, peruntukan bagi angkatan laut telah digunakan oleh Maharani Dowager Tsu Hsi untuk membina semula istana musim panas yang musnah semasa peperangan Arrow. Akibatnya, antara tahun 1886-1894, China tidak dapat menambahkan bilangan kapal dalam angkatan lautnya.
4.         Terlalu mengharapkan Barat
China menyedari kelemahan mereka dan mengharapkan bantuan Barat untuk menghadapi Jepun. Walau bagaimanapun, kebanyakan kuasa Barat mengambil sikap berkecuali dalam Perang China-Jepun kerana mereka menganggap Korea sebagai sebuah negara yang merdeka lebih-lebih lagi selepas Perjanjian Kanghwa 1876. Malah terdapat kuasa-kuasa Barat yang sengaja tidak mahu membantu China dengan tujuan supaya Kerajaan China bertambah lemah kerana keadaan itu membolehkan mereka menekan China untuk mendapatkan lebih banyak keistimewaan.
5.         Kekuatan tentera
Bilangan tentera China yang terlibat dalam peperangan itu lebih kecil jika dibandingkan dengan tentera Jepun. Tentera China hanya berjumlah 50 ribu orang sedangkan tentera Jepun berjumlah 120 ribu orang.
6.         Kemelesetan ekonomi
Kemelesetan ekonomi yang dihadapi serta kegagalan Gerakan Memperkuatkan Diri telah mempercepatkan kekalahan China. Selain itu, masalah lain yang dihadapi oleh China terutamanya imperialisme Barat menyebabkan China tidak dapat menumpukan perhatian bagi menghadapi peperangan.
 
Kesan-kesan
1.         Merugikan China
Peperangan ini amat merugikan China. China terpaksa membayar gantirugi sebanyak 200 juta taels. China kehilangan wilayahnya iaitu Formosa, Pescadores, Port Arthur dan Danny.
2.         Semangat kewilayahan
Bertambahnya semangat kedaerahan orang-orang China, terutama di antara rakyat berdarah China di Selatan dan rakyat berdarah Manchu di Utara. Masalah tiada kerjasama antara wilayah berterusan walaupun selepas peperangan China-Jepun.
3.         Menjatuhkan maruah China
Kekalahan ini telah menjatuhkan maruah China dan menghilangkan keyakinan orang ramai terhadap pemerintahan Manchu. Kuasa-kuasa Barat tidak lagi menganggap China sebagai kuasa agung di Timur. Sebaliknya, Jepun mula diterime sebagai kuasa yang kuat di Timur.
4.         Imperialisme Barat
Kekalahan China telah memperhebatkan dasar imperialisme Barat di negeri China. Kuasa-kuasa Barat mula menuntut lebih banyak keistimewaan di negeri China sehingga ahli-ahli sejarah menganggap China sebagai tembikai masak yang dipotong dan dibahagikan sesama kuasa Barat dan Jepun. Sebagai contoh, pada tahun 1896, Rusia menduduki Semenanjung Liaotung, 1897 Jerman menduduki Teluk Kiaochow, 1898 British menduduki Wei Hai Wei dan 1898 Perancis menduduki Teluk Kwangchow. Kuasa-kuasa Barat telah menuntut keistimewaan lain selain dari mendapatkan wilayah. Sebagai contoh, mereka telah mendesak China membenarkan mereka membina jalan keretapi di negeri China. British menuntut kebenaran membina jalan keretapi sejauh 2800 batu, Perancis 420 batu, Rusia 1530 batu dan Belgium 650 batu.
5.         Golongan baru
Kekalahan China telah menyebabkan lahirnya golongan baru yang menyedari betapa perlunya pembaharuan dilaksanakan di China bagi memulihkan China dari segi politik, ekonomi, sosial dan ketenteraan. Akibatnya, terlaksanalah Islah 1898 atau Pembaharuan 100 Hari dari 11 Jun 1898 hingga 21 September 1898. Islah 1898 dipimpin oleh Kang Yu Wei dan dibantu oleh reformis lain seperti Liang Chih Chou, Weng Tung Ho, Chang Chih Tung, Kang Kuan Jen, Wang Kang Nien, Tau Ssu Tung, Huang Tsun Hsien, Kuo Sung Tao, Yau Shen Shin dan lain.lain.
6.         Dasar imperialisme Jepun
Kejayaan Jepun di dalam peperangan ini telah mendorong pemimpin-pemimpin Jepun untuk melaksanakan dasar imperialisme. Mereka menganggap kejayaan itu sebagai permulaan ke arah melaksanakan dasar imperialisme Jepun di Asia. Akibatnya, Jepun meneruskan dasar untuk meluaskan tanah jajahan. Sebagai contoh, pada tahun 1910, seluruh Korea telah diletakkan secara langsung di bawah Jepun.
7.         Kebangkitan tentera
Kejayaan Jepun telah menyebabkan tentera muncul sebagai golongan yang berpengaruh dalam politik Jepun sehingga sukar dibendung oleh parti pemerintah. Sejak awal abad ke-20, dasar Kerajaan Jepun telah dipengaruhi oleh kepentingan tentera. Sebagai contoh, Yamagata Aritomo yang menjadi pengasas tentera moden Jepun telah mendesak supaya jawatan menteri pertahanan hanya boleh disandang oleh Jeneral atau Leftenan-Jeneral dan bukannya orang awam. Pada tahun 1930-an, kabinet Jepun telah dikuasai oleh golongan tentera.
8.         Semangat nasionalisme
Kejayaan Jepun telah membangkitkan semangat nasionalisme di kalangan rakyat Jepun. Mereka menganggap dasar imperialisme menjadi tanggungjawab seluruh rakyat Jepun kerana ianya melibatkan maruah bangsa dan negara. Walaupun sebelum Perang China-Jepun berlaku kekacauan politik dan parlimen menjadi gelanggang pertengkaran di antara parti pemerintah dengan pembangkang tetapi kekacauan politik itu telah tamat berikutan dengan Perang China-Jepun. Belanjawan perang yang melibatkan peruntukan besar telah diluluskan sebulat suara oleh parlimen.


Islah 1898
 
Pengenalan
Kekalahan China ternyata pada abad ke-19 sama ada dalam bidang politik, ekonomi, sosial atau ketenteraan. Dalam pentadbiran pegawai-pegawai masih mengamalkan rasuah dan penyelewengan sehingga menyebabkan wujudnya ketidakcekapan dalam pentadbiran. Kelemahan dalam ketenteraan terbukti bila China dikalahkan oleh British dalam Perang Candu 1839-1842 serta Perang Arrow 1856-1860. Kemudiannya dikalahkan oleh Jepun dalam Perang China-Jepun 1894-1895. Kelemahan ini menyedarkan pemimpin-pemimpin China untuk melaksanakan satu rancangan pembaharuan yang dapat memulihkan negeri China. Akibatnya terlaksanalah Islah 1898. Islah yang dimulakan sejak 11 Jun 1898 dipimpin oleh Kang Yu Wei dan dibantu oleh reformis lain seperti Liang Chih Chao, Weng Tung Ho, Kang Kuan Jen, Wong Kang Nien, Tau Ssu Tung, Huang Tsun Hsien, Kuo Sung Tao, Yau Shen Shin dan lain-lain lagi.
 

Sebab-sebab

1.         Kelemahan China
Pada abad ke-19, China melalui zaman kelemahan sama ada dalam politik, ekonomi, sosial dan ketenteraan. Walaupun rancangan pembaharuan Gerakan Memperkuatkan Diri dilaksanakan sejak 1861, tetapi Kerajaan Manchu gagal mewujudkan pentadbiran yang berkesan. Keadaan ini berlaku kerana gerakan ini tidak mendapat sokongan yang menyeluruh. Majoriti orang Cina bersikap anti asing dan mereka menentang rancangan pembaharuan yang berdasarkan idea Barat. Mereka menganggap idea Barat terlalu asing kepada mereka. Mereka masih mengagungkan peradaban China dan menganggap tindakan meniru Barat sebagai satu penghinaan yang boleh menjatuhkan maruah serta menghancurkan Tamadun China. Dalam bidang pentadbiran, pegawai-pegawai Manchu masih lagi mengamalakn rasuah serta penyelewengan sehingga menyebabkan wujudnya ketidakcekapan dalam pentadbiran. Dalam ketenteraan kelemahan China ternyata apabila mereka dikalahkan dalam Perang Candu 1839-1842 dan Perang Arrow 1856-1860. China juga tidak dapat memadamkan Pemberontakan Taiping kecuali selepas mendapat sokongan dan bantuan Barat. Kekalahan China dalam Perang China-Jepun 1894-1895 membuktikan lagi kelemahan China. Keadaan ini menyedarkan pemimpin China untuk melaksanakan satu rancangan pembaharuan bagi memulihkan China dari segi politik, ekonomi, sosial dan ketenteraan.
2.         Imperialisme Barat
Kelemahan China telah memperhebatkan imperialisme Barat di China. Kuasa-kuasa Barat telah menekan China untuk menuntut pelbagai keistimewaan sehingga ahli-ahli sejarah menganggap China sebagai tembikai masak yang dipotong dan dibahagikan secara sesama kuasa Barat dan Jepun. Sebagai contoh, Rusia menduduki Semenanjung Liaotung 1896, Jerman menduduki Teluk Kiaochow 1897, British menduduki Wei Hai Wei 1898 dan Perancis menduduki Teluk Kwangchou 1898. Kuasa-kuasa Barat juga telah menuntut keistimewaan lain selain dari wilayah. Sebagai contoh, mereka telah mendesak China membenarkan mereka membina jalan keretapi di China. British menuntut kebenaran membina jalan keretapi sejauh 2800 batu dan Perancis 420 batu, Rusia 1530 batu serta Belgium 650 batu. Keadaan ini menyedarkan pemimpin China untuk melaksanakan pembaharuan bagi memulihkan China supaya China mampu menghadapi imperialisme Barat dan Jepun.
3.         Kemunculan golongan reformis
Pada akhir abad ke-19, muncul golongan reformis yang menyedari betapa perlunya pembaharuan dilaksanakan di China. Kegagalan Gerakan Memperkuatkan Diri mendorong mereka untuk merangka satu lagi rancangan pembaharuan yang lebih berkesan dalam usaha untuk memulihkan China. Mereka menegaskan Islah 1898 bertujuan untuk menyusun semula institusi politik dan sosial China berdasarkan model Barat bagi memulihkan negeri China. Kang Yu Wei menegaskan perubahan yang radikal perlu dijalankan bagi menguat dan memodenkan negeri China. Golongan reformis telah mengadakan ceramah di merata tempat dengan tujuan untuk menyedarkan orang ramai betapa perlunya pembaharuan berdasarkan idea Barat dilaksanakan di negeri China. Mereka telah menubuhkan persatuan dalam usaha untuk menjayakan rancangan mereka. Sebagai contoh, “Society For The Study of The Self Strengthening”. Pelbagai kegiatan telah diadakan seperti ceramah, menterjemah buku-buku Jepun dan Barat, mendirikan perpustakaan dan sebagainya. Islah 1898 dipimpin oleh Kang Yu Wei dan dibantu oleh reformis lain seperti Liang Chih Chao, Weng Tung Ho, Kang Kuan Jen, Wong Kang Nien, Tau Ssu Tung, Huang Tsun Hsien, Kuo Sung Tao, Yau Shen Shin dan lain-lain. Cadangan-cadangan pembaharuan juga telah dimuatkan ke dalam akhbar terutamanya akhbar “Wang Kuo Kung Pao” yang dimiliki oleh Liang Chih Chao.
4.         Pengaruh Barat
Sejak tahun 1840-an, beberapa buah pelabuhan China telah dibuka kepada perdagangan asing. Mengikut Perjanjian Nanking 29 Ogos 1842, 5 buah pelabuhan telah dibuka kepada perdagangan asing iaitu Canton, Amoy, Foochow, Ningpo dan Shanghai. Mengikut Perjanjian Tientsin 28 Jun 1858, 11 pelabuhan telah dibuka kepada perdagangan asing iaitu Newchwang, Tungchow, Cheefoo, Chinkiang, Nanking, Hankow, Kiukiang, Tanshui, Swatow, Kiungchow dan Tainan. Mengikut Perjanjian Peking 24 Oktober 1860, Tientsin dibuka kepada perdagangan asing dan mengikut Perjanjian Shimonoseki 17 April 1875, 4 buah pelabuhan iaitu Shansi, Chungking, Soochow dan Hangchow dibuka kepada pedagang asing. Pembukaan pelabuhan China telah membawa kepada kemasukan pengaruh Barat terutamanya di pelabuhan perjanjian. Terdapat sebahagian daripada orang Cina yang telah terpengaruh dengan idea Barat dan mahukan ianya dilaksanakan di negeri China. Sebelum itu, orang-orang China terdedah kepada idea-idea Barat semasa perlaksanaan Gerakan Memperkuatkan Diri sejak tahun 1861.
5.         Sokongan Maharaja
Sokongan Maharaja juga penting membawa kepada perlaksanaan Islah 1898. Maharaja Kuang Hsu terpengaruh dengan rancangan pembaharuan Kang Yu Wei dan mahukan ianya dilaksanakan di negeri China. Untuk menjamin perlaksanaannya, cadangan-cadangan pembaharuan telah dikeluarkan sebagai perintah diraja atau dikri.
6.         Kejayaan pembaharuan di Jepun dan Rusia
Kejayaan rancangan pembaharuan di Jepun dan Pembaharuan Peter The Great Rusia juga mempengaruhi perlaksanaan Islah 1898. Golongan reformnis menegaskan kejayaan pembaharuan di Jepun dan Rusia kerana rancangan pembaharuan tersebut berdasarkan idea Barat. Mereka mendesak Maharaja Kuang Hsu melaksanakan rancangan pembaharuan di China seperti pembaharuan yang dilaksanakan di Jepun dan Rusia. Untuk menyakinkan Maharaja, Kang Yu Wei telah mengemukakan kajiannya bertajuk “A Study of Meiji Reformis” dan “A Study of Peter Rusia”.
 

Rancangan pembaharuan

1.         Politik
a.         Sistem pentadbiran China akan disusun semula berdasarkan sistem pentadbiran Barat.
b.         Jawatan-jawatan dan jabatan-jabatan yang tidak penting dihapuskan.
c.         Pegawai yang mengamalkan rasuah dan penyelewengan dipecat.
d.         Hanya pegawai progresif yang menyokong rancangan pembaharuan dilantik dalam perkhidmatan awam.
e.         Mewujudkan kecekapan dalam pentadbiran dengan menghapuskan kelambatan melalui satu aturcara yang mudah.
f.           Kenaikan pangkat pegawai berdasarkan kejayaan mereka dalam melaksanakan rancangan pembaharuan.
g.         Pendapat rakyat akan diterima dan dikaji. Jika didapati sesuai akan dilaksanakan.
h.         Pegawai-pegawai akan dihantar ke seberang laut untuk mempelajari sistem pentdabiran Barat.
i.           Belanjawan China akan dibuat tiap-tiap tahun.
j.           Memudah dan memodenkan undang-undang.
2.         Ekonomi
a.         Teknik Barat akan digunakan bagi memajukan ekonomi sama ada dalam pertanian, perdagangan, perusahaan dan sebagainya.
b.         Sistem perhubungan dan alat pengangkutan akan dimajukan. Untuk tujuan tersebut sebuah “Biro Pengangkutan” akan ditubuhkan di Peking.
c.         China menggalakkan rekaan.
d.         Orang Manchu digalakkan supaya melibatkan diri dalam perdagangan.
e.         China akan memajukan perdagangan luar.
3.         Sosial
a.         Pelajaran
          Sistem pelajaran China akan disusun semula berdasarkan sistem pelajaran Barat.
          Sistem peperiksaan berdasarkan karangan “Bersudut Lapan” digantikan dengan karangan mengenai hal semasa.
          Universiti kebangsaan akan didirikan di Peking.
          Lebih banyak sekolah dan maktab yang mengutamakan pelajaran Barat dan pelajaran China akan didirikan di wilayah dan daerah.
          Sebuah maktab khas akan didirikan untuk mengkaji sistem pelajaran Barat.
          Biro Terjemahan akan diwujudkan di Shanghai.
          Pelajar-pelajar China akan dihantar melanjutkan pelajaran di seberang laut.
          Kuil-kuil akan dijadikan sekolah-sekolah.
b.         Kesihatan
Kemudahan kesihatan akan diadakan dengan mendirikan lebih banyak klinik dan hospital di seluruh China.
c.         Mubaligh akan diberi perlindungan oleh Kerajaan China.
d.         Usaha-usaha akan dijalankan bagi mencantikkan bandar-bandar.
e.         China akan mempunyai akhbar harian rasmi.
4.         Polis/Tentera
Perkhidmatan polis dan tenetra China akan disusun semula berdasarkan sistem ketenteraan dan polis Barat. Pegawai-pegawai polis dan tentera dari Barat ditugaskan untuk melatih polis dan tentera China. Selain itu, pegawai polis dan tentera China dihantar menjalani latihand di seberang laut.
 

Sebab kegagalan

1.         Tentangan/Tiada sokongan
a.         Masyarakat umum
Ahli-ahli sejarah Komunis China menegaskan Islah 1898 kerana gagal ialah tidak mendapat sokongan orang ramai. Paul H. Clyde dan Burton F. Beers dalam buku mereka “The Far East” menegaskan orang Cina tidak mempunyai fahaman yang jelas serta keinginan untuk melaksanakan rancangan pembaharuan. Mereka menentang Islah 1898 kerana dipengaruhi oleh sentimen anti asing. Islah 1898 berdasarkan idea Barat sedangkan majoriti rakyat China bersikap anti Barat. Mereka menganggap idea Barat terlalu asing bagi mereka. Mereka mendakwa tindakan meniru idea Barat sebagai satu langkah penghinaan yang boleh menjatuhkan maruah China serta menghancurkan Tamadun China. Majoriti orang China masih mengagungkan peradaban China.
b.         Orang Manchu
Orang Manchu di bawah Maharani Dowager Tsu Hsi menentang Islah kerana menganggap ianya hanya menguntungkan orang Cina dan bukannya orang Manchu. Malah terdapat di kalangan orang Manchu yang menganggap Islah 1898 sebagai suatu percubaan untuk menggulingkan Dinasti Manchu. Mereka merasa curiga kerana majoriti golongan reformis kecuali Maharaja Kuang Hsu terdiri daripada orang Cina yang memang diketahui bersikap anti Manchu. Mereka tidak bersetuju dengan tindakan melantik golongan reformis ke dalam perkhidmatan kerajaan. Sebagai contoh, Liang Chih Chao dilantik sebagai Setiausaha Biro Penterjemahan manakala Yang Jui, Kuang Ti, Lin Hsun dan Tao Ssu Tung dilantik sebagai Setiausaha di Grand Council. Orang Manchu juga menentang kerana bimbang kepentingan mereka akan terjejas lebih-lebih lagi mereka tidak memahami rancangan pembaharuan serta perlaksanaannya. Selain itu, rancangan pembaharuan bertentangan dengan amalan mereka terutamanya yang berkaitan dengan rasuah dan penyelewengan.
c.         Pegawai sarjana
Islah 1898 juga mendapat tentangan pegawai sarjana. Mereka yang dipengaruhi oleh fahaman Confucius menentang kerana sebab-sebab ideologi. Mereka menganggap rancangan pembaharuan seperti kerajaan berperlembagaan terlalu asing di kaca mata prinsip politik dan kesusilan China. Mereka juga menentang kerana bimbang kepentingan mereka akan terjejas lebih-lebih lagi kerana mereka tidak memahami rancangan pembaharuan serta perlaksanaannya. Penghapusan jawatan di jabatan yang tidak penting membimbangkan pegawai terhadap kedudukan mereka. Selain itu, cadangan-cadangan pembaharuan seperti penyusunan semula pentadbiran, anti korupsi dan sebagainya dianggap boleh menjejaskan kepentingan pegawai-pegawai.
d.         Pelajar
Pelajar-pelajar China juga menentang Islah 1898. Mereka menganggap sistem pelajaran Barat terlalu asing bagi mereka yang sudah biasa dengan sistem pelajaran China. Penghapusan sistem peperiksaan karangan bersudut lapan akan mensia-siakan usaha mereka selama ini.
e.         Golongan agama
Islah 1898 juga mendapat tentangan golongan agama. Mereka menganggap Kang Yu Wei terlalu radikal kerana beliau mendakwa Confucius sebagai reformis. Golongan agama juga tidak setuju dengan tindakan menjadikan kuil-kuil sebagai sekolah.
f.           Golongan reformis
Islah 1898 tidak mendapat sokongan yang menyeluruh dari golongan reformis. Walaupun mereka mempelopori Islah 1898, terdapat juga beberapa cadangan pembaharuan ditentang oleh reformis-reformis tertentu kerana menganggap ianya menjejaskan kepentingan mereka. Sebagai contoh, beberapa cadangan di dalam Islah 1898 ditentang oleh Weng Tung Ho dan Chan Po Chen.
2.         Terlalu was
Rancangan pembaharuan terlalu was merangkumi politik, ekonomi, sosial dan keteneraan. Dalam tempoh 11 Jun 1898 sehingga 21 September 1898, kira-kira 40-50 cadangan pembaharuan telah dikeluarkan. Cadangan pembaharuan dikeluarkan secara tergesa-gesa tanpa perancangan yang teliti. Selain itu, tidak ada koordinasi di antara cadangan dan perlaksanaannya.
3.         Kelemahan pemimpin
Wolfgang Franke dalam bukunya “A Century of Chinese Revolution 1851-1949” menegaskan kelemahan pemimpin merupakan faktor yang penting membawa kepada kegagalan Islah 1898. Reformis-reformis dikatakan tidak mempunyai ketajaman fikiran politik. Tindakan Kang Yu Wei menghasut Maharaja Kuang Hsu untuk menentang Maharani Dowager Tsu Hsi dianggap sebagai satu kesilapan. Beliau sepatutnya berusaha mencari jalan untuk mendapatkan sokongan Maharani bagi menjayakan Islah 1898 kerana dewasa itu Maharani amat berpengaruh dan mempunyai kekuatan tentera. Kang Yu Wei bukanlah seorang pemimpin yang praktikal. Beliau tidak mengkaji terlebih dahulu sama ada cadangan pembaharuan dapat dilaksanakan atau tidak. Beliau tidak menyedari perubahan yang radikal tidak dapat dilaksanakan dalam tempoh yang singkat. Maharaja Kuang Hsu pula merupakan seorang pemerintah yang lemah. Walaupun beliau menjadi Maharaja tetapi Maharani Dowager Tsu Hsi lebih berpengaruh. Maharaja Kuang Hsu tidak memahami masalah praktikal dalam perlaksanaan rancangan pembaharuan. Keneth Scott Latourette dalam bukunya “A History of Modern China” menegaskan Maharaja Kuang Hsu bukan sahaja tidak cekap tetapi juga tidak berpengalaman dan tidak mempunyai kekuatan peribadi bagi melaksanakan rancangan pembaharuan.
China tidak mempunyai ramai pemimpin yang berkebolehan dalam menjayakan Islah 1898. Majoriti pemimpin China yang brkebolehan dalam pembaharuan serta perlaksanaannya. Mereka menganggap idea Barat terlalu asing bagi mereka. Terdapat juga pemimpin China yang memahami tetapi tidak yakin ianya dapat dilaksanakan di negeri China. Golongan reformis dianggap tidak berpengalaman. Kang Yu Wei yang berumur 40 tahun dan Liang Chih Chao yang berumur 25 tahun dianggap terlalu mentah dalam pentadbiran. Mereka juga tidak mempunyai pengalaman dalam pentadbiran kerana tidak pernah menjadi pegawai sebelumnya. Pngetahuan mereka mengenai idea Barat juga tidak kukuh kerana mereka tidak pernah mendapat pendidikan Barat secara formal atau melawat negeri Barat. Pengetahuan mereka mengenai Barat hanya diperolehi melalui buku dan pergaulan mereka dengan orang Barat di negeri China dari lawatan mereka ke negeri Jepun.
4.         Kelemahan ekonomi
Pada akhir abad ke-19, China mengalami kemelesetan ekonomi akibat peperangan dengan negeri Jepun, bayaran ganti rugi, bencana alam, kemasukan barang Barat dan sebagainya. Islah 1898 memerlukan perbelanjaan yang besar. Peruntukan yang terhad sudah tentu menjejaskan perlaksanaan rancangan pembaharuan tersebut.
5.         Kekuatan tentera
Dewasa itu, kekuatan tentera amat penting bagi menjayakan sesuatu rancangan. Golongan reformis tidak mempunyai kekuatan tentera. Tentera China di bawah Jung Lo dan Yuan Shih Kai memihak kepada Maharani Dowager Tsu Hsi untuk menentang rancanga pembaharuan.
6.         Penyelewengan
Walaupun pada mulanya Yuan Shih Kai, seorang panglima tentera memihak kepada Maharaja Kuang Hsu tetapi akibat hasutan, beliau telah berpaling tadah dan menyebelahi Maharani Dowager Tsu Hsi untuk menentang rancangan pembaharuan. Yuan Shih Kai yang diarahkan oleh Maharaja Kuang Hsu untuk membunuh pembantu kanan Maharani iaitu Jung Lo dan menangkap Maharani sebaliknya berpaling tadah untuk menyebelahi Maharani dan seterusnya menangkap Maharaja Kuang Hsu.
7.         Tidak mendapat sokongan Maharani
Golongan reformis gagal mendapat sokongan Maharani dalam melaksanakan rancangan pembaharuan. Sokongan Maharani penting bagi menjayakan Islah 1898 kerana beliau amat berpengaruh dan mempunyai kekuatan tentera. Maharani bukan sahaja tidak menyokong Islah tetapi sebaliknya mengambil langkah untuk menggagalkannya.
8.         Tidak mendapat sokongan Barat
Walaupun Islah 1898 berdasarkan idea Barat tetapi reformis tidak mendapat sokongan dan bantuan Barat dalam menjayakan rancangan pembaharuan. Perlaksanaan Islah 1898 bergantung sepenuhnya di atas budi bicara reformis-reformis.
9.         Tidak menyeluruh
Islah 1898 hanya dilaksanakan di wilayah-wilayah tertentu dan bukannya di seluruh China. Kebanyakan pemimpin wilayah hanya menerima cadangan-cadangan pembaharuan tetapi tidak melaksanakannya kecuali gabenor wilayah Hunan iaitu Chan Po Chen.
10.     Penangkapan Maharaja Kuang Hsu
Penangkpan Maharaja Kuang Hsu pada 21 September 1898 oleh Yuan Shih Kai atas arahan Maharani menjadi faktor menggagalkan Islah 1898. Maharaja Kuang Hsu telah dipaksa menyerahkan kuasa kepada Maharani. Maharaja Kuang Hsu juga dipaksa untuk mengisytiharkan penarikan balik sokongan baginda kepada reformis.
11.     Kehilangan reformis
Selepas 21 September 1898, Islah 1898 telah kehilangan ramai reformis kerana dipecat dari jawatan masing-masing, dibunuh atau melarikan diri. Chan Po Chen dan Weng Tung Ho telah dipecat dari jawatan mereka. Enam orang reformis telah dibunuh oleh Manchu iaitu Kang Kuan Jen, Tao Ssu Tung, Yau Shen Shin, Lin Shun, Yang Jui dan Kuang Ti. Maharaja Kuang Hsu dipenjara dan Kang Yu Wei dan Liang Chih Chao melarikan diri ke Jepun.
12.     Imperialisme Barat
Pada akhir abad ke-19, khususnya selepas kekalahan China di tangan Jepun dalam Perang China-Jepun 1894-1895, kuasa-kuasa Barat telah menekan China untuk mendapatkan keistimewaan. Mereka telah berlumba-lumba untuk mendapatkan konsesi di China sehingga ahli-ahli sejarah menganggap China sebagai tembikai masak yang dipotong dan dibahagikan sesama kuasa Barat dan Jepun. Sebagai contoh, Rusia menduduki Semenanjung Liaotung 1896, Jerman di Teluk Kiaochow 1897, British di Wei Hai Wei 1898, dan Perancis di Teluk Kwangchow 1898. Kuasa-kuasa Barat juga telah menuntut keistimewaan lain selain dari wilayah. Sebagai contoh, mereka telah mendesak China membenarkan mereka membina jalan keretapi di mana British meminta kebenaran membina jalan keretapi sejauh 2800 batu, Perancis 420 batu, Rusia 1530 batu dan Belgium 650 batu.
 

Kesimpulan

Kegagalan Islah 1898 menyebabkan kekuatan China tidak dapat dipulihkan dan China terus berada dalam kelemahan. Walaupun Maharani menentang Islah 1898 tetapi beberapa cadangan dalam pembaharuan tersebut telah dilaksanakan oleh Maharani. Sebagai contoh, penubuhan Universiti Imperial di Peking dan penubuhan sekolah dan maktab yang mengutamakan pelajaran Barat dan China. Islah 1898 telah melahirkan 2 golongan dalam masyarakat China iaitu golongan pro Manchu dan golongan anti Manchu. Golongan pro Manchu memperjuangkan slogan “Lindungi Manchu dan Usir Barat”. Kegiatan mereka telah membawa kepada berlakunya Pemberontakan Boxer 1898-1900. Manakala golongan anti Manchu membawa kepada kelahiran gerakan revolusioner di bawah Sun Yat Sen yang berjaya menggulingkan Dinasti Manchu dalam Revolusi Oktober 1911.


Pemberontakan Boxer
 
Pengenalan
Boxer merupakan gabungan kongsi gelap seperti White Lotus Society, Big Sword Society, Eight Diagrams dan lain-lain. Pada mulanya, Boxer dikenali sebagai I Ho Tuan yang bermaksud Pertubuhan Keadilan dan Keharmonian. Kemudian Boxer dikenali pula sebagai I Ho Chuan yang bermaksud Tinju Keadilan dan Keharmonian. Boxer dipercayai wujud pada akhir abad ke-18 atau awal abad ke-19 iaitu semasa pemerintahan Maharaja Chia Ching (1796-1820). Pada peringkat awal, penubuhan Boxer bersikap anti-Manchu dan anti asing. Slogan perjuangan mereka ialah “Gulingkan Manchu dan Usir Orang Asing”. Pada tahun 1890-an, sikap mereka berubah menjadi pro-Manchu dan anti asing. Slogan mereka juga bertukar menjadi “Lindungi Manchu dan Usir Orang Asing”. Perubahan ini berlaku kerana mereka diyakinkan segala masalah yang berlaku di China bukan kerana Manchu tetapi akibat dari kehadiran asing. Pemberontakan Boxer yang berlaku pada tahun 1900 dipimpin oleh Chu Hung Teng bertujuan mengusir orang asing dari negeri China.
 

Sebab-sebab

1.         Anti asing
Sejak awal lagi, orang-orang Cina memang bersikap anti asing lebih-lebih lagi mereka diyakinkan segala masalah yang berlaku di China berpunca dari kedatangan orang asing. Perasaan anti asing di kalangan orang Cina bertambah semasa perkembangan pengaruh Maharani Dowager Tzu Hsi pada akhir abad ke-19. Pencerobohan Barat sejak Perang Candu 1839-1842 bukan sahaja menjejaskan kedaulatan China tetapi juga menjatuhkan maruah China. Akibatnya, timbul keinginan di kalangan orang Cina untuk membalas dendam dan memulihkan kebanggaan nasional China. Perasaan anti asing juga bertambah akibat dari perkembangan imperialisme asing pada tahun 1890-an terutamanya selepas kekalahan China dalam Perang China-Jepun 1894-1895. Kerajaan China juga tidak bersetuju dengan tindakan orang asing melindungi pelarian-pelarian China yang dikehendaki oleh Kerajaan Manchu. Sebagai contoh, British telah membantu Kung Yu Wei dan Liang Chih Chao melarikan diri ke Hong Kong dan kemudiannya mendapat perlindungan di Jepun. Tindakan Jepun membenarkan penerbitan Chiang I Pao yang diharamkan oleh China telah menambahkan lagi kemarahan China. Untuk kepentingan China maka orang-orang asing perlu diusir dari negeri China.
2.         Kemasukan asing
Kemasukan orang asing telah membebankan negeri China dari segi politik, ekonomi dan sosial. Dari segi politik berlaku ketidakcekapan dalam pentadbiran serta amalan rasuah dan penyelewengan kerana pegawai kerajaan menjadi penagih candu yang dibawa oleh orang-orang asing terutamanya British. Kemasukan asing juga menyebabkan China terpaksa menghadapi peperangan-peperangan dan pemberontakan seperti Perang Candu (1839-1842), Perang Arrow (1856-1860), Perang China-Jepun (1894-1895), Pembeorntakan Taiping (1851-1864), Pemberontakan Nien (1853-1868), Pemberontakan Muslim (1855-1873) dan Pemberontakan Tungan (1862-1878). Selain dari itu, China telah kehilangan beberapa wilayah kepada kuasa-kuasa asing. Di antara wilayah tersebut ialah Hong Kong, Kowloon, Kepulauan Pescadores, Semenanjung Liaotung, Farmosa dan lain-lain lagi.
Dari segi ekonomi, kemasukan orang asing telah menjejaskan ekonomi China. Banyak wangChina mengalir keluar kerana mengimport candu. Nilai import candu telah melebihi nilai eksport barang-barang lain. Keadaan ini sudah tentu membebankan ekonomi China. Kemasukan asing juga menyebabkan China terpaksa mengeluarkan perbelanjaan yang banyak bagi menghadapi peperangan-peperangan dan pemberontakan-pemberontakan seperti Perang Candu (1839-1842), Perang Arrow (1856-1860), Pemberontakan Taiping (1851-1864) dan lain-lain. Selain itu, China terpaksa membayar ganti rugi selepas menerima kekalahan dalam tiap-tiap peperangan. Sebagai contoh, ganti rugi Perang Candu sebanyak 21 juta taels, Perang Arrow sebanyak 20 juta taels dan dalam Perang China-Jepun sebanyak 200 juta taels. Pembukaan negeri China kepada orang-orang asing telah menyebabkan ekonomi China dikuasai oleh orang asing. Pembukaan pelabuhan-pelabuhan China telah menyebabkan kemasukan pengusaha-pengusaha dan barang asing yang menjadi saingan kepada barang-barang China. Barang-barang asing lebih diminati kerana harganya murah. Keadaan ini menyebabkan pasaran China dikuasai oleh barang-barang asing. Akibatnya banyak perusahaan tempatan terpaksa ditutup menyebabkan berlakunya pengangguran. Pengenalan sistem pengangkutan moden telah menjejaskan mata pencarian mereka yang bergantung kepada sistem pengangkutan kuno. Perkembangan perdagangan asing di China amat merugikan negeri China. Sebagai contoh, pada tahun 1899, China mengalami kerugian sebanyak 69 juta taels dalam perdagangan asing. Masalah ekonomi yang dihadapi menyebabkan kerajaan memperkenalkan cukai-cukai baru dan cukai-cukai tambahan. Langkah ini sudah tentu membebankan ekonomi orang-orang China. Kemerosotan taraf hidup telah menyebabkan petani-petani, penganggur-penganggur dan kongsi gelap-kongsi gelap menyertai Boxer untuk mengusir orang-orang asing dari negeri China.
Dari segi sosial, kemasukan Barat telah membawa kepada kemasukan pengaruh Barat. Orang-orang Cina terutamanya golongan muda terpengaruh dengan unsur-unsur Barat menyebabkan mereka meninggalkan adat resam tradisional. Kemasukan candu telah menimbulkan masalah kesihatan dan keruntuhan akhlak di kalangan orang-orang Cina.
Kemasukan Barat telah membawa kepada kemasukan agama Kristian. Orang-orang Cina tidak bersetuju dengan tindakan mubaligh-mubaligh mengkristiankan orang-orang Cina. Selepas Perjanjian Peking 1860, mubaligh-mubaligh bukan sahaja diberi kebebasan menyebarkan agama Kristian tetapi boleh membeli tanah untuk tujuan agama seperti mendirikan gereja, sekolah dan lain-lain. Perkembangan agama Kristian pada tahun 1890-an dianggap sebagai satu penghinaan terhadap kepercayaan dan falsafah China. Tindakan orang-orang Cina terhadap Kristian juga menimbulkan kemarahan orang-orang Cina lain. Mereka dianggap sombong dan telah mengasingkan diri dari orang-orang Cina yang lain. Orang-orang Cina Kristian menganggap taraf mereka lebih tinggi dari orang-orang Cina yang lain. Mereka tidak lagi membiayai perayaan-perayaan orang Cina serta memulaukannya. Tindakan ini sudah tentu membebankan orang-orang Cina yang lain. Tindakan mubaligh-mubaligh juga menimbulkan kemarahan orang-orang Cina. Mubaligh-mubaligh sentiasa menyebelahi orang-orang Cina Kristian dalam perselisihan di antara orang-orang Cina Kristian dengan orang-orang Cina bukan Kristian. Mubaligh-mubaligh juga lebih mengutamakan orang-orang Cina Kristian dalam kegiatan mereka. Selain itu, terdapat kepercayaan bahawa mubaligh-mubaligh melakukan amalan-amalan ganjil serta tidak berperikemanusiaan seperti mencungkil mata kanak-kanak. Akibatnya, orang Cina menganggap agama Kristian sebagai unsur yang memecahbelahkan orang-orang Cina. Untuk menyatupadukan orang-orang Cina, agama Kristian dan orang-orang Barat perlu diusir dari negeri China.
3.         Sokongan Maharani
Menurut Wolfgang Frankie dalam bukunya “A Century of Chinese Revolution 1851-1949” sokongan Maharani Dowager Tzu Hsi merupakan faktor penting menyebabkan berlakunya Pemberontakan Boxer 1900. Maharani yang memang bersikap anti asing bercita-cita untuk mengusir orang asing dari negeri China bagi memulihkan Kerajaan Manchu. Sokongan Maharani menyebabkan anggota-anggota Boxer berani menentang orang-orang asing. Pada akhir abad ke-19, berlaku pelbagai masalah di negeri China dan Maharani menyedari Kerajaan Manchu tidak mampu untuk menyelesaikannya. Untuk mengalihkan perhatian orang Cina supaya tidak menyalahkan Kerajaan Manchu, Maharani menjalankan kegiatan menanam perasaan anti asing di kalangan orang-orang Cina.
4.         Bencana alam
Pada akhir abad ke-19 terutamanya pada tahun 1890-an berlaku pelbagai bencana alam di negeri China. Sebagai contoh, kemarau panjang berlaku di sekitar Sungai Yangtze dan di beberapa wilayah Utara. Pada 1898, banjir besar berlaku di sekitar Hwang Ho. Pada tahun yang sama, kebuluran berlaku di Shantung. Orang-orang China mendakwa bencana alam berlaku akibat dari kemarahan dewa khususnya dewa tanah. Tindakan Barat meneroka tanah telah memusnahkan tempat kediaman dewa dan seterusnya menimbulkan kemarahan dewa. Untuk mengelakkan kemarahan dewa supaya tidak menurunkan bencana alam maka orang-orang Barat perlu dihalang dari meneroka tanah. Untuk menjamin orang-orang asing tidak meneroka tanah, mereka perlu diusir dari negeri China.
5.         Imperialisme asing
Pada akhir abad ke-19 khususnya selepas kekalahan China dalam Perang China-Jepun 1894-1895, kuasa-kuasa Barat telah menekan China untuk mendapatkan wilayah keistimewaan. Mereka telah berlumba untuk mendapat konsesi di China sehingga ahli-ahli Sejarah menganggap China sebagai tembikai masak yang dipotong dan dibahagikan sesama kuasa Barat dan Jepun. Sebagai contoh, Russia menduduki Semenanjung Liaotung 1896, Jerman menduduki Teluk Kiaochow di Shantung 1897, British menduduki Wei Hai Wei 1898 dan Perancis menduduki Teluk Kwangchow 1898. Kuasa-kuasa Barat juga telah menuntut keistimewaan-keistimewaan lain selain dari mendapatkan wilayah. Sebagai contoh, mereka telah mendesak China membenarkan mereka membina jalan keretapi di China. British telah meminta kebenaran membina jalan keretapi sejauh 2800 batu, Perancis 420 batu, Russia 1530 batu dan Belgium 650 batu. Untuk menghalang imperialisme asing, kuasa-kuasa asing perlu diusir dari negeri China.
6.         Kelemahan China
Kelemahan China ternyata pada akhir abad ke-19 sama ada dalam pentadbiran atau ketenteraan. Dalam pentadbiran berlaku amalan rasuah, penyelewengan serta ketidakcekapan. Kelemahan dalam tentera terbukti bila China dikalahkan oleh British dalam Perang Candu (1839-1842) dan Perang Arrow (1856-1860). China juga tidak dapat memadamkan Perang Taiping (1851-1864) kecuali selepas mendapat bantuan Barat. Kelemahan China lebih terbukti apabila dikalahkan oleh Jepun dalam Perang China-Jepun 1894-1895. Kelemahan ini menyedarkan orang Cina untuk bangun membantu Manchu dan menganggap ianya sebagai tanggungjawab mereka untuk memulihkan negeri China dengan mengusir orang-orang asing.
7.         Anti Manchu
Pemberontakan Boxer juga meletus kerana adanya perasaan anti Manchu di kalangan anggota Boxer. Pada mulanya mereka bersikap anti Manchu dan anti asing, di mana slogan perjuangan mereka ialah “Gulingkan Manchu dan Usir Orang Asing”. Hanya pada tahun 1890-an, sikap mereka berubah menjadi pro Manchu dan anti asing di mana slogan mereka bertukar menjadi “Lindungi Manchu dan Usir Orang Asing” bila mereka diyakinkan segala masalah yang berlaku di China bukan kerana Manchu tetapi akibat kedatangan orang asing.
8.         Sokongan pegawai
Boxer bukan sahaja mendapat sokongan Maharani tetapi juga dari pegawai-pegawai Kerajaan Manchu. Sebagai contoh, Gabenor Shantung Li Ping Heng dan kemudiannya Yu Hsien menyokong Pemberontakan Boxer. Akibat dari sokongan mereka, Pemberontakan Boxer bermula di Shantung. Selain dari itu, Boxer juga mendapat sokongan pegawai-pegawai seperti Putera Tuan, Putera Chuan, Kang I dan Yu Lu.
9.         Kongsi gelap
Pemberontakan Boxer juga berlaku kerana Boxer mendapat sokongan dari kongsi gelap-kongsi gelap seperti White Lotus Society, Big Sword Society, Eight Diagrams dan sebagainya. Kongsi gelap-kongsi gelap menyertai gabungan Boxer yang dikenali sebagai I Ho Tuan dan kemudiannya I Ho Chuan.
 

Peristiwa kebangkitan

Pemberontakan Boxer bermula pada tahun 1898 di Shangtung di mana mereka telah menyerang orang-orang Cina Kristian. Pada tahun 1899, anggota Boxer menyerang orang-orang Cina Kristian dan orang-orang asing di Shantung, Chihli, Shansi dan Manchuria. Mereka telah memusnahkan gereja-gereja dan jalan keretapi. Pada Mei 1900, Boxer telah membunuh 68 orang Cina Kristian dan membakar 75 buah rumah mereka. Walau bagaimanapun, ahli-ahli Sejarah China mendakwa kebangkitan Boxer yang sebenar berlaku pada pertengahan 1900. Pada 14 Jun 1900, anggota-anggota Boxer tiba di Peking dalam usaha untuk mengusir orang-orang asing dari negeri China. Pada 19 Jun 1900, Maharani secara langsung menyatakan sokongannya kepada Boxer. Pada tarikh tersebut, baginda mengarahkan orang-orang asing keluar dari Peking. Keengganan orang asing menyebabkan Maharani mengisytiharkan peperangan pada 21 Jun 1900. Mereka telah berjaya mengepung pejabat perwakilan asing tetapi gagal menawannya. Walau bagaimanapun, mereka berjaya membunuh duta Jerman iaitu Von Ketterler dan pegawai kedutaan Jepun iaitu Sugiyama. Pada 15 Ogos 1900, 19000 tentera asing terdiri daripada Amerika, British, Jepun, Itali, Belgium, Perancis, Russian dan Austria telah menyerang dan menawan Peking. Maharani Dowager Tzu Hsi melarikan diri ke Sian dan membawa Maharaja Kwang Hsu sebagai tebusan. Satu rundingan telah diadakan di antara China yang diwakili oleh Li Hung Chang dan Putera Kung dengan ketua perwakilan asing. Hasil dari rundingan tersebut Protokol Boxer telah ditandatangani pada 7 September 1901.
 

Syarat-syarat Protokol Boxer

1.         China akan menghantar utusan ke Jepun dan Jerman untuk memohon maaf secara rasmi dari Kerajaan Jepun dan Kerajaan Jerman kerana kematian Sugiyama dan Von Ketterler.
2.         Mereka yang terlibat dalam pemberontakan akan dihukum dan yang terlibat secara langsung dalam pembunuhan akan dihukum bunuh.
3.         Peperiksaan di bandar-bandar berlakunya pemberontakan digantung selama 5 tahun.
4.         China akan membayar ganti rugi sebanyak 450 juta taels yang perlu diselesaikan dalam tempoh 40 tahun.
5.         China dilarang mengimport atau membuat senjata selama 2 tahun.
6.         China bersetuju untuk mengkaji semula perjanjian yang telah ditandatangani dengan kuasa-kuasa asing.
7.         Kuasa asing dibenar menempatkan pegawai bagi menjaga keselamatan pejabat kedutaan masing-masing di Peking.
8.         Kuasa-kuasa asing akan mendapat keistimewaan tambahan seperti pajakan dan kawasan tambahan.
9.         Kuasa-kuasa asing boleh menduduki tempat-tempat strategik bagi menjamin keselamatan hubungan antara kedutaan di Peking dengan laut.
10.     Kuasa-kuasa asing boleh menduduki tempat-tempat strategik di sepanjang jalan keretapi terutamanya di kawasan pantai.
11.     Kubu China di Taku dan kubu-kubu lain antara Peking dengan laut mesti dimusnahkan.
12.     Tugu mesti didirikan di tempat orang-orang asing terbunuh.
13.     Pejabat Hal Ehwal Luar atau Tsungli Tamen ditukar menjadi Kementerian Luar.
 

Kesimpulan

Pemberontakan Boxer mempengaruhi masa depan politik China. Ianya telah mempercepatkan keruntuhan Dinasti Manchu dan wujudnya sebuah republik. Kegagalan Pemberontakan Boxer mengakibatkan kemerosotan maruah serta kewangan Kerajaan China. Manakala kedudukan orang-orang asing di China semakin kukuh akibat daripada Protokol Boxer. Kegagalan Pemberontakan Boxer juga telah memperhebatkan gerakan anti Manchu sehingga membawa kepada perkembangan gerakan revolusioner di bawah Sun Yat Sen yang berjaya menggulingkan Dinasti Manchu melalui Revolusi 1911.
 

Peranan Sun Yat Sen dalam Revolusi 1911
 
Pengenalan
Sun Yat Sen yang dikenali sebagai bapa Revolusi China dilahirkan pada tahun 1866 di Hsiang Shan 40 batu dari Canton dalam wilayah Kwangtung di Selatan China. Beliau memperolehi pendidikan tradisional sehingga berumur 12 tahun. Pada tahun 1879, beliau dihantar ke Hawaii dan tinggal bersama saudara tuanya Sun Mei atau Sun Teh Chang. Di Hawali beliau memasuki sekolah mubaligh Protestan iaitu Bishop College School. Sejak itu, beliau dipengaruhi oleh idea-idea Barat dan tidak lagi percaya kepada unsur-unsur tradisi dan konservatif China. Hal ini terbukti bila beliau memotong tocangnya dan kemudiannya memeluk agama Kristian. Pada tahun 1883, beliau kembali ke China dan memasuki sekolah perubatan di Hong Kong. Selepas mendapat diploma perubatan dan pembedahan beliau mempraktikkannya di Macau.
 

Peranan Sun Yat Sen

Segala sikap dan tindakan serta fahaman Sun Yat Sen telah mempengaruhi perkembangan Revolusi China yang meletus pada 10 Oktober 1911 akibat ketidakpuasan orang-orang Cina terhadap pemerintahan Manchu. Pada tahun 1894, Sun Yat Sen telah menghantar satu memorandum kepada Li Hung Chang mendesak perlantikan pegawai-pegawai China yang terlatih secara Barat ke dalam perkhidmatan kerajaan. Pada peringkat awalnya, Sun Yat Sen hanya bertujuan untuk memoden, menguat dan memulihkan negeri China. Apabila memorandumnya ditolak, Sun Yat Sen berazam untuk melancarkan Revolusi China bagi menggulingkan Dinasti Manchu. Kegagalan rancangan pembaharuan seperti Gerakan Memperkuatkan Diri 1861-1894 dan Islah 1898 menyedarkan beliau bahawa Dinasti Manchu perlu digulingkan supaya perubahan dan pembaharuan dapat dilaksanakan di China.
1.         Pertubuhan revolusiner ke arah gerakan anti Manchu
Dalam usaha untuk menguatkan gerakan menentang Manchu, Sun Yat Sen telah menubuhkan “Perkumpulan Menghidupkan Semula China” yang dikenali sebagai Hsing Chung Hui di Hawaii pada tahun 1894. Tujuannya ialah untuk menjalankan gerakan bagi menggulingkan Dinasti Manchu. Cawangan-cawangan Hsing Chung Hui telah ditubuhkan di Canton, Macau dan Hong Kong. Pada tahun 1895, Sun Yat Sen telah melancarkan pemberontakan di Canton dan pada tahun 1900 di wilayah Kwangtung. Beliau juga telah mempengaruhi orang-orang Cina ke arah gerakan anti Manchu. Kegagalan pemberontakan tersebut telah menyebabkan Sun Yat Sen melarikan diri ke Filipina dan kemudiannya ke Amerika. Dari Amerika, beliau telah pergi ke London dan ditahan oleh agen-agen Manchu. Walau bagaimanapun, campur tangan gurunya Sir James Cantlie dan dengan kerjasama Kerajaan British, beliau telah dibebaskan. Beliau kemudiannya melawat negara-negara Eropah dan juga Jepun dengan tujuan untuk mendapat sokongan orang-orang Cina seberang laut ke arah melancarkan Revolusi China. Pada peringkat awal kegiatannya, Sun Yat Sen mendapat saingan daripada pertubuhan yang memperjuangkan pengekalan sistem monarki di negeri China iaitu Emperor Protection Society di bawah pimpinan Kang Yu Wei dan Liang Chih Chao. Mereka menolak idea melancarkan revolusi dan membentuk sebuah republik. Sungguhpun mendapat saingan dari Emperor Protection Society, ia tidak menghalang cita-cita Sun Yat Sen untuk meneruskan gerakan menjatuhkan Dinasti Manchu.
Pada tahun 1905, Sun Yat Sen sekali lagi melawat Eropah dan Jepun dengan tujuan untuk mendapat sokongan penuntut-penuntut China di sana. Beliau telah mengadakan pertemuan dan menubuhkan perkumpulan-perkumpulan pelajar di Tokyo, Brussels, Paris, Berlim, London dan lain-lain. Beliau telah berjaya mempengaruhi mereka ke arah melaksanakan revolusi bagi menggulingkan Dinasti Manchu. Semasa di Tokyo pada September 1905, Sun Yat Sen bersama-sama Huang Hsing dan Sung Chiao Jen telah menubuhkan Liga Bersatu yang dikenali sebagai Tung Meng Hui yang merupakan gabungan pertubuhan anti Manchu iaitu Hsing Chung Hui, Hua Hsing Hui dan Kung Fu Hui. Tung Meng Hui ditubuhkan dengan tujuan untuk menggulingkan Dinasti Manchu dan menubuhkan sebuah republik di China. Selain itu, Tung Meng Hui juga akan menjadikan tanah-tanah hak kerajaan dan menghapuskan penguasaan kuasa-kuasa asing di China. Pimpinan Tung Meng Hui dikuasai oleh Sun Yat Sen dan Tung Meng Hui merupakan pertubuhan revolusiner yang paling berkesan yang terdapat di China ketika itu. Anggota-anggota Tung Meng Hui berjumlah 10,000 orang dalam tempoh setahun penubuhannya. Cawangan-cawangan Tung Meng Hui telah ditubuhkan di Singapura, Brussels, San Francisco dan Honolulu. Manakala di  China, cawangan-cawangan Tung Meng Hui telah ditubuhkan di Hankow, Wuchang dan Hanyang. Sun Yat Sen telah melawat tempat-tempat di mana terdapat orang-orang Cina seberang laut dengan tujuan untuk mendapat sokongan mereka ke arah menjayakan Revolusi China. Melalui cawangan-cawangan seberang laut Tung Meng Hui, Sun Yat Sen mendapat bantuan kewangan dan merekrut sukarelawan bagi melaksanakan revolusi.
2.         Mengembangkan perasaan anti Manchu
Matlamat utama Sun Yat Sen ialah menyatupadukan orang-orang Cina dalam usaha untuk menentang Dinasti Manchu. Beliau telah memainkan peranan penting dalam perkembangan perasaan anti Manchu di kalangan orang-orang Cina terutamanya kongsi gelap-kongsi gelap. Beliau telah berkhutbah mengenai pemberontakan nasionalis melalui rencana-rencana akhbar, Sun Yat Sen telah menerbitkan akhbarnya sendiri iaitu Min Pao di Tokyo bagi menjalankan propaganda anti Manchu dan menyebarkan idea-idea revolusi. Beliau telah berjaya mengeksploitasikan perasaan anti Manchu di kalangan anggota-anggota kongsi gelap. Gerakan revolusiner di bawah pimpinan Sun Yat Sen telah mendapat sokongan pelajar-pelajar, rakyat China yang tidak berpuas hati dengan Kerajaan Manchu, ahli-ahli kongsi gelap dan tentera Cina yang dilatih secara Barat. Sejak tahun 1909, beliau sering melakukan lawatan-lawatan ke luar negeri seperti Amerika, Hawaii, Eropah, Jepun dan kemudian ke Selatan seperti Hong Kong serta Asia Tenggara termasuk Tanah Melayu dalam usaha-usaha untuk mendapat sokongan orang-orang Cina serta mendapat bantuan kewangan dari orang-orang Cina seberang laut bagi menjayakan perjuangannya.
3.         Prinsip-prinsip perjuangan
Sun Yat Sen telah mengemukakan ideologi revolusi yang jelas dalam menjayakan perjuangannya. Langkah awal yang dijalankan oleh Sun Yat Sen ialah untuk menyedarkan “Fahaman Republik” di kalangan orang-orang Cina supaya perjuangannya akan mendapat sokongan ramai. Prinsip perjuangan Sun Yat Sen dikenali sebagai Tiga Prinsip Rakyat atau San Min Chu I iaitu nasionalisme, demokrasi dan kebajikan sosial atau penghidupan rakyat. Prinsip “nasionalisme” dikhaskan kepada orang-orang Cina dalam perjuangan membebaskan negeri China dari Kerajaan Manchu. Walau bagaimanapun, perjuangan Sun Yat Sen menyentuh imperialisme Barat kerana beliau mendapat sokongan dan bantuan kuasa-kuasa Barat. Prinsip kedua iaitu “demokrasi” bertujuan untuk menggantikan pemerintahan Manchu atau pemerintahan monarki kepada corak republik atau demokrasi. Prinsip ketiga bermaksud pemerintahan yang akan mengutamakan kebajikan rakyat. Ideologi San Min Chu I telah menyumbangkan kepada perkembangan gerakan revolusiner di negeri China kerana ramai orang Cina telah dipengaruhi olehnya.
4.         Revolusi
Antara tahun 1895-1911, Sun Yat Sen danpengikutnya telah merancang, mengatur dan mengetuai sepuluh pemberontakan dan beberapa pembunuhan di negeri China. Walaupun pemberontakan-pemberontakan itu gagal tetapi ianya telah mengakibatkan kemerosotan pengaruh dan martabat Kerajaan Manchu. Pemberontakan Wuchang di bawah pimpinan Li Yuan Hung yang meletus pada 10 Oktober 1911 yang menandakan permulaan Revolusi China dimulakan oleh tentera-tentera China yang dipengaruhi oleh Tung Meng Hui. Wilayah-wilayah lain dibawah pengaruh Tung Meng Hui juga turut meberontak dan mengisytiharkan bebas dari Kerajaan Peking. Revolusi ini telah menyebabkan kejatuhan Dinasti Manchu dan penubuhan sebuah republik di China apabila Maharaja Hsuan Tung atau Pu Yi diturunkan takhta pada 12 Februari 1912.
 

Kesimpulan

Revolusi China bermula dengan rasminya pda 10 Oktober 1911 dan Sun Yat Sen tidak berada di China semasa meletusnya revolusi tersebut. Beliau hanya mengetahui mengenai revolusi melalui akhbar semasa berada di Amerika. Beliau kembali ke China pada 25 Disember 1911 dan dilantik sebagai Presiden Sementara pada 29 Disember 1911. Sun Yat Sen memegang jawatan tersebut secara rasminya pada 1 Januari 1912. Akibat dari saingan Yuan Shih Kai, Sun Yat Sen telah menyerahkan jawatan Presidennya kepada Yuan Shih Kai pada 15 Februari 1912.


Nasionalisme di China, 1901-1949
 
Pengenalan
           1900 – Pemberontakan Boxer gagal, masyarakat China mengalih perhatian kepada pemulihan berdasarkan pemodenan Barat.
           Lahirnya sentimen anti-Manchu dalam masyarakat China membawa kepada Revolusi China 1911, tujuan: menggulingkan Dinasti Manchu dan tubuhkan Republik China.
           Gerakan nasionalisme China dibahagikan kepada 3 aliran:
          Gerakan nasionalisme bersentimen anti-Manchu
          Gerakan nasionalisme yang ingin memasukkan dan menguatkan China melalui gerakan pemulihan
          Gerakan nasionalisme yang bersentimen orang asing
 

Isi-isi

           1901, Kerajaan China lancar satu gerakan pembaharuan – tujuan: menguatkan dan memodenkan China – ciri-ciri peradaban Barat.
           Maharani Dowager – pembaharuan – dalam aspek pendidikan, ekonomi, ketenteraan, perlembagaan, perdagangan dan sebagainya.
           Pendidikan – hantar pelajar ke luar negeri: Jepun, Amerika Syarikat, Eropah dan sebagainya (pendidikan moden).
           Sukatan pelajaran: sejarah China dan Barat, sistem kerajaan dan ilmu sains.
           Pembaharuan ekonomi – tubuhkan Kementerian Pertanian, Perdagangan dan Perindustrian (1903), banyakkan penggunaan barangan tempatan, tubuhkan maktab teknikal dan bank moden.
           Yuan Shih Kai – program ketenteraan: tubuhkan sek-sek tentera moden, memperbesarkan angkatan tentera dan hantar pegawai tentera ke luar negeri untuk jalani latihan  tentera.
           1908, luluskan peraturan untuk tubuhkan Perhimpunan-perhimpunan Wilayah.
           Mesyuarat pertama perhimpunan nasional (3 Oktober 1910) tuntut penubuhan parlimen – akhirnya janji tubuhkan parlimen pada tahun 1913.
           1906, kerajaan keluarkan satu dikri – larang kakitangan kerajaan dan orang awam bawah umur 60 tahun dari hisap candu.
           Usaha ini – galakkan perkembangan idea-idea revolusioner dan perasaan anti-Manchu (pelajar China) tapi gagal selepas Maharani Dowager mangkat diganti oleh Maharaja Kuang (1908).
           1911, Revolusi China di bawah Dr. Sun Yat Sen – kejatuhan Dinasti Manchu.
           Faktor Revolusi China:
          Kemerosotan pengaruh dan kuasa Kerajaan Manchu
          Perasaan anti-Manchu di kalangan masyarakat China sendiri
          Pengaruh gerakan pembaharuan sebelumnya
          Peranan golongan terpelajar dan Dr. Sun Yat Sen
          Kesengsaraan sosial dan ekonomi rakyat China
          Kemajuan dalam sistem perhubungan
          Keputusan kerajaan untuk memiliknegarakan jalan-jalan keretapi
           Tujuan Revolusi: gulingkan Dinasti Manchu dan tubuhkan Republik China.
           10 Oktober 1911, Li Yuan Hung berjaya tawan Wuchang, Hanyang dan Hankow.
           Disember 1911, wilayah Selatan, tengah, Barat Daya China diisytihar merdeka oleh Kerajaan Manchu.
           Oktober 1911, Yuan Shih Kai dilantik sebagai ketua tentera untuk tumpaskan Gerakan anti-Manchu.
           Beliau tawan Hankow dan Hanyang (akhir Oktober 1911).
           8 November 1911, beliau dilantik sebagai Perdana Menteri oleh Perhimpunan Nasional.
           Golongan revolusioner tubuhkan kerajaan sendiri di Nanking – Dr. Sun Yat Sen sebagai Presiden.
           1 Januari 1912, golongan revolusioner isytihar China – negara republik.
           12 Februari 1912, Maharaja Hsuan Tung (6 tahun) turun takhta.
           Selepas Dr. Sun Yat Sen letak jawatan, Yuan Shih Kai jadi Presiden sementara (15 Februari 1912).
           Kesan Revolusi China – kacau-bilau.
           Kemudian beliau tubuhkan Parti Progresif – menang banyak kerusi dari kerusi bagi Perhimpunan Kebangsaan dalam Pilihanraya Umum 1912-1913.
           Yuan Shih Kai – pembaharuan dan bertindak sendiri tanpa persetujuan Parlimen atau Kuomintang.
           Kesan – Pemberontakan Kuomintang (Julai 1913) dan Pemberontakan Yunan (Disember 1915).
           Beliau haramkan Kuomintang. Dr. Sun Yat Sen dan pemimpin-pemimpin Kuomintang lari ke Jepun.
           1915, beliau tabalkan dirinya – Maharaja dinasti baru dan isytihar sistem pemerintahan monarki berperlembagaan.
           Mac 1916, terpaksa tubuhkan semula republik kerana rakyat enggan terima.
           6 Jun 1916, beliau mati dan diganti oleh Li Yuan Hung.
           Selepas itu, China alami Zaman Hulubalang kerana persaingan para hulubalang untuk kuasai kerajaan pusat di Peking.
           1916-1928, keadaan anarki dan tiada perpaduan politik.
           1917, Gerakan 4 Mei (golongan intelektual khususnya pelajar “U” Peking) tercetus.
           1919, Gerakan 4 Mei – peristiwa demonstrasi, mogok dan rusuhan (1917-1921).
           Punca – kegagalan pemimpin menjalankan tugas, muncul golongan saudagar dan pekerja baru, perkembangan intelektualisme dan teknologi Karl Marx serta Bolshevik dan hasil Perjanjian Versilles 1919.
           Matlamat – selamatkan China, satukan rakyat, tuntut kebebasan dan pulihkan maruah China.
           Hasil – semangat kebangsaan bertambah, fahaman komunis berkembang, kedudukan Kuomintang diperbaiki dan Gerakan Kebudayaan Baru mulai muncul.
           1912, Kuomintang ditubuhkan di bawah pimpinan Dr. Sun Yat Sen.
           Tujuan – wujudkan demokrasi berparlimen.
           Peringkat awal – parti yang lemah kerana ancaman Yuan Shih Kai dan para hulubalang.
           1917, Dr. Sun Yat Sen tubuh kerajaan tentera di Canton untuk satukan China dan hapuskan kuasa asing.
           Gagal kerana tiada sokongan rakyat di China Selatan.
           Oleh itu, Dr. Sun Yat Sen minta bantuan kuasa Barat.
           Setelah gagal lagi, beliau alih ke Rusia.
           Benarkan Parti Komunis China (PKC) sertai Parti Kuomintang dan terima pengaruh Parti Komunis Rusia.
           Beliau bentuk 3 prinsip rakyat: nasionalisme, demokrasi dan kebajikan sosial.
           12 Mac 1925, Dr. Sun mati, Chiang Kai Sek – Kuomintang.
           1926, beliau lancar Ekspedisi Utara – menentang hulubalang, satukan China dan tubuhkan kerajaan nasionalis di Nanking (1928).
           Kemudian, beliau – kempen anti-Komunis (1927).
           Kerajaan Nasionalis – (cuba) kukuhkan perpaduan China, hapuskan perjanjian dengan kuasa asing dan perolehi semula autonomi tarif.
           Perang Dunia II (1937), paksa beliau bekerjasama dengan PKC untuk menentang Jepun.
           Perang saudara – Kuomintang dan PKC (1946-1949).
           Akhirnya, PKC menang dan Chiang Kai Sek bersama tentera Kuomintang undur ke Taiwan.
           1 Julai 1921, PKC ditubuhkan – rasmi di Shanghai oleh Chen Tu Hsiu dan Li Ta Chao dengan bantuan komintern.
           Kumpulan komunis di bawah Mao Tze Tung dan Chu The – giat – gerakan bawah tanah dan tetapkan diri antara sempadan Kiangsi dan Hunan akibat tentangan Chiang Kai Sek.
           Akhir 1931, PKC tubuhkan Republik Soviet China di Kiangsi – Mao Tze Tung sebagai Pengerusi.
           Apabila tentera Kuomintang tubuhkan barisan bersatu untuk tentang Jepun – Perang China-Jepun II.
           Selepas Perang Dunia II, perang saudara antara Kuomintang dan PKC – PKC menang.
           1 Oktober 1949, PKC isytihar Kerajaan Republik Rakyat China.
 

Kesimpulan

           Selepas itu, negara China jadi negara republik – fahaman komunis.
           PKC semakin berkuasa dan berpengaruh di kalangan masyarakat China, khususnya golongan pekerja dan petani.


Gerakan 4 Mei
 
Pengenalan
            Gerakan 4 Mei ialah peristiwa demonstrasi, permogokan dan rusuhan yang dijalankan pada tahun 1919 oleh kira-kira 5000 pelajar di Peking dari 13 institusi pengajian tinggi dan diketuai oleh pelajar-pelajar serta pensyarah-pensyarah Universiti Peking (Peita). Universiti Peking merupakan pusat revolusi intelektual kerana canselornya Tsai Yuan Pei menggalakkan perkembangan idea-idea baru di kalangan pelajar-pelajar. Gerakan ini merangkumi jangkasama 1917-1921 yang dikenali sebagai “Zaman Revolusi Intelektual” kerana ianya telah meninggalkan kesan yang mendalam dari segi politik, sosial, intelektualisme dan kebudayaan. Di antara tokoh-tokoh penting dalam Gerakan 4 Mei ialah Tsai Yuan Pei, Chen Tu Hsiu, Hu Shih, Monlin, Kuo Mojo dan Lu Shun.
 
Sebab-sebab
1.         Keadaan politik yang tidak mantap
Setelah berjaya menggulingkan Dinasti Manchu melalui Revolusi 1911, pemimpin-pemimpin China gagal membentuk sebuah kerajaan yang efektif. Perselisihan sering berlaku di antara pemimpin-pemimpin menyebabkan rancangan-rancangan pembaharuan tidak dapat dilaksanakan. Sebagai contoh, perselisihan di antara Yuan Shih Kai dan Dr. Sun Yat Sen serta Kuomintang dan kemudiannya selepas kematian Yuan Shih Kai pada tahun 1916 berlaku pula perselisihan di antara Presiden Li Yuan Hung dan Perdana Menteri Tuan Chi Jui. Selepas kematian Yuan Shih Kai juga berlaku zaman “Hulubalang” (Warlordism) yang menyebabkan negeri China semakin menuju kepada kehancuran. Pergolakan politik yang tidak berkesudahan ini menyebabkan golongan bangsawan, sarjana dan intelak hilang kepercayaan terhadap kerajaan.
2.         Peranan saudagar dan pekerja
Semasa Perang Dunia Pertama 1914-1918, muncul perusahaan penting di negeri China seperti perusahaan besi dan keluli yang sangat diperlukan oleh Pihak Berikat. Perkembangan perusahaan ini menyebabkan munculnya saudagar-saudagar besar dan bertambahnya tenaga buruh terutamanya di bandar-bandar perusahaan seperti Shanghai, Canton, Tientsin dan lain-lain. Golongan saudagar dan pekerja merasa kurang senang terhadap politik dalam negeri kerana ianya mengancam kepentingan ekonomi mereka. Golongan ini menentang perbuatan rasuah dan penyelewengan yang dilakukan oleh pegawai-pegawai kerana ianya akan menjejaskan faedah-faedah yang seharusnya diterima oleh mereka. Akibatnya, golongan saudagar dan pekerja melibatkan diri dalam Gerakan 4 Mei dengan tujuan mewujudkan kemantapan politik bagi menjaga kepentingan ekonomi dan kedudukan mereka.
3.         Perkembangan intelektualisme
Antara tahun 1903-1919, semakin ramai pelajar China dari luar negeri pulang ke negeri China. Antaranya ialah Chen Tu Hsiu dan Tsai Yuan Pei dari Perancis, Kuo Mojo dan Lu Shun dari Jepun dan Hu Shih serta Mon Lin dari Amerika. Dengan menggunakan Universiti Kebangsaan Peking (Peita), Tsai Yuan Pei yang menjadi Canselor, Chen Tu Hsiu dan Hu Shih yang menjadi pensyarah, telah menyebarkan idea-idea Barat kepada pelajar-pelajar. Mereka menyebarkan pelajar-pelajar bahawa negeri China jauh ketinggalan jika dibandingkan dengan kemajuan negara-negara Barat. Mereka menekankan kepada penggunaan politik, ekonomi dan pendidikan moden secara Barat untuk membentuk sebuah negara China yang moden dari segi politik, ekonomi dan sosial.
4.         Faktor luar negeri
Peristiwa yang berlaku di negeri-negeri lain turut memberi inspirasi kepada golongan nasionalis terutamanya pelajar-pelajar China. Antaranya peristiwa penting yang memberi kesan mendalam ialah Revolusi Bolshevik yang berlaku di Rusia pada tahun 1917. Revolusi Bolshevik merupakan kejayaan perjuangan rakyat Rusia menggulingkan Kerajaan Czar yang korup. Mereka telah berjaya membentuk sebuah kerajaan yang moden dan disegani. Selain itu, revolusi sosial yang berlaku di beberapa buah negara Eropah seperti Finland, Jerman, Austria dan Hungary serta “rusuhan beras” di Jepun pada tahun 1918 juga telah membangkitkan kesedaran rakyat China untuk menentang kerajaan. Peristiwa-peristiwa tersebut merupakan perjuangan rakyat menentang kerajaan hasil dari rasa tidak puas hati.
5.         Masalah Shantung
Semasa berlakunya Perang Dunia Pertama 1914-1918, Jepun telah mengalahkan Jerman di Shantung dan merampas konsesi Jerman di Shantung. Pada 18 Januari 1915, Jepun telah mengemukakan tuntutan yang dikenali sebagai “21 permintaan” untuk dilaksanakan oleh China. Penerimaan tuntutan-tuntutan tersebut akan menjadikan negeri China sebagai protektorat Jepun. Di antara tuntutan itu ialah:
a.         Negeri China hendaklah berjanji tidak akan menyerahkan atau memajakkan kepada kuasa-kuasa lain mana-mana bahagian, pelabuhan, teluk, pulau atau pantai di sepanjang negerinya.
b.         Negeri China mesti mengambil penasihat-penasihat Jepun dalam bidang kewangan, ketenteraan dan pasukan polis.
c.         China mesti bersetuju terhadap tuntutan yang dicapai di antara Jepun dan Jerman di Shantung.
d.         China hendaklah melanjutkan tempoh pajakan Port Arthur dan khidmat keretapi Manchuria Selatan dari 25 tahun kepada 99 tahun.
e.         China hendaklah mengakui pendudukan Jepun di Shantung.
f.           China dan Jepun akan menjalankan usahasama dalam perusahaan besi. China tidak dibenarkan menjual besi tanpa izin Jepun atau mendirikan perusahaan besi yang lain yang akan menjejaskan usahasama itu.
g.         China mesti membeli 50% senjata dari Jepun.
Golongan pelajar menganggap tuntutan tersebut sebagai satu penghinaan yang boleh menjatuhkan maruah China. Mereka mendesak supaya Kerajaan China menolak sama sekali “21 tuntutan” tersebut. Kemarahan golongan pelajar China bertambah kerana Persidangan Damai Versailles Januari 1919 yang dihadiri oleh pihak berikat mengiktiraf “21 tuntutan” tersebut. Persidangan Versailles Januari 1919 telah memutuskan bahawa bekas hak-hak Jerman di Shantung diserahkan kepada Jepun. Keputusan Persidangan Versailles telah mengakibatkan satu demonstrasi pelajar-pelajar di Peking pada 4 Mei 1919. Mereka menuntut pengembalian hak-hak China di Shantung dan mendesak Kerajaan China supaya tidak menandatangani Perjanjian Versailles. Golongan pelajar juga mendesak Kerajaan China menghukum tiga ahli politik pro Jepun iaitu Chang Tsung Hsing, Lu Tsung Yu dan Tsao Ju Lin yang dipercayai bertanggungjawab bagi penerimaan tuntutan berkenaan oleh China.
 
Kebangkitan
Pada 4 Mei 1919, kira-kira 5000 pelajar di Peking telah mengadakan tunjuk perasaan membantah keputusan Persidangan Damai Versailles mengenai Shantung. Mereka terdiri dari pelajar-pelajar dan pensyarah-pensyarah Universiti Kebangsaan Peking. Mereka berkumpul di bangunan kedutaan iaitu Tien an Men dan membawa sepanduk-sepanduk seperti “Negeri China kepunyaan orang China”, “Kembalikan Hak China di Shantung”, “Jangan Terima 21 Tuntutan”, “Hukum Semua Pengkhianat” dan sebagainya. Tunjuk perasaan menjadi ganas apabila mereka membakar rumah pemimpin-pemimpin China yang pro Jepun seperti Chang Tsung Hsing, Lu Tsung Yu dan Tsao Ju Lin dan mendesak mereka meletakkan jawatan. Golongan pelajar juga telah mendesak wakil China dalam Persidangan Versailles iaitu C.T. Wong dan Wellington Khoo supaya jangan menandatangani Perjanjian Versailles yang dijadualkan pada 28 Jun 1919. Perjuangan golongan pelajar mendapat simpati dari beberapa golongan masyarakat China yang lain. Akhirnya, pekedai-pekedai, pekerja-pekerja kilang dan saudagar-saudagar mengambil bahagian. Golongan pekedai dan saudagar memulaukan barang-barang buatan Jepun sementara pekerja-pekerja pelabuhan memulaukan kapal-kapal Jepun. Sokongan juga datangnya dari tokoh-tokoh politik seperti Sun Yat Sen pemimpin Kuomintang yang berkuasa di Canton dan Warlord. Kerajaan mengambil tindakan menangkap 10 pemimpin pelajar dan 1150 orang pelajar dan dipenjarakan di Penjara Peking serta di Universiti Peking. Di antara pemimpin pelajar yang ditangkap ialah Hsu Te Heng, Chang Kuo Tao dan Yi Ken Ni. Kerajaan juga menutup maktab-maktab dan universiti-universiti di 200 bandar di negeri China.
            Tindakan pelajar, pekedai, saudagar, pekerja kilang dan pekerja pelabuhan menyebabkan ekonomi China merosot dan ini menjejaskan Kerajaan Peking. Untuk meredakan ketegangan politik, kerajaan membebaskan pelajar-pelajar yang ditangkap pada 7 Mei 1919. Kawat juga telah dihantar kepada perwakilan China yang menghadiri Persidangan Versailles untuk menyampaikan arahan Presiden Hau Shih Chang supaya menolak syarat-syarat Perjanjian Versailles. Perwakilan China telah diugut akan menerima hukuman jika menandatangani perjanjian itu. Pelajar-pelajar China di Perancis turut mengambil bahagian dengan mengawasi gerak-geri perwakilan China.
 
Kesan-kesan
1.         Pencapaian matlamat
Gerakan 4 Mei telah mencapai matlamat perjuangannya. Wakil China dalam Persidangan Damai Versailles iaitu C.T. Wong dan Wellington Khoo tidak menandatangani Perjanjian Versailles yang dijadualkan pada 28 Jun 1919 akibat dari desakan pelajar. Tiga orang ahli politik China yang dianggap pro Jepun dan bertanggungjawab bagi penerimaan “21 Tuntutan” Jepun oleh China iaitu Chang Tsung Hsing, Lu Tsung Yu dan Tsao Ju Lin telah meletakkan jawatan. Dalam Persidangan Washington pada 21 November 1921, negeri Jepun telah bersetuju untuk menarik diri dari Shantung.
2.         Membangkitkan semangat kebangsaan
Gerakan 4 Mei telah melahirkan semangat kebangsaan di kalangan orang-orang China. Ianya merupakan saru revolusi mental di kalangan orang-orang China yang digerakkan oleh golongan intelek. Pelajar muncul sebagai golongan penting pembela kepentingan nasional China. Dalam hubungan mengembangkan semangat nasionalisme, golongan pelajar dan intelek dari Universiti Kebangsaan Peking memainkan peranan penting. Demonstrasi oleh pelajar-pelajar mengakibatkan demonstrasi dan permogokan di seluruh China. Golongan pelajar juga telah menganjurkan pemulauan barang-barang buatan Jepun. Pemulauan ini mendapat sokongan ramai dan menjejaskan perdagangan Jepun dengan China. Perasaan anti Jepun juga bertambah di kalangan orang-orang China akibat dari Gerakan 4 Mei. Buat pertama kalinya pekerja-pekerja China mengadakan demonstrasi-demonstrasi secara besar-besaran di Peking, Tientsin, Shanghai, Hankow dan bandar-bandar lain.
3.         Perkembangan fahaman Komunis
Gerakan 4 Mei telah membuka jalan kepada perkembangan fahaman Komunis di negeri China. Ideologi-ideologi Barat telah menarik minat intelek-intelek China yang merupakan pengasas Gerakan 4 Mei. Dalam tahun 1918, Li Ta Chao telah menubuhkan “Society for the Study of Marxism” di Universiti Peking yang merupakan pusat Gerakan 4 Mei. Kebanyakan ahlinya terdiri dari pelajar-pelajar Universiti Peking seperti Chang Kuo Tao dan Mao Tse Tung yang kemudiannya memainkan peranan penting dalam gerakan Komunis di negeri China. Chen Tu Hsiu seorang pemimpin terkemuka Gerakan 4 Mei telah menganut fahaman Marx-Lenin dalam tahun 1920. Beliau telah menubuhkan “Socialist Youth Corps” di Shanghai pada tahun 1920. Pada tahun tesebut juga, Li Ta Chao telah menubuhkan “Socialist Youth Corps” di Peking. Pada tahun 1920 juga, pertubuhan-pertubuhan Marxism telah disatukan dan pada tahun 1921, Chen Tu Hsiu dan Li Ta Chao telah menubuhkan Parti Komunis China dengan bantuan Comintern.
4.         Memperbaiki kedudukan Kuomintang
Gerakan 4 Mei telah melemahkan kedudukan hulubalang-hulubalang yang menguasai Kerajaan China di Peking. Golongan pelajar yang mendapat sokongan orang ramai telah menyalahkan mereka di atas kegagalan negeri China menjaga kepentingannya dalam Perjanjian Versailles 1919. Akibat desakan orang ramai, Kabinet China yang dipimpin oleh Tuan Chi Jui terpaksa dibubarkan. Gerakan 4 Mei telah memperbaiki kedudukan Kuomintang yang bertujuan untuk menyatukan negeri China. Akibat dari tindakan Sun Yat Sen menyokong Gerakan 4 Mei menyebabkan Kuomintang mendapat sokongan ramai terutamanya di kalangan pelajar. Sokongan ini memberi inspirasi kepada Sun Yat Sen untuk menegakkan kuasa Kuomintang di negeri China. Sokongan ini juga membolehkan Sun Yat Sen menyusun semula dan memperkuatkan Kuomintang sehingga Kuomintang di bawah Chiang Kai Shek berjaya menubuhkan kerajaan baru di Nanking pada tahun 1928.
5.         Kemunculan gerakan kebudayaan baru
Gerakan 4 Mei telah mengakibatkan kemunculan Gerakan Kebudayaan Baru. Golongan intelek sama ada dari professor, guru, pelajar atau penulis berpendapat bahawa perjuangan mereka adalah untuk membentuk satu masyarakat baru, menilai kembali tradisi China dan memperkenalkan idea-idea Barat. Universiti Peking memainkan peranan penting menerbitkan majalah-majalah dan akhbar-akhbar yang bertujuan menyumbangkan usaha-usaha membina sebuah masyarakat China yang baru. Di antara majalah dan akhbar tersebut ialah New Youth (Pemuda Baru), New Tide (Aliran Baru) dan Weekly Critic (Pembidas Mingguan). Para intelek seperti Chen Tu Hsiu, Lu Shun, Hu Shih dan Lin Pan Nung telah mengkritik masyarakat tradisional China yang berasaskan ajaran Confucius. Mereka telah menyokong pembentukan negeri China yang moden yang berasaskan sains dan idea-idea Barat. Satu lagi perubahan ialah mengkaji semula ajaran Confucius yang menjadi pegangan hidup orang-orang China. Intelek-intelek China telah terpengaruh dengan pemikiran saintifik Bertrand Russel, John Dewey dan Thomas Huxley yang menganggap fahaman Confucius sudah tidak sesuai lagi dan perlu dihapuskan.
Gerakan 4 Mei telah mendapat perhatian dari negara-negara asing terutama di kalangan penulis. Untuk meninjau lebih lanjut mengenainya ramai penulis Barat dan Asia telah melakukan lawatan ke negeri China. Di antara mereka ialah Bertrand Russel antara Oktober 1920 hingga Julai 1921, Paul Monroe seorang penulis dari Amerika pada tahun 1921, Hans Driesh seorang ahli falsafah Jerman pada tahun 1922 dan pujangga terkenal Rabindranath Tagore pada tahun 1923.
 
Kesimpulan
Gerakan 4 Mei merupakan satu gerakan kebangsaan yang telah mempengaruhi perkembangan politik dan sosial negeri China. Negeri China telah mengalami perubahan politik dan sosial yang mendadak selepas gerakan ini dan ianya juga telah merintis jalan kepada kemunculan Parti Komunis China sebagai sebuah kuasa yang berpengaruh dewasa itu sehingga akhirnya PKC berjaya menubuhkan sebuah Kerajaan Republik Komunis pada tahun 1949.


Masalah Kerajaan China 1927-1936
 
Pengenalan
Sun Yat Sen meninggal dunia pda 12 Mac 1925. Kepimpinan Kuomintang (KMT) telah berpecah kepada 2 puak, iaitu puak kiri di bawah pimpinan Wing Ching Wei dan puak kanan di bawah pimpinan Chiang Kai Shek. Chiang Kai Shek berjaya mengambilalih pucuk kepimpinan KMT. Beliau merupakan pengetua Akademik Whampao dan Ketua Komander Tentera KMT. Beliau dilahirkan di wilayah Chekiang pada tahun 1887 dan menerima pendidikan ketenteraan di negara Jepun.
 
Masalah-masalah
Sewaktu Chiang Kai Shek mengamblialih kepimpinan parti KMT, beliau diancam oleh hulubalang-hulubalang. Semasa kematian Sun Yat Sen, KMT belum dapat menyatukan seluruh negeri China. Sebahagian besar negara China diperintah oleh hulubalang-hulubalang. Sebagai contoh, hulubalang Chang Tso Lin menguasai wilayah Peking, Manchuria, Shantung dan sebahagian wilayah Chihli, hulubalang Sun Chuan Fang pula menguasai wilayah Fukien, Kiangsi, Chekiang, Kiangsu dan Anhwei dan lain-lain lagi. Selagi hulubalang-hulubalang ini tidak ditewaskan, maka selagi itulah negara China tetap akan berpecah-belah. Justeru itu, pada bulan Jun 1926, Chiang Kai Shek dengan seramai 85000 tentera dan dibantu oleh 6000 orang kadet dari Akademik Tentera Whampao telah melancarkan Ekspedisi Utara bagi menentang hulubalang-hulubalang dan menyatukan negara China. Pada tahun 1928, kebanyakan hulubalang telah dikalahkan oleh Chiang kecuali hulubalang Chang Tso Lin. Pada bulan Jun 1928, Chang Tso Lin terbunuh dalam letupan bom di Shanghai. Anaknya Chang Hsueh Liang yang menyedari tentang mustahaknya penyatuan dan perpaduan telah tunduk di bawah kekuasaan Chiang Kai Shek. Dengan jatuhnya Peking ke tangan tentera KMT pada tahun 1928, bermakna kempen yang dimulakan pada tahun 1926 telah tamat. Chiang Kai Shek telah menjadikan Nanking sebagai pusat pentadbiran kerajaannya. Kerajaan KMT yang dipimpin oleh Chiang Kai Shek ini dikenali sebagai Kerajaan Kebangsaan/Nasionalis China. Kerajaan ini mendapat pengiktirafan kuasa-kuasa asing sebagai pemerintah negeri China sehinggalah ke tahun 1949. Kerajaan ini menghadapi pelbagai masalah besar. Masalah ini menyebabkan Chiang Kai Shek gagal mewujudkan sebuah kerajaan yang mantap dan stabil.
            Masalah semasa yang utama ialah hendak menghancurkan pengaruh Komunis di China. Perikatan KMT-PKC tidak pernah disenangi oleh Chiang Kai Shek yang anti-Komunis. Chiang Kai Shek berasa bimbang terhadap pengaruh Komunis yang semakin berkembang dan yakin bahawa perjuangan mereka adalah untuk mengambilalih kuasa di China. Justeru itu, pada tahun 1927, Chiang Kai Shek merasakan kerjasama dengan golongan Komunis tidak diperlukan lagi dan mengambil keputusan menyingkirkan mereka dan penentang-penentang dari KMT. Beliau bertindak menjalankan kempen anti-Komunis dengan cara menindas dan membunuh ramai Komunis dan golongan yang menyokong Komunis di Shanghai, Nanking, Foochow dan Canton.
            Tindakan Chiang Kai Shek menyingkirkan Komunis telah menimbulkan kemarahan mereka. Pada 1 Ogos 1927, golongan Komunis yang dibantu oleh tentera dan petani cuba merampas kuasa di Nanking, tetapi gagal. Pada November 1927, Komunis berjaya menguasai Canton selama 3 hari sahaja. Dalam tempoh 3 hari, kira-kira 15000 terbunuh dan kerosakan dianggarkan kira-kira $250 yuan. Pada tahun 1928, Mao Tse Tung telah menjadikan Yuichin di Kiangsi sebagai pusat pentadbiran. Pelbagai usaha dan pemberontakan dijalankan oleh Komunis untuk menentang Chiang Kai Shek, tetapi semuanya gagal.
            Chiang menumpukan perhatiannya untuk menghapuskan Komunis dan untuk tujuan tersebut, beliau telah meminta bantuan Jerman. Dengan bantuan Jerman, Chiang Kai Shek telah memulakan serangannya ke atas kedudukan Komunis di negeri China. Antara tahun 1930-1934, Chiang Kai Shek telah melancarkan serangan ke atas kedudukan Komunis. Namun begitu, kedudukan Chiang dan KMT agak terancam apabila tentera Jepun melancarkan serangan ke atas Manchuria pada tahun 1931. Tentera KMT tidak dapat mempertahankan China dari serangan Jepun sedangkan tentera Jepun sudah mendekati bandar Peking. Oleh sebab tidak ada jalan lain, Chiang Kai Shek telah mengadakan gencatan senjata dengan Jepun. Dengan perdamaian ini bermakna Chiang Kai Shek dapat meneruskan usahanya menentang Komunis.
            Pada tahun 1934, Chiang telah melancarkan serangan kelimanya ke atas pangkalan tentera Komunis di Juichin, Hunan, Kiangsi yang menyebabkan pihak Komunis mengalami kekalahan teruk. Pada 15 Oktober 1934, Mao Tse Tung bersama-sama 8500 tentera dan 15000 kerajaan dan parti telah berundur dari Juichin ke Shensi Utara sejauh 12800 km/6600 batu dalam peristiwa yang dikenali sebagai “PERJALANAN JAUH DENGAN BERBARISAN”/”LONG MARCH”. Mereka tiba di Shensi Utara pada bulan Oktober 1935 yang mengorbankan kira-kira 70000 orang. Mao Tse Tung telah mengisytiharkan “REPUBLIK RAKYAT SOVIET CHINA” dan Yunan dijadikan sebagai pusat pemerintahan.
            Chiang berusaha untuk menghapuskan Parti Komunis China (PKC) dengan cara memerintah Chang Hsueh Liang tetapi beliau enggan. Sebaliknya beliau bertindak bekerjasama dengan Komunis untuk menentang Jepun. Chiang mengeluarkan arahan supaya Chang ditangkap, malangnya tindakan Chiang telah menimbulkan perbalahan. Akhirnya, Chiang telah diculik. Chiang dibebaskan atas jasa baik T.V. Sang dan Puan Chiang. Persetujuan telah dicapai di mana Chiang diminta menghapuskan polisinya untuk menghapuskan Komunis dan menubuhkan pakatan bersatu dengan Komunis menentang Jepun. Untuk merapatkan lagi hubungan dan kerjasama, pada tahun 1937, Chiang telah menjemput pihak Komunis menghadiri kongres rakyat. Dalam kongres tersebut datu perlembagaan baru telah digubal.
            Satu lagi masalah besar yang dihadapi oleh China ialah tekanan pengaruh asing iaitu kuasa-kuasa Barat dan Jepun. China terpaksa menandatangani perjanjian-perjanjian yang berat sebelah. Melalui perjanjian tersebut, kuasa-kuasa Barat dan Jepun menikmati kemudahan tarif dan wilayah asingan sejak pertengahan abad ke-19 lagi. Hal ini amat menjejaskan kedaulatan China. Kerajaan nasionalis yang dipimpin oleh Chiang berusaha menghapuskan perjanjian-perjanjian yang ditandatangani dengan kuasa-kuasa Barat dan Jepun untuk membebaskan China dari cengkaman tersebut.
            Pada 7 Julai 1928, kerajaan nasionalis telah mengisytiharkan tamatnya tarif bagi kuasa-kuasa Barat di China. Menjelang tahun 1933, China telah memperolehi semula autonomi tarifnya dari kuasa-kuasa Barat. Menjelang akhir tahun 1930-an, hanya Britain, Jepun, Perancis dan Amerika yang masih mengekalkan hak wilayah asingan di China. Perjanjian-perjanjian dengan kuasa-kuasa Barat hanya dapat dihapuskan sepenuhnya pada tahun 1943.
            Perluasan kuasa Jepun di negeri China pada tahun 1930-an telah mengancam kedudukan kerajaan nasionalis. Pada tahun 1931, Jepun telah menyerang dan menawan Manchuria. Sementara pada tahun 1937, Perang China-Jepun Kedua telah meletus. Pencerobohan Jepun menyebabkan Chiang terpaksa membahagikan tenteranya untuk melindungi Peking dan Nanking semasa menyerang PKC. Hal ini bererti Chiang tidak dapat menggunakan sepenuhnya kekuatan tenteranya bagi menghapuskan pengaruh PKC. Hal ini menjejaskan peluang kerajaan nasionalis kejayaan.
            Chiang lebih mengutamakan usaha-usaha menghapuskan PKC daripada menentang pencerobohan Jepun. Hal ini menyebabkan KMT dan kerajaan nasionalis mula kehilangan kepercayaan dan sokongan rakyat. Malahan, ia telah membawa kepada perpecahan tentera kerajaan nasionalis.
            PKC sebaliknya menggunakan peluang ini untuk melaungkan perikatan KMT-PKC bagi mempertahankan China dari serangan Jepun. Tindakan PKC ini menyebabkan PKC menjadi semakin popular di kalangan rakyat China.
            Pencerobohan Jepun juga menambahkan lagi kemerosotan ekonomi China kerana kerajaan nasionalis terpaksa berhadapan dengan ancaman Jepun terlebih dahulu dengan hasil ekonominya. Hal ini menyebabkan reformasi sosial terpaksa diabaikan. Hal ini juga menyebabkan kaum petani telah hilang kepercayaan terhadap kerajaan nasionalis dan sebaliknya semakin ramai bertindak menyokong PKC kerana PKC berjaya menubuhkan sistem pemerintahan dan melancarkan reformasi tanah untuk kaum petani.
            Pada tahun 1937, PKC telah menjalinkan perikatan dengan KMT untuk menentang Jepun. Kesempatan ini digunakan oleh PKC untuk mengembalikan pengaruhnya di negeri China, meluaskan pangkalannya, mengatur strategi untuk meluaskan kawasan penaklukan dan seterusnya merampas kuasa dari KMT.
            Ringkasannya, pencerobohan Jepun merupakan satu faktor dan masalah utama yang melemahkan KMT sehingga membolehkan PKC mendirikan kerajaan Komunis di China pada tahun 1949.


Cara Perang China-Jepun (1937-1945) Membantu PKC Merebut Kuasa
 
Penegnalan
Persaingan antara PKC dan KMT di China telah bermula sejak tahun 1937. PKC telah mengalami kekalahan teruk di tangan KMT sebelum tahun 1937. Kekalahan ini menyebabkan PKC terpaksa melakukan pengunduran dalam satu kumpulan dari China Selatan ke wilayah Sehnsi di China Utara. Peristiwa ini dikenali sebagai “Perjalanan Jauh Dengan Berbaris” atau “Long March” sejauh kira-kira 6000 batu. Namun begitu, Perang China-Jepun 1937-1945 telah merintiskan jalan bagi penyatuan negara China oleh PKC.
 
Cara-cara
Perang China-Jepun telah mengurangkan tekanan KMT ke atas PKC. Semasa Perang China-Jepun, PKC telah mencadangkan penyatuan KMT dengan PKC bagi mempertahankan China daripada serangan Jepun. Dengan itu, pada bulan September 1937, PKC dan KMT bersetuju untuk berdamai bagi mempertahankan China daripada serangan Jepun. Denagn wujudkan pakatan bersama menentang Jepun, ini bererti KMT telah menamatkan permusuhannya dengan PKC. Perikatan ini telah mengurangkan tekanan KMT kepada PKC dan ini memberi peluang kepada PKC untuk mengukuhkan kedudukannya dan meluaskan pengaruhnya di China. Sedangkan KMT terpaksa menumpukan perhatiannya terhadap serangan Jepun.
            Peperangan antara China dengan Jepun selama 8 tahun (1937-1945) telah melemahkan kekuatan tentera KMT kerana peperangan ini merupakan peperangan antara KMT dengan Jepun. Jepun telah lebih menumpukan serangan ke atas KMT, memandangkan KMT-lah yang menerajui Kerajaan China ketika meletusnya Perang China-Jepun. Kekuatan tentera KMT telah digerakkan untuk menentang Jepun. Hal ini menyebabkan ramai daripada tenteranya telah terkorban. Sebahagian besar daripadanya terdiri daripada anggota tentera yang berpengalaman dan cukup terlatih. Sebagai contoh, KMT telah kehilangan pasukan-pasukan tentera yang handal seperti Rejimen ke-87 dan Rejimen ke-88.
            Perang China-Jepun juga menyebabkan kedudukan kewangan KMT mengalami kemerosotan. Penaklukan bandar-bandar dan pelabuhan-pelabuhan utama oleh Jepun menyebabkan Kerajaan KMT kehilangan sokongan dan bantuan kewangan daripada golongan hartawan, peniaga dan pedagang-pedagang China. Sumber-sumber pendapatan utama yang bepunca daripada perdagangan, perusahaan dan cukai-cukai kastam di bandar-bandar dan pelabuhan-pelabuhan utama telah terputus akibat penaklukan Jepun. Dengan itu, hasil Kerajaan KMT menjadi semakin berkurangan.
            Banyak sumber ekonomi seperti perlombongan, pelabuhan dan kilang telah musnah akibat peperangan. Di samping itu, peperangan dengan Jepun juga memerlukan peruntukan yang tinggi. Selepas perang tamat, Kerajaan KMT terpaksa mengambil masa yang panjang untuk memulihkan sumber-sumber ekonomi yang telah lumpuh. Pihak KMT terpaksa memperbaiki segala kerosakan akibat peperangan dengan menggunakan belanja yang besar. Lantaran itu, Kerajaan KMT telah mencetak mata wang dengan berlebihan. Tindakan ini menyebabkan berlakunya inflasi. Dengan ini, harga barangan China telah meningkat sebanyak 2 kali ganda sebagai 67 kali antara bulan Jun 1946 hingga Ogos 1947 (30% sebulan). Pada tahun 1947, nilai mata wang China dibandingkan dengan US$ ialah 1:45000 yuan. Keadaan inflasi ini menyebabkan kemerosotan pengaruh KMT di kalangan orang China.
            Korupsi dalam Kerajaan KMT telah bertambah semasa meletusnya Perang China-Jepun. Semasa perang ini, China mengalami kemerosotan ekonomi. Bagi memulihkan ekonomi China, Amerika telah memberi bantuan kepada Kerajaan KMT. Namun begitu, bantuan Amerika kepada KMT tidak dapat memulihkan ekonomi China. Keadaan ini berlaku kerana pegawai-pegawai Kerajaan KMT tidak cekap dan kegiatan korupsi di kalangan pegawai-pegawai semakin bertambah semasa perang ini. Faktor korupsi ini telah menjatuhkan maruah KMT di kalangan orang China. Dengan itu, ramai askar-askar KMT telah melarikan diri dan menyertai PKC.
            Peperangan selama 8 tahun berturut-turut dengan Jepun telah menyebabkan tentera KMT penat dan bosan. Keadaan ini telah melemahkan semangat askar-askar KMT. Lantaran itu, ramailah askar-askar KMT meninggalkan medan peperangan. Dengan ini, mulai tahun 1943, KMT tidak lagi menyerang tentera Jepun di China. Hal ini telah menjatuhkan imej KMT sebagai pembela tanahair.
            Sejak dari tahun 1930-an hingga 1945, Kerajaan KMT menghadapi cabaran PKC dan pencerobohan Jepun. Ancaman dari PKC dan Jepun ini telah menyebabkan Kerajaan KMT terpaksa menghabiskan sebahagian besar kewangan, tenaga dan masa untuk mengukuhkan angkatan tenteranya. Keadaan ini telah menghalang KMT daripada melancarkan reformasi sosial dan ekonomi. Hal ini menyebabkan KMT gagal memperbaiki nasib golongan petani China. Jadi, KMT telah kehilangan golongan kaum petani China yang bertindak menyokong PKC.
            Selepas perang, Kerajaan KMT telah melaksanakan beberapa rancangan pembangunan ekonomi seperti bidang kewangan, perusahaan, memperbaiki sistem perhubungan dan lain-lain yang lebih menguntungkan kelas pedagang, perusahaan dan golongan kapitalis. Hal ini bererti ekonomi KMT banyak bergantung kepada perdagangan, perusahaan dan cukai kastam yang berpusat di kawasan pantai yang jauh dari kawasan pedalaman. Kekuatan ekonomi KMT bukan berdasarkan sumber pertanian. Hal ini menyebabkan Kerajaan KMT tidak berusaha untuk memajukan bidang pertanian dan meninggikan taraf hidup rakyat khasnya golongan petani yang merupakan golongan terbesar. Hal ini menyediakan peluang keemasan kepada PKC untuk mempergunakan golongan petani.
            Imej dan pengaruh KMT telah merosot sebelum meletusnya Perang China-Jepun. Hal ini berlaku disebabkan penindasan dan paksaan yang dilakukan oleh pegawai-pegawai KMT. Misalnya, petani dipaksa membayar cukai yang tinggi. Tindakan ini sudah pasti menambahkan beban hidup golongan petani dan golongan yang berpendapatan rendah. Dari hari kepercayaan rakyat terhadap KMT telah hilang. Sungguhpun selepas perang, KMT berkuasa, tetapi orang-orang China mensifatkan mereka sebagai penakluk baru, bukan sebagai pembebas tanahair. Pegawai-pegawai Kerajaan KMT telah melakukan penindasan terhadap orang-orang China yang dianggap tidak setia dan pembelot. Pegawai-pegawai KMT lebih berminat untuk mengumpulkan harta benda yang ditinggalkan oleh Jepun. Mereka telah mengabaikan rancangan dan usaha untuk memperbaiki taraf hidup yang sekian lama terbiar akibat dari peperangan. Keadaan ini dipergunakan oleh pihak Komunis untuk mengeksploitasi fikiran rakyat di wilayah-wilayah yang mundur.
            Perang China-Jepun telah menambahkan kepopularan PKC di kalangan orang-orang China. PKC telah muncul sebagai pejuang kebangsaan, apabila PKC mencadangkan penyatuan PKC dengan KMT bagi menghadapi serangan Jepun ke atas China. KMT yang berada dalam keadaan serba-salah terpaksa menerima cadangan PKC, walaupun rancangan ini memberi faedah yang lebih kepada perjuangan PKC.
            Imej PKC di kalangan rakyat adalah tinggi ketika meletusnya Perang China-Jepun kerana PKC dianggap sebagai juara dan penyelamat kedaulatan China. Tentera PKC telah menunjukkan perjuangan yang gigih dan berjaya menanam semangat anti-Jepun di kalangan orang-orang China. PKC menjadi semakin popular apabila masih meneruskan serangan secara gerila ke atas tentera Jepun selepas tahun 1943, berbandingkan dengan KMT yang telah memberhentikan serangannya ke atas Jepun pada masa itu.
            Kelemahan KMT menyebabkan rakyat kehilangan keyakinan dan bosan dengan perjuangannya. Ketidakyakinan ini tidak sahaja lahir dari golongan rakyat biasa, malah juga dari golongan intelek. Jadi, rakyat dan golongan intelek mula berpaling kepada Komunis yang berjaya menanam semangat nasionalisme yang kuat di kalangan mereka. PKC menjadi semakin popular di kalangan golonagn petani dan intelek melalui rancangan-rancangan pembaharuan ekonomi dan sosialnya di wilayah-wilayah yang dikuasai antara tahun 1937-1945. Sebagai contoh, PKC telah melancarkan rancangan pembaharuan pertanian. Melalui rancangan ini, tanah-tanah yang dirampas di wilayah Hunan dibahagikan kepada petani-petani China. Sementara di tempat-tempat lain, PKC telah menetapkan kadar sewa tanah kepada 37.5% daripada jumlah hasil tanaman. Di samping itu, PKC juga telah mengambil langkah-langkah lain seperti menubuhkan koperasi, dan menurunkan kadar faedah bagi pinjaman untuk meningkat pengeluaran pertanian.
            Kepercayaan rakyat terhadap PKC juga dipengaruhi oleh ketabahan, ketokohan, kesabaran dan semangat perjuangan yang ada pada diri pemimpin-pemimpin mereka. Mereka juga menunjukkan semangat berjiwa rakyat dengan cara turut serta melakukan satu-satu rancangan dan cuba membantu serta bersimpati dengan penderitaan hidup yang dialami oleh rakyat. Sifat-sifat ini berbeza dengan pemimpin-pemimpin parti KMT.
            PKC juga mendapat sokongan golongan intelegensia kerana perjuangannya adalah untuk memelihara kedaulatan China dan memperbaiki taraf hidup rakyat. Golongan intelegensia tertarik dengan cadangan-cadangan PKC untuk mengatasi masalah-masalah di China dan sikap anti-imperialismenya. Kepopularan PKC jelas terlihat apabila bilangan ahlinya telah meningkat daripada 40000 pada tahun 1937 kepada 1.2 juta orang pada tahun 1945.
            Perang China-Jepun juga membolehkan PKC menguasai daerah-daerah luar bandar khasnya di bahagian-bahagian China Utara dan China Tengah yang berjumlah penduduk seramai 70-90 juta orang. Pengaruh PKC ketika dan selepas Perang China-Jepun semakin bertambah disebabkan mereka mendapat sokongan dan bantuan daripada rakyat khasnya golongan petani di kawasan luar bandar. Sedangkan tentera KMT pada masa itu bermati-matian menentang serangan Jepun khasnya dk kawasan-kawasan bandar dan pelabuhan-pelabuhan utama. Hal ini menyebabkan kawasan luar bandar terpaksa diabaikan.
            Perang China-Jepun juga membolehkan PKC menambahkan kekuatan tenteranya. Hal ini disebabkan PKC mengatur strategi peperangan dengan bijak. Semasa Perang China-Jepun, PKC lebih tertumpu di wilayah-wilayah Barat Laut China yang kurang diserang oleh Jepun. Selain itu, PKC seboleh-bolehnya cuba mengelakkan daripada berperang secara terbuka dengan tentera Jepun. PKC sekadar membuat serangan hendap yang kecil terhadap Jepun. Justeru itu, PKC tidak kehilangan ramai askarnya semasa meletusnya Perang China-Jepun (1937-1945).
            Perang China-Jepun juga membolehkan PKC menambahkan kekuatan tenetranya. PKC telah mengambil ramai rekrut-rekrut baru khasnya dari golongan petani. Bilangan tentera PKC telah bertambah dari 80000 orang (1937) kepada 910000 orang pada tahun 1945. Teras kekuatan dan pertahanan tentera PKC ialah anggota yang terlatih, berdisiplin dan teratur. Mereka bermoral tinggi dan komited terhadap perjuangan Komunis.
            Semasa Perang China-Jepun, kekuatan PKC di Machuria semakin bertambah apabila pihak Rusia membenarkan PKC mengambil senjata-senjata dan wilayah-wilayah yang ditinggalkan oleh tentera Jepun selepas tamatnya peperangan. Rusia juga membantu PKC merampas kuasa dan mengukuhkan kekuatannya di Manchuria. Bantuan ini telah membantu PKC dalam kempennya menentang kerajaan nasionalis dalam tahun 1946-1949. Dari Manchuria bermulanya kejayaan PKC menawan wilayah-wilayah China satu demi satu.
 
Kesimpulan
Sebenarnya, Perang China-Jepun telah membolehkan PKC merombak organisasinya, memasukkan rekrut baru dan meluaskan pengaruhnya di kalangan kaum petani serta bersedia untuk memerangi KMT selepas Perang Dunia Kedua untuk menegakkan kerajaan Komunis di China.


Faktor Rampasan Kuasa Oleh PKC
 
Pengenalan
Parti Komunis China (PKC) ditubuhkan pada tahun 1921. Di antara tahun 1923-1927, PKC telah bergabung dengan Kuomintang (KMT) untuk menentang hulubalang-hulubalang dan menyatukan China. Pada tahun 1927, perikatan KMT-PKC telah ditamatkan oleh Chiang Kai Shek. Mulai tahun tersebut, kedua-dua parti ini sentiasa bersaing untuk merebut kuasa di China. Perang saudara telah meletus antara PKC dan KMT mulai  tahun 1946 sehinggalah tahun 1949. PKC akhirnya telah berjaya merampas kuasa dari KMT pada tahun 1949 dan mewujudkan pemerintahan republik Komunis di China.
 
Faktor-faktor
Perjanjian Sun-Joffe yang ditandatangani antara Sun Yat Sen dengan pihak Komunis Rusia pada tahun 1923 merupakan titik tolak ke arah kejayaan PKC. Melalui kerjasama tersebut, PKC yang baru diasaskan pada tahun 1921 telah dapat berkembang dengan pesat di bawah naungan KMT. Hal ini jelas terbukti dengan bertambahnya keahlian PKC begitu pesat sekali. Malahan KNT sendiri hampir-hampir dikuasai oleh Komunis jika Chiang Kai Shek tidak mengambil tindakan menghapuskan anasir-anasir Komunis di dalam KMT dan seterusnya menamatkan kerjasama antara KMT-PKC pada tahun 1927.
            PKC juga mempunyai pemimpin yang baik dan berdedikasi seperti Mao Tze Tung dan Chu Teh. Mao Tze Tung adalah teraju utama yang mempunyai strategi perjuangan yang bersama dengan Komunis Rusia dan pemimpin-pemimpin lain dalam PKC. Beliau berpendapat PKC perlu menyatukan sebuah masyarakat China, bukan sekadar kaum buruh sahaja, tetapi juga petani dengan cara menghasut mereka menentang tuan-tuan tanah. Mao Tze Tung memilih kawasan pergunungan berhampiran Juichin yang terletak di sempadan Hunan-Kiangsi sebagai kawasan operasinya. Pengaruh PKC semakin bertambah di bawah kepimpinan Mao Tze Tung. Selain itu, pemimpin-pemimpin PKC yang lain termasuklah Mao Tze Tung tidak mudah putus asa walaupun mereka mengalami kekalahan demi kekalahan kepada tentera KMT di peringkat awal.
            Perjalanan Jauh/Long March yang dijalankan oleh Mao Tze Tung dan penyokong-penyokongnya semasa berundur dari Kiangsi dengan seramai 80000 orang tentera, 15000 pegawai kerajaan dan parti yang bermula dari Juichin ke Shensi Utara sejauh 12800 km telah tiba pada Oktober 1935 mengorbankan kira-kira 70000 orang. Perjalanan ini telah meninggalkan beberapa implikasi yang menarik mengenai sejarah ketahanan manusia dalam menghadapi pelbagai cabaran dengan berjalan kaki selama setahun yang telah memperlihatkan kejayaan Mao Tze Tung menanamkan semangat gigih dan disiplin yang tinggi di kalangan pengikut-pengikutnya. Perjalanan ini juga memberi kesempatan kepada PKC untuk menyebarkan ideologi Komunis di kalangan rakyat dan berjaya memisahkan PKC dari kongkongan Moscow. Mao Tze Tung telah muncul sebagai pemimpin yang tidak boleh dipertikaikan dan mulai tahun 1935, PKC benar-benar berorientasikan China dan bukannya Moscow lagi.
            Asas kejayaan PKC ialah kekuatan tentera dan strategi peperangan yang baik. tentera PKC adalah terlatih, berdisiplin dan teratur. Mereka bermoral tinggi dan komited terhadap perjuangan Komunis. Bilangan tentera PKC telah bertambah daripada 80000 pada tahun 1937 kepada 910000 pada tahun 1945. Pertambahan bilangan tentera PKC adalah disebabkan oleh PKc amat bijak mengatur strategi dalam menghadapi serangan Jepun. PKC seboleh-bolehnya cuba mengelak daripada peperangan secara terbuka dengan Jepun. PKC sekadar membuat serangan hendap yang kecil terhadap Jepun. Selain itu, PKC juga bertumpu di wilayah-wilayah Barat Laut China yang kurang diserang oleh Jepun. Dengan demikian, PKC tidak mengalami kehilangan askar yang ramai semasa serangan Jepun ke atas China pada tahun 1937-1945.
            Perang China-Jepun membolehkan PKC mengambil rekrut-rekrut baru di kalangan golongan petani. Perang ini juga membolehkan PKC menguasai daerah-daerah luar bandar di China Utara dan Tengah yang berjumlah penduduk seramai 70-80 juta orang. Justeru itu, menjelang bulan Jun 1947, bilangan tentera, senapang dan meriam PKC dengan KMT hampir-hampir sama. Keadaan ini menyenangkan usaha-usaha PKC untuk merampas kuasa di China.
            Selepas Perang China-Jepun, PKC telah berjaya mengatur strategi-strategi dan teknik-teknik peperangan dengan baik. PKC telah melanggarkan serangan secara gerila ke atas garisan-garisan KMT yang terpencil antara tahun 1946-1948. Tindakan ini menyebabkan PKC berjaya menguasai daerah-daerah luar bandar dan memutuskan saluran makanan dan perhubungan KMT yang berpusat di bandar-bandar. Dengan ini, tentera KMT di bandar terkepung dan mudah ditewaskan. Kebijaksanaan PKC menyusun strategi tentera jelas kelihatan dalam Perang Hsuchow yang berlaku antara bulan Oktober sehingga Disember 1948. Askar-askar KMT yang dikepung oleh askar-askar PKC terpaksa menyerah diri.
            PKC juga menubuhkan pasukan propaganda iaitu United Front Cadres yang menjalankan propaganda di kalangan rakyat di kawasan yang dikuasai oleh KMT dan pasukan Friendly Armie’s yang ditugaskan menyusup masuk ke dalam pasukan tentera KMT.
            Rusia sentiasa memberi bantuan kepada PKC sejak penubuhannya pada tahun 1921. Keadaan ini dapat dilihat melalui tindakan Rusia memberikan bantuan kepada PKC dengan membenarkan mereka memperoleh senjata dan kelengkapan perang yang ditinggalkan oleh Jepun di Manchuria. Dengan bantuan Rusia, PKC telah berjaya merampas kuasa dan menduduki Manchuria. Bantuan ini telah membantu PKC dalam kempen mereka menentang kerajaan nasionalis pada tahun 1946-1949.
            Tentera KMT tidak berciri-ciri disiplin dan semangat yang tinggi seperti PKC, malahan semakin merosot. Keadaan ini wujud kerana askar-askar KMT sudah lama mengalami peperangan iaitu sejak KMT mula ditubuhkan lagi. Hal ini menyebabkan askar-askar KMT letih dan bosan. Ia secara sulit tidak langsung telah melemahkan semangat perjuangan mereka. Justeru itu, mulai penghujung tahun 1943, KMT tidak menyerang tentera Jepun di China.
            Tambahan pula, semasa Perang China-Jepun (1937-1945), KMT mengalami kehilangan askar yang ramai berbandingan dengan PKC. Hal ini disebabkan Jepun lebih menumpukan serangannya ke atas KMT, memandangkan KMT-lah yang menerajui Kerajaan China ketika meletusnya Perang China-Jepun. KMT telah kehilangan anggota tentera yang berpengalaman dan cukup terlatih seperti pasukan ke-87 dan ke-88.
            Organisasi tentera KMT yang lemah. Tenteranya terbahagi kepada beberapa golongan komander-komander yang cekap tetapi tidak termasuk golongan Whampao telah diberi jawatan-jawatan yang tidak penting. Hal ini telah melemahkan kedudukan KMT.
            Strategi-strategi dan teknik-teknik tentera KMT adalah lemah. Tenteranya berselerak dan tertumpu di bandar-bandar sahaja. Sementara kawasan-kawasan luar bandar telah diabaikan. Hal ini membolehkan PKC menguasai kawasan-kawasan luar bandar dan mengepung tentera KMT di bandar-bandar dengan cara memutuskan saluran perhubungan dan bekalan. Sementara pemimpin-pemimpin tentera KMT, bukan sahaja tidak cekap tetapi korupsi. Hal ini menyebabkan ramai askar KMT melarikan diri dan berpaling tadah dengan menyertai tentera PKC.
            PKC menjadi semakin popular di kalangan orang China khasnya golongan petani dan intelegensia. Hal ini merupakan faktor penting kejayaan PKC di China. Perang China-Jepun telah menambahkan kepopularan PKC. PKC telah muncul sebagai pejuang kebangsaan, apabila PKC mencadangkan penyatuan KMT dengan PKC untuk mempertahankan China dari serangan Jepun. KMT yang berada dalam keadaan serba salah terpaksa menerima cadangan PKC. Jadi, pada bulan September 1937, PKC dan KMT telah bersetuju untuk berdamai bagi mempertahankan China dari serangan Jepun. Dengan wujudnya pakatan bersama menentang Jepun, bererti KMT telah menamatkan permusuhannya dengan PKC. Suasana seperti ini telah memberi peluang kepada PKC untuk mengukuhkan diri dan meluaskan pengaruhnya di China.
            Imej PKC sebagai pejuang kebangsaan semakin meningkat dan bertambah popular apabila PKC meneruskan serangan gerila ke atas Jepun selepas tahun 1943. Sedangkan KMT yang sangat lemah ketika itu tidak lagi menyerang tentera Jepun di China kerana terlalu letih dan bosan akibat terlalu lama berperang.
            Rancangan dan strategi PKC dalam memenangi hati rakyat semasa Perang China-Jepun (1937-1945) telah menjadikan PKC semakin popular di kalangan golongan petani dan intelegensia. PKC mendapat sokongan petani melalui rancangan pembaharuan pertanian. Di bawah rancangan ini, PKC telah merampas tanah-tanah di wilayah Hunan dan kemudiannya dibahagikan semula kepada petani-petani. Selain itu, PKC telah menubuhkan koperasi-koperasi dan menurunkan kadar faedah bagi pinjaman untuk meningkatkan keperluan pengeluaran pertanian. Golongan petani juga digalakkan mengambil bahagian dalam pentadbiran tempatan. Selain itu, pemimpin-pemimpin dan askar-askar PKC juga mewujudkan hubungan yang baik dengan petani-petani. Mereka mengikut corak penghidupan yang sama seperti rakyat. Keadaan ini berbeza dengan pemimpin-pemimpin parti KMT. Hal-hal seperti inilah yang menambahkan kepopularan PKC di kalangan petani-petani China. Justeru itu, sebahagian besar daripada mereka telah menyertai PKC.
            PKC juga mendapat sokongan golongan intelegensia yang berpendapat ianya berjuang untuk kebajikan rakyat. Mereka tertarik dengan perjuangan PKC untuk memperbaiki kehidupan rakyat dan memelihara kedaulatan China. Golongan intelegensia tertarik dengan dasar PKC untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh China berhubung dengan tekanan dunia antarabangsa, khasnya imperialisme Barat dan Jepun. Kepopularan PKC jelas terbukti dengan peningkatan keahliannya dari kira-kira 40000 orang pada tahun 1937 kepada 1.2 juta orang pada tahun 1945.
            Rakyat China telah hilang keyakinan terhadap KMT sebagai ejen yang berkesan dalam pembinaan semula negara. KMT telah gagal memperbaiki taraf hisup petani-petani China. Keadaan ini berlaku kerana KMT menghadapi masalah kewangan semasa meletusnya Perang China-Jepun. Penaklukan bandar-bandar dan pelabuhan-pelabuhan utama oleh Jepun menyebabkan KMT kehilangan sokongan dan bantuan kewangan daripada golongan hartawan, peniaga dan pedagang China. Lagipun, sumber pendapatan utama kerajaan KMT yang sebahagian besarnya berpunca dari perdagangan, perusahaan dan cukai-cukai kastam di bandar-bandar utama dan pelabuhan-pelabuhan penting juga terjejas akibat penaklukan Jepun. Selain itu, KMT terpaksa menghabskan sebahagian besar kewangan, tenaga dan masa untuk mengukuhkan angkatan tenteranya. Keadaan ini menghalang KMT daripada melancarkan reformasi sosial dan ekonomi. Hal ini menyebabkan KMT gagal memperbaiki nasib golongan petani China. Lantaran itu, KMT telah kehilangan sokongan petani China yang bertindak menyokong PKC.
            KMT juga tidak berjaya mencegah inflasi yang disebabkan perbelanjaan tentera yang tinggi dan kemerosotan ekonomi serta pengeluaran mata wang yang berlebihan. Semasa Perang China-Jepun, banyak kegiatan ekonomi telah musnah seperti perlombongan, pelabuhan, kilang dan lain-lain. Selain itu, peperangan dengan Jepun juga memerlukan peruntukan yang tinggi. Bagi memulihkan semula sumber ekonomi China, KMT terpaksa menggunakan perbelanjaan yang besar. Lantaran itu, kerajaan KMT terpaksa mencetak mata wang dengan berlebihan. Tindakan ini menyebabkan berlakunya inflasi di mana harga barangan telah meningkat dua kali ganda sebanyak 67 kali antara bulan Jun 1946 sehingga Ogos 1948. Pada pertengahan tahun 1947, nilai mata wang China berbanding Dollar Amerika ialah 45000:1. Keadaan ini sudah tentulah menyulitkan kehidupan rakyat China yang sedang hidup menderita. Justeru itu, terdapat kepercayaan umum bahawa KMT telah hilang mandat dari syurga untuk memerintah China.
            Korupsi dan rasuah di kalangan pegawai-pegawai kerajaan dan pemimpin-pemimpin tentera KMT telah bertambah semasa meletusnya Perang China-Jepun. Semasa perang ini, China mengalami kemerosotan ekonomi. Bagi memulihkan ekonomi China, Amerika telah memberi bantuan kepada kerajaan KMT. Namun begitu, bantuan Amerika kepada KMT tidak dapat memulihkan ekonomi China. Kebanyakan bantuan kewangan Amerika telah disalahgunakan oleh pegawai-pegawai kerajaan dan pemimpin-pemimpin tentera KMT. Selain itu, peralatan senjata dan bekalan perubatan KMT telah dijual kepada PKC oleh pegawai-pegawai KMT sendiri. Faktor korupsi ini telah menjatuhkan maruah KMT di kalangan orang-orang China yang menyebabkan rakyat China hilang kepercayaan dan kesetiaan kepada KMT.
            Selepas perang, kerajaan KMT telah melaksanakan beberapa rancangan pembangunan ekonomi seperti dalam bidang kewangan, perusahaan, memperbaiki pehubungan dan lain-lain yang lebih menguntungkan kelas pedagang, pengusaha dan golongan kapitalis. Hal ini bererti ekonomi KMT banyak bergantung kepada perdagangan, perusahaan dan cukai kastam yang berpusat di kawasan pantai yang jauh dari kawasan pedalaman. Hal ini menyebabkan kerajaan KMT tidak berusaha untuk memajukan bidang pertanian dan meninggikan taraf hidup golongan petani yang merupakan golongan terbesar. Keadaan ini menyediakan peluang keemasan kepada PKC untuk mempergunakan golongan petani.
            Imej dan pengaruh KMT telah merosot sebelum meletusnya Perang China-Jepun. Hal ini disebabkan oleh penindasan dan paksaan yang dilakukan oleh pegawai-pegawai KMT. Misalnya, petani dipaksa membayar cukai yang tinggi. Tindakan ini sudah tentu menambahkan beban hidup golongan petani dan golongan yang perpendapatan rendah.
            Selepas Jepun menyerah kalah, tentera KMT mula masuk ke kawasan yang dahulunya diduduki oleh Jepun dan bersikap sebagai penakluk baru, bukan sebagai pembebas tanahair. Mereka melayan penduduk China dengan sikap yang angkuh dan penghinaan. Pegawai-pegawai KMT telah melakukan penindasan terhadap orang-orang China yang dianggap tidak setia dan pembelot. Pegawai kerajaan KMT lebih berminat untuk mengumpul harta benda yang ditinggalkan oleh Jepun. Mereka terpaksa mengabaikan rancangan dan usaha untuk memperbaiki taraf hidup rakyat yang sekian lama terbiar akibat peperangan. Keadaan ini dipergunakan oleh PKC untuk mengeksploitasikan fikiran rakyat di wilayah-wilayah yang mundur.
            Selepas perang, KMT gagal memperbaiki taraf hidup rakyat China, khasnya golongan petani. KMT juga membenarkan tuan-tuan tanah mengenakan kadar cukai yang tinggi ke atas rakyat khasnya golongan petani. Pengaruh KMT di kalangan golongan peniaga juga merosot selepas Perang China-Jepun, apabila KMT mengenakan bayaran-bayaran yang tinggi ke atas firma-firma swasta. Sementara golongan intelegensia pula telah menarik diri dari KMT akibat tentangan-tentangan KMT terhadap pembaharuan-pembaharuan yang dilaksanakan dan pemerintahan dictator yang diamalkan oleh KMT.
 
Kesimpulan
PKC akhirnya telah berjaya merampas kuasa dari KMT pada tahun 1949. Dengan kekalahan ini tentera KMT telah berundur ke Taiwan. PKC seterusnya telah mengisytiharkan penubuhan KERAJAAN REPUBLIK RAKYAT CHINA pada 1 Oktober 1949.JEPUN

Kejatuhan Shogun Tokugawa
 
Pengenalan
Pada tahun 1600, Iyeyasu telah berjaya mengalahkan musuh-musuhnya dalam pertempuran Sekigahara dan atas kejayaannya itu maka pada tahun 1603, Maharaja Jepun memberi gelaran “Shogun” kepadanya. Dengan ini lahirlah pemerintah Shogun dari keluarga Tokugawa. Setelah mendapat kuasa secara perlahan-lahan Shogun Tokugawa mengambilalih kekuasaan dari Maharaja sehingga Shogun Tokugawa yang benar-benar berkuasa di Jepun. Pusat pentadbiran telah dipindahkan ke Yedo sementara Maharaja ditempatkan di Kyoto dan tidak dibenarkan bergiat dalam urusan pentadbiran.
 

Faktor kejatuhan Shogun Tokugawa

1.         Peranan saudagar dan perubahan corak sosial
Salah satu faktor yang membawa kepada kejatuhan Shogun Tokugawa ialah peranan golongan saudagar dan berlakunya perubahan corak sosial di Jepun. Pada abad ke-18, sistem politik dan sosial di Jepun mulai berubah akibat sistem ekonomi wang yang menggantikan sistem tukaran barang. Oleh sebab pentingnya ekonomi wang menyebabkan kedudukan golongan saudagar menjadi golongan yang berpengaruh dalam masyarakat dan sebaliknya golongan daimyo (bangsawan) dan samurai (pahlawan) mulai merosot. Ramai golongan daimyo dan samurai telah meminjam wang dari golongan saudagar hinggakan mereka terikat dengan hutang-piutang. Juga ramai dari golongan daimyo dan samurai menceburkan diri dalam bidang perniagaan. Keadaan ini menyebabkan menjelang abad ke-19, tidak ada perbezaan taraf antara saudagar dengan daimyo dan samurai. Dengan ini sistem feudal terhapus dengan sendirinya.
2.         Menentang dasar isolasi
Golongan saudagar juga tidak setuju dengan dasar isolasi menindas Tokugawa. Dengan dasar isolasi bermakna saudagar-saudagar tidak mendapat pasaran yang luas bagi barang-barang dagangan mereka. Oleh sebab itu, mereka ingin supaya diadakan hubungan dengan dunia luar kerana ini akan menguntungkan mereka. Berdasarkan perkara itu, golongan saudagar asing bekerjasama dengan golongan anti-Tokugawa golongan menentang Shogun Tokugawa seperti yang dilakukan oleh saudagar-saudagar di bandar Osaka.
3.         Perasaan kebangsaan/fahaman shintoisme
Sebab lain ialah munculnya semangat kebangsaan dan fahaman shintoisme. Semangat hotmat dan taat kepada Maharaja hidup kembali. Akibat tindakan Tokugawa menggalakkan orang-orang Jepun terutama golongan samurai mengkaji sejarah dan sastera Jepun kuno. Sungguhpun tindakan ini untuk kebaikan negeri Jepun tetapi kesannya menjejaskan kedudukan Tokugawa sendiri. Hasil dari kajian mereka dan mengikut fahaman (kepercayaan Shinto) bahawa Maharaja Jepun adalah keturunan Dewi Matahari (Amitorasu). Berdasarkan kepercayaan tersebut orang Jepun berpendapat Maharaja yang harus berkuasa dan dihormati. Dengan ini muncul golongan yang ingin mengembalikan kekuasaan Maharaja dan menjatuhkan Tokugawa.
4.         Tekanan ekonomi
Kedudukan Shogun Tokugawa semakin terjejas bila berlakunya tekanan ekonomi. Pada abas ke-18 dan ke-19 merupakan zaman kejatuhan ekonomi. Penduduk Jepun telah bertambah dan ini menyebabkan berlakunya kekurangan makanan. Untuk atasi masalah tersebut, petani-petani telah dikerah supaya dapat hasilkan keluaran pertanian berlebihan. Hal ini menjadi beban kepada petani-petani yang terpaksa bekerja lebih kuat. Penghidupan petani-petani semakin susah apabila adanya cukai-cukai.
5.         Tentangan suku kaum dari Barat
Perasaan benci terhadap Tokugawa tidak sahaja dari petani-petani yang tertindas terutama dari suku kaum dari Barat iaitu Satsuma, Choshu, Toza dan Hizen. Tokugawa berkuasa tetapi wilayah kekuasaan Tokugawa sekitar Yedo sedangkan wilayah-wilayah lain tidak dapat diletakkan secara langsung. Oleh sebab itu suku kaum-suku kaum tersebut dapat bertindak balas. Mereka sedar tanpa persekutuan suku kaum yang lain mereka tidak dapat mengalahkan Tokugawa. Oleh itu, mereka telah bersatu dan tindakan selanjutnya ialah menyokong Maharaja yang ketika ini ditindas oleh Tokugawa.
6.         Fedatangan Barat
Faktor yang membawa kepada kejatuhan Tokugawa juga disebabkan oleh kedatangan Barat. Pada tahun 1853, Commodore Perry dari Amerika tiba di Jepun dengan tujuan mengadakan hubungan perdagangan dan mendapat jaminan keselamatan anak-anak kapal Amerika. Disebabkan bimbang terhadap ancaman Amerika maka pada tahun 1854, Perjanjian Kanagawa ditandatangan antara Perry dengan Tokugawa. Kemudian perjanjian dengan Rusia dan Perancis juga dibuat. Tindakan Tokugawa itu telah menjadi kemarahan rakyat Jepun termasuk beberapa golongan dari keluarga Tokugawa sendiri.
Peristiwa ini digunakan oleh musuh Tokugawa untuk menggugar kedudukan Tokugawa. Suku kaum dari Barat telah menjalankan tindakan anti-Barat. Pada tahun 1862, seorang Inggeris bernama Richardson mati dibunuh oleh putera Satsuma. Pada tahun 1863, kaum Choshu telah menembak kapal-kapal Barat di Selat Shimonoseki. Sebagai tindakbalas, pada tahun 1863, Inggeris menyerang Kagoshima kediaman Satsuma. Kemudian pada tahun 1864 angkatan laut bersekutu iaitu Inggeris, Amerika, Perancis dan Belanda menyerang Choshu di Selat Shimonoseki.
Pihak Barat telah menyalahkan Tokugawa berikutan berlakunya peristiwa-peristiwa anti-Barat. Keadaan ini menyebabkan pada tahun 1866, Tokugawa telah menghantar tenteranya untuk menyerang Choshu tetapi malangnya tentera Tokugawa telah dikalahkan. Kedudukan Tokugawa semakin runcing apabila kaum Toza telah bersatu dengan Choshu dan Satsuma untuk menentang Tokugawa. Memandangkan adanya tekanan-tekanan dan desakan-desakan dalam negeri maka Shogun Keiki bersetuju meletakkan jawatan. Pada bulan November 1867, kekuasaan telah diserahkan kepada Maharaja Meiji. Dengan ini, tamatlah Shogun Tokugawa di Jepun.
 

Kesimpulan

Faktor dalam negeri merupakan faktor utama yang membawa kepada kejatuhan Tokugawa. Shogun Tokugawa telah berjaya berkuasa kira-kira lebih dari dua abad setengah. Pada peringkat awal pemerintahan Tokugawa telah mencapai beberapa kemajuan. Tetapi kejayaan lebih besar telah dicapai semasa pemerintahan Meiji. Dalam zaman Meiji, Jepun mula memasuki dunia moden dan dalam masa yang sangat singkat Jepun mencapai taraf yang sama dengan negara-negara Barat, baik dalam bidang ekonomi mahupun dalam bidang ketenteraan.


Negeri Jepun Selepas Perang Dunia Kedua
 
Pengenalan
Negeri Jepun telah tewas dalam Perang Dunia Kedua. Pendudukan Amerika selama 6 ½ tahun telah bermula secara rasmi pada 2 September 1945 dan berakhir pada 28 April 1952. Pada teorinya, pendudukan tersebut adalah bersifat antarabangsa. Satu perjanjian yang dicapai di Moscow pada bulan Disember 1945 telah menetapkan bahawa pendudukan di negeri Jepun harus ditentukan oleh dua badan, iaitu Suruhanjaya Timur Jauh (Far Eastern Commission) dan Majlis Berikat (Allied Council). Suruhanjaya Timur Jauh diwakili oleh 13 buah negara dan beribu pejabat di Washington manakala Majlis Berikat diwakili oleh 4 buah negeri dan beribu pejabat di Tokyo. Pada akhirnya, pendudukan tersebut telah dilaksanakan oleh Amerika Syarikat melalui Jeneral Douglas MacArthur yang telah dilantik Pemerintah Agung Kuasa-kuasa Berikat (Supreme Commander for the Allied Powers – SCAP). Pada bulan April 1951, Jeneral Douglas MacArthur telah diganti oleh Jeneral Matthew B. Ridway. Dasar pendudukan Amerika adalah berasaskan kepada 2 prinsip utama, iaitu keperluan membubarkan angkatan tentera Jepun (demilitarization) dan menjadikan Jepun sebuah negara yang demokratik (democratization of Japan). Pada keseluruhannya, pendudukan Amerika di negeri Jepun telah berjaya dan diterima baik oleh rakyat Jepun. Ia telah membantu negeri Jepun memulihkan ekonominya dan mengamalkan sistem kerajaan berparlimen. Pada 8 September 1951, Amerika Syarikat dan 47 buah negara lain telah menandatangani satu perjanjian perdamaian dengan negeri Jepun di San Francisco. Melalui perjanjian ini, Jepun mencapai semula kemerdekaannya pada 28 April 1952 tetapi terpaksa menggugurkan segala tuntutan ke atas bekas koloni-koloninya.
 

Kesan-kesan Pendudukan Amerika

1.         Pembubaran angkatan tentera
Salah satu tugas utama SCAP ialah untuk membubarkan angkatan tentera Jepun. Ini adalah untuk memastikan bahawa negeri Jepun tidak akan lagi mengancam keamanan dan keselamatan dunia. Jentera perang Jepun telah dimusnahkan. Angkatan tentera Jepun dan kira-kira 1300 buah persatuan nasionalis lampau telah dibubarkan. Kilang-kilang membuat senjata telah ditutup. Peperangan diharamkan. Semua tentera dan orang awam Jepun di seberang laut yang berjumlah kira-kira 3 juta telah dibawa balik ke negeri Jepun. Pembicaraan orang Jepun yang dianggap penjenayah perang telah diadakan. 7 pemimpin Jepun termasuk Tojo telah digantung dalam bulan Disember 1948. SCAP telah juga menyingkirkan kira-kira 200000 orang pegawai tentera, kerajaan dan pemimpin perniagaan yang dipercayai terlibat dengan dasar perluasan negeri Jepun.
2.         Pengenalan unsur-unsur demokrasi
Pengenalan unsur-unsur demokrasi merupakan kesan terpenting pendudukan Amerika. Satu perlembagaan demokratik baru telah diperkenalkan pada tahun 1947. Negeri Jepun telah mengamalkan semula sistem kerajaan berparlimen dengan keunggulan Diet. Diet yang terdiri dari Dewan Rakyat dan Dewan Councillor dijadikan organ kuasa negara yang tertinggi dan organ perundangan yang tunggal. Diet juga diberi kuasa penuh ke atas hal-hal kewangan. Kedua-dua Dewan Rakyat dan Dewan Councillor merupakan badan terpilih. 467 orang ahli Dewan Rakyat adalah dipilih bagi tempoh 4 tahun manakala 250 orang ahli Dewan Councillor adalah dipilih bagi tempoh 6 tahun. Semua rakyat Jepunyang berumur 20 tahun dan ke atas mempunyai hak mengundi. Perlembagaan baru tersebut juga mensyaratkan bahawa Perdana Menteri Jepun harus dipilih daripada kalangan ahli Diet. Majoriti menteri-menteri kabinet juga merupakan ahli Diet. Kuasa kerajaan pusat telah diagihkan dan pilihanraya tempatan digalakkan. Pihak-pihak berkuasa tempatan diberi kuasa yang lebih dalam hal-hal cukai dan perundangan. Kementerian Dalam Negeri yang menguasai polis dan pentadbiran tempatan telah dibubarkan. Perlembagaan baru ini telah menjamin hak-hak asasi seperti persamaan dari segi undang-undang, kebebasan pemikiran, kebebasan akhbar dan hak-hak suami dan isteri yang sama. Orang tahanan politik dibebaskan. Perlembagaan baru Jepun telah juga mengubah kedudukan Maharaja Jepun yang telah dianggap sebagai suci dan “inviolable”. Maharaja Jepun dijadikan hanya lambing negara dan perpaduan rakyat Jepun. Baginda tidak lagi mempunyai sebarang kuasa berkaitan dengan pentadbiran negara. Kerajaan Jepun telah menjadi sekular.
3.         Pemulihan ekonomi
Pemulihan ekonomi merupakan kesan jangka pangjang pendudukan Amerika yang penting. Beberapa pembaharuan ekonomi yang bertujuan menggalakkan pembahagian pendapatan yang lebih luas di kalangan rakyat Jepun telah diperkenalkan. Pihak berkuasa pendudukan telah melaksanakan satu program pembaharuan tanah yang bertujuan menambahkan pemilikan tanah oleh petani-petani. Melalui Akta Pembaharuan Tanah 1946, pihak berkuasa pendudukan telah membeli tanah-tanah kepunyaan tuan-tuan tanah tidur (absentee landlords). Tanah-tanah ini kemudiannya dijual dengan harga rendah kepada petani-petani. Program tersebut tamat dilaksanakan pada tahun 1950 dan telah membolehkan 3 juta orang petani memperolehi tanah seluas 5 juta ekar. Ia juga berjaya menstabilkan ekonomi luar bandar. Pihak berkuasa pendudukan telah juga mengambil langkah-langkah untuk menghapuskan monopoli ekonomi negeri Jepun oleh golongan zaibatsu. 83 buah syarikat induk zaibatsu telah dibubarkan. Harta-harta zaibatsu telah dibekukan. Ahli-ahli keluarga dan eksekutif zaibatsu telah disingkirkan. Pihak berkuasa pendudukan telah menggalakkan penubuhan kesatuan-kesatuan sekerja. Akta Kesatuan Sekerja 1945 telah memberi pekerja-pekerja hak mogok dan berunding secara kolektif. Bilangan ahli kesatuan sekerja telah meningkat dengan pesat. Menjelang tahun 1949, kira-kira 6.5 juta orang pekerja telah menyertai kesatuan sekerja. Dasar ekonomi pihak berkuasa pendudukan telah berubah selepas tahun 1948. Akibat Perang Dingin antara dunia Barat dan Timur, langkah-langkah telah diambil untuk mengukuhkan negeri Jepun sebagai sekutu dunia Barat untuk menentang Komunisme. Pembayaran ganti rugi perang oleh negeri Jepun telah dihapuskan. Amerika Syarikat telah memberi bantuan ekonomi dan mempergiatkan langkah-langkah untuk memulihkan ekonomi negeri Jepun. Perdagangan eksport negeri Jepun telah digalakkan.
4.         Penyusunan semula sistem pendidikan
Pihak berkuasa pendudukan telah menyusun semula sistem pendidikan Jepun dengan berasaskan model Amerika Syarikat. Prinsip-prinsip yang mempengaruhi penyusunan semula pendidikan Jepun ialah demokrasi, kebebasan, pengagihan kuasa pusat, pendidikan massa, kepelbagaian dan internasionalisme. Pendidikan wajib dari 6 tahun ke 9 tahun. Kursus-kursus lama mengenai etik yang telah menggalakkan perkembangan faham ketenteraan telah digantikan dengan kursus-kursus sains sosial. Pentadbiran pendidikan diletakkan di bawah kerajaan tempatan. Beberapa universiti telah ditubuhkan di peringkat prefecture. Buku-buku teks telah ditulis semula dan kaedah-kaedah pengajaran baru diperkenalkan. Penekanan dalam buku-buku teks diberi ke atas aspek demokrasi dan hak-hak individu.
 

Negeri Jepun selepas pendudukan Amerika

Pendudukan Amerika telah merintis jalan bagi perkembangan-perkembangan politik, ekonomi dan sosial yang penting di negeri Jepun. Pada keseluruhannya terdapat kestabilan politik di negeri Jepun yang tetap mengamalkan sistem kerajaan berparlimen. Parti Liberal Demokratik telah muncul sebagai parti yang paling penting dan berpengaruh. Menjelang pertengahan tahun-tahun 1950-an, negeri Jepun telah mencapai semula paras ekonomi sebelum perang. Dalam tahun-tahun 1960-an pula, ia telah muncul sebagai sebuah kuasa ekonomi yang utama di dunia. Pendapatan per kapita negeri Jepun telah meningkat dari $146 pada tahun 1951 ke $395 pada tahun 1960 dan melebihi $2000 pada tahun 1972. Perkembangan ekonomi negeri Jepun yang pesat adalah disebabkan oleh faktor-faktor berikut:
a.         Pekerja-pekerja Jepun yang rajin, terpelajar dan mempunyai kemahiran teknikal yang tinggi.
b.         Perbelanjaan ketenteraan yang rendah iaitu hanya 1% daripada Keluaran Negara Kasar (Gross National Product).
c.         Kadar wang simpanan yang tinggi.
d.         Perlindungan perusahaan Jepun dari persaingan asing.
e.         Sokongan dan bantuan Kerajaan Jepun yang seringkali diperkatakan sebagai “Japan Incorporated”.
Bilangan penduduk Jepun di kawasan-kawasan bandar telah bertambah dengan pesat. Satu kelas pertengahan yang baru telah muncul. Masyarakat Jepun semakin dipengaruhi oleh kebudayaan Barat. Kadar pertumbuhan pendudukan Jepun telah merosot. Pergaulan antara lelaki dan wanita telah menjadi lebih bebas. Perasaan “kekitaan” masuh kuat di kalangan orang Jepun. Dasar luar negeri Jepun adalah berasaskan pada hubungan yang erat dengan Amerika Syarikat dan prinsip susunan dunia perdagangan yang aman dan terbuka. Menjelang tahun 1980, negeri Jepun telah muncul sebagai kuasa ekonomi yang ketiga terbesar (selepas Amerika Syarikat dan Rusia) di dunia.ASIA SELATAN

INDIA
Pemberontakan Dahagi (1857)
 
Pengenalan
Penduduk India telah berasa tidak puas hati terhadap pemerintahan British sejak awal abad ke-19. Perasaan tidak puas hati semakin memuncak apabila Lord William Bentick menjalankan beberapa pembaharuan politik, sosial dan kebudayaan. Walaupun pembaharuan itu berdasarkan teori “kebajikan penduduk India”, tetapi pembaharuan tersebut telah melanggar amalan dan adat serta menyinggung hati orang India. Dengan itu, orang India pun membangkit menentang pihak British di India. Pada tahun 1857, Dahagi telah meletus di India. Dahagi itu ialah rusuhan sepoi menentang pemerintahan British di India.
 

Sebab-sebab berlaku

1.         Perasaan dendam sepoi-sepoi
Tentera Benggala yang terdiri daripada kaum Brahmin dari Rajput mencetuskan dahagi kerana mereka menganggap mereka akan tercemar sekiranya berkhidmat di luar India. Perasaan tidak puas hati semakin meningkat apabila Lord Canning meluluskan Akta Pengambilan Tentera Am yang membolehkan pihak British menghantar sepoi-sepoi ke wilayah yang jauh tanpa diberi elaun berlebihan. Amalan diskriminasi gaji dan layanan serta kenaikan pangkat mengikut jangka perkhidmatan dan bukan kebolehan telah mengecewakan sepoi-sepoi India lagi. Masalah disiplin yang serius berlaku akibat pemindahan pegawai tentera berkebolehan untuk mengisi jawatan awam. Pengenalan senapang rifle Royal Enfield menyemarakkan lagi perasaan tidak puas hati. Terdapat khabar angin yang mengatakan peluru yang hujungnya terpaksa digigit sebelum dimasukkan ke dalam senapang disapu dengan minyak babi dan lembu. Oleh itu, sepoi Hindu dan Muslim menganggap ini sebagai muslihat British menentang kebudayaan tradisional mereka. Walaupun peluru itu ditarik balik, tetapi perasaan tidak puas hati terus memuncak sehingga akhirnya mereka menganggap British cuba mengkristiankan mereka.
2.         Perubahan-perubahan sosial
Pengenalan perubahan sosial ala Barat telah menjejaskan cara hidup penduduk tempatan. Gabenor Jeneral William Bentick telah menghapuskan adat resam orang India seperti suttee, thuggee dan pembunuhan bayi perempuan. Lord Delhousie pula meluluskan undang-undang mengesahkan perkahwinan balu Hindu. Walaupun British bertujuan memperbaiki kehidupan mereka tetapi mereka masih belum bersedia menerima idea-idea Barat ini. Penyebaran pendidikan British dianggap sebagai percubaan mengkristiankan mereka. Pengenalan teknologi Barat dianggap sebagai langkah mencemarkan agama Hindu. Di wilayah tawanan, banyak keluarga kehilangan tanah kerana tidak dapat membuktikan hak milik secara sah. Tanah itu diambil alih oleh British. Perasaan tidak puas hati terus memuncak apabila tentera asli dibubarkan selepas suatu wilayah diambil alih.
3.         Politik
Dasar pengilhakan Delhousie berlandaskan kepada hak menakluk agung, undang-undang warisan dan untuk menlanjutkan faedah pemerintahan British ke atas wilayah yang disalahtadbirkan oleh pemerintah India. Melalui dasar ini, Punjab, Karnatik, Oudh dan Tajor serta Satera, Jhansi, Baghat, Jaitpur dan Sambalpur telah diilhakan. Walaupun Delhousie percaya pemerintahan British adalah paling baik bagi orang India tetapi dasarnya telah menimbulkan rasa tidak puas hati di kalangan pemerintah India. Dasar ini menimbulkan kegelisahan dan syak wasangka. Akibatnya, Nawab, Raja Tanjor dan Nana Sahib mengambil bahagian dalam dahagi. Selain itu, pembatalan bayaran pencen Nana Sahib juga menyebabkan beliau menyertai dahagi.
 

Peristiwa dahagi

Dahagi telah bermula pada 10 Mei 1857 di Meerut apabila sepoi-sepoi yang enggan menggunakan peluru telah dihukum penjara. 2 orang sepoi rejimen telah membalas perbuatan ini dan membunuh beberapa pegawai Inggeris. Pada keesokan hari, sepoi-sepoi mara ke Delhi, memasuki istana secara paksa dan menaikkan Bhahadur Syah II, seorang keturunan Maharaja Moghul sebagai Maharaja Delhi. Pihak British telah mengumpulkan bala tenteranya untuk membalas serangan ke atas Delhi tetapi gagal. Berita bahawa Lord Canning telah meminta bantuan tentera dari Madras dan Sri Lanka telah mencemaskan sepoi-sepoi. Akhirnya, rejimen di Azamgarh, Ludhiana dan Allahabad telah membangkit. Pada 30 Mei 1857, rejimen di Lucknow memberontak. Hal ini diikuti oleh Benggala dan Oudh. Dahagi Oudh lebih menyerupai pemberontakan umum kerana tuan tanah dan pembesar yang kehilangan tanah serta martabat dan kaum tani yang menderita akibat pembayaran cukai dan penindasan British telah menyertai pemberontakan. Selepas 4 bulan, Sir John Lawrence menawan semula Delhi. Bhahadur Syah ditangkap dan putera Moghul lain ditembak. Selepas menawan Delhi, tentera British menyerang Kanpur dan Lucknow. Tentera Jeneral Havelock mara ke Kanpur tetapi mendapat tentangan hebat. Percubaan untuk membebaskan Lucknow gagal. Jhansi Rani, iaitu Lakshmi Bai telah bertempur dengan British tetapi akhirnya gagal dan terbunuh. Dahagi dapat dikawal dengan berkesan. Menjelang tahun 1858, dahagi telah ditumpaskan dengan jayanya. Pihak British bernasib baik kerana dahagi tidak merebak selanjutnya dan pembesar Sindhia, Holkar dan pemerintah Rajput dan Sikh tidak menyertai pemberontakan sepoi ini. Selain itu, sebahagian besar orang India yang pro-British yang inginkan pemulihan undang-undang dan peraturan tidak membantu Pemberontakan Dahagi.
 

Sebab-sebab kegagalan

1.         Ketiadaan tujuan yang sama
          Rani Jhansi berjuang untuk hak asasi seorang putera.
          Nana Sahib berjuang untuk membalas dendam atas kehilangan tanah dan estet ayahanda angkatnya, Baji Rao.
          Orang Muslim berjuang untuk memulihkan Empayar Moghul.
          Sepoi-sepoi berjuang atas agama, membalas dendam peribadi.
          Yang lain hanya mempunyai rasa benci terhadap British.
2.         Merupakan kejadian tempatan
          Tertumpu pada satu kawasan terhad.
3.         Sikap bertolak ansur Lord Canning
          Meredakan perasaan Sepoi dan mengenangkan tentangan.
4.         Kekurangan pucuk pimpinan
 

Kesan-kesan dahagi

1.         Penghapusan Syarikat Hindia Timur Inggeris (SHTI) pada 1858
          Peristiwa dahagi menunjukkan SHTI tidak berupaya memerintah India yang luas.
          Menurut Akta Kerajaan India, pentadbiran Kerajaan India terus diserah kepada Kerajaan Mahkota.
          Gabenor Jeneral menerima gelaran Wizurai.
2.         Pengampunan umum
          Diberi kepada pada pemberontak kecuali yang membunuh rakyat British.
3.         Penghapusan undnag-undang warisan
4.         Pemberian jawatan awam tanpa mengira kasta dan kepercayaan
 

Perjuangan Kemerdekaan di Asia Selatan
 

Pengenalan

           Selepas pemberontakan sepoi, kemunculan satu kelas pertengahan yang terdiri daripada golongan profesional berpendidikan Barat seperti peguam, guru, pegawai kerajaan dan wartawan.
           Pemimpin-pemimpin baru yang cukup arif tentang tamadun Barat ini menentang ketidakadilan dan diskriminasi dari segi perundangan dan pentadbiran.
 

Pergerakan nasionalis telah muncul sebelum Perang Dunia Pertama

1.         Kongres Kebangsaan India (KKI) telah wujud pada tahun 1885
           Diusahakan oleh Allan O. Hume (seorang bekas pegawai kerajaan di India) dan dianggotai oleh guru-guru, peguam dan wartawan.
           Pada awalnya perjuangan KKI bersifat sederhana.
           Pemimpin-pemimpin KKI seperti W.C. Bonnerjee, Dahabhai Naoroji dan Badruddin Tyabji kerjasama dengan Inggeris.
           Terdapat juga tokoh-tokoh seperti Bal Gangadhar Tilak seorang penulis yang lantang bersuara dan mahukan perubahan-perubahan segera dengan cara revolusi.
           Tilak dan pengikut-pengikutnya telah menguasai KKI selepas tahun 1906.
2.         Golongan Islam mencurigai perjuangan KKI
           Orang Islam tidak menggunakan peluang-peluang pendidikan Barat kerana menganggapnya bertentangan dengan ajaran Islam.
           Menganggap pendidikan Barat bercorak keduniaan dan berkaitan dengan budaya Kristian.
           Tidak ramai yang berpendidikan Barat dan mengisi kekosongan dalam jawatan-jawatan kerajaan dan profesion moden.
           Sayyid Ahmad Khan menyatakan bahawa seseorang umat Islam yang beriman boleh menimba ilmu Barat tanpa mengorbankan agama Islam.
           Beliau menubuhkan Maktab Aligarh dan memberi kesedaran mengenai sejarah dan keperibadian kaum Muslim India yang dipisahkan dari kaum Hindu.
           Faktor-faktor ini  telah menjadi punca KKI tidak diterima oleh orang Islam.
           Untuk memperjuangkan kepentingan minoriti orang Islam di India, Liga Muslim telah ditubuhkan pada tahun 1906 yang kemudiannya dipimpin oleh Mohammad Ali Jinnah.
3.         Pembahagian Bengal ditentang
           Bengal telah dibahagikan kepada dua bahagian iaitu Bengal Barat dan Bengal Timur atas alasan ia akan memudahkan pentadbiran kerana terlalu luas dan padat penduduknya.
           Ianya ditentang hebat oleh golongan Hindu di bawah pimpinan nasionalis.
4.         Pembaharuan Morley-Minto untuk menenangkan nasionalis
           Pembaharuan yang diperkenalkan pada tahun 1909 ini menawarkan beberapa jawatan tinggi bagi orang India yang layak.
           Elektrot berasingan bagi kaum minoriti mengundi perwakilannya juga diperkenalkan.
           Pada tahun 1911, Bengal disatukan kembali.
           Ibu negeri dipindahkan dari Calcutta ke Delhi.
5.         Kemunculan Gandhi
           Beliau muncul sebagai jaguh yang memperjuangkan hak sementara bagi orang-orang India setelah kembali dari Afrika Selatan pada tahun 1914.
           Mula menyertai gerakan nasionalis.
 

Perang Dunia Pertama membawa perubahan penting dalam nasionalisme India

1.         Terjejasnya imej British
           India turut menyertai Perang Dunia Pertama kerana ia merupakan sebahagian empayar British.
           Maruah dan imej British mula merosot, Inggeris tidak lagi dipandang tinggi.
           Selepas perang, pemimpin-pemimpin India tidak lagi menuntut penyertaan lebih dalam kerajaan.
           Di bawah kepimpinan Gandhi, mereka menuntut Kerajaan India diserah sepenuhnya kepada orang India.
2.         British tidak dapat sokongan daripada minoriti Muslim selepas perang
           Serangan British ke atas Turki dan Kekhalifahan Turki yang dianggap pemimpin masyarakat Islam di dunia menimbulkan kemarahan orang Islam.
           Sokongan Gandhi kepada Pergerakan Khalifat dan persetujuan KKI di bawah Tilak bagi elektrot berasingan kepada minoriti Muslim mewujudkan perpaduan Hindu-Muslim.
3.         Kesetiaan orang India terhadap British tergugat
           Pada 20 Ogos 1917, Edwin Montagu iaitu setiausaha kerajaan di India telah mengumumkan peruntukan tambahan dalam setiap bahagian pentadbiran bagi orang India dan perkembangan berperingkat-peringkat ke arah berkerajaan sendiri.
           Tetapi, tindakan-tindakan militan nasionalis India menyebabkan penguatkuasaan Akta Rowlatt pada tahun 1918 dan 1919 yang memberi kuasa kepada British untuk buat penangkapan atas tuduhan jenayah politik.
4.         Hubungan British-India bertambah tegang
           Akta Rowlatt membangkitkan lagi golongan nasionalis yang sudah tidak sabar lagi.
           Mahatma Gandhi mulakan hartal, mogok sehari di mana semua aktiviti dihentikan.
           Dalam sejarah India, walaupun hartal merupakan cara “bantahan tanpa keganasan”, hartal tersebut bertukar menjadi ganas dan tindakan tentera British. Permusuhan antara British dan orang India telah wujud.
           Askar-askar British telah membunuh 400 orang India dan mencederakan 1200 lagi di sebuah medan mendengar ceramah politik di Amritsar (Punjab).
           Peristiwa Amritsar ini telah mengikiskan sedikit sebanyak kepercayaan orang India terhadap keadilan Inggeris.
5.         Pembaharuan Montagu-Chelmford (1919) dan peluang bersuara dalam kerajaan
           Tiga orang India telahg dilantik untuk Lembaga Penasihat Wizurai yang terdiri daripada tujuh orang ahli.
           Dua dewan perundangan akan ditubuhkan dan lebih ramai orang India akan dipilih oleh orang India dan akan dilantik oleh kerajaan.
           Orang India akan diberi jawatan-jawatan yang berpengaruh.
           Ia juga mencadangkan perubahan di peringkat wilayah tetapi kuasa muktamad dipegang oleh gabenor wilayah.
           Pembaharuan ini telah dikuatkuasakan tetapi tidak disenangi oleh orang India.
           Ini merupakan satu tanda perubahan sikap di kalangan orang-orang India sejak Perang Dunia Pertama.
           Nasionalis India menganggap mereka adalah sama taraf dengan orang British.
           Mereka yakin pada kerajaan sendiri (Swaraj) dan bukan lagi konsesi-konsesi dalam kerajaan.
6.         Tindakan Gandhi dan kemunculan Nehru
           Gandhi melancarkan kempen untuk mendapatkan Swaraj yang bebas daripada kongkongan asing bukan dengan kekerasan tetapi percaya kepada doktrin ahimsa.
           Pada tahun 1920, Gandhi melancarkan gerakan tidak kerjasama dalam agensi-agensi kerajaan dan perkhidmatan.
           Orang-orang India melepaskan jawatan-jawatan kerajaan, memulaukan dewan-dewan perundangan dan pilihanraya 1920. Pelajar-pelajar sekolah menengah memulaukan kelas-kelas.
           Pemberontakan dan huru-hara tercetus di beberapa kawasan India.
           Gandhi ditahan dan dipenjarakan kerana dituduh bertanggungjawab.
           Selepas keluar dari penjara dua tahun kemudian, walaupun undur ke ashramnya, orang-orang tempatan dan luar negara mula mengunjungi beliau.
           Gandhi telah mengjasilkan karya-karya dan menyebarkan idea-ideanya di kalangan pengikut-pengikutnya. Gandhi muncul sebagai pemimpin gerakan nasionalis India.
           Pada tahun 1924, Gandhi telah melancarkan boikot terhadap barangan British dan menyeru orang India jangan gunakan kain buatan England dan minta gunakan kain buatan tempatan (swadeshi).
 

Perubahan matlamat dari kerajaan sendiri (Swaraj) kepada kemerdekaan

1.         Kepimpinan Jawahartal Nehru
           Penghujung 1920-an, kepimpinan gerakan nasionalisme diambil alih oleh Nehru.
           Kepimpinan Nehru bukan sahaja mahukan swaraj tetapi juga pemutusan semua hubungan dengan British. Walaupun Gandhi mempunyai perbezaan pendapat dengan Nehru pada awalnya tetapi memberi sokongan kepada Nehru akhirnya.
2.         Perlantikan Suruhanjaya Simon menimbulkan kemarahan KKI
           Parlimen mengambil keputusan untuk mengkaji pembaharuan Montagu-Chelmsford.
           Suruhanjaya yang diketuai oleh Sir John Simon ini ditentang.
           Pada 1927, Nehru dan golongan radikal muda yang lain dalam KKI mula menuntut kemerdekaan dan telah mengaturkan satu persidangan meja bundar untuk membincangkan butir-butir terperinci.
           Kerajaan British bersetuju mengadakan persidangan tersebut. Namun demikian, ketetapan-ketetapan Kongres tidak dihiraukan oleh kerajaan.
           Untuk menunjukkan ketidakpuasan, Gandhi telah menganjurkan Gerakan Melanggar Undang-undang Awam pada tahun 1930.
           Sasaran pertama Gandhi ialah monopoli British ke atas pengeluaran garam.
           Gandhi telah memulakan perarakan berjalan kaki sepanjang 60 batu untuk melanggar undang-undang yang mewajibkan rakyat India membayar cukai bagi semua jenis garam.
           Gerakan Gandhi ini mendapat sambutan yang hangat. Rakyat India mula menentang dasar-dasar British.
           Perbarisan bantahan, hartal dan huru-hara tercetus di seluruh India.
           Gandhi dan 100000 orang India ditahan dan dipenjarakan. Ini jelas menunjukkan kepada British bahawa masalah orang-orang India telah tidak boleh dibendung lagi.
3.         Persidangan Meja Mundar tidak dapat menenangkan keadaan
           Persidangan Meja Bundar telah diadakan antara than 1930 dan 1932.
           KKI memboikot Persidangan Meja Bundar pertama kerana mendakwa British telah menjemput berbagai kumpulan untuk mengelirukan isu.
           Gandhi menghadiri persidangan kedua sebagai wakil tunggal Kongres tetapi tidak membawa kepada apa-apa perjanjian.
           Orang Islam tidak mahu berganjak daripada tuntutan mereka dalam hal perwakilan perkauman. Mereka mendakwa kepentingan mereka akan terjamin hanya dengan jaminan bilangan kerusi dalam kerajaan.
4.         Hubungan Hindu-Muslim telah menjadi tegang pada tahun 1930-an
           Pemimpin-pemimpin Kongres tidak berusaha untuk menghindarkan kecurigaan golongan Islam terhadap Kongres.
           Sejak awal 1930-an, nasionalis Islam menunjukkan cadangan demi cadangan untuk memastikan hak-hak orang Islam tidak diganggu-gugat oleh British atau orang Hindu.
           Pengaruh karya-karya Sir Mohammad Iqbal merebak luas dan orang-orang Islam mula mengecam dan mengutuk imperialisme Barat secara terbuka.
           Iqbal menyeru umat Islam mengasaskan sebuah negara Islam di Barat Laut India.
5.         Akta Kerajaan India 1935 menjadi asas kepada perubahan politik
           Di bawah Akta Kerajaan India, 11 buah provinsi akan memilih kerajaan sendiri.
           British cuma akan campur tangan bila wujud sesuatu keadaan yang mencemaskan.
           2 majlis perundangan akan diwujudkan di peringkat pusat di bawah pengawasan Wizurai British.
           Kaum Muslim dan kumpulan minoriti yang lain akan diberi kerusi-kerusi khas dalam dewan perundangan.
           Negeri-negeri beraja diberi pilihan untuk menyertai persekutuan ataupun tidak.
           KKI menggugat ia akan mendominasi sistem politik baru ini.
           Pemimpin-pemimpin KKI tidak puas hati dengan sistem politik bahawa oleh Kerajaan British kerana ia gagal memberi kemerdekaan sepenuhnya dan tidak menjamin monopoli Kongres ke atas kerajaan.
           Kaum Muslim juga tidak puas hati kerana elektrot berasingan membolehkan mereka menguasai beberapa wilayah sahaja secara berkesan.
           Negeri-negeri beraja tidak berminat menyertai persekutuan.
           Namun demikian, mengikut Akta India 1935, pilihanraya diadakan pada Februari 1937.
           Kongres memperolehi kemenangan besar manakala Liga Muslim kalah teruk.
           Kongres berjaya memperolehi majoriti di enam daripada sebelas negeri.
           Dominasi Hindu ini menimbulkan kebimbangan di kalangan orang Islam.
           Kongres membentuk kerajaan di 8 buah negeri.
           Liga Muslim berharap Kongres akan mengajaknya untuk membentuk kerajaan campuran di satu atau dua buah negeri.
           Keengganan Kongres mengeruhkan lagi hubungan Kongres-Liga Muslim.
           Jinnah mula memburuk-burukkan Kongres. Pelbagai tuduhan dilemparkan untuk meyakinkan orang Islam bahawa Kongres bermuslihat mewujudkan Ramraj (Kerajaan Hindu) di India dan orang Islam tidak dapat hidup dengan bermaruah.
           Dengan cara ini Liga Muslim dapat menarik sokongan orang Islam sebelum tahun 1939.
 

Perang Dunia Kedua menukarkan situasi politk di India

1.         Kongres tidak mahu kerjasama dengan British semasa perang
           Semua parti politik kecuali Kongres setuju untuk membantu Inggeris dalam perang.
           Kongres tidak setuju India ditarik bersama dalam Perang Dunia Kedua kerana British tidak berunding dengannya terlebih dahulu.
           Kongres juga menggunakan kesempatan ini untuk memperhebatkan tuntutan-tuntutan.
           Nehru dan pemimpin-pemimpin Kongres yang lain enggan bekerjasama kecuali semua tuntutan mereka terhadap kemerdekaan India ditunaikan dengan segera.
           Kongres mengarahkan ahli-ahlinya letak jawatan sebagai menteri-menteri kerajaan negeri.
2.         Liga Muslim menggunakan peluang keemasan
           Liga Muslim menyokong usaha peperangan British.
           Pada Mac 1940, Jinnah membentangkan Resolusi Pakistan dalam perhimpunan di Lahor.
           Liga Muslim berharap kerenggangan hubungan antara British dan Kongres akan menguntungkannya.
3.         British cuba untuk memenangi sokongan Kongres
           British risau tentang kemaraan Hitler di Eropah.
           British gagal dalam usahanya untuk mendapatkan sokongan Kongres.
           Gandhi melancarkan satu lagi gerakan tidak kerjasama.
           Ramai nasionalis termasuk Gandhi dan Nehru dipenjarakan tetapi mereka tidak berganjak daripada tuntutan kemerdekaan India.
4.         Penyerangan Jepun membimbangkan British
           Jepun mula menyerang dan menguasai Asia Tenggara termasuk tanah jajahan British iaitu Tanah Melayu dan Singapura serta menawan Myanmar dan cuba memasuki India.
           British memerlukan kerjasama penuh India. British telah berusaha untuk mendamaikan semua pihak di benua kecil India.
5.         Rombongan Cripps sebagai usaha terakhir semasa perang
           Sir Stanfford Cripps dihantar ke India pada Mac 1942 untuk menyelesaikan masalah dengan pemimpin politik India.
           Rombongan Cripps memberi jaminan taraf dominan selepas perang tetapi usaha Cripps gagal kerana pengaruh Gandhi.
           Gandhi menentang program Cripps kerana ia tidak manjamin penguasaan serta-merta orang India ke atas hal ehwal sendiri.
           Gandhi mahu Majlis Menteri-menteri menjadi badan yang meluluskan dasar dan bukan satu lembaga penasihat yang boleh diabaikan oleh Wizurai.
6.         Gandhi melancarkan kempen Keluar dari India
           Gandhi menggugat pegawai-pegawai British bahawa beliau akan mengarahkan satu lagi kempen tidak kerjasama kalau British tidak mahu berundur dengan segera.
           Gandhi dapat sokongan padu daripada Nehru dan pemimpin-pemimpin Kongres lain.
           British marah dan sebelum Gerakan Keluar dari India mula tersebar seluruh India, Gandhi, Nehru dan 6000 pengikutnya ditahan.
           Gandhi dan kebanyakan nasionalis lain dibebaskan kemudian. Tetapi Nehru dan beribu pengikut lain dipenjarakan sehingga perang tamat.
           Sementara Kongres sedang giat dengan Gerakan Keluar dari India, orang Islam di bawah Liga Muslim pula menyeru British Bahagi dan Keluar dari India.
7.         British bertindak segera untuk memberi kemerdekaan kepada India
           Parti Buruh yang telah menang dalam pilihanraya British pada tahun 1945 sanggup memberi kemerdekaan kepada negara-negara jajahan British termasuk India.
           Sama seperti Parti Konservatif sebelum itu, Parti Buruh juga tidak dapat mencari satu formula untuk pemindahan kuasa di India dengan persetujuan semua pihak.
           Ia mengambil empat bulan untuk menyelesaikan perbezaan antara Kongres dan Liga Muslim. Setiap pihak cuba mendapatkan peluang-peluang maksima.
           Pelbagai rancangan yang dikemukakan oleh British tidak dipersetujui oleh Hindu dan Muslim.
           Sementara itu, golongan nasionalis pula mula mencetuskan huru-hara, pemberontakan dan demonstrasi setiap hari di benua kecil India.
           British telah mengambil keputusan untuk tidak mahu tunggu lagi.
           Pada Februari 1947, British mengumumkan pengunduran dari India.
8.         Peranan Lord Mountbatten dan kemerdekaan India dan Pakistan
           Pada Mac 1947, Lord Mountbetten menggantikan Lord Wavell.
           Beliau mengumumkan beberapa prosedur untuk memindahkan kuasa. Beliau memberi dua pilihan kepada rakyat India.
           Sama ada Hindu dan Muslim bersatu dalam satu negara atau mewujudkan dua unit politik berasingan.
           Nasionalis dalam Kongres kecewa dengan pembahagian tetapi akhirnya terpaksa menerima cadangan tersebut.
           Pada Julai 1947, Parlimen British meluluskan Akta Kemerdekaan India yang menetapkan kemerdekaan kepada India dan Pakistan pada 15 Ogos 1947.
9.         Kemerdekaan Sri Lanka
           Pada tahun 1944, sebelum Parti Buruh menguasai Kerajaan England, satu suruhanjaya telah ditubuhkan oleh Kerajaan British untuk melawat Sri Lanka dan mencadangkan langkah-langkah perubahan perlembagaan.
           Pada Mei 1946, satu draf perlembagaan telah dikemukakan kepada Kerajaan British.
           Pada penghujung 1947, Parlimen British telah meluluskan Akta Kemerdekaan Sri Lanka.
           Pada 4 Februari 1948, autonomi Sri Lanka menjadi realiti.

1 ulasan: